Maandelijks archief: december 2010

Mercurius boodschapper der goden

Een jaar geleden stuurde ik naar aanleiding van een speciale samenloop van omstandigheden van het retrograde gaan van Mercurius onderstaand bericht rond aan geïnteresseerden:

“Mercurius staat bekend als de boodschapper van de Goden. In de Hermetiaanse traditie wordt dat ook wel kort aangeduid als “Zo boven, zo beneden”.

Morgen gaat Mercurius retrograde lopen op de 22 graad Steenbok.  Van omkeerpunten is bekend dat er speciale energie vanuit gaat en vooral als er in iemands radix iets wordt geraakt.

Dat is ongetwijfeld ook dit keer het geval, kijk je radix er maar op na en ontvang de boodschap.  Deze keer is de boodschap iets ingewikkelder. Er gebeurt namelijk meer de komende tijd op die 22e graad Steenbok.

Tijdens de Maansverduistering op oudejaarsavond staat de Noordknoop namelijk ook in deze graad en 12 januari lopen Venus (Liefde van het HART) en Zon (LICHT) conjunct op dezelfde 22e graad Steenbok.

Het fenomeen krijgt nog iets meer bijzonderheid als we ons bewust zijn van de volgende zaken:

Het komt tussen 1900 en 2050 niet nog een keer voor dat Venus en Zon op dezelfde graad conjunct lopen als waar Mercurius vooraf retro ging lopen.

De symboliek van de 22e graad Steenbok is: “Doordat hij zijn nederlaag waardig aanvaardt, toont de generaal de adeldom van zij karakter”, met als grondtoon dat je juist door nederlagen kan groeien en misschien nog wel meer dan door succes. Het gaat erom schijnbaar uiterlijke nederlagen te doen veranderen in innerlijke overwinningen, transformatie zogezegd. Op mondiaal niveau zou je hetgeen nu in openbaarheid komt rond pedofilie van priesters in de Ierse Katholieke kerk als een voorbeeld kunnen beschouwen.

Het zou goed zijn als meer mensen indien dat hun gedrag en daden in het verleden niet door de beugel kon, dat nu inzien en er lering uit trekken. Misschien moeten we zelf ook een dergelijk proces door en de aanwijzingen van de Noordknoop tijdens de Maansverduistering als we iets los raken van onze emoties onder ogen willen zien.”

 Er is sindsdien het nodige naar buiten gekomen o.a. over de pedofilie in de katholieke kerk, maar ook over andere zaken zoals o.a. via Wikileaks. De boodschap van de 22e graad Steenbok is voor een deel wel begrepen, maar toch ook niet overal.

 Morgen (10 december 2010) om 13:05 MET) gaat Mercurius weer retrograde lopen. Ditmaal op de 6e graad Steenbok nagenoeg conjunct met Pluto. Ook deze situatie gaat weer boodschappen opleveren. De 6e graad Steenbok wordt volgens de astrologische mandala gesymboliseerd door “Tien boomstammen liggen onder een overwelfde ingang welke toegang tot een zeer dicht woud verleent”. Het getal 10 symboliseert het getal van voltooiing. Numero logisch wordt 10 december 2010 vertegenwoordigt door het getal 7. Het getal 7 geeft het einde van een periode aan, maar ook de geest die de stof overwint en wordt in de tarot voorgesteld door de Zegewagen. Volgens de mystieke orde van de Golden Dawn: De heer van de overwinning van het licht. Mercurius retro is een periode om zaken die nog afronding behoeven af te ronden en zodoende plaats te maken voor nieuwe dingen. Dat Mercurius weer direct gaat lopen op 30 december geeft ons mooi de tijd het een en ander af te ronden voor een Nieuw jaar begint, maar ook om de liefde en het licht van de Kerst tot ons te laten doordringen. Numero logisch wordt die dag vertegenwoordigd door het getal 9 en dit staat onder andere voor onze spirituele gids. In de tarot wordt het getal 9 vertegenwoordigd door de kluizenaar, in de mystieke orde van de Golden Dawn bekend staat als de Magiër van de stem van het Licht.

Wat is er mooier dan Mercurius deze boodschap te laten vertellen.

Een andere boodschap die Mercurius vertelt is door de symboliek van 20e graad Boogschutter. In een ouderwets Noordelijk gelegen dorp hakken mannen ijs uit een bevroren vijver om in de zomer te kunnen gebruiken. De symboliek wijst naar voorbereid zijn en noodzakelijke voorzieningen veilig te stellen.