Maandelijks archief: oktober 2011

De zonsverduistering van 25 November 2011

In het e-Zine van ISAR International werd mijn aandacht getrokken door het volgende interessante artikel van de Amerikaanse astrologe Charmaine Ashton. Het artikel geeft ons een prachtig inzicht in de toevallige samenloop van astronomische en wereldlijke gebeurtenissen. Vrij vertaald heeft het artikel de volgende inhoud:

De eclips van 25 november 2011 zal zich afspelen op 2:37 (3e graad) Boogschutter, met een driehoek naar Uranus op de 1e graad Ram en in vierkant met Pluto in Steenbok. In het licht van de huidige wereldwijde protesten tegen de onevenwichtige verdeling van de welvaart helpen de asteroïden ons aan het verhaal bij deze eclips. In dit geval de asteroïden Fortune, Hispania, Juewa en Sita die conjunct de eclips lopen en de asteroïde University (in Maagd) die er een vierkant mee maakt.

Fortune (Fortuna). Mensen weten waar het fortuin is terechtgekomen, in de zakken van de moderne aristocratie, die er erg weinig van laten doorsijpelen. Waar begonnen de huidige protesten daadwerkelijk? In Hispania, ook wel Spanje, in mei van dit jaar. De economische crisis waar Spanje in verkeert speelteen belangrijke rol in de instabiliteit van de financiële markten in de wereld.  Instabiliteit verwijst ons naar Fortuna, die op een bal staat als symbool voor de veranderlijkheid van het eigen geluk. Hier wordt “Blijf op de bal of blijf aan de bal” maximaal beoefend.

De volgende is Juewa of Jue-wa-sing, Chinees voor: “ster van de toekomst van China” of China’s fortuin. Dit is een andere reden voor de huidige economische instabiliteit.

De laatste asteroïde in conjunctie met de eclips is Sita. Sita is een Indiaanse naam. Ze werd beschouwd als de ideale echtgenote vanuit het gezichtspunt van de man. Ze was volledig toegewijd aan haar echtgenoot, haar hele leven van hem afhankelijk en leed haar hele leven onder haar huwelijk. Sita betekent vanuit het westerse standpunt afhankelijkheid. De protesterende studenten zijn ook afhankelijk van de machinaties van hen die de macht hebben en lijden onder de daden van de elite.

Deze groep asteroïden en de Zon en Maan maken een vierkant met de asteroïde University. Studenten van universiteiten waren degenen die met de huidige protesten begonnen. Ik houd van een goed verhaal en dit is er een waar ik op heb gewacht. De beweging groeit elke dag en zal waarschijnlijk tot een hoogtepunt komen op 25 november. Met een beetje geluk nemen de machthebbers deze signalen serieus en hervormen de economie op een manier dat de huidige schandelijke uitwassen worden rechtgezet”.

Aanvullend op dit aansprekende betoog onderzocht ik de archetypische betekenis van deze 3e graad Boogschutter in de mandala volgens de uitleg van Janduz en Rudhyar.

Het beeld volgens Janduz is als volgt: De ingang van een oude tempel. Boven de boog van de ingang staat de inscriptie: “Notre dame de la misericorde” vrij vertaald Onze Lieve Vrouwe van de barmhartigheid. De madonna figuur beschermt met haar uitgestrekte armen en handen, die verlengd worden door energie stralen, zowel de groep toegewijde vrienden aan haar rechter zijde als de groep dreigende vijanden aan haar linkerzijde.

Dit beeld vertegenwoordigt de Boogschutter graal om hogere idealen te verkondigen. Op een laag niveau van het kosmisch bewustzijn kan deze vrouwelijke energie op een erg degenererende manier tot uitdrukking komen.

Het archetypische beeld volgens Rudhyar is: Twee mannen die schaak spelen. Schaken is een spel waarin mannen hun natuurlijke agressie en de strijd tussen licht en duister sublimeren en in een spel beheerst en volgens regels tot uiting brengen. Schaken heeft een diepgaande kosmische en esoterische betekenis. Een van de betekenissen is het bereiken van een volledige innerlijke zelfbeheersing.

De te leren lessen gaan over de synthese van (mannelijke en vrouwelijke) macht op een harmonische manier. Ik wens van harte dat de energie van de eclips zal bijdragen aan een eerlijke oplossing van de bestaande maatschappelijke en economische problemen op een manier dat er een eerlijke verdeling van welvaart plaatsvindt en mensen, die door hun inhaligheid de huidige problemen hebben veroorzaakt, ook de prijs voor de oplossing betalen.

Een andere invalshoek, om naar de energie van de eclips te kijken, betreft de Saros serie waar de eclips deel van uitmaakt. In heer boek “Voorspellende astrologie; de leeuwerik en de adelaar” geeft Bernadette Brady aan dat deze eclips deel uitmaakt van de familie 14 Noord. Deze familie staat onder invloed van een oppositie tussen Neptunus (idealisme, bedrog) en Saturnus (stelsels, overheid), terwijl Venus (geld, materie, geluk) op het midpunt van Neptunus en Saturnus staat. Volgens deze energie kondigt de eclips een periode aan met onverwachte gebeurtenissen en belangrijke keerpunten op financieel gebeid, maar ook op relationeel gebied. Dit keer maken Neptunus en Saturnus een driehoek tijdens de eclips en maakt Venus deel uit van een grote driehoek met Mars (actie) en Jupiter (grote geluk, maar ook groei). De plotselinge gebeurtenissen zouden dus best positief kunnen uitpakken, tenminste als er gewerkt wordt aan oplossingen ten dienste van aarde en  mensheid in totaliteit. Ook Pluto, de planeet van de zuivering, maakt deel uit van de grote driehoek en geeft die noodzaak aan. Omdat Uranus, de planeet van plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, een vierkant maakt met Pluto kunnen er ook onplezierige verrassingen optreden en vooral daar waar de lessen van de kosmos niet worden opgevolgd.

Tenslotte verwijs ik graag naar het artikel elders op deze website (in het menu artikelen) over de te verwachten Ingrijpende veranderingen gedurende de jaren 2012-2015 als gevolg van de 7 vierkanten van Uranus en Pluto. In 1965/1966 waren er studentenprotesten tijdens de conjunctie van Uranus en Pluto. Er vindt in deze periode een afweging plaats van de houdbaarheid van het destijds bereikte.

Astrologische vooruitblik november 2011

Pluto loopt in ook in november driehoek met Jupiter waardoor nog steeds nieuwe impulsen voor groei en ook oplossingen voor structuur problemen kunnen ontstaan. Laat ze gebeuren, we hebben ze heel hard nodig.

De conjunctie van Mercurius en Venus gedurende de eerste helft van de maand die exact wordt op 2 november op de dag dat beide planeten naar Boogschutter gaan. De uitdaging van deze 1e graad Boogschutter is om te discussiëren in een sfeer waarin de communicatie over het algemeen vreedzaam en begripvol zal zijn, maar toch gericht op het blootleggen van de essentie.

Het eerste decanaat van november zal ook relatief zacht weer opleveren. De sfeer is over het algemeen vriendelijk en prettig. Op 9 november is er ook nog de maandelijkse conjunctie van Maan en Jupiter die bij helder weer tot een fascinerend schouwspel aan de hemel leidt en voor hen die er gevoelig voor zijn een warme aardse atmosfeer. Dat verandert vanaf 11 november als eerst Mars naar Maagd gaat, een teken waar Mars tot begin juli 2012 zal blijven. 11-11-2011 ook numerologisch een gedenkwaardige dag, met veel transformerende kenmerken. Er zal een veel kritischer sfeer ontstaan met kans op allerlei verbale incidenten. Dat wordt versterkt doordat de Zon op 13 november een half vierkant maakt met Pluto de planeet van transformatie. Vanaf dat moment breekt ook de halfjaarlijkse eclipsperiode weer aan. Op 25 november is er een zonsverduistering op de 3e graad Boogschutter. De graad van de Boogschutter graal van levensovertuiging. Deze kan op een laag niveau van kosmisch bewustzijn degenereren tot felle geloofstwisten. Het is de boodschap daarboven te leren staan en begrip en visie op te bouwen van het goddelijke dat boven alle vormen van levensovertuiging staat en onderling verbindt. Op 24 november gaat Mercurius weer retrograde lopen, ditmaal op de 21e graad Boogschutter, de graad van de hogere psychische vermogens en wijsheid. Moge Mercurius hier weer als boodschapper optreden en ons de weg wijzen naar het waarachtig begrip waardoor de energie van de zonsverduistering ten gunste van een harmonische gemeenschap kan uitwerken.

Vanaf 26 november, als Venus Steenbok ingaat zal het weer ook aanzienlijk kouder worden.