Maandelijks archief: oktober 2011

Astrobiografie van Steve Jobs

Steve Jobs astrobiografie (24-03-1955 / 05-10-2011)

Korte levensbeschrijving

Steve Jobs, de oprichter van Apple, is geboren op 24 februari 1955 in San Francisco, California, USA om 19:15. (bron: astrodienst)

Zijn moeder, een studente, stond hem ter adoptie af, omdat zij geen relatie had met de vader en hem geen goede opvoeding en opleiding kon geven.

Op 10 jarige leeftijd raakte hij geïnteresseerd in elektronica. Een aantal jaren later werkte hij als student bij Hewlett Packard, een computer leverancier, toonaangevend in micro systemen. Hij stopte met studeren en ging bij Atari, leverancier van video games, werken.

Hij kreeg een spirituele ingeving, stopte met werken en reisde naar India.

In 1976 bouwde hij met zijn kameraad, de geniale Steve Wozniak een board met computer circuits dat ze Apple noemden. Het werd uiteindelijk de 1e Apple en het werd een succes. Binnen 3 jaar was het bedrijf 10 miljoen dollar waard en een jaar later al 100 miljoen.

Steve Jobs ontpopte zich als een humeurige tiran, die regelmatig ruziede met andere leidinggevenden. Dat leidde tot zijn ontslag. Hij stortte zich in een nieuw avontuur NeXT, een computerbedrijf met een ander soort hardware dan tot die tijd gebruikelijk. Hij kocht Pixar Animaties en werd een partner voor Disney. Pixar won in de jaren met Jobs aan het roer 20 Academy Awards voor animatie films. In 1997 overtuigde Jobs Apple om NeXT over te nemen en Jobs werd CEO bij Apple. In 2001 werd de iPOD (een revolutionaire vinding om muziek naar keuze te beluisteren uitgebracht en op 9 januari 2007 zag de iPhone het licht een belangrijke doorbraak in de integratie van telefoon, internet en beeld. De iPhone heeft er in feite toe geleid dat internet werd ontsloten en optimaal van de mogelijkheden tot veelsoortige communicatievormen gebruik kon worden gemaakt.

Op 27 januari 2010 werd de iPad geïntroduceerd, de laatste grote vernieuwing van Apple onder regie van Steve Jobs.

Jobs trad op 18 maart 1991 in het huwelijk met Laurene Powell. Samen kregen ze 3 kinderen.

Op 31 juli 2004 werd Jobs geopereerd aan een tumor in de pancreas.

Op 17 januari 2011 nam hij afscheid als CEO van Apple en op 5 oktober 2011 stierf hij.

Astrologische analyse

 

Steve heeft Zon in Vissen en Maagd als ascendant. Dat maakt hem in de basis een dienstbaar mens die iets teweeg wil brengen voor een betere gemeenschap. Uit zijn geboortehoroscoop zijn verder de bijzondere talenten als volgt te duiden. Er is een groot vierkant waarin Mars opposiet Neptunus en Venus opposiet de conjunctie van Uranus en Jupiter. Zijn Zon in Vissen in 6 maakt een anderhalf vierkant (135 gr) met Jupiter. Hard werken (Zon in 6) en rusteloos (groot vierkant) werken dus om visionaire ideeën (Neptunus en Uranus) in het stof (Venus) te doen manifesteren. Uranus is heer 6 (werk en gezondheid) en Mars is heer 8 (transformatie). Jupiter duidt op een bedoelde groei voor het menselijk collectief. Met Venus als heer 2 levert het ook nog behoorlijk wat “slijk der aarde” op. Mars in Ram vierkant Uranus geeft zijn interesse in de elektronica aan.

Zij onaangepast gedrag valt als volgt te verklaren. De Maagd ascendant met heerser Mercurius in Waterman in 5 vierkant Saturnus en een Maan in Ram verklaren dat. Veel kritiek op anderen, er niet tegen kunnen dat anderen minder visionair zijn. Vooral ook autoriteiten in zijn omgeving, die naar de mening van Jobs waarschijnlijk niet echt op hun plaats zaten,  zullen daar last van kunnen hebben gehad. Waarschijnlijk heeft hij dat zelf nooit beseft en met de beste bedoelingen commentaar gegeven, want de Maagd ascendant en Zon in Vissen zijn in principe erg dienstbaar.

Op zijn huwelijksdag liep zijn progressieve Mercurius conjunct de descendant en Saturnus (zijn heer 5) in 5 (huis van de kinderen). Zijn vrouw was zwanger en later dat jaar werd hun eerste kind geboren. Je zou dus van een huwelijk uit verstand kunnen spreken. Maar er was zeker ook genegenheid in het spel, want de universele planeet van de liefde Venus stond opposiet zijn liefdesplaneet Neptunus  en conjunct Mars, heer 8 en daarom ook gerelateerd aan geboorte van nieuw leven.

Op het moment van de presentatie van zijn grootste vinding, de iPhone liep Venus in progressie opposiet zijn ascendant. Verder liepen Zon en Mercurius transit conjunct Venus en Pluto conjunct het galactisch centrum. Uranus liep anderhalfvierkant (135 gr) Uranus. Kortom er werd iets werkelijk revolutionairs tot stand gebracht in het belang van de toekomst van de  mensheid.

Op het moment van de operatie aan zijn pancreas, liep Mars (operatie) transit conjunct Pluto (diep in het lichaam), Uranus transit conjunct zijn Zon en Neptunus transit conjunct zijn Mercurius. Een aanduiding voor fikse veranderingen in het gebied van werk en gezondheid maar ook dat er zaken onzichtbaar (Neptunus) blijven, onder de oppervlakte (Pluto).

Op het moment van zijn overlijden duidt  transit Neptunus driehoek radix Neptunus (het goddelijke) en een sextiel naar radix Mars (heer 8, geboorte en ook overlijden) op een overgang in vrede.