Maandelijks archief: november 2012

Verandering in balans

Verandering in balans

Op 5 oktober van dit jaar is Saturnus het teken Schorpioen binnen gegaan. Dit is op zich niet eens zo’n bijzondere gebeurtenis, want deze vindt één keer in de 30 jaar plaats.

Het bijzondere van deze gebeurtenis is, dat op deze datum Saturnus en Pluto in wederzijdse receptie zij gekomen, dat wil zeggen in elkaars teken staan (Pluto in Steenbok en Saturnus in Schorpioen) en dat fenomeen is nogal zeldzaam.

De belangrijkste oorzaak daarvan is, dat Pluto (de planeet die 260 jaar onderweg is om één rondje om de Zon te maken) na het begin van onze jaartelling pas 9 keer in Steenbok heeft gelopen.

Sinds het begin van onze jaartelling is dit de 4e keer dat Saturnus en Pluto, daarbij een onderlinge receptie maken. Dit gebeurde eerder van 541 tot 542, van 778 tot 779 en van 1276 tot 1278. Deze keer duurt het tot 23 december 2014.

Als planeten in elkaars teken staan, spreken we van onderlinge receptie. Er wordt verondersteld, dat deze stand uitwerkt, alsof de planeten in het eigen teken staan. Erg welkom omdat Pluto in Steenbok en Saturnus in Schorpioen beiden geen fijne standen voor betreffende planeten zijn.

Pluto in Steenbok wil alle stelsels die niet deugen, zonder enige rem, omver halen en bouwt niet vanzelfsprekend gelijktijdig constructief aan iets beters.

Saturnus in Schorpioen geeft verstarring en beperkt transformatieprocessen.

En als veranderingen worden geblokkeerd ontstaat machtsstrijd en revolutie.

Wanneer Saturnus en Pluto elkaar positief beïnvloeden, zou je kunnen spreken van een balans, waarin alle noodzakelijke verandering als vanzelfsprekend in een nieuwe gewenste vorm kan worden gegoten. Goed nieuws, nu er heel wat te repareren valt in onze wereld. Of het nu om het financiële stelsel gaat, de vormgeving van Europa, democratische processen die slecht functioneren, politici en ambtenaren die het begrip voor de bedoeling van stelsels vergeten zijn en deze als doel hanteren.

Ook in je eigen leven kun je baat hebben bij deze periode van onderlinge receptie.. Vertaal Saturnus daar naar discipline en structuur en Pluto naar het komen tot innerlijke zuivering en de mogelijkheden worden
duidelijk. Gebruik de periode goed voor je bewustwording, want bij alles wat op orde is hoeft Saturnus geen discipline meer bij te brengen en Pluto het onderste niet meer boven te halen.

Tenslotte heb ik wat opvallende gebeurtenissen uit het verleden opgezocht.

De eerste periode waarbij ik historische feiten heb kunnen vinden bij deze onderlinge receptie is tussen 760 en 800. In deze periode was Karel de Grote koning der Franken.

Hij voerde in zijn tijd uitgebreide staatshervormingen in. Zo voerde hij de dienstplicht in om zijn rijk te verdedigen en ook het leenstelsel waarbij hij aan graven en andere edelen stukken grond in bruikleen gaf,  met rechten (tol, exploitatie) en plichten (belastingheffing).

Ook voerde hij de rechtsspraak in. Het was het begin van een langdurige periode van relatieve rust en welvaart.

Tussen 1276 tot 1278 was de 3e en tot nu toe de laatste keer.

In die tijd brengt Alphons de Wijze (koning van Castilië en Leon) als geleerde de Arabische en Christelijke wetenschap bijeen en Marco Polo (doge van Venetië) onderneemt zijn reis naar Azië en China en neemt naast handelscontacten inspirerende kennis en inzichten mee terug. Hierdoor werd de basis voor de Renaissance gelegd.

Een ander voorbeeld was de paus van die periode Nicolaas III.

Transits van Pluto in Steenbok worden gekenmerkt door revoluties die vaak gepaard gaan met oorlog, zoals in 1516 toen Luther zijn beroemde stellingen op de deur van de kloosterkerk in Wittenberg spijkerde, met als gevolg allerlei afscheidingen van kerken en oorlogen daarover. Ook de aanleiding voor de Franse revolutie vond plaats in een dergelijke periode.

Wat mogen we verwachten van de komende periode van onderlinge receptie?

Een astrologische techniek om te voorspellen, wat er kan spelen als Pluto en Saturnus in elkaars teken lopen, is het maken van een uurhoek van het moment dat de onderlinge receptie ontstaat. In dit geval 5 oktober 2012 om 22.38 MET. De energiepatronen in deze uurhoek geven aan waar in deze periode van onderlinge receptie de nadruk op zal komen te liggen.

Er zijn behoorlijk wat bijzonderheden in deze uurhoek.

Saturnus en Mercurius staan op de 1e graad Schorpioen.

Het geeft de mogelijkheid van diep inzicht in het meer omvattend referentiekader van een groter bestaansgeheel.

De Zon staat op de 14e graad Weegschaal en geeft aan dat we los moeten komen van de sociale druk van de dagelijkse bezigheden, die ons bezighouden en afgesneden houden van het inzicht in het wezenlijke.

Een goede periode dus om regelmatig te mediteren en ons terug te trekken in de eigen wereld.

Daarmee wordt de weg vrijgemaakt om de inspiratie die uit de driehoek van Neptunus met Saturnus en Mercurius kan vloeien te ontvangen.

De symboliek van de graad waar Jupiter en Maan samen staan, de 17e graad Tweelingen, geeft de ontwikkelingsrichting aan. Uiteindelijk moet dit leiden tot inzicht in een doeltreffend gebruik van de natuurlijke hulpbronnen door de mens en daarmee een duurzame maatschappij.

Vanuit deze grondslag kunnen we werken aan een grondige verbetering van de systemen, die ons en de wereld in haar greep houden.

Het is noodzakelijk, dat die verbeteringen bijdragen aan het ontstaan van een wereld in balans.

Een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn en elkaar respecteren. Waar ideologieën worden ontmaskerd, omdat ze bijna nooit de mensheid dienen, maar een kleine bovenlaag. Waar mensen zorg hebben voor anderen en ieder naar vermogen bijdraagt aan de maatschappelijke uitdaging. Waar rechten en plichten hand in hand gaan en waar de zorg voor onze aarde het behoud van de biodiversiteit tot doel heeft.

 

De Zonsverduistering van 13 november 2012

De Zonsverduistering van 13 november 2012

Op 13 november 2012 vindt er wederom een verduistering van de Zon plaats. Zon en Maan staan dan op de tweeëntwintigste graad Schorpioen. De tijd van de eclips is 23:09 MET.
Opvallend in de horoscoop van de eclips zijn verder:

Zon en Maan, maken geen verdere aspecten.

Mercurius loopt retrograde en maakt een exact vierkant met Neptunus die juist weer direct is gaan lopen.

Saturnus is inconjunct Uranus.

Mars is ongeaspecteerd.

Venus en Jupiter maken samen een driehoek aspect, maar zijn niet in aspect met andere planeten.

Kortom een energie waarin daadkracht geen voeding krijgt en waarin rationeel denken de weg kwijt is en dat in een periode, waarin we druk doende zijn oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke problemen die we ondervinden.

Zoals bij elke eclips zullen er weer wat opvallende personen naar gene zijde gaan en kan de natuur daar een handje bij helpen, met allerlei natuurrampen.
Door het losstaan van Zon en Maan van de rest van de planeten, kan het ook voorkomen dat individuen overgaand tot agressieve daden.

Over de 22e graad Schorpioen valt overigens qua archetypisch beeld ook nog wel iets te zeggen.

Het archetypische beeld volgens de astrologische mandala van Rudhyar is: Jagers schieten op wilde eenden. Het geeft de boodschap van het door de samenleving aanvaard vrijkomen van agressieve instincten. Juist door ritualisering kunnen deze agressieve instincten gekanaliseerd worden.

Neptunus in sextiel met Pluto en in driehoek met Saturnus kan hier de inspiratie brengen voor het aanpakken van de problemen en het grondig doordenken van noodzakelijke veranderingen vanuit maatschappelijke idealen en niet vanuit ondoordacht machogedrag.

Laten we deze energie gebruiken om ons te laten inspireren tot een betere maatschappij.