Maandelijks archief: januari 2012

Vooruitzichten 1e halfjaar 2012

Inleiding

2012 heeft al vele jaren zijn schaduw vooruit geworpen. Vooral omdat in dit jaar op 21 december de kalenders van de Maya eindigen.  Elders op deze site heb ik hierover al een artikel geplaatst. In dit artikel ga ik in op de loop van de “sterren” in het eerste halfjaar van 2012 en de uitwerking, die bepaalde belangrijke geokosmische gebeurtenissen zullen kunnen hebben.

Januari

De belangrijkste gebeurtenis van januari vind op 24 januari plaats. Mars gaat dan retrograde lopen op de 24e graad. Pas op 13 april gaat Mars weer recht lopen en het duurt tot 22 juni voor Mars weer op de 24e graad Maagd is. Een retrograde Mars is geen geschikte periode voor nieuwe activiteiten. Wilt u iets nieuws starten, doe dat dan voor die tijd of stel het uit tot na 13 april. Wanneer u onverhoopt toch tot actie gedwongen wordt, moet u erg behoedzaam te werk gaan, omdat conflicten in deze periode gemakkelijk kunnen ontstaan. Door de retrograde periode verblijft Mars langdurig in een bepaald levensgebied van de individuele horoscoop. Het kan daardoor gebeuren, dat erg langdurig uw aandacht en inzet gevraagd wordt voor een enkel levensgebied. Bij sommigen is het werk, bij anderen gezondheid, bij weer anderen broers en zuster of buren etc.

In veel gevallen zal dat irritaties en spanningen kunnen veroorzaken. Verder is dit geen goede tijd om een nieuwe baan te beginnen. Ook is deze periode over het algemeen gevoeliger voor ongelukken of vormen van agressie.

 

Februari

De belangrijkste gebeurtenis van deze maand vindt op 3 februari plaats, wanneer Neptunus in Vissen gaat lopen en daar tot 30 maart 2025 blijft. Omdat Neptunus bij Vissen hoort, is dit vooral voor mensen geboren onder het sterrenbeeld Vissen of een van de andere watertekens (Kreeft of Schorpioen) over het algemeen een gunstige verandering. Vooral vroege Vissen (geboren op 19, 20, 21 of 22 februari), vroege Kreeften (geboren op 21,22,23,24 juni) of vroege Schorpioenen (geboren op 23, 24, 25 of 26 oktober) zullen hier de positieve effecten van kunnen ondervinden. Neptunus in Vissen biedt de gelegenheid tot idealisme in een wereld, die nieuwe impulsen van rechtvaardigheid nodig heeft. Maar ook kan er een neiging zijn tot overidealisme en soms tot bedrog. Neptunus bevordert de verbeeldingskracht en de creativiteit en in het teken Vissen is dat in relatie tot zaken, die de gehele mensheid aangaan, zoals religie of maatschappelijke systemen en de gezondheidszorg. De laatste periode dat Neptunus in Vissen liep (tussen 1847 en 1862) werden bijvoorbeeld de fundamenten gelegd voor de organisatie van het Rode Kruis en het communisme. Voor een uitgebreider artikel hierover zie : Neptunus in vissen. Op 13 of 14 februari kunnen heel idealistische denkbeelden ontstaan en op 23  februari kun je in twistgesprekken betrokken raken. Voor Rammen kunnen zich de hele maand romantische gelegenheden voordoen.

Maart

De eerste dagen van maart is het opletten geblazen. Er kunnen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden en daarbij kunnen de emoties hoog oplopen.

Mercurius loopt vanaf 11 maart tot 3 april retrograde. Dat is een periode, die niet erg geschikt is voor het nemen van rationele besluiten. Ook kunnen zich veel communicatieproblemen voordoen, tussen mensen en met apparatuur. Je kan problemen ondervinden met je telefoon of computer, maar ook doodgewoon in afspraken, die je vergeet of waar de ander niet op komt dagen en als je niet voldoende ruimte in je reis inruimt, is de kans groot, dat je te laat aankomt. Het is ook een periode waarin je mensen die je al lang niet meer had ontmoet terugziet. Hoe dit individueel uitwerkt, hangt af van de persoonlijke horoscoop.

Rond 14 maart zijn de sterren uitermate gunstig gestemd. Pas wel op voor overdrijving.

De periode van 20-22 maart is erg geschikt voor goede voornemens. Pas rond 29 maart op voor gevaarlijke situaties. Dit geldt vooral voor personen, die rond deze datum of rond 29 juni, 1 oktober of 30 december zijn geboren. Voor Stieren is maart een gunstige maand voor relaties.

 

April

April is nog een tamelijke rustige maand, alhoewel de effecten van de retrograde Mercurius nog tot 4 april doorlopen en die van de retrograde Mars (zie januari) nog tot 14 april. Na deze datum zal de energie sterk veranderd zijn en zullen er weer veel nieuwe initiatieven op je af kunnen komen.

Tweelingen beginnen aan een periode, waarin in de romantiek sterk zal wisselen en ook de waarde van hun financiële bezittingen. Vooralsnog zal dit tot half mei positief kunnen uitpakken, maar daarna kan dit alles sterk schommelen.

 

Mei

De eerste decade van mei zal over het algemeen redelijk rustig zijn, maar vanaf ongeveer 10 mei laat de zonsverduistering van 21 mei zich voelen. Er kunnen vooraanstaande personen overlijden en onder invloed van het komende Uranus Pluto vierkant (1e hit op 24 juni) kunnen zich allerlei plotselinge gebeurtenissen voltrekken. Deze zullen te maken hebben met vrijheidsbewegingen, onthullingen, nieuwe revolutionaire inzichten. Maar ook kunnen stormen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, ongelukken met kerncentrales en vliegongevallen veel opzien baren. Dit kan de hele maand mei voortduren. Omdat Venus op 14 mei retrograde gaat lopen, zullen de problemen op de financiële markten en overal elders waar materiele waarde is overgewaardeerd, kunnen verergeren.

 

Juni

De verwarring (met positieve en negatieve uitschieters) duurt voort,  tenzij men er eerder in is geslaagd rechtvaardige veranderingen aan te brengen in stelsels, die ons beheersen. De Venusovergang op 6 juni is volgens de Maya de aankondiging van slechte nieuws. Elders op deze website is een artikel (zie: Venusovergang van 6 Juni 2012) over dit fenomeen opgenomen. Het is een opstap naar 24 juni, wanneer de eerste van de 7 ingaande vierkanten tussen Uranus en Pluto optreedt. Deze keer op de 9e graad Steenbok en Ram. Het is het aspect van bevrijding en zuivering en velen zullen er mee te maken krijgen. Het is een tijd van grote veranderingen, vooral daar waar in het verleden maatschappelijk ongewenste en oneerlijke situaties zijn ontstaan. Het gaat nu om het dienen van het geheel, inclusief een zuivere moeder aarde.

Er zullen zich allerlei plotselinge ontwikkelingen kunnen voordoen zoals op het gebied van de Europese eenheid, rassengelijkheid, ruimtevaart, vrijheidsbewegingen (o.a. Syrië, Zimbabwe, Indonesië) en nieuwe inzichten met betrekking tot het bestaan van buitenaards leven.

Velen zullen de effecten van deze transit ook in hun persoonlijke leven terug kunnen vinden, zoals Rammen geboren rond 29 maart, Kreeften geboren rond 30 juni, Weegschalen geboren rond 1 oktober en Steenbokken geboren rond 30 december, maar ook Watermannen van 13 februari, Stieren van 14 mei, Leeuwen van 16 augustus en Schorpioenen van 15 november . Vooral daar waar te lang is vastgehouden aan behoud van oude niet duurzame waarden.

Over de mogelijke effecten van dit vierkant tussen Uranus en Pluto zie het artikel ingrijpende veranderingen: De verwachte effecten van Pluto vierkant Pluto elders op deze website.

Voorspelling voor Januari 2012

De belangrijkste gebeurtenis van de maand januari vindt op 24 januari plaats. Mars gaat dan retrograde lopen op de 24e graad Maagd. Pas op 13 april gaat Mars weer recht lopen en het duurt tot 22 juni voor Mars weer op de 22e graad Maagd is. Een retrograde Mars is geen geschikte periode voor nieuwe activiteiten. Wilt u iets nieuws starten doe dat dan voor die tijd of stel het uit tot na 13 april. Wanneer u onverhoopt toch gedwongen wordt moet u erg behoedzaam te werk gaan omdat conflicten in deze periode gemakkelijk kunnen ontstaan. Door de retrograde periode verblijft Mars langdurig in een bepaald levensgebied van de individuele horoscoop. Het kan daardoor gebeuren dat erg langdurig uw aandacht en inzet gevraagd wordt voor een enkel levensgebied. Verder is het geen goede tijd om een nieuwe job te beginnen.
Ook is deze periode over het algemeen gevoeliger voor ongelukken of vormen van agressie.
Op 19 en 20 januari kunnen de jarigen van deze dag (maar ook de jarigen van 19 en 20 mei, 21 en 22 augustus en 20 of 21 november) problemen krijgen met hun baas of een andere hoger geplaatst persoon. Op 22 januari moet worden opgepast voor overdrijving.
Op 27 januari kan je gemakkelijk in een woordenwisseling terechtkomen.