Maandelijks archief: december 2010

Het jaar 2011

Inleiding

In dit artikel een vooruitblik op het jaar 2011, dat als een overgangsjaar, maar beter als noodzakelijk transformatiejaar voor de huidige problemen in de wereld kan worden aangeduid. De bevindingen in dit artikel zijn gebaseerd op interpretatie van de dit jaar voorkomende geokosmische signaturen en de bijbehorende cycli.

 Algemeen maatschappelijk

De wereld is in een cruciaal tijdperk beland. Ten eerste is er de noodzaak tot diepgaande en structurele maatschappelijke hervormingen. Dat betreft in Nederland onder andere systemen, die door hun gebrek aan aanpasbaarheid aan nieuwe situaties (denk aan AOW en pensioenstelsel) onder druk zijn komen te staan, systemen die fysiek niet aanpasbaar zijn (denk aan de kantorenmarkt), en systemen die door schaalvergroting zo inflexibel zijn geworden dat de oorspronkelijke doelen, kwaliteits en efficiencyverbetering, al lang niet meer worden gediend (denk aan onderwijs en gezondheidszorg). Maar het betreft ook systemen die wereldwijd een oneindig winstbejag mogelijk hebben gemaakt en de huidige economische crisis hebben veroorzaakt en waarvan nog weinig blijkt te zijn geleerd.

Het jaar 2011 geeft als laatste jaar de kans structurele veranderingen door te voeren zonder grote economische rampen. Deze veranderingen zullen in 2012 (met name in juni en/op 18/19 september) op waarde worden getoetst. Alleen veranderingen die als doel hebben om een evenwichtiger verdeling van de rijkdom te bereiken en economische groei en vooruitgang die ten gunst kan komen aan de hele wereldbevolking zullen blijken kracht van houdbaarheid te hebben.

 Het weer

Het jaar 2011 zal over het algemeen als een warm jaar worden ervaren, maar het begin van het jaar zal waarschijnlijk zeer koud zijn. Voor Nederland is er dan een grote kans op een Elfstedentocht, als die niet al in het eind van 2010 heeft plaatsgevonden. Dit zal echter weer een editie zijn die als “bar” kan worden bijgeschreven in de analen van de Elfstedentocht. Nederland zal in januari en februari ook te maken krijgen met hevige stormen (in januari mogelijk sneeuwstormen die zeer ontwrichtend werken op elektriciteit en brandstofvoorziening). Vanaf maart wordt het snel warm en kan er tot begin juni een over het algemeen warm en droog voorjaar tegemoet worden gezien.

 Maatschappelijke onrust

In april en mei is er grote kans op maatschappelijke onrust. Stakingen, demonstraties, maatschappelijk verzet kunnen op grote schaal voorkomen. De inzet zal divers zijn, enerzijds wordt gestreden voor belangen die niet te handhaven zijn, anderzijds wordt gestreden voor noodzakelijke maatschappelijke vernieuwingen. Er zullen nieuwe onthullingen in nieuwe gebieden komen.  

De koningin

Eind maart of begin april 2010 maakt Beatrix naar verwachting bekend dat ze zal terugtreden als koningin en wanneer dat zal gebeuren. Het zal een verheviging betekenen van de discussie over het koningschap in NL. Om deze verheviging niet uit de hand te laten lopen (want die kans is er medio september 2011) zou ze er goed aan doen gelijk met de bekendmaking van haar terugtreden ook afspraken te maken over een beperking van de rol van het staatshoofd in de toekomst.

 Onderwijs en kennis economie

Nederland zal in 2011 verder moeten inzetten op onderwijs gericht op het behouden of uitbouwen van de kennis in maatschappelijke gebieden waar we van oudsher een voorsprong hebben. Denk aan land en tuinbouw, weg- en waterbouw, scheepsbouw, transport en communicatie. Onderwijs moet daarbij zodanig vernieuwen dat vooraf de goede condities worden gecreëerd om het aanstormend talent van onze jeugd optimaal te ontwikkelen en de structuur zo te kiezen dat er veel individueel maatwerk mogelijk is.

Onderwijs structuren dienen daarbij aangepast te worden aan het doel, de opbouw van kennis te ondersteunen en innovatie en ondernemingszin te bevorderen binnen bewustwording van maatschappelijke verantwoordelijkheid en noodzaak bij te dragen aan de eigen leefomgeving.

 De Zonsverduistering van 4 januari 2011

 De Zonsverduistering van 4 januari 2011 om 10:03 MET op de 14e graad Steenbok is in 2011 de eerste belangwekkende astronomische gebeurtenis.

Bernadette Brady heeft de karakteristieken van eclipsen bestudeerd en beschreven in haar boek “Voorspellende Astrologie: de adelaar en de leeuwerik”. Ze maakt onderscheid in het mogelijk effect van eclipsen door gebruik te maken van Saros series. De eclips van 4 januari hoort bij Saros serie 13 Noord. Deze draagt energie voor de transformatie van groepen, verenigingen en andere vormen van kleine gemeenschappen. Het brengt ambitie voor nieuwe initiatieven om beter voorbereid te zijn op de toekomst.  Waar veranderingen worden tegengewerkt kan het noodzakelijk blijken eerst hindernissen uit de weg te ruimen.

Volgens de astrologische mandala van Dane Rudhyar wordt de 14e graad Steenbok gesymboliseerd door “Een oud, in graniet uitgehouwen, bas-reliëf is een blijvende getuigenis van een lang vergeten cultuur”. Het is hier van belang om een goed onderscheid te maken tussen werkelijke de persoon overstijgende traditionele waarden en eenvoudige overtuigingen van individuen om de eigen standpunten en gedachten kracht bij te zetten.  Dit gedrag vindt al eeuwenlang plaats in belangrijke politieke bewegingen als kapitalisme, communisme en heeft inmiddels ook de democratie geïnfecteerd. Maar ook de religies hebben hier al eeuwen mee te maken gehad, waardoor het verschil tussen wat de wil van de God is en wat de mening van mensen is op welke manier de God zou moeten worden gediend, verdwenen is.

Het moge duidelijk zijn dat de energie van deze eclips de boodschappen vanuit de Saros serie kan bevorderen.

Mensen waarvan de persoonlijke horoscoop aspecten maakt met deze eclips worden verwacht degenen te zijn om de uitdagingen van deze eclips aan te pakken. Over het algemeen betreft dat personen geboren op 3 of 4 januari, 3 of 4 april, 5 of 6 juli en 6 of 7 oktober. Maar het kan ook andere personen beïnvloeden bijvoorbeeld hen met een MC of AC op op de 14e graad van een hoofdteken.

 

De Zonsverduistering van 4 januari 2011

Nadat we met de Maansverduistering van 21 december het eclips seizoen zijn ingegaan is de Zonsverduistering van 4 januari 2011 om 10:03 MET op de 14e graad Steenbok de volgende belangwekkende gebeurtenis. Waar we, bij een Maansverduistering, worden afgesneden van onze emoties, zorgt een Zonsverduistering ervoor dat we het contact met het zelf kwijtraken en sneller onze emoties de boventoon laten voeren. Toen ik astrologie studeerde kreeg ik inzicht in de achtergrond van een merkwaardige gebeurtenis uit mijn leven. Als kind werd ik nogal beschermd opgevoed, dat werd veroorzaakt doordat ik in mijn jonge leven meerdere malen bijna dodelijk was verongelukt, voor een deel te wijten aan mijn ondernemingslust. Omdat ons gezin op een woonboot woonde en we daardoor nogal frequent verhuisden, was ik niet verplicht naar school te gaan. Die verplichting ontstond pas op de dag dat ik 6 jaar werd. Toen het zover was bracht mijn moeder me met de bus naar het nabijgelegen dorp naar school en liet me achter voor onderricht. Ze was stomverbaasd toen ik anderhalf uur later ook weer thuis kwam. Ik herinner me het incident nog steeds, ik was weggelopen van school omdat het me er niet beviel en ik me veiliger voelde thuis. Mijn moeder bracht me onmiddellijk terug en maakte me duidelijk dit nooit meer te doen.

Jaren later tijdens mijn lessen astrologie ontdekte ik dat er op de bewuste eerste schooldag een eclips van de Zon exact conjunct met de graad van mijn Zon bij geboorte was geweest. Zo kon het gebeuren, ik voelde me waarschijnlijk van mezelf afgesneden (mijn Zon verduisterd) en de enige band die ik op dat moment voelde (Maan) ging weer naar huis. Er achteraan naar mijn moeder thuis (Maan) was dus een volstrekt verklaarbare reactie.  

Bernadette Brady heeft de karakteristieken van eclipsen bestudeerd en beschreven in haar boek “Voorspellende Astrologie: de adelaar en de leeuwerik”. Ze maakt onderscheid in het mogelijk effect van eclipsen door gebruik te maken van Saros series. De eclips van 4 januari hoort bij Saros serie 13 Noord. Deze draagt energie voor de transformatie van groepen, verenigingen en andere vormen van kleine gemeenschappen. Het brengt ambitie voor nieuwe initiatieven om beter voorbereid te zijn op de toekomst.  Waar veranderingen worden tegengewerkt kan het noodzakelijk blijken eerst hindernissen uit de weg te ruimen. Volgens de astrologische mandala van Dane Rudhyar wordt de 14e graad Steenbok gesymboliseerd door “Een oud, in graniet uitgehouwen, bas-reliëf is een blijvende getuigenis van een lang vergeten cultuur”. Het is hier van belang om een goed onderscheid te maken tussen werkelijke de persoon overstijgende traditionele waarden en eenvoudige overtuigingen van individuen om de eigen standpunten en gedachten kracht bij te zetten. Het moge duidelijk zijn dat de energie van deze eclips de boodschappen vanuit de Saros serie kan bevorderen.

Mensen waarvan de persoonlijke horoscoop aspecten maakt met deze eclips worden verwacht degenen te zijn om de uitdagingen van deze eclips aan te pakken. Over het algemeen betreft dat personen geboren op 3 of 4 januari, 3 of 4 april, 5 of 6 juli en 6 of 7 oktober. Maar het kan ook andere personen beïnvloeden bijvoorbeeld hen met een MC of AC op op de 14e graad van een hoofdteken.