Welkom

Welkom op de vernieuwde webpagina van Omegahighlighter.com. U vindt hier informatie, publicaties en artikelen over astrologie en andere esoterische onderwerpen. Tevens is er de mogelijkheid uw persoonlijke en bedrijfshoroscoop met toekomstige tendensen aan te vragen. Zie hiervoor verder onder “contact”. Veel plezier met het lezen van de artikelen op onze site.

Wil je een artikel van deze website overnemen in een tijdschrift, nieuwsbrief, blog, website of anderszins?

Met alle plezier, maar dan alleen met vermelding van de volgende tekst en werkende link:

“overgenomen van www.omegahighlighter.com”

Graag ook een bericht naar info@omegahighlighter.com.

De naam Omegahighlighter is afgeleid van de woorden Omega (iets dat als alomvattend kan worden aangeduid) en highlighter (iemand die een onderwerp uitlicht en uiteenzet). De naam “Omegahighlighter” heb ik in het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw bij toeval gekozen voor mijn emailadres. Het programma waarmee ik een webadres kon aanmaken vroeg me ook om een mailalias en daar heb ik toen de naam omegahighlighter ingevuld. Bij toeval bleek er iets anders plaats te hebben gevonden dan bedoeld was, het werd mijn echte emailadres.

Later bleek deze naam een heel bijzondere betekenis voor me te krijgen. Tijdens mijn opleiding astrologie kwam ik in aanraking met de ideeën van Dane Rudhyar. Deze spraken me sterk aan, zo sterk dat ik er een werkstuk aan heb gewijd (zie elders op deze site). Toen ik het werkstuk voorbereide kreeg ikzijn boek “The planetarisation of consciousness in handen” en toen ik dat opensloeg gebeurde dat op pagina 334 waar ik werd getroffen door de volgende tekst:

“The word plenitude, well known in all European countries, has nearly the same meaning as “fullness”, but it is used almost exclusively with reference to an inner state of human or divine being and consciousness. The Greek term, pleroma, is related to it, and I have used this term, pleroma, to indicate a condition of existence in which the most complete plenitude of being and consciousness is experienced – a truly “divine” state, the omega state”.

Ik was verbluft en vanaf dat moment begreep ik dat er een opdracht voor me lag in mijn emailadres. Deze website is een van mijn manieren om hier gevolg aan te geven.