Vooruitzichten 2017

Het jaar 2017 lijkt een relatief rustig jaar te worden. Er zijn geen heel grote aspecten.

De opvallendste zaken zijn de periode dat Venus retrograde loopt, dit keer in Ram en Vissen en de intrede van Saturnus in zijn eigen teken Steenbok aan het eind van 2017.

Verder zijn er zoals elk jaar 2 eclipsperioden en 4 perioden waarin Mercurius retrograde loopt.

Kortom niet heel veel erg opvallende zaken.

Overigens kunnen er nog steeds ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden in ieders leven, afhankelijk van de aspecten van planeten naar de persoonlijke horoscoop.

Venus (zie afbeelding) retrograde zorgt ervoor dat we alles dat waarde heeft voor ons opnieuw afwegen. Dat kan zowel over het materiële als immateriële gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

De meest kritische tijd hierbij is de periode van 8 tot 21 april als Venus een vierkant maakt met Saturnus.

Met Saturnus in Steenbok is het zaak om nieuwe vormen van organisatie te realiseren. De kans bestaat dat er veel initiatieven vanuit de overheid of aan de overheid gelieerde organisaties komen. Een gruwel dus voor de Watermannen, de vrijheidslievenden onder ons. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing in de regelgeving niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd gaat worden.

De eclips op 26 februari op de 9e graad Vissen heeft een duidelijke Neptunus signatuur. Wees voorzichtig met alcohol en medicijnen. Het kan helemaal verkeerd uitpakken. De kans is groot dat velen doodleuk de zelfbeheersing helemaal kwijt zijn. Aan de andere kant kunnen we ook grenzeloos opgaan in gevoelens van gelukzaligheid.

De eclips van 21 augustus vind plaats op de 29e graad Leeuw. Deze eclips heeft meer een Uranus signatuur en kan leiden tot bijzondere ontdekkingen, omdat we even verlost zijn van alle ervaring die ons tegenhoudt in de vernieuwing.

De vooruitzichten voor 2017 van maand tot maand

Januari

De maand januari zal een relatief rustige maand zijn met weinig gespannen aspecten. Met de planeet Mars in Vissen zal er over het algemeen een vredelievende op compromis gerichte sfeer ontstaan.

Dat is vooral van toepassing op de eerste week van januari wanneer Mars in Vissen conjunct Neptunus loopt en ook Venus zich daar iets later bijvoegt.

Dat wil overigens niet zeggen dat er niets te beleven valt.

Integendeel, de samenstand van Venus met de Zuidelijke Maansknoop kan ontmoetingen met dames, met wie je een karma gerelateerde band hebt, bevorderen. Dat kan tot interessante ontmoetingen leiden, zeker tot 8 januari als ook Mercurius nog retrograde loopt.

Op 12 januari, de dag van de Volle Maan kan de energie nogal verwarrend zijn, aan de ene kant nogal uitbundig en vol overdrijving, aan de andere kant, zakelijk en structurerend. Ook kun je je geheel verliezen in een persoon van de andere sekse die je systeem helemaal in de war schopt. Pas wel op voor een overmaat aan idealisering.

Rond 19 januari kunnen er confrontaties zijn met een autoriteit in je leven. Dat kan een ouder zijn, een leraar, oom agent, de belastingdienst, etc. Met de overgang van de Zon naar Waterman (Aquarius) wordt de sfeer ook rebelser.

Tegen het einde van de maand kan de overheid voor een financiële tegenvaller zorgen.

De Nieuwe Maan op 28 januari op de 9e graad Waterman heeft een bijzondere symboliek namelijk: Een vlag verandert in een adelaar.

De symboliek van deze graad belichaamt het uitdragen van waarden in de praktijk. De symboliek van de vlag is statisch. De adelaar draagt deze waarden uit en dwingt respect af.

Februari

Deze maand geeft heftiger energieën te zien.

Zowel Mars als Venus lopen in Ram wat tot vurig gedrag kan leiden.

Dat is vooral in de 2e helft van de maand het geval als de 1e eclipsperiode van dit jaar aan de orde is en Mars meerdere aspecten maakt waarvan het vierkant met Pluto wel het belangrijkste is. Het is over het algemeen een symboliek voor vulkaan uitbarstingen en aardbevingen. In deze periode kunnen daar de nodige slachtoffers bij vallen.

De Zonsverduistering op 26 februari valt op de 9e graad Vissen.

Deze graad wordt gesymboliseerd door: Een jockey spoort zijn paard aan met de bedoeling zijn rivalen achter zich te laten. Het is de graad van de zelfaansporing en symboliseert de noodzaak voor elk individu aan zijn eigen realisatie te werken.

Tegen het einde van de maand kunnen mooie mogelijkheden ontstaan tot ontwikkeling. Wees er op voorbereid dat die niet altijd zich daar bevinden waar je zou verwachten en stel je open voor plotselinge kansen.

Maart

Het begin van de maand staat vooral in het teken van Venus die op de 4e retrograde gaat lopen. Het kan een verwarrende periode zijn, met enige desoriëntatie. Er kan ook de neiging zijn personen te over idealiseren.

Rond 10 maart verdwijnt de vurigheid uit het handelen en worden we bedachtzamer. Het is een goede tijd om te werken in de tuin of te wandelen in de natuur.

Halverwege de maand kunnen we tegen confrontaties met autoriteiten aanlopen.

Zorg ervoor dat je niets te verwijten valt dan loopt alles wel los.

De lente equinox is dit jaar op de 20e maart. De Zon komt weer boven de evenaar een gaat het teken Ram binnen. De energie wordt vuriger.

Op 25 maart is er een samenstand van Zon en Venus (nu retrograde). Dit is een bijzonder moment omdat dit symbolisch is voor een van de punten van de Venusster (het pentagram).

Afbeelding: Raam van de Xaverius kerk in Amersfoort met een vredesduif die een volledige driehoek afdekt.

De 5e graad Ram waarop deze conjunctie plaats vindt heeft in dit kader een speciale symboliek, namelijk: Een driehoek met vleugels, dit staat voor het vermogen tot zelf transcendentie. Het duidt op de noodzaak van heelheid van het individu om spiritueel te kunnen groeien.

April

De maand april heeft een duidelijk signatuur van retrograde planeten.

Naast Venus die al retrograde was komen er deze maand respectievelijk Saturnus, Mercurius en Pluto bij, terwijl Venus op 15 april weer direct gaat lopen.

Sterk wisselende energieën en een noodzaak tot heroriëntatie, met name naar de binnenwereld.

Mooi is daarbij dat Venus op 15 april op de graad van de vervulling weer direct gaat lopen. Dat zou een mooie aansluiting kunnen zijn naar de inzichten uit die binnenwereld.

Rond 9 april kunnen we beter gevaarlijke omgevingen mijden.

De retrograde Mercurius vanaf 10 april in Stier geeft een extra stimulans om zorgvuldig te denken en te communiceren.

Tegen het einde van de maand komt er weer wat meer leven in de brouwerij.

Gevoelens worden sneller geuit en de communicatie wordt sneller en directer.

Mei

Dit is een relatief rustige maand met weinig moeilijke energieën.

Rond 10 mei is de communicatie intens en vol originaliteit.

We hebben weinig energie en het kost moeite ons fysiek in te spannen.

Vanaf 21 mei worden we actiever en zijn we meer op communicatie gericht.

De Nieuwe Maan op 25 mei op de 5e graad Tweelingen geeft een andere energie.

De symboliek van deze graad is: Een revolutionair tijdschrift roept op tot actie.

Het is de graad die bij de wet van behoud van energie hoort, met beelden als actie en reactie, oog om oog tand om tand. Probeer om verre te blijven van primaire primitieve reacties. De echte revolutie moeten in ons zelf plaats vinden waarin we de weg vinden voorbij primaire reactiepatronen en de transcendente werkelijkheid weten te vinden.

Juni

Ook de maand juni verloopt relatie rustig. We krijgen de neiging meer thuis bezig te zijn en voor ons gezin. Ook krijgen we meer aandacht voor de natuur. Voor tuinliefhebbers een mooie tijd. Halverwege de maand kunnen we gedesoriënteerd zijn.

De zomer zonnewende is dit jaar op 21 juni om 6.25 uur. De Zon heeft dan weer de meest Noordelijke positie bereikt en vanaf deze dag gaan de dagen weer korter worden.

Zon en Mercurius gaan nagenoeg gelijktijdig naar het teken Kreeft en de energie wordt veel meer op het gezin gericht.

De zomerzonnewende is een fenomeen dat door natuurvolkeren wereldwijd wordt gevierd. Het oude Stonehenge (zie afbeelding) herinnert ons daaraan.

Juli

De maand juli begint met een lastige energie die gepaard kan gaan met veiligheidsrisico’s en uitingen van agressie.

De communicatie met de partner wordt vlotter en opener.

Vermijd rond 10 juli onveilige plaatsen.

Rond 18 juli zijn onverwachte gebeurtenissen te verwachten. Pas je gedrag daar op aan, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Vanaf 20 juli worden we gemakzuchtiger. We hebben de neiging ons minder in te spannen en als er toch iets dringend moet gebeuren dat aan anderen over te laten.

Rond 21 juli hebben we plotselinge ingevingen of maken we onverwachte voorvallen mee. Er is echter wel een behoorlijke geldingsdrang. Het is goed om die in te zetten voor alles wat voor de gemeenschap van belang is.

Augustus

De 2e eclipsperiode dit jaar valt in deze maand.

Er zullen weer de nodige beroemdheden het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

De maand begint met een energetisch gecompliceerde periode met veel energiewisselingen. Het kan wat moeite kosten om georiënteerd te blijven.

De Maansverduistering op 7 augustus zorgt ervoor dat we vervreemd raken van onze emotionele basis.

Rond 10 augustus kunnen we veel energie besteden en het gevoel hebben dat dit verspilde energie is geweest. Wees gerust, de kosmos houdt alles vast.

Op 13 augustus gaat Mercurius weer retrograde lopen, we zijn wat minder kritisch en wat minder scherp in onze waarneming.

De Zonsverduistering van 21 augustus is op de 29e graad Leeuw. De symboliek van deze graad is: Een zeemeermin die uit de golven van de oceaan oprijst is gereed om in een menselijke vorm herboren te worden. Het geeft het onbewuste verlangen aan tot manifestatie van het creatief onbewuste in het stof.

Dat kan eenvoudigweg om de creatie van een nieuwe telg van het menselijk ras zijn maar ook om de drang te scheppen.

Een bijzonder moment dus voor creatieve verdieping.

Vanaf 23 augustus worden we kritischer en worden details en zorgzaamheid weer extreem belangrijk. We koppelen dit aan het streven naar vaste waarden waar we houvast aan hebben. Vanaf 26 augustus hebben we een grotere behoefte aan luxe in ons leven.

September

Begin september kunnen we behoorlijk gedesoriënteerd raken en letterlijk de weg kwijt zijn. We richten onze inspanningen nu meer op activiteiten die dienstbaarheid inhouden en bijdrage aan de maatschappij.

Halverwege de maand kunnen we worden geconfronteerd met voorwaarden die de autoriteit aan onze hulpvaardigheid stelt.

Ons verlangen naar luxe verdwijnt en maakt plaats voor behoefte aan soberheid.

Vanaf 22 september zijn we weer meer op de partner gericht.

Er kunnen plotselinge veranderingen optreden in de maatschappelijke ontwikkelingen en onze loopbaan. Eind van de maand kan er weer een nieuwe serie verrassende feiten worden geopenbaard waardoor personen in de verlegenheid kunnen worden gebracht.

Oktober

Deze maand hebben we te maken met sterk wisselende energieën.

De maand begint erg harmonisch en we kunnen het gevoel krijgen een nieuwe levenspartner tegen het lijf te zijn gelopen, ook al omdat er zich een sterke overeenkomst in het denken lijkt te manifesteren.

Rond 10 oktober verandert deze harmonie in disharmonische energieën die stevig kunnen uitpakken. Het gevoel van onveiligheid kan heel sterk zijn en er kunnen ook incidenten voorvallen die dit gevoel versterken.

Er zullen zich stevige confrontaties met machtshebbers kunnen afspelen.

Halverwege de maand ebt die spanning weer weg en raken we erg op de partner gericht.

Dat wordt even onderbroken rond 19 oktober als plotselinge voorvallen dat in een ander daglicht gaan zetten.

De Nieuwe Maan van deze dag op de 27e graad weegschaal speelt daar op in. De symboliek toont een vliegtuig hoog aan de heldere hemel.

Vanaf 23 oktober worden we veel terughoudender en keren we terug achter het veilige pantser. Rond 26 oktober voelen we ons uitbundig en genieten we van alle luxe om ons heen.

November

Vanaf 7 november zoeken we meer diepgang in onze relaties.

We blijven voorzichtig en terughoudend.

Rond de 19e moeten we onze ogen en oren goed openhouden, er is gevaar voor agressiviteit in verschillende vormen.

Vanaf de 22e laten we alle terughoudendheid varen en willen we de wereld veroveren met onze ideeën en idealen. Dat gaat gepaard met desoriëntatie. Het kan even moeite kosten om de juiste weg te vinden.

December

De maand begint met onverwachte gebeurtenissen.

Dat kan lastig zijn als we in het buitenland reizen, wees er dus op voorbereid.

Het is verstandig om heel terughoudend te zijn met alcohol en medicatie.

Vanaf 7 december wordt onze energie minder dienend en kunnen we ons aangevallen voelen en dat ook werkelijk worden uit een onverwachte hoek.

De Winterzonnewende is dit jaar op 21 december om 17.29 uur.

Ditmaal een hele bijzondere omdat Saturnus op 20 december naar het eigen teken Steenbok is gegaan.

Zeker omdat ook Venus iets later in Steenbok komt zou dat kunnen betekenen dat we ons zelf meer beperkingen opleggen om veel geld uit te geven aan onnodige en luxe uitgaven.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).

Vooruitzichten 2016

Vooruitzichten 2016

Inleiding

We hebben de belangrijkste effecten van het vierkant tussen Pluto en Uranus achter ons. De echte grote confrontaties zijn voorbij, maar de energie blijft nog wel een tijdje hangen. Zo ook dit jaar en met name wanneer andere planeten zoals Mars of Saturnus moeilijke aspecten maken naar Uranus of Pluto. Omdat deze aspecten nog steeds kort op elkaar volgen en als het ware in elkaar overgaan, zal het ook kunnen voelen als een gevolg van de eerdere vierkanten tussen Uranus en Pluto.

Gedurende het jaar maakt Saturnus tweemaal een vierkant met Neptunus, op zich een moeilijke energie omdat Saturnus structureert en beperkt en Neptunus juist camoufleert en vormeloos maakt. Toch kunnen met deze energie ook mooie effecten tot stand komen, mits de energie gebruikt wordt om het ideaal gebruikt wordt om voor het collectief vorm te geven in de wereld. Dat speelt vooral medio juni en medio september.

Een ander moeizaam aspect kan het vierkant tussen Jupiter en Saturnus zijn. Het vindt eind maart en eind mei plaats.

Waar Saturnus beperkt wil Jupiter groeien en dat geeft tegenstrijdige energie. In deze periode moet vooral worden opgelet of die groei maatschappelijk van belang is en in relatie staat met de belangen van de autoriteit.

In 2016 is er weer een langdurige periode waarin Mars retrograde loopt, ditmaal in de tekens Boogschutter (vanaf de 9e graad) en Schorpioen (tot de 24e graad. Dat betekent dat in de periode tussen 17 april en 30 juni weinig tot stand kan worden gebracht en veel zaken die inzet vereisen stagneren. In deze periode loont het juist om vanuit de innerlijke verbondenheid te werken. In de individuele horoscoop is de stagnatie afhankelijk van het levensgebied waar Mars zich dan bevindt. Soms is dat meer dan een enkel levensgebied.

Loopt Mars bijvoorbeeld in het 2e huis, dan zullen inkomsten stagneren en in het 3e huis, zal communicatie moeizaam verlopen, maar ook korte reizen met de nodige problemen gepaard gaan.

Per maand zijn de opvallende energieën als volgt:

Januari

Tot 5 januari lopen alle planeten direct. In feite moeten de meeste zaken moeiteloos gaan.

Dat verandert op 5 januari als Mercurius retrograde gaat lopen. Er kunnen direct allerlei addertjes onder het gras blijken te zitten bij allerlei contractuele zaken. Bereid je dus goed voor als je te maken hebt met complexe contracten.

De sfeer in de maatschappij wordt minder vriendelijk.

Op 20 januari gaat de Zon naar Waterman, het leven wordt weer wat vriendelijker en de sfeer behulpzamer en op vriendschap gericht. Overigens vindt er stagnatie in de liefde plaats, met dien verstande dat het veel zakelijker wordt ingestoken.

Februari

De dagen rond 6 en 7 februari zijn complex. Er kunnen verschillende spanningen ontstaan vooral in de relaties, maar ook waardesystemen kunnen zwaar onder druk komen. Veranderingen kunnen plotseling tot stand komen.

Eind februari wordt de sfeer veel idealistischer nu de Zon in Vissen loopt en daarbij conjunct komt met Neptunus. Je kunt in deze tijd overigens ook gemakkelijk de weg kwijt raken en verdwalen. Dat kan ook gebeuren als je onverhoopt verliefd wordt.

Maart

Vanaf 5 maart wordt ook ons denken minder duidelijk en meer gevoelsmatig. Ook de communicatie wordt minder duidelijk.

De zonsverduistering op 9 maart kan belangrijke veranderingen met zich meebrengen.

Deze vind plaats op de 19e graad Vissen met als symboliek: Een meester geeft richtlijnen aan zijn discipelen. Probeer te mediteren op je innerlijke richtlijnen en het cadeau van de kosmos in ontvangst te nemen.

Op 20 maart komt de Zon weer naar het noordelijk halfrond en worden de dagen steeds langer.

Mensen kunnen prachtige inspiratie opdoen en de wereld verrijken met adembenemend mooie kunst. Deze inspiratie kan tot eind juni aanwezig blijven. Het is dus zaak om in deze periode je creativiteit de vrije loop te laten en je niet te laten beperken door oordelen van derden. Die komen onvermijdelijk toch wel, maar dan is het resultaat in elk geval beschikbaar gekomen.

Het Paasweekend eind maart kan verrassend uitpakken, met plotselinge inzichten en gebeurtenissen. Soms kan zo’n verrassing ook onaangenaam zijn, blijf dus opletten.

April

Deze verrassende gebeurtenissen kunnen de eerste week van deze maand voortduren.

Op 17 april gaat de planeet Mars retrograde lopen. Dat gebeurt om het jaar, steeds in een wat ander levensgebied.

Mars gaat retrograde lopen op de 9e graad Boogschutter, de graad van de sociale zorg.

Het wordt dus tijd dat we deze periode gebruiken voor een herbezinning op de sociale zorg. Ook moeten we ons herbezinnen op ons denken in termen van groei. We zijn daar onder financiële druk al langer mee bezig, maar het ontbreekt aan een werkelijk menselijk commitment in het optreden van onze overheid. Als we daar in elk geval individueel voor zouden zorgen, zal de overheid moeten volgen.

De tweede helft van de maand kunnen we te maken krijgen met dalende beurskoersen.

Ook hier is heroriëntatie van belang omdat waarde alleen blijft bestaan als deze ook intrinsiek (tastbaar) is. Dat geldt ook in persoonlijke relaties.

Mei

De maand mei zal over het algemeen vriendelijk zijn, tenminste als we onze nu minder prominente Mars energie gebruiken om te reflecteren en een betere wereld voor te bereiden.

De communicatie zal over het algemeen liefdevol zijn.

Op 22 mei bereikt de retrograde cyclus van Mars haar culminatie in de oppositie met de Zon. Dat gebeurt op de 2e graad Boogschutter.

Deze graad heeft als symboliek: “Golven met witte koppen laten de macht van de wind over het water zien”. Het is het beeld dat de natuur in al zijn kracht toch steeds een balans laat zien, terwijl de door mensheid veroorzaakte stormen vaak grote wonden achterlaten.

Mars komt in dit jaar 3 keer over deze graad, de eerste keer was op 11 maart, de laatste keer op 7 augustus. Mogelijk kan het beeld van de Zonsverduistering rond 11 maart Mars een relativerende lading meegeven, die zodra Mars weer direct loopt (op 30 juni) gebruikt kan worden in duurzaamheid samen veranderingen tot stand te brengen.

Het einde van de maand laat weer spanning voelen tussen de wens tot groei en ontwikkeling en de beperking, die daarin vanuit een maatschappelijke context nodig is.

Van tijd tot tijd kunnen dan individueel ook onderhuidse spanningen naar boven komen.

Juni

De maand juni begint liefdevol, dromerig en romantisch. Muzikale activiteiten staan nu onder een goed gesternte, we genieten met volle teugen. De overheid zorgt ervoor dat het ook veilig kan, waardoor we die bemoeienis ook als ongewenste beperking kunnen ervaren.

Midden juni kan dat tot een hoogtepunt komen. Wees de hele maand zorgvuldig en beperk het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen zo veel mogelijk, we zijn nu extreem gevoelig voor de effecten ervan.

Op 21 juni, kort na middernacht, bereikt de Zon weer het meest noordelijke punt van haar baan.

De zomer breekt nu aan en de Zon begint weer haar weg naar het zuiden, waarbij de dagen korter worden. Het kan een zomer worden met veel verrassende nieuwe contacten.

Het einde van de maand staat vooral in het teken van gezin en familie, een goede tijd om samen iets te organiseren. Op de laatste dag van de maand loopt Mars weer direct, we bruisen van energie en willen op vele gebieden ons denken in actie omzetten.

Juli

Begin juli kunnen we worden geconfronteerd met moeilijkheden in de relatie. Het kan volkomen onverwacht ontstaan als uit het niets. We kunnen erdoor worden verrast.

Moeilijk lopende relaties kunnen plotseling beëindigd worden of ingeruild voor een andere.

Pas op als je in onveilige gebieden komt en wees voorzichtig.

Half juli wordt het leven weer uitbundiger. We genieten met volle teugen en het weer zou goed kunnen omslaan van regenachtig en druilerig naar zonnig en overdadig.

Eind juli kunnen we af en toe in conflicten terecht komen en worden we wat kritische in de communicatie.

Augustus

De energie die tijdens de retrograde gang van Mars werd opgespaard kan nu naar buiten komen. Dat kan in doelgerichte acties zijn waarin met veel inzet wordt gewerkt aan een betere sociale structuur van de maatschappij, soms kan het ook opgekropte woede zijn die op een agressieve manier tot uiting komt. Bezint eer je boos wordt is hier een goed devies.

Vanaf half augustus breekt er een nieuwe eclipsperiode aan. Dat zal weer met markante gebeurtenissen samen gaan. De zonneeclips zelf is op 1 september, de gebeurtenissen vooraf leiden deze in.

De laatste weken van de maand lenen zich overigens ook goed voor werken aan structuur. Werkzaamheden die goed zijn voorbereid zullen eenvoudig slagen, de tijd is minder geschikt voor geïmproviseer. Vergeet niet dat werk ook met een werkelijke bezieling te doen, dan loopt alles als vanzelf.

Vanaf 30 augustus is een misverstand in de communicatie gemakkelijk gemaakt. Ook is het noodzakelijk om je reizen degelijk en met voldoende tijd te plannen. We komen anders beslist te laat op belangrijke afspraken.

September

De zonsverduistering op 1 september vindt plaats op de 10e graad Maagd. Dit is volgens de astrologische mandala de graad van de zelf transcenderende werkzaamheid van het bewustzijn. De symboliek is: “Twee hoofden welke vanuit de schaduw verder trachten te zien dan het duister rijkt.” Het is de aanduiding om de belemmeringen die door de werking van het bewustzijn worden opgeworpen te kunnen overstijgen en werkelijk te transcenderen. Een mooie energie dus om tijdens de eclips bij stil te staan in meditatie.

Op 9 september gaat Jupiter Weegschaal binnen, een tijd met veel meer aandacht voor de partner breekt aan. Deze trend zal ook het komende jaar aanhouden.

De periode van 9 t/m 14 september kan overigens best heftig zijn, zowel persoonlijk als mondiaal. Dat kan leiden tot scherpe woordenwisselingen maar ook tot (verheviging) van internationale conflicten.

Vanaf 16 september keert de rust dan terug, er kunnen verrassende ontmoetingen zijn op liefdesgebied. We raken ook meer op de partner georiënteerd.

Op 22 september beweegt de Zon weer over de evenaar naar het zuiden en breekt de herfst aan.

Dit wordt een intensieve periode met vaak diepe nieuwe inzichten. Ook kunnen er heftige emotionele gevoelens ontstaan, die behoorlijk intens kunnen zijn en diep kunnen raken.

Vanaf 27 september werken we beslist systematisch aan onze doelen, een goede energie om je doeleinden eenvoudig en doelgericht te realiseren

Oktober

Begin oktober moeten we oppassen onze fysieke inspanningen niet te overdrijven.

Rond 7 oktober moeten we uitkijken in gevaarlijke situaties, een ongeluk of overval zit in een klein hoekje.

Rond 11 oktober kunnen we overdrijven in de communicatie.

Tussen 12 en 16 oktober kunnen er gemakkelijk spanningen ontstaan. Dat kan leiden tot heftige woordenwisselingen.

Vanaf 18 oktober wordt het leven royaler. We bezitten een enorme werkkracht en we kunnen geniale invallen hebben.

Vanaf 23 oktober komt een groot deel van de energie uit het teken Schorpioen. Het leven wordt daardoor intenser en minder oppervlakkig.

Rond 26 oktober zien we de wereld door een roze bril. Als je nu een nieuwe liefde tegen het lijf loopt, hou er dan rekening mee dat je de partner waarschijnlijk meer goede eigenschappen toedicht dan er werkelijk zijn.

Het einde van de maand kan onverwachte gebeurtenissen met zich meebrengen.

November

November is over het algemeen een rustige maand waarin de sfeer constructief en open is. Een goede tijd voor het nemen van allerlei nieuwe initiatieven.

Wees je bewust dat je te idealistisch kunt zijn en de werkelijkheid (echte en haalbare mogelijkheden) onvoldoende in het oog houdt. We kunnen ook nogal eigengereid te werk gaan. Een goede energie om je eigen ideeën te realiseren, maar wees je bewust dat het spanningen kan oproepen als je te eigengereid te werk gaat.

Aan het einde van de maand kunnen conflicten op geloofsgebied naar buiten komen of verhevigen. Dat kan ook invloed hebben op de effectenbeurzen. Ook de waarde van relaties kan veranderen, vooral daar waar er nauwelijks een gemeenschappelijke basis is in levensvisie.

December

Op de eerste dag van de maand kunnen we letterlijk de weg kwijt raken. Mogelijk is het ook gewoon mistig, maar hou in elk geval rekening met een moeilijke oriëntatie.

Verder is het begin van de maand een goede periode om gewoon je werk goed af te maken. Vanaf 19 december gaat dat moeilijker. Misverstanden en technische problemen en onnodige vertraging zijn dan aan de orde van de dag. Ook loopt onze werklust sterk terug. We zijn toe aan een vakantie of sabbatical.

De winderzonnewende is dit jaar op 21 december.

Tot het einde van het jaar kunnen we ons van tijd tot tijd wat draaierig of duizelig voelen.

Dat geldt met name ook voor oudjaar en nieuwjaarsdag. Pas dus op met alcohol en vuurwerk. Een ongeluk is zo gebeurd.