Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok; kans of bedreiging?

Inleiding.

Op 2 december van dit jaar gaat Jupiter van het eigen teken Boogschutter naar Steenbok (het teken waar Pluto (sinds 2008) en Saturnus (sinds december 2017) al aanwezig zijn.

Pluto staat o.a. voor zuivering, macht en onmacht, beïnvloeding van de massa, gedegen onderzoek en transformatie. Saturnus staat o.a. voor structuur, begrenzing en concentratie en ook voor de vader of de oudere mens. Jupiter staat o.a. voor uitbreiding, groei, harmonie, wet en religie.

Een samenstand van deze 3 markante planeten komt zelden (minder dan een keer in de 1000 jaar) voor en geeft veel energie. Deze energie kan zowel heel positief als heel negatief uitpakken.

Alles hangt af van de manier waarop deze energie de kans krijgt zijn werk te doen. Al deze planeten staan voor meerdere principes die allemaal aan de orde komen in zo’n situatie.

Er zijn een aantal graden waarop deze zeer krachtige samenballing van energie de grootste invloed zal hebben. Dat betreft de 23e t/m 25e graad van het teken Steenbok.

Deze energieën hebben zowel invloed op het mondiale gebeuren als op individuele levens.

Invloed op mondiale gebeurtenissen.

De samenballing van energie wordt getriggerd door de Zonsverduistering die op 2e Kerstdag 2019 optreedt. Na de eclips initieert de Maan een aantal belangrijke planeetknopen (achtereenvolgens die van Jupiter, Saturnus en Pluto). Daarbij kan oud karma worden losgemaakt van de voorvaderen (heliocentrische zuidknoop van Saturnus op de 24e graad Steenbok). Dat bouwt geleidelijk op naar een climax op 11, 12 en 13 januari 2020.

Dan keert op 11 januari allereerst Uranus om van retrograde naar direct op de 3e graad Stier, hetgeen kan wijzen op verandering dan wel revolutie in de agrarische wereld (denk aan de boerenprotesten). Het is evident dat er een nieuwe koers moet worden gevonden en dat alleen belangenbehartiging van een beperkte groep uit de boze is. Dat geldt overigens voor alle acties in dit kader, of het nu om de bouw, de veiligheid, de zorg of het onderwijs gaat.

De 3e graad Stier wordt in de astrologische mandala als volgt gesymboliseerd: “Treden die door de natuur zijn gevormd, leiden naar een weide vol bloeiende klaver”.

Dit symboliseert de stapsgewijze uitbreiding van het individuele bewustzijn door ondergane ervaringen zodat de natuurlijke vervulling op een organische wijze (zonder botsingen en vanzelfsprekend in overeenstemming met de omgeving) kan worden bereikt.

Maatschappelijk belang moet voorop staan. Daar waar dat onvoldoende gebeurt of aandacht krijgt zal de loop der gebeurtenissen dat afdwingen.

Omdat met het omkeren van Uranus alle planeten weer direct lopen staan ze vanaf 11 januari ook vol in hun energie.

Vervolgens is er een conjunctie van Saturnus, Pluto, Zon, Mercurius op 12 en 13 januari op de 23e graad Steenbok. Daar is ook de dwergplaneet Ceres bij betrokken.

Ceres staat in de astrologie voor oogst (uit de natuur) of uit de genetische afkomst (opvolging).

De 23e graad Steenbok wordt gesymboliseerd door: “Een soldaat ontvangt een onderscheiding voor dapper gedrag in de strijd”. Centraal staat hier het beloond worden voor goed gerichte inzet en gedrag.

De energie lijkt de nadruk te leggen op belonen, er kunnen zich dus mooie gebeurtenissen voordoen.

Tot 12 januari raakt Pluto als eerste een graad, vanaf 12 januari gaat Saturnus voorop.

Waar eerst zuivering en dan beperking tot het wezenlijke de thematiek was, verandert dat en is eerst beperking door noodzaak van buiten en vervolgens zuivering de thematiek.

Op 5 april en tot 12 november passeert ook Jupiter Pluto. Vanaf dat moment wijzigt de thematiek van beperking door noodzaak, naar gerichte groei binnen als wezenlijk geselecteerde gebieden waarbij vervolgens verdere zuivering plaats kan vinden.

Op 20 maart is er een samenstand van Mars en Jupiter op de 23e graad van Steenbok.

Beloning voor grote inzet zou hier het thema kunnen zijn.

Op 23 maart is er een conjunctie van Mars en Pluto op de 25e graad Steenbok, en op 5 april van Jupiter en Pluto op de 25e graad Steenbok.

Deze graad wordt gesymboliseerd door: “Een winkel vol kostbare Oosterse tapijten”.

Het zijn de resultaten van geïnspireerde groepsarbeid en culturele traditie.

Het geeft de mogelijkheden weer tot het bereiken van resultaten als de inzet daarop gericht wordt.

Invloed op individuen

In elk geval zullen personen die geboren zijn op 11, 12 of 13 januari, 12, 13 of 14 april, 14, 15 of 16 juli en 15, 16 of 17 oktober deze energie in het dagelijks leven gaan merken.

De manier waarop ze individueel uitwerken en aan de orde komen hangt af van de intentie waarmee de energie wordt toegepast en de raakpunten naar iemands persoonlijke horoscoop.

Van belang is verder in welk levensgebied in de horoscoop (huizen) de energie zijn werk doet.

Hieronder een aanduiding van de mogelijke uitwerking per levensgebied.

Het 1e huis

Iemand die deze 3 planeten door het 1e huis krijgt, zal zich moeten afvragen of de manier waarop hij/zij de maatschappij tegemoet treedt zou moeten worden bijgesteld. Aan de ene kant kan veel waardering worden ondervonden door “natuurlijk” leiderschap aan de andere kant kan een nogal “dwingend” persoonlijk optreden leiden tot agressieve reacties, omdat de wijze van uiten bij de ander bedreigend kan overkomen.

Deze 3 planeten in het 1e huis geven veel kracht, wees je daarvan bewust.

Alleen als Pluto en Saturnus constructief worden gebruikt kan de groeipotentie van Jupiter goed tot uiting komen. In het andere geval worden de problemen en confrontaties die zich zullen voordoen waarschijnlijk verder uitvergroot.

Het 2e huis

Iemand die de transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 2e huis heeft zal zich erg moeten bezighouden met de vraag welke zaken in je leven nu echt waarde vertegenwoordigen.

Uiteindelijk hou je dan alleen nog zaken over waar je echt aan gehecht bent en die door de maatschappij om je heen ook zo worden gezien. Houdt er rekening mee dat als je je zaken ten onrechte hebt toegeëigend dit zal worden gecorrigeerd. Maar veel meer komt het voor dat je eigen inzichten echt veranderen door het proces dat zich op dit gebied afspeelt. Bedenk daarbij ook dat juist het herwaarderen van waarden en het afstoten van zaken die er niet meer toe doen er nieuwe ruimte komt om andere waarden aan je leven toe te voegen.

Het 3e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 3e huis heeft, zal zich moeten bezighouden met zijn/haar manier van communiceren. Dat kan veel inzichten opleveren maar ook onverwachte spanning, omdat personen met deze huisverdeling vaak nogal teruggetrokken zijn in hun communicatie. De Schorpioen op de ascendant laat alleen communicatie toe als het veilig voelt. De Steenbok op huis 3 maakt de communicatie nogal afstandelijk en formeel. Daardoor kan er bij deze personen een sterke behoefte aan fundamenteel diepgaande inzichten zijn die in een kader geplaatst kunnen worden.

Het 4e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 4e huis heeft, zal zich moeten bezighouden met zijn/haar roots.

Dat betreft zowel zijn familiaire afkomst, zijn gezin als zijn fysieke woning.

Er speelt door de invloed van Pluto de thema’s zuivering en verheldering, maar ook macht en onmacht. Saturnus gaat mogelijk over beperkingen die vanuit de afkomst van iemand ontstaan. Als het inzicht er is en de oorzaken van beperking zijn verwijderd kan de transit van Jupiter zorgen voor ontwikkeling. Je kunt daardoor zaken ontdekken die je steun geven of op een heel ander niveau de beschikking krijgen over een woonomgeving die prima aansluit bij je behoeften.

Het 5e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 5e huis heeft, zal zich moeten bezighouden met zijn talenten, creativiteit en kinderen.

Pluto vraagt erom daar met zuiverheid mee om te gaan.

Als dat te weinig (is) gebeurd, kan dat tot situaties van macht en onmacht hebben geleid in je leven.

Heeft de “uitzuivering” voldoende plaatsgevonden dan ontstaan mooie mogelijkheden op nieuwe creatieve uitingen die ertoe zullen blijken te doen.

Het 6e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 6e huis heeft, zal zich moeten bezighouden met zijn dagelijkse bezigheden en gezondheid.

Grote vraag hierbij is of je wel lekker op je plek zit op je werk en/of bij andere zaken die je dagelijks bezighouden.

Pluto vraagt erom daar met zuiverheid mee om te gaan.

Saturnus kan je reacties opleveren van “belangrijke” personen in je omgeving die je mogelijk ontmoedigen in dit proces. Ook kan het zijn dat duidelijk wordt welke onjuiste keuzes die je in het verleden hebt gemaakt nu veel te zwaar op je drukken zodat je ervan verlost wil worden.

Is dit het geval, probeer dan de boodschap achter de reacties te begrijpen en neem die mee in je verdere uitwerking.

Als dat op zijn plaats valt zal Jupiter je assisteren om je plannen succesvol te laten zijn. Als dat niet gebeurt, kan Jupiter de onbalans verder versterken.

Je kunt dat merken doordat je gezondheid problemen kan gaan opleveren. Neem dat serieus en ga aan de slag om de oorzaken daarvan aan te pakken.

Het 7e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 7e huis heeft, zal zich meer dan voorheen en veel intenser moeten bezighouden met zijn partner en eventueel ook zakelijke partners.

Grote vraag hierbij is of de relatie voldoet aan wat je nodig hebt en voldoende zuiver is.

Ook komt het thema vrijheid in de relatie aan de orde. Als er sprake is van voldoende diepgang, zuiverheid en vrijheid kan de relatie deze test doorstaan.

Waar dat niet het geval is moet er gewerkt worden aan deze thema’s om de relatie duurzaam te kunnen laten zijn.

In de tarot kennen we als belangrijkste relatiekaart de Geliefden.

Deze kaart geeft prachtig het thema weer dat nu aan de orde komt.

Het gaat om liefde in vrijheid en onderling vertrouwen. Relaties die daar niet aan voldoen zullen het tijdens deze transit bijzonder lastig kunnen krijgen.

Het 8e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 8e huis heeft, zal te maken krijgen met transformatieprocessen.

Het 8e huis gaat over leven en dood, geld van anderen (erfenissen, leningen, hypotheken, de fiscus). Dat kan ingrijpende veranderingen met zich meebrengen, die overigens voor een deel ook erg behulpzaam voor de toekomst kunnen blijken te zijn.

Het 9e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 9e huis heeft, zal te maken krijgen met levensbeschouwelijke, filosofische en/of ethische (her)overwegingen. Dat kan leiden tot andere en diepere inzichten op deze gebieden of een volledige verandering daarvan.

Die inzichten kunnen ook betrekking hebben op andere culturen.

Het 10e huis

Iemand die gelijktijdig de transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 10e huis heeft zal te maken krijgen met gebeurtenissen die van invloed zijn/worden op zijn levensweg en bestemming.

Iemand die altijd constructief de weg heeft gevolgd om zijn potentie in te vullen en zijn karma in te lossen kan nu een stimulans krijgen om verder te groeien op de ingeslagen weg.

Iemand die dat heeft nagelaten en bijvoorbeeld zich vaak heeft geconformeerd aan ontwikkelingen in zijn/haar omgeving die eigenlijk niet passen zal geconfronteerd kunnen worden met grote veranderingen om alsnog de route naar de gewenst bestemming in te slaan.

Het 11e huis

Iemand die gelijktijdig de transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 11e huis heeft zal te maken krijgen met vraagstukken die te maken hebben met vrienden en/of maatschappelijke organisaties waarvan men lid is. De relaties met vrienden worden op de proef gesteld. De vraag of de maatschappelijke organisatie waarvan men lid is nog van belang is zal beantwoord moeten worden. Ook politieke voorkeuren kunnen veranderen als gevolg van nieuwe inzichten.

Het gaat er om of de maatschappelijke visie nog bij elkaar passen. Is dat het geval dan kunnen er mooie resultaten worden bereikt, zo niet dan is het beter je heil ergens anders te zoeken.

Het 12e huis

Iemand die gelijktijdig de transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 12e huis heeft zal te maken krijgen met gebeurtenissen die ervoor zorgen dat iemand zich terugtrekt uit de drukte in de wereld.

Dat kan op vele manieren gebeuren: via een sabbatical, via een ziekenhuisopname, of zelfgekozen meditatie in afzondering. Ook kan er sprake zijn van tijdelijk verblijf in een penitentiaire instelling.

De symboliek gaat over een vorm van terugtrekken uit de wereld om bij jezelf te rade te gaan en achter de diepste drijfveren voor de toekomst te kunnen komen.

Literatuur:

Kombinatie van planeetinvloeden door Reinhold Ebertin

De astrologische mandala door Dane Rudhyar