Vooruitzichten 2022

In de vorige jaarhoroscoop schreef ik dat “het jaar 2021 op mondiaal niveau vooral in het
teken zou staan van vrijheid en beperking daarvan”.
Het komende jaar zijn de energieën gelukkig minder beperkend dan in 2021, maar we
krijgen natuurlijk wel te maken met de gevolgen van de manier waarop we individueel en
collectief met die energieën zijn omgegaan.
We krijgen geleidelijk onze vrijheid terug, maar daar moeten we dan wel minder dogmatisch
mee om leren gaan. Zowel de planeet Saturnus als de planeet Uranus geven het risico van
een dogmatische instelling. De ene om te handhaven, de andere om het nieuwe te bewijzen
als het betere.
Het komende jaar is een complex jaar, al zijn de energieën minder gespannen dan in 2021.
We krijgen dus geleidelijk weer meer vrijheid.
Dat betekent alleen niet dat het leven eenvoudiger wordt. Nee zeker niet zolang we de structurele problemen in onze maatschappij niet hebben opgelost.
En die zijn er meer dan genoeg.Pluto () op de laatste graden van het structuurteken Steenbok zal ons steeds indringender wijzen op alles waar we tekortschieten (zowel niet geregeld hebben als onnodig geregeld hebben). Pluto zou voor alles voor zuivering moeten staan, helaas geeft het vaak alleen nog meer conflicten in de sfeer van macht en onmacht.


De belangrijkste energieverandering in het komende jaar betreft de overgang van Jupiter naar
Vissen. Deze verandering vindt op 29 december 2021 plaats. Jupiter () loopt dan geleidelijk in op een conjunctie met Neptunus () op 12 april op de 24e graad
van het teken Vissen.

en
Neptunus en Jupiter zijn beiden heerser over Vissen, daardoor en door hun samenstand worden de effecten van beide planeten versterkt. Dat kan op meerdere manieren uitpakken.
Bij Neptunus kunnen we denken aan grootscheepse idealen en bij Jupiter aan groei en ontwikkeling. Als deze energieën elkaar versterken is het prima, maar het kan ook anders uitpakken.
Neptunus veroorzaakt ook infecties en staat ook voor verslaving, misleiding en oplichting.
Ook die zaken kunnen door de aanwezigheid van Jupiter worden versterkt.
Ook moeten we rekening houden met veel nattigheid in meerdere opzichten. Neptunus is namelijk ook des symboliek voor water en met Jupiter daar bovenop kan dat soms erg veel water worden.


Afbeelding: Neptunus (Poseidon) als God van de zee

Een complex dilemma, we hebben namelijk idealen nodig om het aards paradijs te creëren. Helaas hebben sommigen daar vooral een beeld bij dat aansluit bij hun persoonlijke intenties.
Idealiseer, hou in de gaten wat er gebeurt en laat je niet misleiden door mooie praatjes is de
boodschap.
Het symbool voor de 24e graad is: “Op een eiland omgeven door uitgestrekte watervlakten leven mensen in nauwe onderlinge samenwerking”. Dit kan een boodschap inhouden voor onze nabije toekomst. Dus verbind je met je omgeving om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Daarnaast zijn er een aantal andere energieën die onze aandacht vragen, namelijk de retrograde periode van Venus vanaf 19 december 2021 tot 29 januari 2022 en de retrograde periode van Mars van 30 oktober 2022 tot in januari 2023.

Venus
loopt retrograde in het teken Steenbok, Mars in het teken Tweelingen.
De retrograde periode van Venus zal ons op mondiaal niveau confronteren met schaarste en
stijgende prijzen. De vraag is waar dat wordt veroorzaakt door manipulatie en winstbejag en waar het aanwijzingen zijn om zorgvuldiger met de waarden in onze geokosmische omgeving om te gaan. Ook verwacht ik dat maatschappelijke systemen zoals de zorg en het onderwijs en later ook de veiligheid (gekoppeld aan de retrograde Mars) drastisch onder de loep zullen worden genomen.
Het jaar 2022 wordt ook een jaar waarin het belangrijk is je antennes naar de kosmos verder te
ontwikkelen zodat je beter afgestemd raakt op hogere frequenties en in staat bent om de
boodschappen te ontvangen. Het Waterman tijdperk komt stap voor stap op ons af. Zorg dat je de frequenties die je gaan inleiden kunt “lezen”.

Venus retrograde zorgt er ook voor dat we individueel alles dat waarde heeft voor ons (geld,
materiele zaken, vriendschappen, relaties, gezondheid, liefde en genegenheid) opnieuw
afwegen. Die afweging kan op al deze gebieden tot andere keuzes leiden. Zo kan iemand na zo’n periode minder of juist meer belang stellen aan materieel bezit etc.
Wat er gebeurt hangt samen met de issues die spelen en de energieën die er in jouw
persoonlijke omstandigheden invloed op hebben.
Zodra Venus retrograde gaat lopen staat ze op de 27e graad Steenbok en conjunct Pluto.
Op dat moment staat de Zon op het galactisch centrum (het centrum van onze melkweg).
Dat betekent ook dat de hele retrograde beweging gebaseerd zal zijn op een grote behoefte
aan zuivering vanuit het diepste van de kosmos. Probeer deze boodschap te doorgronden en
neem de waarden daarvan mee in de beslissingen in je verdere leven. Het gaat daarbij in elk
geval ook over een intense herwaardering van alles waar Venus voor staat.

Met de planeet Pluto actief op de laatste graden van Steenbok, zal nog duidelijker worden welke
maatschappelijke stelsel dringend aan aanpassing toe zijn.
We gaan straks (in maart/april 2023 en vervolgens vanaf 21 januari 2024 tot 9 maart 2043) naar een periode met Pluto door Waterman en dan zal de aanpassing van die stelsels tot stand worden gebracht. De Maansknopen zijn in december 2021 van teken veranderd.

De retrograde periode van Mars (van 29 oktober 2022 tot 11 januari 2023) in het teken Tweelingen, zal tot een terugval in activiteiten leiden en mogelijk tot aanzienlijke verstoringen van de communicatie. Het is in elk geval ook een periode van bezinning op je activiteiten en alles waar je je voor wilt inzetten. In deze periode maakt Mars een oppositie met de Zon.

Het is ook een periode om stil te staan bij de diepste bedoeling van het bestaan en welke activiteiten (beroepsmatig of in vrije tijd) daar het beste bij passen. Gebruik de energie in deze periode daarom nog bewuster dan anders. Voordat Mars retrograde loopt, maakt Mars nog een aantal keren gespannen aspecten met o.a. Pluto, Saturnus en Uranus en dat kan aanleiding zijn tot gebruik van fysiek of verbaal geweld (medio februari, rond 1 juli) of protesten tegen de overheid (begin augustus).

Op de achtergrond blijft het vierkant tussen Uranus nog wel een rol spelen maar duidelijk minder prominent. Dit kan vooral in de maanden oktober en november nog wat maatregelen opleveren waardoor de discussie over vrijheid en beperking daarvan weer oplaait.

Uranus heeft het hele jaar een belangrijke rol om te zorgen voor vernieuwingen in de wereld om ons heen, die ertoe leiden dat de biodiversiteit herstelt, de mens in dienst van en niet als roofridder van de ecosystemen zich manifesteert.
En hoe onbelangrijk je eigen bijdrage soms lijkt, elke is er een die de orkaan aan verandering teweeg kan brengen.
Denk aan de parabel van de Cheyenne Indiaan die vertelt hoe de vleugelbeweging van een vlinder de onweersbui met weldadige regen veroorzaakte om het uitgedroogde land te besproeien.


Afbeelding: Atalanta (bron: Vlinderstichting)
Bronnen:
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar
Vlinderstichting: afbeelding Atalanta