Categoriearchief: Dagelijkse Astrologie

Vooruitzichten 2019

Vooruitzichten 2019

Algemene trend
Sinds 8 november zijn we in een tamelijk unieke energie terechtgekomen.
Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat 3 van de langzamer lopende planeten, namelijk Jupiter, Saturnus en Neptunus in het eigen teken lopen. De laatste keer was in 1995 toen Pluto (in Schorpioen), Uranus (in Waterman) en Jupiter (in Boogschutter) kort gelijktijdig in het eigen teken liepen.
Deze situatie zal een jaar blijven tot op 2 december 2019 Jupiter het teken Boogschutter verlaat en met Saturnus en Pluto in het teken Steenbok gaat lopen, wat ook al weer een heel bijzondere en unieke energie zal opleveren.

Jupiter in Boogschutter zorgt voor een hele positieve energie, vol vertrouwen in de toekomst, waarin de kans op overdrijving groot is.

Omdat Saturnus in het eigen teken Steenbok, juist grenzen stelt kan dat tegenstrijdige effecten opleveren en voor frustraties zorgen vooral daar waar de groei te weinig van belang is voor de maatschappij als geheel. We kunnen dat op allerlei gebieden merken, ook individueel. ook erg afhankelijk van de eigen horoscoop.
De planeet Neptunus in het eigen teken Vissen verhoogt het idealisme. Tijdens eerdere perioden met Neptunus in Vissen zijn o.a. het Rode Kruis en de Volkenbond (voorloper van de VN) ontstaan. Ook nu zullen we vergelijkbare ontwikkelingen kunnen meemaken. Ze hebben evenwel structuur (maatschappelijk goed ingebed) en een visie in het belang van de maatschappij als geheel nodig, waarbij macht op de achtergrond wordt gedrukt. In de huidige wereld lijkt het thema macht (Pluto) juist belangrijker dan ooit en een ideale wereld een illusie (Neptunus).

Het jaar 2019 is energetisch over het algemeen een positief jaar, met name omdat de planeet met de grootste positieve energie, Jupiter, in het eigen teken Boogschutter, loopt. Voor de meesten van ons zal dat dan ook zo voelen, wat overigens niet betekent dat er geen “nare” gebeurtenissen zullen zijn.
Die “nare” gebeurtenissen zullen vooral te maken hebben met een tweetal langdurige fenomenen.

Ten eerste loopt Uranus de eerste maanden van het jaar in een 90 graden aspect met de Maansknopen. Dat duidt onder andere op rebellie (denk aan de beweging van de gele hesjes). Zodra Uranus in januari weer direct gaat lopen neemt het aspect af en zal dat geleidelijk verminderen.

Ten tweede komt er geleidelijk de bijzonder situatie in zicht dat Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok lopen. Dat gebeurt vanaf december 2019. In de aanloop daar naar toe vindt er eind april 2019 al een bijzondere samenstand plaats van Pluto en Saturnus met elkaars heliocentrische planeetknopen.
De planeetknopen markeren het snijvlak van de baan van die planeet om de Zon met de baan van de Aarde om de Zon.
Op het moment dat een planeet op zo’n planeetknoop terecht komt is de energie van de baan van die planeten (van de planeetknoop) het sterkst voelbaar en dat wordt nog geaccentueerd door het feit dat zowel Pluto als

Saturnus stationair staan op de planeetknoop en kort daarop weer retrograde gaan lopen.
Energetisch gaat het dan om zuivering, macht en onmacht (Pluto) respectievelijk begrenzing, inperking en (her)structurering (Saturnus). Er spelen op dit moment veel zaken op wereld niveau die hier betrekking op kunnen hebben.

Er kunnen 2 scenario’s ontstaan. In het ene scenario wordt de energie ten goede gebruikt om alle problemen aan te pakken zodat er een perspectief is op een beter omgang met ons milieu, een eerlijker verdeling van de welvaart, een economische model waarin groei een bijproduct is, maar vooral evenwicht en kwaliteit uitgangspunten zijn. In dit model is er perspectief op een betere wereld.
In het andere scenario gaat het rendementsprincipe voor met daarachter een model van noodzakelijke economische groei die nodig is om rijken nog rijker te maken, waaraan milieu en maatschappij worden opgeofferd en de armen de rekening betalen. In dit model is er slechts een perspectief op revolutie en maatschappelijke ontwrichting. Denk aan de overgang van het verlicht despotisme naar de jaren van de Franse revolutie.

Ook in de persoonlijke horoscoop kunnen deze energieën ook hun uitwerking hebben.
Ook hier kan de keuze die je maakt in relatie tot de grotere maatschappelijke vraagstukken je toekomst kleuren.
Maar ook op een meer persoonlijk niveau kan het uitwerken.
Heb je bijvoorbeeld een sluimerend conflict met je baas, dan ga je dat in die periode beslist merken. Hoe, hangt af van het feit of er naar een oplossing kan worden gestreefd die voor beide partijen goed is.
Met name personen die geboren zijn tussen 10 en 15 januari, tussen 10 en 15 april, tussen 11 en 16 juli en tussen 12 en 18 oktober kunnen hiermee te maken krijgen.
Daarnaast kunnen er op persoonlijk niveau ook andere moeilijke energieën zijn. Ook de eclipsen (3 keer in 2019 en wel op 6 januari, 2 juli en 26 december) zullen hier en daar voor onverwachte en ook pijnlijke gebeurtenissen kunnen zorgen.

Vanaf 2 december 2019 verandert die energie totaal, Jupiter gaat dan evenals Saturnus en Pluto (die daar al een tijdje zijn) ook in Steenbok lopen. Dat betekent dat de energie van Jupiter vanaf dat moment ingeperkt gaat worden. Het is een leermoment voor 2020 en 2021 wanneer Jupiter, Saturnus en Pluto onderling conjuncties maken.
Conjuncties geven de mogelijkheden tot een positieve samenwerking weer, maar dan moet die energie ook wel gericht zijn op zaken die in het “belang” van alle betrokken planeten staan. Pluto staat voor zuivering, diepgang, macht en onmacht, Saturnus, staat voor begrenzing en structuren, en Jupiter staat voor groei en expansie. Het feit dat ze vanaf 3 december alle drie in Steenbok lopen betekent dat hier zaken spelen rond de maatschappij als geheel (structuren, economische en sociale stelsels, de verandering daarvan, de wijziging van de machtsbasis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling daarbinnen).
De veranderplaneet Uranus loopt in Stier en wijst ons de weg dat die verandering betrekking moet hebben op de manier waarop we met onze planeet, de voedselvoorziening en de natuur om ons heen omgaan.

Met ook Neptunus in het eigen teken Vissen is ook een visie van idealisme en allesomvattende liefde voor hetgeen ons verbindt van groot belang.
Juist in de tijd dat Jupiter in Boogschutter loopt is het belangrijk ervoor te zorgen dat de groeimogelijkheden en impulsen ook het belang dienen dat aan de orde komt zodra Jupiter in Steenbok komt. Juist dan kunnen we profijt hebben van alle mooie groei impulsen en de basis daarvan ligt juist in de individuele activiteiten die samen tot de maatschappelijke verbetering zouden kunnen leiden.

Het symbool van deze graad “Een soldaat ontvangt twee onderscheidingen
voor dapper gedrag in de strijd”. Het is de graad die de beloning symboliseert voor ieders individuele verantwoordelijkheid. Als er ooit goede mogelijkheden zijn om die individuele
verantwoordelijkheid constructief in te vullen is dat in de komende maanden (met Jupiter in het eigen teken Boogschutter). Maar of het zo loopt hangt echt af van de intentie van iedereen, die vanuit een machtspositie aan dit proces deelneemt. Het gaat uiteindelijk om
herverdeling van macht en herinrichting van de maatschappij om samen de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen aan te kunnen.

De vooruitzichten voor 2019 van maand tot maand
Onderstaande vooruitzichten per maand moeten worden afgewogen in de hiervoor omschreven algemene trend (maatschappelijk of individueel). Die zijn doorlopend van toepassing.

Januari
Vanaf de 1e dag van het jaar zijn we behoorlijk actiegericht, nu Mars in het eigen teken Ram is gaan lopen.
Het is een goede energie om veel tot stand te kunnen brengen.
Dus als je nieuwe voornemens hebt, wacht niet om ze ten uitvoer te brengen.
Let er overigens wel bij op of die drive niet te egocentrisch is, je kunt het contact met jezelf nu gemakkelijk kwijtraken.
Tijdens de eclips van 6 januari zou het goed kunnen zijn stil te zijn bij de vernieuwing van visie op de in het verleden ingeslagen weg in de zorg.
Mogelijk worden er meer middelen beschikbaar gesteld, want Venus gaat in het royale teken Boogschutter lopen. Het is wel oppassen u niet te overdrijven maar de middelen gericht en doelmatig te besteden. We worden steeds zieker door ons eigen gedrag. Het is belangrijk om die trend te keren.
Vanaf 6 januari tot 10 april doet zich een relatief uniek feit voor. Er loopt dan namelijk geen enkele planeet meer retrograde en zeker voor zo’n lang aaneengesloten periode is dat zeldzaam. Alle planeten staan vol in hun energie en uitwerking.

Vanaf 20 januari wordt de vrijheidsdrang groter en kan de maatschappelijke onrust worden verscherpt.

Februari
Vanaf 3 februari worden we minder vrijgevig en kunnen we het gevoel hebben dat prille relaties bekoelen. Een goed moment om ons af te vragen wat de werkelijke waarde van zo’n relatie is.
De Nieuwe Maan van 4 februari kan ons het inzicht bijbrengen dat ieder van ons met zijn eigen opdracht en zijn/haar eigen capaciteiten op deze aarde is gekomen en daarom die bijdrage (hoe gering ook) moet leveren aan een betere wereld. Het gaat er ook om in te zien dat er voor ieder een eigen verantwoordelijkheid is om die opdracht ten uitvoer te brengen. Niemand kan die verantwoordelijkheid van ons overnemen, ook niet als de algemene tendens tegen lijkt te zijn. Op deze manier groeit de gemeenschap op een organische wijze. Als we het alleen willen laten afhangen van de instanties en exact te regels volgen wordt het een grote puinhoop.
Op de 14e, wanneer Mars naar Stier gaat, worden we bedachtzamer. We delen onze energie anders in. Als we deze besluiten in te zetten, is dat ook om het werk geheel af te ronden.
Dat afmaken bleef de eerste weken van het jaar nog wel eens achterwege.

Als op 18 februari de Zon naar het teken Vissen gaat, wordt de sfeer vredelievender.

Maart
De maand begint met een energie, die voor een hartelijke stemming met vrienden en geliefden zorgt. Dat blijft eigenlijk de hele maand wel zo. We zijn op gezelligheid gericht, de natuur om ons heen is belangrijk voor ons.
Rond de Nieuwe Maan op 6 maart leven de meesten van ons even op een roze wolk.
Dat kan heerlijk voelen maar pas op met je alcohol en medicijngebruik. Het kan het laatste beetje kritisch vermogen bij je wegnemen, vooral ook omdat Mercurius sinds 5 maart weer retrograde is gaan lopen.
Die Nieuwe Maan biedt overigens wel veel mooie mogelijkheden voor echte inspiratie.
Neem de tijd voor een meditatie en laat je innerlijke bron spreken.
Het is nu geen goede tijd om allerlei ingewikkelde contracten af te ronden. Wacht daarmee tot na 28 maart.

Vanaf 20 maart gaat de energie weer meer kriebelen. Tijd voor voorjaarsschoonmaak in de tuin of in huis.
Vanaf 26 maart kun je volledig ingepalmd worden door een nieuwe liefde. Geniet ervan maar probeer ook de werkelijkheid voor ogen te houden.
Vanaf 31 maart wordt onze communicatie intenser en besteden we weer meer tijd aan opleiding en training en aan korte reizen.

April
De liefdevolle energie van de vorige maand houdt ook in april aan.
De Nieuwe Maan op 5 april geeft mogelijkheden in contact te komen met de natuur om je heen.
Dat kan zijn door je huisdier, ook door vogels in je tuin of als je daar ontvankelijk voor bet, door natuurgeesten.
Probeer er op af te stemmen, de boodschappen kunnen verbazingwekkend zijn.
Als op 10 april Jupiter retrograde gaat lopen, worden we meer afgestemd op innerlijke groei. De groei in de wereld begint te vertragen, de conjunctuur raakt over het hoogtepunt heen.

Op 20 april worden onze relaties stormachtiger, maar gelukkig zorgt de overgang van de Zon naar Stier ervoor dat de heftigste verliefdheden teruggebracht worden tot het basis besef van wat een natuurlijke relatie is. Dat is ook een mooie basis om verder op te gaan.
Rond 22 april kunnen er een aantal onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven, vooral ook als je op deze dag jarig bent.
Rond 24 april kun je in een situatie belanden waarin macht over je wordt uitgeoefend en jij die als onmacht ervaart. Het kan overigens ook goed zijn dat het tegenovergestelde gebeurt naar jouw relatie of vriendschappen.
De laatste dag van de maand gaat Saturnus retrograde lopen.
Dat gebeurt op de 20e graad Steenbok een graad waar in januari 2019 Saturnus en Pluto een conjunctie maken.
De onderwerpen die ons vandaag bezig houden kunnen ook dan een rol spelen. Probeer goed aan te voelen wat in het maatschappelijk belang is. Bij alles wat daar niet aan voldoet kun je nu forse tegenstand bemerken en waarmee je, als je je daar niets van aantrekt, begin 2019 opnieuw wordt geconfronteerd.

Mei
De energie van de laatste april week blijft ook begin mei merkbaar.
Daarna zal Mei naar verwachting een relatief rustige maand zijn.
In de loop van de maand raken we meer afgestemd op familie en de natuur om ons heen.
Wat later in de maand wordt het wat drukker in de communicatie.

Er zijn meer mogelijkheden voor korte en leerzame uitstapjes.

Juni
Ook de maand juni zal relatief rustig verlopen.
Ons sociaal verkeer wordt wat drukker.
Pas rond 10 juni op voor overdrijving. Dat kan op veel manieren gebeuren.

Op 21 juni bereikt de Zon haar hoogste punt op de Kreeftskeerkring.
We kunnen enigszins gedesoriënteerd zijn, zowel fysiek als in geestelijk opzicht.
De zomerzonnewende is sowieso een heilig moment maar, omdat ook Neptunus nu retrograde gaat lopen, worden de effecten ervan op een subtiele manier versterkt.
Matig je als je vandaag een feestje viert met het gebruik van alcohol of andere geestverruimende middelen.
Neptunus keert om op de 19e graad Vissen, met een mooie symboliek voor deze sacrale energie. Het behorende beeld uit de astrologische mandala is: “een meester geeft les aan zijn discipelen”.

Een goed moment dus om af te stemmen op de kosmische bron en in jezelf het licht te vinden.

Juli
Vanaf het begin van de maand neemt de rust af. Het gedrag van onszelf en anderen wordt dominanter.
We hebben de neiging meer ons ego tot uiting te brengen.
In gezin en familie worden de verhoudingen gevoelsmatiger beleefd.

Tijdens en door de Zonsverduistering van 2 juli kunnen we ook even het contact met onszelf kwijt raken.
De zonsverduistering vindt plaats op de 11e graad Kreeft.
Volgens Janduz (in Beeldgids van de dierenriem) is dit de graad van de moeilijkheden met als symbool “een schip in de storm op zee dat is gestrand”.
Volgens de mandala van Rudhyar is dit de graad van de de-conditionering die wordt gesymboliseerd door “een clown die karikaturen maakt”.
Dat lijkt mogelijk een tegenstrijdige symboliek, bedenk de manier waarop een clown tragiek verwerkt.
Als Mercurius vanaf 6 juli weer retrograde gaat lopen kunnen we op onze reizen weer allerlei vertragingen oplopen. Het zal hier en daar kunnen leiden tot heftige taferelen.
Het is beter, als je dat overkomt, je energie nu naar binnen te richten en te onderzoeken welke wensen vanuit je jeugd nog onvervuld zijn gebleven en daar nu je gedachten over te laten gaan. Mogelijk kom je tot verrassende inzichten in mogelijkheden om er alsnog iets van te kunnen realiseren.
Rond 9 juli kunnen we ons gedwarsboomd voelen in onze plannen. Vraag je af waarom dat gebeurt en wat er beter kan aan je plan.
Ook is in de 2e en 3e week van deze maand de kans groot dat je wordt geconfronteerd met handhaving door de overheid. Hou je dus aan de regels, een boete is nu snel gescoord.

Tegen het einde van de maand verlangen we meer luxe en worden we luier.
Neem de tijd om je te bezinnen waar je echt van zou moeten genieten en wat voor de maatschappij als geheel ook van belang is.

Augustus
De Nieuwe Maan van 1 augustus vind plaats op de graad van de scheppende kracht. Deze wordt volgens de mandala van Rudhyar gesymboliseerd door “Glasblazers vormen prachtige glazen met behulp van hun ademtechniek”. Voor ieder die wel eens een demonstratie glasblazen heeft gezien zal de betekenis uiterlijk duidelijk zijn. Omdat het een nieuw begin is, is het evenzo belangrijk ook de innerlijke beleving te begrijpen.
Op 11 augustus komt de groei energie weer ten volle naar buiten.
Werk er bewust mee en overdrijf niet door onzinnige dingen te doen.
Het is ook een tijd waarop plotselinge inzichten kunnen opborrelen, dus neem ook voldoende tijd en geestelijke ruimte om daarvoor bereikbaar te blijven.
Rond 14 augustus kunnen we heel liefdevol en creatief zijn, maar soms daarom ook in een opwelling teveel geld uitgeven. Zorg dat je je grenzen vooraf hebt vastgesteld.

Vanaf 21 augustus, wanneer de Zon het sterrenbeeld Maagd ingaat, worden we nauwkeuriger en kritischer. De ongebreidelde groei energie krijgt een natuurlijke rem. We vragen ons meer af waar het allemaal toe kan dienen.
Op 30 augustus maken we een “Blue Moon” mee (de 2e Volle Maan binnen een maand).
Ditmaal op de 9e graad van het teken Maagd. Het symbool van deze graad volgens Rudhyar is: “Een expressionistische schilder aan het werk”.
Het kan ons in de verleiding brengen vooral de eigen geïndividualiseerde waarden naar buiten te brengen.
Hou een open oor en oog voor de reacties. Ze kunnen waarde toevoegen aan je creatie., sta er open voor en vat het niet op als doelloze kritiek. De verleiding om vooral de eigen waarden te verdedigen kan nu groot zijn.

September
Ook in de eerste week van september zitten we boordevol energie.
Rond 10 september vermindert deze en maakt plaats voor verwarring.
We kunnen behoorlijk onzeker en gedesoriënteerd zijn.
Luister goed naar je innerlijk stem die je de weg kan wijzen, maar let daarbij op dat die innerlijke stem toch niet onbewust ratio gedreven is.
Medio september is de energie goed voor alle relaties.
Vanaf 18 september kunnen we weer meer te maken krijgen met beperkingen.
Vooral op die gebieden waar de groei onvoldoende gecontroleerd en buitensporig is geweest zal dit het geval kunnen zijn.

Vanaf 23 september raken nog sterker op onze partner gericht.
We werken aan een betere verstandhouding en communicatie.
De Nieuwe Maan op 28 september wordt volgens Rudhyar gesymboliseerd door “Voor zijn innerlijk oog ziet een man zijn idealen een vaste vorm aannemen”.
Het wijst op de noodzaak je idealen zich niet alleen in je gedachten te laten manifesteren, maar ze vorm te geven om ze tot werkelijkheid te kunnen brengen.
Gebruik de energie om dat nu te doen.
Oktober
Begin oktober kunnen we te maken krijgen met de noodzaak ons aan te passen.
Vooral daar waar anderen last hebben of nadeel ondervinden van onze handelwijze kan dat het geval zijn.
We worden ook weer directer naar onze partner.
Vanaf 8 oktober worden onze relaties intenser. We willen nu ook echt de fysieke kant van de relatie beleven.

Op 23 oktober gaat de Zon naar Schorpioen en keren we ons meer naar binnen.
Het geeft ons het vermogen ingewikkelde problemen aan te pakken en op te lossen.
De Nieuwe Maan van 26 oktober staat op de graad van de samenwerking.
Het is een mooi moment om je bezig te houden met de vraag hoe de groep of groepen waarbij je hoort door samenwerking een stap naar een hoger plan kan maken.
Dat kan hier en daar ook onverwachte inzichten opleveren.
Op 31 oktober gaat Mercurius retrograde lopen.
We kunnen wat problemen ondervinden met onze bank of hypotheekverstrekker.
Het is dus (tot 20 november) ook geen goede tijd om een krediet aan te vragen of je hypotheek te vernieuwen.

November
Vanaf begin november worden relaties minder fysiek en uitbundiger.
Rond 19 november kunnen we met onprettige confrontaties te maken krijgen. Dat kan zowel in verbale als in fysieke vorm zijn.
We willen ook meer vrijheid in onze relatie en ruimte om vriendschappen te vernieuwen.

Kort daarop verbetert de sfeer en wordt de omgeving uitbundiger. Het kan ook zijn dat je dat door je eigen gedrag aantrekt.
De Nieuwe Maan van 26 november kan je inzicht geven onder welke voorwaarden je de problemen waar mee je op dit moment geconfronteerd wordt kan oplossen.
De uitbundigheid in je houding naar je relatie bekoelt.
Ook kun je gedesoriënteerd raken. Pas in deze tijd op met alcohol, medicatie en/of verslavende middelen.

December
Vanaf 2 december 2019 verandert die energie totaal, Jupiter gaat dan evenals Saturnus en Pluto (die daar al een tijdje zijn) ook in Steenbok lopen. Dat betekent dat de energie van Jupiter vanaf dat moment ingeperkt gaat worden. Het is een leermoment voor 2020 en 2021 wanneer Jupiter, Saturnus en Pluto onderling conjuncties maken.
Conjuncties geven de mogelijkheden tot een positieve samenwerking weer, maar dan moet die energie ook wel gericht zijn op zaken die in het “belang” van alle betrokken planeten staan. Pluto staat voor zuivering, diepgang, macht en onmacht, Saturnus, staat voor begrenzing en structuren, en Jupiter staat voor groei en expansie. Het feit dat ze vanaf 3 december alle drie in Steenbok lopen betekent dat hier zaken spelen rond de maatschappij als geheel (structuren, economische en sociale stelsels, de verandering daarvan, de wijziging van de machtsbasis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling daarbinnen).

Vanaf de winterzonnewende op 21 december zal de beperkende energie sterker worden en de relaties koeler. Dat kan ook letterlijk in het weer om ons heen aan de orde komen.
De Nieuwe Maan op de 26e op de 4e graad Steenbok valt samen met een Zonsverduistering.
De symboliek volgens de mandala van Rudhyar voor deze graad: Een groep mensen is bezig een grote kano uit te rusten aan het begin van een reis over water” symboliseert de noodzaak om in tijden van verandering samen op te trekken.

Bronnen:
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar
Beeldgids van de dierenriem, Koppejan
Artikel Heliocentrische planeetknopen van Tees Reitsma op astrologie.ws

Jan Weber, december 2018

Vooruitzichten 2017

Het jaar 2017 lijkt een relatief rustig jaar te worden. Er zijn geen heel grote aspecten.

De opvallendste zaken zijn de periode dat Venus retrograde loopt, dit keer in Ram en Vissen en de intrede van Saturnus in zijn eigen teken Steenbok aan het eind van 2017.

Verder zijn er zoals elk jaar 2 eclipsperioden en 4 perioden waarin Mercurius retrograde loopt.

Kortom niet heel veel erg opvallende zaken.

Overigens kunnen er nog steeds ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden in ieders leven, afhankelijk van de aspecten van planeten naar de persoonlijke horoscoop.

Venus (zie afbeelding) retrograde zorgt ervoor dat we alles dat waarde heeft voor ons opnieuw afwegen. Dat kan zowel over het materiële als immateriële gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

De meest kritische tijd hierbij is de periode van 8 tot 21 april als Venus een vierkant maakt met Saturnus.

Met Saturnus in Steenbok is het zaak om nieuwe vormen van organisatie te realiseren. De kans bestaat dat er veel initiatieven vanuit de overheid of aan de overheid gelieerde organisaties komen. Een gruwel dus voor de Watermannen, de vrijheidslievenden onder ons. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing in de regelgeving niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd gaat worden.

De eclips op 26 februari op de 9e graad Vissen heeft een duidelijke Neptunus signatuur. Wees voorzichtig met alcohol en medicijnen. Het kan helemaal verkeerd uitpakken. De kans is groot dat velen doodleuk de zelfbeheersing helemaal kwijt zijn. Aan de andere kant kunnen we ook grenzeloos opgaan in gevoelens van gelukzaligheid.

De eclips van 21 augustus vind plaats op de 29e graad Leeuw. Deze eclips heeft meer een Uranus signatuur en kan leiden tot bijzondere ontdekkingen, omdat we even verlost zijn van alle ervaring die ons tegenhoudt in de vernieuwing.

De vooruitzichten voor 2017 van maand tot maand

Januari

De maand januari zal een relatief rustige maand zijn met weinig gespannen aspecten. Met de planeet Mars in Vissen zal er over het algemeen een vredelievende op compromis gerichte sfeer ontstaan.

Dat is vooral van toepassing op de eerste week van januari wanneer Mars in Vissen conjunct Neptunus loopt en ook Venus zich daar iets later bijvoegt.

Dat wil overigens niet zeggen dat er niets te beleven valt.

Integendeel, de samenstand van Venus met de Zuidelijke Maansknoop kan ontmoetingen met dames, met wie je een karma gerelateerde band hebt, bevorderen. Dat kan tot interessante ontmoetingen leiden, zeker tot 8 januari als ook Mercurius nog retrograde loopt.

Op 12 januari, de dag van de Volle Maan kan de energie nogal verwarrend zijn, aan de ene kant nogal uitbundig en vol overdrijving, aan de andere kant, zakelijk en structurerend. Ook kun je je geheel verliezen in een persoon van de andere sekse die je systeem helemaal in de war schopt. Pas wel op voor een overmaat aan idealisering.

Rond 19 januari kunnen er confrontaties zijn met een autoriteit in je leven. Dat kan een ouder zijn, een leraar, oom agent, de belastingdienst, etc. Met de overgang van de Zon naar Waterman (Aquarius) wordt de sfeer ook rebelser.

Tegen het einde van de maand kan de overheid voor een financiële tegenvaller zorgen.

De Nieuwe Maan op 28 januari op de 9e graad Waterman heeft een bijzondere symboliek namelijk: Een vlag verandert in een adelaar.

De symboliek van deze graad belichaamt het uitdragen van waarden in de praktijk. De symboliek van de vlag is statisch. De adelaar draagt deze waarden uit en dwingt respect af.

Februari

Deze maand geeft heftiger energieën te zien.

Zowel Mars als Venus lopen in Ram wat tot vurig gedrag kan leiden.

Dat is vooral in de 2e helft van de maand het geval als de 1e eclipsperiode van dit jaar aan de orde is en Mars meerdere aspecten maakt waarvan het vierkant met Pluto wel het belangrijkste is. Het is over het algemeen een symboliek voor vulkaan uitbarstingen en aardbevingen. In deze periode kunnen daar de nodige slachtoffers bij vallen.

De Zonsverduistering op 26 februari valt op de 9e graad Vissen.

Deze graad wordt gesymboliseerd door: Een jockey spoort zijn paard aan met de bedoeling zijn rivalen achter zich te laten. Het is de graad van de zelfaansporing en symboliseert de noodzaak voor elk individu aan zijn eigen realisatie te werken.

Tegen het einde van de maand kunnen mooie mogelijkheden ontstaan tot ontwikkeling. Wees er op voorbereid dat die niet altijd zich daar bevinden waar je zou verwachten en stel je open voor plotselinge kansen.

Maart

Het begin van de maand staat vooral in het teken van Venus die op de 4e retrograde gaat lopen. Het kan een verwarrende periode zijn, met enige desoriëntatie. Er kan ook de neiging zijn personen te over idealiseren.

Rond 10 maart verdwijnt de vurigheid uit het handelen en worden we bedachtzamer. Het is een goede tijd om te werken in de tuin of te wandelen in de natuur.

Halverwege de maand kunnen we tegen confrontaties met autoriteiten aanlopen.

Zorg ervoor dat je niets te verwijten valt dan loopt alles wel los.

De lente equinox is dit jaar op de 20e maart. De Zon komt weer boven de evenaar een gaat het teken Ram binnen. De energie wordt vuriger.

Op 25 maart is er een samenstand van Zon en Venus (nu retrograde). Dit is een bijzonder moment omdat dit symbolisch is voor een van de punten van de Venusster (het pentagram).

Afbeelding: Raam van de Xaverius kerk in Amersfoort met een vredesduif die een volledige driehoek afdekt.

De 5e graad Ram waarop deze conjunctie plaats vindt heeft in dit kader een speciale symboliek, namelijk: Een driehoek met vleugels, dit staat voor het vermogen tot zelf transcendentie. Het duidt op de noodzaak van heelheid van het individu om spiritueel te kunnen groeien.

April

De maand april heeft een duidelijk signatuur van retrograde planeten.

Naast Venus die al retrograde was komen er deze maand respectievelijk Saturnus, Mercurius en Pluto bij, terwijl Venus op 15 april weer direct gaat lopen.

Sterk wisselende energieën en een noodzaak tot heroriëntatie, met name naar de binnenwereld.

Mooi is daarbij dat Venus op 15 april op de graad van de vervulling weer direct gaat lopen. Dat zou een mooie aansluiting kunnen zijn naar de inzichten uit die binnenwereld.

Rond 9 april kunnen we beter gevaarlijke omgevingen mijden.

De retrograde Mercurius vanaf 10 april in Stier geeft een extra stimulans om zorgvuldig te denken en te communiceren.

Tegen het einde van de maand komt er weer wat meer leven in de brouwerij.

Gevoelens worden sneller geuit en de communicatie wordt sneller en directer.

Mei

Dit is een relatief rustige maand met weinig moeilijke energieën.

Rond 10 mei is de communicatie intens en vol originaliteit.

We hebben weinig energie en het kost moeite ons fysiek in te spannen.

Vanaf 21 mei worden we actiever en zijn we meer op communicatie gericht.

De Nieuwe Maan op 25 mei op de 5e graad Tweelingen geeft een andere energie.

De symboliek van deze graad is: Een revolutionair tijdschrift roept op tot actie.

Het is de graad die bij de wet van behoud van energie hoort, met beelden als actie en reactie, oog om oog tand om tand. Probeer om verre te blijven van primaire primitieve reacties. De echte revolutie moeten in ons zelf plaats vinden waarin we de weg vinden voorbij primaire reactiepatronen en de transcendente werkelijkheid weten te vinden.

Juni

Ook de maand juni verloopt relatie rustig. We krijgen de neiging meer thuis bezig te zijn en voor ons gezin. Ook krijgen we meer aandacht voor de natuur. Voor tuinliefhebbers een mooie tijd. Halverwege de maand kunnen we gedesoriënteerd zijn.

De zomer zonnewende is dit jaar op 21 juni om 6.25 uur. De Zon heeft dan weer de meest Noordelijke positie bereikt en vanaf deze dag gaan de dagen weer korter worden.

Zon en Mercurius gaan nagenoeg gelijktijdig naar het teken Kreeft en de energie wordt veel meer op het gezin gericht.

De zomerzonnewende is een fenomeen dat door natuurvolkeren wereldwijd wordt gevierd. Het oude Stonehenge (zie afbeelding) herinnert ons daaraan.

Juli

De maand juli begint met een lastige energie die gepaard kan gaan met veiligheidsrisico’s en uitingen van agressie.

De communicatie met de partner wordt vlotter en opener.

Vermijd rond 10 juli onveilige plaatsen.

Rond 18 juli zijn onverwachte gebeurtenissen te verwachten. Pas je gedrag daar op aan, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Vanaf 20 juli worden we gemakzuchtiger. We hebben de neiging ons minder in te spannen en als er toch iets dringend moet gebeuren dat aan anderen over te laten.

Rond 21 juli hebben we plotselinge ingevingen of maken we onverwachte voorvallen mee. Er is echter wel een behoorlijke geldingsdrang. Het is goed om die in te zetten voor alles wat voor de gemeenschap van belang is.

Augustus

De 2e eclipsperiode dit jaar valt in deze maand.

Er zullen weer de nodige beroemdheden het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

De maand begint met een energetisch gecompliceerde periode met veel energiewisselingen. Het kan wat moeite kosten om georiënteerd te blijven.

De Maansverduistering op 7 augustus zorgt ervoor dat we vervreemd raken van onze emotionele basis.

Rond 10 augustus kunnen we veel energie besteden en het gevoel hebben dat dit verspilde energie is geweest. Wees gerust, de kosmos houdt alles vast.

Op 13 augustus gaat Mercurius weer retrograde lopen, we zijn wat minder kritisch en wat minder scherp in onze waarneming.

De Zonsverduistering van 21 augustus is op de 29e graad Leeuw. De symboliek van deze graad is: Een zeemeermin die uit de golven van de oceaan oprijst is gereed om in een menselijke vorm herboren te worden. Het geeft het onbewuste verlangen aan tot manifestatie van het creatief onbewuste in het stof.

Dat kan eenvoudigweg om de creatie van een nieuwe telg van het menselijk ras zijn maar ook om de drang te scheppen.

Een bijzonder moment dus voor creatieve verdieping.

Vanaf 23 augustus worden we kritischer en worden details en zorgzaamheid weer extreem belangrijk. We koppelen dit aan het streven naar vaste waarden waar we houvast aan hebben. Vanaf 26 augustus hebben we een grotere behoefte aan luxe in ons leven.

September

Begin september kunnen we behoorlijk gedesoriënteerd raken en letterlijk de weg kwijt zijn. We richten onze inspanningen nu meer op activiteiten die dienstbaarheid inhouden en bijdrage aan de maatschappij.

Halverwege de maand kunnen we worden geconfronteerd met voorwaarden die de autoriteit aan onze hulpvaardigheid stelt.

Ons verlangen naar luxe verdwijnt en maakt plaats voor behoefte aan soberheid.

Vanaf 22 september zijn we weer meer op de partner gericht.

Er kunnen plotselinge veranderingen optreden in de maatschappelijke ontwikkelingen en onze loopbaan. Eind van de maand kan er weer een nieuwe serie verrassende feiten worden geopenbaard waardoor personen in de verlegenheid kunnen worden gebracht.

Oktober

Deze maand hebben we te maken met sterk wisselende energieën.

De maand begint erg harmonisch en we kunnen het gevoel krijgen een nieuwe levenspartner tegen het lijf te zijn gelopen, ook al omdat er zich een sterke overeenkomst in het denken lijkt te manifesteren.

Rond 10 oktober verandert deze harmonie in disharmonische energieën die stevig kunnen uitpakken. Het gevoel van onveiligheid kan heel sterk zijn en er kunnen ook incidenten voorvallen die dit gevoel versterken.

Er zullen zich stevige confrontaties met machtshebbers kunnen afspelen.

Halverwege de maand ebt die spanning weer weg en raken we erg op de partner gericht.

Dat wordt even onderbroken rond 19 oktober als plotselinge voorvallen dat in een ander daglicht gaan zetten.

De Nieuwe Maan van deze dag op de 27e graad weegschaal speelt daar op in. De symboliek toont een vliegtuig hoog aan de heldere hemel.

Vanaf 23 oktober worden we veel terughoudender en keren we terug achter het veilige pantser. Rond 26 oktober voelen we ons uitbundig en genieten we van alle luxe om ons heen.

November

Vanaf 7 november zoeken we meer diepgang in onze relaties.

We blijven voorzichtig en terughoudend.

Rond de 19e moeten we onze ogen en oren goed openhouden, er is gevaar voor agressiviteit in verschillende vormen.

Vanaf de 22e laten we alle terughoudendheid varen en willen we de wereld veroveren met onze ideeën en idealen. Dat gaat gepaard met desoriëntatie. Het kan even moeite kosten om de juiste weg te vinden.

December

De maand begint met onverwachte gebeurtenissen.

Dat kan lastig zijn als we in het buitenland reizen, wees er dus op voorbereid.

Het is verstandig om heel terughoudend te zijn met alcohol en medicatie.

Vanaf 7 december wordt onze energie minder dienend en kunnen we ons aangevallen voelen en dat ook werkelijk worden uit een onverwachte hoek.

De Winterzonnewende is dit jaar op 21 december om 17.29 uur.

Ditmaal een hele bijzondere omdat Saturnus op 20 december naar het eigen teken Steenbok is gegaan.

Zeker omdat ook Venus iets later in Steenbok komt zou dat kunnen betekenen dat we ons zelf meer beperkingen opleggen om veel geld uit te geven aan onnodige en luxe uitgaven.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).