Maandelijks archief: mei 2011

De zonsverduisteringen van 1 juni en 1 juli 2011

De zonsverduisteringen van 1 juni en 1 juli 2011 zijn deel van een nogal zeldzaam verschijnsel, 2 opeenvolgende zonsverduistering binnen een maand, dat zich gemiddeld één keer in de negen jaar voordoet. De reden daarvan is, dat de Maansknopen as op het moment dat Zon en Maan conjunct staan, zich nog een graad of 11 van de positie van Zon en Maan bevindt. Daarom zijn deze verduisteringen niet volledig.

Waar we, bij een Maansverduistering, worden afgesneden van onze emoties, zorgt een Zonsverduistering ervoor dat we het contact met het zelf kwijtraken en sneller onze emoties de boventoon laten voeren.

Bernadette Brady heeft de karakteristieken van eclipsen bestudeerd en beschreven in haar boek “Voorspellende Astrologie: de adelaar en de leeuwerik”. Ze maakt onderscheid in het mogelijk effect van eclipsen door gebruik te maken van Saros series. De eclips van 1 juni (op de 12e graad Tweelingen) hoort bij Saros serie 13 Oud-Zuid en de eclips van 1 juli (op de 10e graad Kreeft) hoort bij Sarosserie 13 Nieuw-Zuid.

De 12e graad Tweelingen wordt in de astrologische mandala volgens Dane Rudhyar gesymboliseerd door “Een negermeisje vecht voor haar onafhankelijkheid in de stad”. Dit symboliseert de noodzaak tot bevrijding van onrechtvaardigheid en ook de noodzaak van vooroordelen en ongelijkheid tussen individuen en groepen verlost te raken. De 10e graad Kreeft wordt gesymboliseerd door “Een grote diamant in de eerste fasen van de slijpbewerking”. Dit symboliseert dat belangrijke ontwikkelingen moeten groeien en verder uitgebouwd moeten worden tot het moment van volledige sociale aanvaarding.

Omdat deze eclipsen opeenvolgend binnen een en dezelfde eclipsperiode plaatsvinden (Er tussenin ligt nog de Maansverduistering van 15 juni op de 25e graad Boogschutter (Maan) en Tweelingen (Zon)), is het de bedoeling, dat de boodschap van de 1e eclips door de boodschap van de 2e eclips wordt gerealiseerd. Het geeft ons een beeld van de noodzaak ons te bevrijden van onderdrukking in alle mogelijke vormen voor individuen, groepen en volkeren. De huidige volksopstanden in het Midden Oosten kunnen als een voorbeeld van deze ontwikkeling worden gezien. Door de eclips zullen ze waarschijnlijk intensiveren en uitbreiden. Maar ook onderdrukking in de eigen directe omgeving (door de simpelste vormen van uitoefening van macht) vallen hieronder.

Mensen waarvan de persoonlijke horoscoop aspecten maakt met de graad van eclips zullen de invloed het meeste merken. In het algemeen gaat dat om personen geboren op 1 of 2 juni, 3 of 4 september, 3 of 4 december en 1 of 2 maart voor de eclips van 1 juni en voor personen geboren op 1 of 2 juli, 2 of 3 oktober, 30 of 31 december en 30 of 31 maart voor de eclips van 1 juli.

Op wereldniveau zal waarschijnlijk de eclips van 1 juli de meest opmerkelijke gebeurtenissen opleveren, omdat Zon en Maan (in Kreeft) deel uitmaken van een groot vierkant in de cardinale tekens, Saturnus in Weegschaal, Pluto in Steenbok en Uranus in Ram. Dit kan dus gepaard gaan met aardbevingen, vliegtuigongevallen en ongevallen met kernenergie, maar ook met aanslagen.

De werkelijke bedoeling van de eclips en het grote vierkant is om ons inzicht te geven en te helpen transformeren van mensen met vooroordelen en in onvrijheid naar mensen die verbonden zijn met elkaar en met het Licht. We moeten de energieën transformeren en verinnerlijken. Tijdens de Maansverduistering kunnen we afstand nemen van emotionele drijfveren en angsten en verbinden met het galactisch centrum van Licht. Uranus kan ons helpen de veranderingen van vastgeroeste gedachten en gedrag in gang te zetten en Pluto kan ons helpen nieuwe pure gedachten te ontwikkelen voor menselijk gedrag en een sociaal stelsel gebaseerd op leven in vrijheid en gelijkheid. Saturnus kan ons helpen dit op een stabiele wijze en in een juiste balans om te zetten in maatschappelijke structuren.