Categoriearchief: Dagelijkse Astrologie

Vooruitzichten 2019

Vooruitzichten 2019

Algemene trend
Sinds 8 november zijn we in een tamelijk unieke energie terechtgekomen.
Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat 3 van de langzamer lopende planeten, namelijk Jupiter, Saturnus en Neptunus in het eigen teken lopen. De laatste keer was in 1995 toen Pluto (in Schorpioen), Uranus (in Waterman) en Jupiter (in Boogschutter) kort gelijktijdig in het eigen teken liepen.
Deze situatie zal een jaar blijven tot op 2 december 2019 Jupiter het teken Boogschutter verlaat en met Saturnus en Pluto in het teken Steenbok gaat lopen, wat ook al weer een heel bijzondere en unieke energie zal opleveren.

Jupiter in Boogschutter zorgt voor een hele positieve energie, vol vertrouwen in de toekomst, waarin de kans op overdrijving groot is.

Omdat Saturnus in het eigen teken Steenbok, juist grenzen stelt kan dat tegenstrijdige effecten opleveren en voor frustraties zorgen vooral daar waar de groei te weinig van belang is voor de maatschappij als geheel. We kunnen dat op allerlei gebieden merken, ook individueel. ook erg afhankelijk van de eigen horoscoop.
De planeet Neptunus in het eigen teken Vissen verhoogt het idealisme. Tijdens eerdere perioden met Neptunus in Vissen zijn o.a. het Rode Kruis en de Volkenbond (voorloper van de VN) ontstaan. Ook nu zullen we vergelijkbare ontwikkelingen kunnen meemaken. Ze hebben evenwel structuur (maatschappelijk goed ingebed) en een visie in het belang van de maatschappij als geheel nodig, waarbij macht op de achtergrond wordt gedrukt. In de huidige wereld lijkt het thema macht (Pluto) juist belangrijker dan ooit en een ideale wereld een illusie (Neptunus).

Het jaar 2019 is energetisch over het algemeen een positief jaar, met name omdat de planeet met de grootste positieve energie, Jupiter, in het eigen teken Boogschutter, loopt. Voor de meesten van ons zal dat dan ook zo voelen, wat overigens niet betekent dat er geen “nare” gebeurtenissen zullen zijn.
Die “nare” gebeurtenissen zullen vooral te maken hebben met een tweetal langdurige fenomenen.

Ten eerste loopt Uranus de eerste maanden van het jaar in een 90 graden aspect met de Maansknopen. Dat duidt onder andere op rebellie (denk aan de beweging van de gele hesjes). Zodra Uranus in januari weer direct gaat lopen neemt het aspect af en zal dat geleidelijk verminderen.

Ten tweede komt er geleidelijk de bijzonder situatie in zicht dat Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok lopen. Dat gebeurt vanaf december 2019. In de aanloop daar naar toe vindt er eind april 2019 al een bijzondere samenstand plaats van Pluto en Saturnus met elkaars heliocentrische planeetknopen.
De planeetknopen markeren het snijvlak van de baan van die planeet om de Zon met de baan van de Aarde om de Zon.
Op het moment dat een planeet op zo’n planeetknoop terecht komt is de energie van de baan van die planeten (van de planeetknoop) het sterkst voelbaar en dat wordt nog geaccentueerd door het feit dat zowel Pluto als

Saturnus stationair staan op de planeetknoop en kort daarop weer retrograde gaan lopen.
Energetisch gaat het dan om zuivering, macht en onmacht (Pluto) respectievelijk begrenzing, inperking en (her)structurering (Saturnus). Er spelen op dit moment veel zaken op wereld niveau die hier betrekking op kunnen hebben.

Er kunnen 2 scenario’s ontstaan. In het ene scenario wordt de energie ten goede gebruikt om alle problemen aan te pakken zodat er een perspectief is op een beter omgang met ons milieu, een eerlijker verdeling van de welvaart, een economische model waarin groei een bijproduct is, maar vooral evenwicht en kwaliteit uitgangspunten zijn. In dit model is er perspectief op een betere wereld.
In het andere scenario gaat het rendementsprincipe voor met daarachter een model van noodzakelijke economische groei die nodig is om rijken nog rijker te maken, waaraan milieu en maatschappij worden opgeofferd en de armen de rekening betalen. In dit model is er slechts een perspectief op revolutie en maatschappelijke ontwrichting. Denk aan de overgang van het verlicht despotisme naar de jaren van de Franse revolutie.

Ook in de persoonlijke horoscoop kunnen deze energieën ook hun uitwerking hebben.
Ook hier kan de keuze die je maakt in relatie tot de grotere maatschappelijke vraagstukken je toekomst kleuren.
Maar ook op een meer persoonlijk niveau kan het uitwerken.
Heb je bijvoorbeeld een sluimerend conflict met je baas, dan ga je dat in die periode beslist merken. Hoe, hangt af van het feit of er naar een oplossing kan worden gestreefd die voor beide partijen goed is.
Met name personen die geboren zijn tussen 10 en 15 januari, tussen 10 en 15 april, tussen 11 en 16 juli en tussen 12 en 18 oktober kunnen hiermee te maken krijgen.
Daarnaast kunnen er op persoonlijk niveau ook andere moeilijke energieën zijn. Ook de eclipsen (3 keer in 2019 en wel op 6 januari, 2 juli en 26 december) zullen hier en daar voor onverwachte en ook pijnlijke gebeurtenissen kunnen zorgen.

Vanaf 2 december 2019 verandert die energie totaal, Jupiter gaat dan evenals Saturnus en Pluto (die daar al een tijdje zijn) ook in Steenbok lopen. Dat betekent dat de energie van Jupiter vanaf dat moment ingeperkt gaat worden. Het is een leermoment voor 2020 en 2021 wanneer Jupiter, Saturnus en Pluto onderling conjuncties maken.
Conjuncties geven de mogelijkheden tot een positieve samenwerking weer, maar dan moet die energie ook wel gericht zijn op zaken die in het “belang” van alle betrokken planeten staan. Pluto staat voor zuivering, diepgang, macht en onmacht, Saturnus, staat voor begrenzing en structuren, en Jupiter staat voor groei en expansie. Het feit dat ze vanaf 3 december alle drie in Steenbok lopen betekent dat hier zaken spelen rond de maatschappij als geheel (structuren, economische en sociale stelsels, de verandering daarvan, de wijziging van de machtsbasis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling daarbinnen).
De veranderplaneet Uranus loopt in Stier en wijst ons de weg dat die verandering betrekking moet hebben op de manier waarop we met onze planeet, de voedselvoorziening en de natuur om ons heen omgaan.

Met ook Neptunus in het eigen teken Vissen is ook een visie van idealisme en allesomvattende liefde voor hetgeen ons verbindt van groot belang.
Juist in de tijd dat Jupiter in Boogschutter loopt is het belangrijk ervoor te zorgen dat de groeimogelijkheden en impulsen ook het belang dienen dat aan de orde komt zodra Jupiter in Steenbok komt. Juist dan kunnen we profijt hebben van alle mooie groei impulsen en de basis daarvan ligt juist in de individuele activiteiten die samen tot de maatschappelijke verbetering zouden kunnen leiden.

Het symbool van deze graad “Een soldaat ontvangt twee onderscheidingen
voor dapper gedrag in de strijd”. Het is de graad die de beloning symboliseert voor ieders individuele verantwoordelijkheid. Als er ooit goede mogelijkheden zijn om die individuele
verantwoordelijkheid constructief in te vullen is dat in de komende maanden (met Jupiter in het eigen teken Boogschutter). Maar of het zo loopt hangt echt af van de intentie van iedereen, die vanuit een machtspositie aan dit proces deelneemt. Het gaat uiteindelijk om
herverdeling van macht en herinrichting van de maatschappij om samen de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen aan te kunnen.

De vooruitzichten voor 2019 van maand tot maand
Onderstaande vooruitzichten per maand moeten worden afgewogen in de hiervoor omschreven algemene trend (maatschappelijk of individueel). Die zijn doorlopend van toepassing.

Januari
Vanaf de 1e dag van het jaar zijn we behoorlijk actiegericht, nu Mars in het eigen teken Ram is gaan lopen.
Het is een goede energie om veel tot stand te kunnen brengen.
Dus als je nieuwe voornemens hebt, wacht niet om ze ten uitvoer te brengen.
Let er overigens wel bij op of die drive niet te egocentrisch is, je kunt het contact met jezelf nu gemakkelijk kwijtraken.
Tijdens de eclips van 6 januari zou het goed kunnen zijn stil te zijn bij de vernieuwing van visie op de in het verleden ingeslagen weg in de zorg.
Mogelijk worden er meer middelen beschikbaar gesteld, want Venus gaat in het royale teken Boogschutter lopen. Het is wel oppassen u niet te overdrijven maar de middelen gericht en doelmatig te besteden. We worden steeds zieker door ons eigen gedrag. Het is belangrijk om die trend te keren.
Vanaf 6 januari tot 10 april doet zich een relatief uniek feit voor. Er loopt dan namelijk geen enkele planeet meer retrograde en zeker voor zo’n lang aaneengesloten periode is dat zeldzaam. Alle planeten staan vol in hun energie en uitwerking.

Vanaf 20 januari wordt de vrijheidsdrang groter en kan de maatschappelijke onrust worden verscherpt.

Februari
Vanaf 3 februari worden we minder vrijgevig en kunnen we het gevoel hebben dat prille relaties bekoelen. Een goed moment om ons af te vragen wat de werkelijke waarde van zo’n relatie is.
De Nieuwe Maan van 4 februari kan ons het inzicht bijbrengen dat ieder van ons met zijn eigen opdracht en zijn/haar eigen capaciteiten op deze aarde is gekomen en daarom die bijdrage (hoe gering ook) moet leveren aan een betere wereld. Het gaat er ook om in te zien dat er voor ieder een eigen verantwoordelijkheid is om die opdracht ten uitvoer te brengen. Niemand kan die verantwoordelijkheid van ons overnemen, ook niet als de algemene tendens tegen lijkt te zijn. Op deze manier groeit de gemeenschap op een organische wijze. Als we het alleen willen laten afhangen van de instanties en exact te regels volgen wordt het een grote puinhoop.
Op de 14e, wanneer Mars naar Stier gaat, worden we bedachtzamer. We delen onze energie anders in. Als we deze besluiten in te zetten, is dat ook om het werk geheel af te ronden.
Dat afmaken bleef de eerste weken van het jaar nog wel eens achterwege.

Als op 18 februari de Zon naar het teken Vissen gaat, wordt de sfeer vredelievender.

Maart
De maand begint met een energie, die voor een hartelijke stemming met vrienden en geliefden zorgt. Dat blijft eigenlijk de hele maand wel zo. We zijn op gezelligheid gericht, de natuur om ons heen is belangrijk voor ons.
Rond de Nieuwe Maan op 6 maart leven de meesten van ons even op een roze wolk.
Dat kan heerlijk voelen maar pas op met je alcohol en medicijngebruik. Het kan het laatste beetje kritisch vermogen bij je wegnemen, vooral ook omdat Mercurius sinds 5 maart weer retrograde is gaan lopen.
Die Nieuwe Maan biedt overigens wel veel mooie mogelijkheden voor echte inspiratie.
Neem de tijd voor een meditatie en laat je innerlijke bron spreken.
Het is nu geen goede tijd om allerlei ingewikkelde contracten af te ronden. Wacht daarmee tot na 28 maart.

Vanaf 20 maart gaat de energie weer meer kriebelen. Tijd voor voorjaarsschoonmaak in de tuin of in huis.
Vanaf 26 maart kun je volledig ingepalmd worden door een nieuwe liefde. Geniet ervan maar probeer ook de werkelijkheid voor ogen te houden.
Vanaf 31 maart wordt onze communicatie intenser en besteden we weer meer tijd aan opleiding en training en aan korte reizen.

April
De liefdevolle energie van de vorige maand houdt ook in april aan.
De Nieuwe Maan op 5 april geeft mogelijkheden in contact te komen met de natuur om je heen.
Dat kan zijn door je huisdier, ook door vogels in je tuin of als je daar ontvankelijk voor bet, door natuurgeesten.
Probeer er op af te stemmen, de boodschappen kunnen verbazingwekkend zijn.
Als op 10 april Jupiter retrograde gaat lopen, worden we meer afgestemd op innerlijke groei. De groei in de wereld begint te vertragen, de conjunctuur raakt over het hoogtepunt heen.

Op 20 april worden onze relaties stormachtiger, maar gelukkig zorgt de overgang van de Zon naar Stier ervoor dat de heftigste verliefdheden teruggebracht worden tot het basis besef van wat een natuurlijke relatie is. Dat is ook een mooie basis om verder op te gaan.
Rond 22 april kunnen er een aantal onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven, vooral ook als je op deze dag jarig bent.
Rond 24 april kun je in een situatie belanden waarin macht over je wordt uitgeoefend en jij die als onmacht ervaart. Het kan overigens ook goed zijn dat het tegenovergestelde gebeurt naar jouw relatie of vriendschappen.
De laatste dag van de maand gaat Saturnus retrograde lopen.
Dat gebeurt op de 20e graad Steenbok een graad waar in januari 2019 Saturnus en Pluto een conjunctie maken.
De onderwerpen die ons vandaag bezig houden kunnen ook dan een rol spelen. Probeer goed aan te voelen wat in het maatschappelijk belang is. Bij alles wat daar niet aan voldoet kun je nu forse tegenstand bemerken en waarmee je, als je je daar niets van aantrekt, begin 2019 opnieuw wordt geconfronteerd.

Mei
De energie van de laatste april week blijft ook begin mei merkbaar.
Daarna zal Mei naar verwachting een relatief rustige maand zijn.
In de loop van de maand raken we meer afgestemd op familie en de natuur om ons heen.
Wat later in de maand wordt het wat drukker in de communicatie.

Er zijn meer mogelijkheden voor korte en leerzame uitstapjes.

Juni
Ook de maand juni zal relatief rustig verlopen.
Ons sociaal verkeer wordt wat drukker.
Pas rond 10 juni op voor overdrijving. Dat kan op veel manieren gebeuren.

Op 21 juni bereikt de Zon haar hoogste punt op de Kreeftskeerkring.
We kunnen enigszins gedesoriënteerd zijn, zowel fysiek als in geestelijk opzicht.
De zomerzonnewende is sowieso een heilig moment maar, omdat ook Neptunus nu retrograde gaat lopen, worden de effecten ervan op een subtiele manier versterkt.
Matig je als je vandaag een feestje viert met het gebruik van alcohol of andere geestverruimende middelen.
Neptunus keert om op de 19e graad Vissen, met een mooie symboliek voor deze sacrale energie. Het behorende beeld uit de astrologische mandala is: “een meester geeft les aan zijn discipelen”.

Een goed moment dus om af te stemmen op de kosmische bron en in jezelf het licht te vinden.

Juli
Vanaf het begin van de maand neemt de rust af. Het gedrag van onszelf en anderen wordt dominanter.
We hebben de neiging meer ons ego tot uiting te brengen.
In gezin en familie worden de verhoudingen gevoelsmatiger beleefd.

Tijdens en door de Zonsverduistering van 2 juli kunnen we ook even het contact met onszelf kwijt raken.
De zonsverduistering vindt plaats op de 11e graad Kreeft.
Volgens Janduz (in Beeldgids van de dierenriem) is dit de graad van de moeilijkheden met als symbool “een schip in de storm op zee dat is gestrand”.
Volgens de mandala van Rudhyar is dit de graad van de de-conditionering die wordt gesymboliseerd door “een clown die karikaturen maakt”.
Dat lijkt mogelijk een tegenstrijdige symboliek, bedenk de manier waarop een clown tragiek verwerkt.
Als Mercurius vanaf 6 juli weer retrograde gaat lopen kunnen we op onze reizen weer allerlei vertragingen oplopen. Het zal hier en daar kunnen leiden tot heftige taferelen.
Het is beter, als je dat overkomt, je energie nu naar binnen te richten en te onderzoeken welke wensen vanuit je jeugd nog onvervuld zijn gebleven en daar nu je gedachten over te laten gaan. Mogelijk kom je tot verrassende inzichten in mogelijkheden om er alsnog iets van te kunnen realiseren.
Rond 9 juli kunnen we ons gedwarsboomd voelen in onze plannen. Vraag je af waarom dat gebeurt en wat er beter kan aan je plan.
Ook is in de 2e en 3e week van deze maand de kans groot dat je wordt geconfronteerd met handhaving door de overheid. Hou je dus aan de regels, een boete is nu snel gescoord.

Tegen het einde van de maand verlangen we meer luxe en worden we luier.
Neem de tijd om je te bezinnen waar je echt van zou moeten genieten en wat voor de maatschappij als geheel ook van belang is.

Augustus
De Nieuwe Maan van 1 augustus vind plaats op de graad van de scheppende kracht. Deze wordt volgens de mandala van Rudhyar gesymboliseerd door “Glasblazers vormen prachtige glazen met behulp van hun ademtechniek”. Voor ieder die wel eens een demonstratie glasblazen heeft gezien zal de betekenis uiterlijk duidelijk zijn. Omdat het een nieuw begin is, is het evenzo belangrijk ook de innerlijke beleving te begrijpen.
Op 11 augustus komt de groei energie weer ten volle naar buiten.
Werk er bewust mee en overdrijf niet door onzinnige dingen te doen.
Het is ook een tijd waarop plotselinge inzichten kunnen opborrelen, dus neem ook voldoende tijd en geestelijke ruimte om daarvoor bereikbaar te blijven.
Rond 14 augustus kunnen we heel liefdevol en creatief zijn, maar soms daarom ook in een opwelling teveel geld uitgeven. Zorg dat je je grenzen vooraf hebt vastgesteld.

Vanaf 21 augustus, wanneer de Zon het sterrenbeeld Maagd ingaat, worden we nauwkeuriger en kritischer. De ongebreidelde groei energie krijgt een natuurlijke rem. We vragen ons meer af waar het allemaal toe kan dienen.
Op 30 augustus maken we een “Blue Moon” mee (de 2e Volle Maan binnen een maand).
Ditmaal op de 9e graad van het teken Maagd. Het symbool van deze graad volgens Rudhyar is: “Een expressionistische schilder aan het werk”.
Het kan ons in de verleiding brengen vooral de eigen geïndividualiseerde waarden naar buiten te brengen.
Hou een open oor en oog voor de reacties. Ze kunnen waarde toevoegen aan je creatie., sta er open voor en vat het niet op als doelloze kritiek. De verleiding om vooral de eigen waarden te verdedigen kan nu groot zijn.

September
Ook in de eerste week van september zitten we boordevol energie.
Rond 10 september vermindert deze en maakt plaats voor verwarring.
We kunnen behoorlijk onzeker en gedesoriënteerd zijn.
Luister goed naar je innerlijk stem die je de weg kan wijzen, maar let daarbij op dat die innerlijke stem toch niet onbewust ratio gedreven is.
Medio september is de energie goed voor alle relaties.
Vanaf 18 september kunnen we weer meer te maken krijgen met beperkingen.
Vooral op die gebieden waar de groei onvoldoende gecontroleerd en buitensporig is geweest zal dit het geval kunnen zijn.

Vanaf 23 september raken nog sterker op onze partner gericht.
We werken aan een betere verstandhouding en communicatie.
De Nieuwe Maan op 28 september wordt volgens Rudhyar gesymboliseerd door “Voor zijn innerlijk oog ziet een man zijn idealen een vaste vorm aannemen”.
Het wijst op de noodzaak je idealen zich niet alleen in je gedachten te laten manifesteren, maar ze vorm te geven om ze tot werkelijkheid te kunnen brengen.
Gebruik de energie om dat nu te doen.
Oktober
Begin oktober kunnen we te maken krijgen met de noodzaak ons aan te passen.
Vooral daar waar anderen last hebben of nadeel ondervinden van onze handelwijze kan dat het geval zijn.
We worden ook weer directer naar onze partner.
Vanaf 8 oktober worden onze relaties intenser. We willen nu ook echt de fysieke kant van de relatie beleven.

Op 23 oktober gaat de Zon naar Schorpioen en keren we ons meer naar binnen.
Het geeft ons het vermogen ingewikkelde problemen aan te pakken en op te lossen.
De Nieuwe Maan van 26 oktober staat op de graad van de samenwerking.
Het is een mooi moment om je bezig te houden met de vraag hoe de groep of groepen waarbij je hoort door samenwerking een stap naar een hoger plan kan maken.
Dat kan hier en daar ook onverwachte inzichten opleveren.
Op 31 oktober gaat Mercurius retrograde lopen.
We kunnen wat problemen ondervinden met onze bank of hypotheekverstrekker.
Het is dus (tot 20 november) ook geen goede tijd om een krediet aan te vragen of je hypotheek te vernieuwen.

November
Vanaf begin november worden relaties minder fysiek en uitbundiger.
Rond 19 november kunnen we met onprettige confrontaties te maken krijgen. Dat kan zowel in verbale als in fysieke vorm zijn.
We willen ook meer vrijheid in onze relatie en ruimte om vriendschappen te vernieuwen.

Kort daarop verbetert de sfeer en wordt de omgeving uitbundiger. Het kan ook zijn dat je dat door je eigen gedrag aantrekt.
De Nieuwe Maan van 26 november kan je inzicht geven onder welke voorwaarden je de problemen waar mee je op dit moment geconfronteerd wordt kan oplossen.
De uitbundigheid in je houding naar je relatie bekoelt.
Ook kun je gedesoriënteerd raken. Pas in deze tijd op met alcohol, medicatie en/of verslavende middelen.

December
Vanaf 2 december 2019 verandert die energie totaal, Jupiter gaat dan evenals Saturnus en Pluto (die daar al een tijdje zijn) ook in Steenbok lopen. Dat betekent dat de energie van Jupiter vanaf dat moment ingeperkt gaat worden. Het is een leermoment voor 2020 en 2021 wanneer Jupiter, Saturnus en Pluto onderling conjuncties maken.
Conjuncties geven de mogelijkheden tot een positieve samenwerking weer, maar dan moet die energie ook wel gericht zijn op zaken die in het “belang” van alle betrokken planeten staan. Pluto staat voor zuivering, diepgang, macht en onmacht, Saturnus, staat voor begrenzing en structuren, en Jupiter staat voor groei en expansie. Het feit dat ze vanaf 3 december alle drie in Steenbok lopen betekent dat hier zaken spelen rond de maatschappij als geheel (structuren, economische en sociale stelsels, de verandering daarvan, de wijziging van de machtsbasis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling daarbinnen).

Vanaf de winterzonnewende op 21 december zal de beperkende energie sterker worden en de relaties koeler. Dat kan ook letterlijk in het weer om ons heen aan de orde komen.
De Nieuwe Maan op de 26e op de 4e graad Steenbok valt samen met een Zonsverduistering.
De symboliek volgens de mandala van Rudhyar voor deze graad: Een groep mensen is bezig een grote kano uit te rusten aan het begin van een reis over water” symboliseert de noodzaak om in tijden van verandering samen op te trekken.

Bronnen:
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar
Beeldgids van de dierenriem, Koppejan
Artikel Heliocentrische planeetknopen van Tees Reitsma op astrologie.ws

Jan Weber, december 2018

Mysteriën van de Tao en de Daodejing (boekbespreking)

Dit boek is uitgegeven door Rozenkruis Pers onder ISBN nummer 978-90-6732-458-8

Het boek geeft uitleg aan de 81 verzen van de Daodejing in eigentijds Nederlands.

De auteur Elly Nooyen behandelt er de in 1897 vertaalde teksten van Henri Borel. Paul Salim Kluwer schreef de inleiding

In het boek wordt op de Tao ingegaan aan de hand van 9 taoïstische thema’s.

Tao (Dao) is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde. In de bomen, dieren, stenen, planten, in cellen en atomen en ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar.

Tao fascineert, omdat we het niet eenvoudig kunnen benoemen en resoneert met iets wat diep in ons innerlijk verscholen ligt. We zijn het ons vaag bewust, maar kunnen het niet goed plaatsen.

Tao gaat over het onnoembare dat alle leven mogelijk maakt en ons omhult en beschermt en de kracht geeft door te gaan leren in alle opzichten Mens te zijn. Mens in meer in de zin van de bezielde mens die de weg ervaart en erdoor transformeert dan in de zin van de stoffelijke verschijning die met het doel bezig is.

Tao overstijgt alles en was er voor hemel en aarde geschapen werden. Tao was er voor het begin en kent geen beginsel. Lao Tse beschrijft het in het 1e vers van de Daodejing als volgt:

Dao dat men ervaren kan, is niet het absolute Dao.

De naam die men noemen kan is niet de absolute Naam (= Dao).

Naamloos is de oorsprong van hemel en aarde.

Het noembare is de moeder van de tienduizend dingen.

Thema 1: Je openstellen voor Tao

Wat is Tao, waar stel je je voor open en hoe doe je dat?

Geen eenvoudig te beantwoorden vraag, zeker niet als de eerste uitleg begint met “Tao is een mysterie. Tao is in de hele kosmos.

Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Waar je als mens ook kijkt: Tao is nergens. Juist het zoeken naar de Tao en het proberen er een glimp van op te vangen, reduceert de kans om er iets van waar te nemen.

Tao is onhoorbaar, is niet te voelen. Tao is nergens en toch is Tao de bron van alle bestaan”.

De mens is op zichzelf gericht en nooit tevreden. Hierdoor blokkeert hij de verbinding met de bron van alle bestaan.

In het hart van ieder mens rust als het ware een vonk van de Tao.

Je daarvoor openstellen geeft toegang tot de Tao.

Vertrouwen op je verbinding met de bron, het bouwen van het innerlijke koninkrijk, onzichtbaar voor de wereld om je heen, maar herkenbaar en voelbaar voor hen die zich openstellen en zoals Lao Tze aangeeft: “durf laag te zijn, wees zoals de zeeën waar alle water heen stroomt.

Wees als de wijze en strijd niet, maar voedt u uit de onmetelijke bron”.

Zo stel je je open, ieder op zijn eigen manier.

Thema 2: De Teh ontvangen

In een oud geschrift over de Tao de Ney Ye is het volgende opgeschreven

Wordt de kracht vervolmaakt, komt de wijsheid naar buiten

en geen der tienduizend dingen blijft buiten je macht.

De vorm van het hart is van nature daarmee gevuld en daarvan doordrongen en van nature zo gegroeid en vervolmaakt.

De redenen waardoor dit verloren gaat zijn steeds weer zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte, zoeken naar voordeel.

Wie zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte en zoeken naar voordeel kan loslaten, diens hart zal terugkeren naar de natuurlijke staat van compleetheid”.

De Teh is de openbaring van de Tao. De Tao kunnen we niet waarnemen maar de werking die ervan uitgaat wel. Deze de Teh wordt ook wel de Deugd genoemd. Tao en Teh zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om het te begrijpen kun je Tao en Teh vergelijken met Zon en straling.

We ervaren de straling als licht en weldadig, maar de Zon zelf is voor ons verschroeiend. De energie van de Zon doet ons goed, doet ons Deugd.

Mensen kunnen alleen tot een volledig mens uitgroeien als ze zich openstellen voor de straling van de Tao, de Teh. Die omstandigheden moeten gunstig zijn. Hiervoor is innerlijke stilte noodzakelijk.

Vergelijk het met een vol strand op een mooie zonnige dag en hetzelfde strand wanneer er niemand is.

Zo moeten we ons afsluiten van zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte en zoeken naar voordeel om de Teh toe te laten en ons te richten op de innerlijke staat van compleetheid.

Daar is moed voor nodig, moed om open te staan voor alles dat zich aandient. Moed om los te laten zonder enige zekerheid te hebben over wat erna komt.

Daarvoor moeten we de Teh toelaten en haar zegeningen ontvangen.

Thema3: Het stille midden ervaren.

Zhuang Zi schreef over het leeg worden van het hart als volgt:

Als je niet in jezelf vastzit,

dan openbaren de dingen zich vanzelf aan je.

Als ons hart beweegt is het als stromend water,

door stil te zijn wordt het als een spiegel.

Het weerkaatst alles als een echo.

Eerst is alles chaotisch en onzichtbaar.

Dan komt de stilte en wordt alles helder.

Hij die zich hiermee verenigt, zal het behouden,

maar wie het wil vasthouden zal het verliezen”.

Juist in het stille midden en buiten het de invloedssfeer van de tienduizend dingen wordt alles helder en ben je in staat het relatieve van ons bestaan in te zien en werkelijk te begrijpen waar het toe doet.

Dat is ook een manier om dit, samen met de manifestatie van alles in je leven, te kunnen onderscheiden.

Thema 4: Je tijdloze natuur volgen.

In de Tao is de te volgen weg tijdloos, het is jou unieke weg. Zodra je er een stuk op hebt afgelegd is de weg achter je verdwenen en ligt die voor je onbegrensd open. Er is geen begin en geen eind. Er is alleen het nu. De ervaringen die achter je liggen, neem je mee als bagage. Zorg dat die geen zware last vormen, blijf in het stille midden en wees je bewust waar je bent. Ben je dat, dan kun je niet meer terug naar wie je was.

Neem waar maar wees geen deel van hetgeen je waarneemt, pas dan kun je je tijdloze natuur ervaren.

Hoe de weg voor je er ook uit ziet. Het gaat er steeds om die eerste stap te zetten en te ervaren.

Thema 5: De weg van het midden gaan

De wereld waarin we leven is vol polariteiten.

Het zijn er velen en over alle polariteiten zijn we gewend een mening te hebben en zelfs een voorkeur.

Welke polariteiten het ook zijn:

Yin versus Yang

Licht versus donker

Zwart versus wit

Man versus vrouw

Positief versus negatief

ze vormen steeds een dynamisch geheel, het ene kan niet zonder het andere.

Ze zijn daarom evenwaardig: gelijk in waarde maar verschillend in werking.

Yin en Yang werken samen zodat de tienduizend dingen kunnen transformeren. Elk op zich zijn de tienduizend dingen zonder betekenis. Ze krijgen die pas als we ze met elkaar verbinden.

Als voorbeeld nemen we een opgeladen batterij, we hebben daar alleen iets aan wanneer we hem op een lamp of iets anders dat energie nodig heeft aansluiten.

Lao Tze zegt over de tienduizend dingen het volgende:

De tienduizend dingen dragen yin op hun rug en omarmen yang.Door de stroming van de levenskrachten verkrijgen ze harmonie. Oppervlakkig lijkt het alsof de afwisseling van yin en yang een eindeloze herhaling is, maar er is meer aan de hand”.

In de Tao is het zo dat elk lichaam, dat een langdurige en herhaalde cyclische beweging doormaakt, zichzelf zuivert en veredelt.

En dat is nu precies wat wij mensen ondergaan op de aarde met alle cyclische patronen die steeds weer terugkeren, ogenschijnlijk hetzelfde, maar elke keer weer iets verschillend.

Afbeelding: Het Chinese karakter voor Koning

De bovenste horizontale streep drukt het yang uit (de hemel).

De middelste de yong (het onveranderlijke midden).

De onderste het yin (de aarde).

De verticale streep symboliseert de kracht van de Tao: de Teh

De Teh vloeit omlaag om de hemel met de aarde te verbinden en weer omhoog om zo de aarde tot de hemel te verheffen.

De kern van de mens ligt niet in de hemel of de aarde, maar in het onbeweeglijke midden omdat in het midden yin en yang een gemaakt kunnen worden.

De kracht van de Teh zorgt voor de ervaring en de transformatie, die juist in het onbeweeglijke midden kan worden ervaren.

Thema 6: zonder begeerten zijn

Zo op het eerste gezicht is dat in onze westerse op consumptie gerichte maatschappij een hele lastige.

Hoe zou je dat daarin ooit kunnen nastreven. We leven in een cultuur waarin we iets bereikt moeten hebben en van alles en nog wat hebben meegemaakt.

Aan het begin van je leven leer je je talenten ontwikkelen en als het even kan ook je idealen herkennen en die gaan realiseren.

Wie heeft er geen groeiwensen als het om zijn carrière gaat, of nog wat verderop, een bucket list, met dingen die je dit leven beslist nog wil hebben meegemaakt of gedaan.

Ingewikkeld en tegenstrijdig zou je zeggen, of toch niet?

De kern van de Tao is de Teh, de altijd aanwezige energie. Die is er ook als je je in het stille midden bevindt en de verbinding tussen yang en yin ervaart.

Het gaat er om hoe je je openstelt voor de manifestaties van de tienduizend dingen.

Doe je dat vanuit het besef, dat je vanuit je zuivere wezen de ervaringen op je weg krijgt die bij je horen?

Vanuit zo’n houding kun je er op vertrouwen dat alle rijkdom die bij je past je ook gaat toevallen.

Wie heeft nooit die hulp van de onzichtbare hand ervaren, waardoor op het cruciale moment wonderen gebeuren. Dat gebeurt als we zonder begeerten zijn.

Thema 7: werken met 3 tijdloze schatten

Het “iets” waarin we leven komt voort uit het “niets”, de bron van alles.

Dit iets is gevuld met energie de “qi” zoals de Chinezen zeggen. Vanuit de qi ontstond de wereld van de vorm en de dualiteit. Dit proces van niet-iets naar iets is een oneindig proces.

Lao Zi zegt “Teruggaan is de dynamiek van de Tao”. De uitgaande stroom veroorzaakt een terugkerende stroom, waardoor een transformatieproces op gang komt, dat ons helpt terug te keren naar de bron van alles.

Die terugkerende kracht is onherroepelijk maar niet dwingend. Ze laat ruimte open om de eigen weg te ervaren.

De schat van het goede in de mens gaat van de Tao uit.

De weg van het midden zorgt ervoor dat ons hart zich kan openbaren. Daarvoor is nodig dat de mens geen eigenbelang koestert.

De kracht van de Tao kan zich dan openbaren en zich uitdrukken in 3 permanente tijdloze schatten.

De eerste is mededogen, de tweede is spaarzaamheid en de derde is niet aan te nemen dat je vooraan in de wereld staat (het vermijden van hoogmoed).

Door mededogen te hebben kan je moedig zijn.

Door spaarzaam te zijn kun je vrijgevig zijn en door niet hoogmoedig te zijn kun je het hoofd zijn van degenen met volledig talent (een niet gewild voorbeeld voor anderen met dezelfde intentie).

Je kunt hier ook het begrip zuiverheid van intentie een rol laten spelen.

Deze 3 schatten maken het de mens mogelijk steeds terug te keren naar het tijdloze midden.

Door de 3 schatten toe te passen, resoneren ze om ons heen en hebben invloed en helpen ook anderen de weg naar het tijdloze midden te vinden en ontwikkelen we allen een liefdevolle natuur.

Overigens zijn deze schatten niet om mee te pronken (dan verkeren ze in hun tegendeel) maar om in onzichtbaarheid mee te werken.

Thema 8: niets doen dat tegen Tao ingaat

Vanuit de Tao stroomt zonder ophouden de tijdloze liefdeskracht van de Teh. Deze stroomt omlaag, transformeert de tienduizend dingen en keert uiteindelijk met ze terug tot in de eenheid van de Tao.

In deze liefdeskracht liggen de 3 kostbaarheden verborgen:

  • de eerste is mededogen;

  • de tweede is spaarzaamheid

  • de derde is “schromen de eerste van heel het aardrijk te zijn”

Omdat er in de Tao geen tegenpool bestaat, kunnen ze niet in hun tegendeel verkeren.

道德經

Om zich van deze schatten bewust te kunnen worden moet de mens de weg van de Tao gaan.

Vooral de derde schat is een lastige, en strijdig met veel van waar we dagelijks mee bezig zijn.

Moeten we daar dan mee stoppen?

Dat hangt van de intentie af, wat we ermee willen bereiken …….

Er is veel te zeggen over deze derde schat. Voor mij staat dienstbaarheid daarbij voorop, maar wel een dienstbaarheid die onvoorwaardelijk is en doordrenkt is van liefde.

Het gezegde: Doe wel en zie niet om doet hier ook enigszins aan denken

De wijze heeft een uitzonderlijk hart, hij sluit alle harten in zijn eigen hart.

Met deze derde schat staat hij voor de opgave waar te nemen zonder te oordelen. Het gaat dus over het loslaten van ons ego. Dat lukt alleen door bij alle ervaringen ook minstens de vraag te stellen: waarom is het dat dit mij gebeurt? Hoe leer ik deze les om een volgende te kunnen leren.

Thema 9: Tot nieuwe mens transformeren

De mens die met behulp van de 3 tijdloze schatten de weg van het midden gaat, leert zichzelf kennen. Ook beseft hij dat er in en om hem iets is dat hij leert herkennen als zijnde van tijdloze waarde.

Dat kan benoemd worden als het Goddelijke of als Al wat is, of als ….

Er zijn vele mogelijkheden om het te benoemen, maar het is altijd iets dat groter en meeromvattend is.

Wanneer een mens hiervoor openstaat, wordt hij leeg en steeds meer bevrijd van conditioneringen. Wie de weg van het midden gaat, leert los te laten en om te beginnen geen voorkeur te hebben voor het Yin of het Yang.

Dan pas leeft hij vanuit de Wu Wei en ontstaat er een rust die hem niet meer verlaat.

Zhuang Zi zegt daarover:

De wijze is stil.

Niet omdat men zegt dat stil zijn goed is,

Maar omdat geen van de tienduizend dingen in staat is zijn hart te beroeren.

Daarom is hij stil”.

Leven vanuit de Wu Wei zorgt voor transformatie door de eeuwige liefde van de Teh.

Dit kan worden gezien als de geboorte van een nieuw mens, als een wederopstanding (te vergelijken ook met de wederopstanding van Jezus).

Het paradoxale is dat dit niet gebeurt in een bijzonder moment, maar in een groot proces van transformeren.

Dat proces speelt zich dagelijks af en bevat veel ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen, maar ook kleine en grotere wonderen.

Leef en verwonder je, veel later ga je beseffen wat er gebeurd is.

De Tao lijkt voor ons ingewikkeld, complex en tegenstrijdig. Wie de teksten van de Tao voor het eerst leest is na een aantal bladzijden al vermoeid en zin concentratie kwijt.

Toch is dit boek heel erg de moeite waard omdat het op een heel toegankelijke manier de teksten uitlegt en toepast in een dagelijkse omgeving. Kortom een aanrader.