Maandelijks archief: december 2015

Vooruitzichten 2016

Vooruitzichten 2016

Inleiding

We hebben de belangrijkste effecten van het vierkant tussen Pluto en Uranus achter ons. De echte grote confrontaties zijn voorbij, maar de energie blijft nog wel een tijdje hangen. Zo ook dit jaar en met name wanneer andere planeten zoals Mars of Saturnus moeilijke aspecten maken naar Uranus of Pluto. Omdat deze aspecten nog steeds kort op elkaar volgen en als het ware in elkaar overgaan, zal het ook kunnen voelen als een gevolg van de eerdere vierkanten tussen Uranus en Pluto.

Gedurende het jaar maakt Saturnus tweemaal een vierkant met Neptunus, op zich een moeilijke energie omdat Saturnus structureert en beperkt en Neptunus juist camoufleert en vormeloos maakt. Toch kunnen met deze energie ook mooie effecten tot stand komen, mits de energie gebruikt wordt om het ideaal gebruikt wordt om voor het collectief vorm te geven in de wereld. Dat speelt vooral medio juni en medio september.

Een ander moeizaam aspect kan het vierkant tussen Jupiter en Saturnus zijn. Het vindt eind maart en eind mei plaats.

Waar Saturnus beperkt wil Jupiter groeien en dat geeft tegenstrijdige energie. In deze periode moet vooral worden opgelet of die groei maatschappelijk van belang is en in relatie staat met de belangen van de autoriteit.

In 2016 is er weer een langdurige periode waarin Mars retrograde loopt, ditmaal in de tekens Boogschutter (vanaf de 9e graad) en Schorpioen (tot de 24e graad. Dat betekent dat in de periode tussen 17 april en 30 juni weinig tot stand kan worden gebracht en veel zaken die inzet vereisen stagneren. In deze periode loont het juist om vanuit de innerlijke verbondenheid te werken. In de individuele horoscoop is de stagnatie afhankelijk van het levensgebied waar Mars zich dan bevindt. Soms is dat meer dan een enkel levensgebied.

Loopt Mars bijvoorbeeld in het 2e huis, dan zullen inkomsten stagneren en in het 3e huis, zal communicatie moeizaam verlopen, maar ook korte reizen met de nodige problemen gepaard gaan.

Per maand zijn de opvallende energieën als volgt:

Januari

Tot 5 januari lopen alle planeten direct. In feite moeten de meeste zaken moeiteloos gaan.

Dat verandert op 5 januari als Mercurius retrograde gaat lopen. Er kunnen direct allerlei addertjes onder het gras blijken te zitten bij allerlei contractuele zaken. Bereid je dus goed voor als je te maken hebt met complexe contracten.

De sfeer in de maatschappij wordt minder vriendelijk.

Op 20 januari gaat de Zon naar Waterman, het leven wordt weer wat vriendelijker en de sfeer behulpzamer en op vriendschap gericht. Overigens vindt er stagnatie in de liefde plaats, met dien verstande dat het veel zakelijker wordt ingestoken.

Februari

De dagen rond 6 en 7 februari zijn complex. Er kunnen verschillende spanningen ontstaan vooral in de relaties, maar ook waardesystemen kunnen zwaar onder druk komen. Veranderingen kunnen plotseling tot stand komen.

Eind februari wordt de sfeer veel idealistischer nu de Zon in Vissen loopt en daarbij conjunct komt met Neptunus. Je kunt in deze tijd overigens ook gemakkelijk de weg kwijt raken en verdwalen. Dat kan ook gebeuren als je onverhoopt verliefd wordt.

Maart

Vanaf 5 maart wordt ook ons denken minder duidelijk en meer gevoelsmatig. Ook de communicatie wordt minder duidelijk.

De zonsverduistering op 9 maart kan belangrijke veranderingen met zich meebrengen.

Deze vind plaats op de 19e graad Vissen met als symboliek: Een meester geeft richtlijnen aan zijn discipelen. Probeer te mediteren op je innerlijke richtlijnen en het cadeau van de kosmos in ontvangst te nemen.

Op 20 maart komt de Zon weer naar het noordelijk halfrond en worden de dagen steeds langer.

Mensen kunnen prachtige inspiratie opdoen en de wereld verrijken met adembenemend mooie kunst. Deze inspiratie kan tot eind juni aanwezig blijven. Het is dus zaak om in deze periode je creativiteit de vrije loop te laten en je niet te laten beperken door oordelen van derden. Die komen onvermijdelijk toch wel, maar dan is het resultaat in elk geval beschikbaar gekomen.

Het Paasweekend eind maart kan verrassend uitpakken, met plotselinge inzichten en gebeurtenissen. Soms kan zo’n verrassing ook onaangenaam zijn, blijf dus opletten.

April

Deze verrassende gebeurtenissen kunnen de eerste week van deze maand voortduren.

Op 17 april gaat de planeet Mars retrograde lopen. Dat gebeurt om het jaar, steeds in een wat ander levensgebied.

Mars gaat retrograde lopen op de 9e graad Boogschutter, de graad van de sociale zorg.

Het wordt dus tijd dat we deze periode gebruiken voor een herbezinning op de sociale zorg. Ook moeten we ons herbezinnen op ons denken in termen van groei. We zijn daar onder financiële druk al langer mee bezig, maar het ontbreekt aan een werkelijk menselijk commitment in het optreden van onze overheid. Als we daar in elk geval individueel voor zouden zorgen, zal de overheid moeten volgen.

De tweede helft van de maand kunnen we te maken krijgen met dalende beurskoersen.

Ook hier is heroriëntatie van belang omdat waarde alleen blijft bestaan als deze ook intrinsiek (tastbaar) is. Dat geldt ook in persoonlijke relaties.

Mei

De maand mei zal over het algemeen vriendelijk zijn, tenminste als we onze nu minder prominente Mars energie gebruiken om te reflecteren en een betere wereld voor te bereiden.

De communicatie zal over het algemeen liefdevol zijn.

Op 22 mei bereikt de retrograde cyclus van Mars haar culminatie in de oppositie met de Zon. Dat gebeurt op de 2e graad Boogschutter.

Deze graad heeft als symboliek: “Golven met witte koppen laten de macht van de wind over het water zien”. Het is het beeld dat de natuur in al zijn kracht toch steeds een balans laat zien, terwijl de door mensheid veroorzaakte stormen vaak grote wonden achterlaten.

Mars komt in dit jaar 3 keer over deze graad, de eerste keer was op 11 maart, de laatste keer op 7 augustus. Mogelijk kan het beeld van de Zonsverduistering rond 11 maart Mars een relativerende lading meegeven, die zodra Mars weer direct loopt (op 30 juni) gebruikt kan worden in duurzaamheid samen veranderingen tot stand te brengen.

Het einde van de maand laat weer spanning voelen tussen de wens tot groei en ontwikkeling en de beperking, die daarin vanuit een maatschappelijke context nodig is.

Van tijd tot tijd kunnen dan individueel ook onderhuidse spanningen naar boven komen.

Juni

De maand juni begint liefdevol, dromerig en romantisch. Muzikale activiteiten staan nu onder een goed gesternte, we genieten met volle teugen. De overheid zorgt ervoor dat het ook veilig kan, waardoor we die bemoeienis ook als ongewenste beperking kunnen ervaren.

Midden juni kan dat tot een hoogtepunt komen. Wees de hele maand zorgvuldig en beperk het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen zo veel mogelijk, we zijn nu extreem gevoelig voor de effecten ervan.

Op 21 juni, kort na middernacht, bereikt de Zon weer het meest noordelijke punt van haar baan.

De zomer breekt nu aan en de Zon begint weer haar weg naar het zuiden, waarbij de dagen korter worden. Het kan een zomer worden met veel verrassende nieuwe contacten.

Het einde van de maand staat vooral in het teken van gezin en familie, een goede tijd om samen iets te organiseren. Op de laatste dag van de maand loopt Mars weer direct, we bruisen van energie en willen op vele gebieden ons denken in actie omzetten.

Juli

Begin juli kunnen we worden geconfronteerd met moeilijkheden in de relatie. Het kan volkomen onverwacht ontstaan als uit het niets. We kunnen erdoor worden verrast.

Moeilijk lopende relaties kunnen plotseling beëindigd worden of ingeruild voor een andere.

Pas op als je in onveilige gebieden komt en wees voorzichtig.

Half juli wordt het leven weer uitbundiger. We genieten met volle teugen en het weer zou goed kunnen omslaan van regenachtig en druilerig naar zonnig en overdadig.

Eind juli kunnen we af en toe in conflicten terecht komen en worden we wat kritische in de communicatie.

Augustus

De energie die tijdens de retrograde gang van Mars werd opgespaard kan nu naar buiten komen. Dat kan in doelgerichte acties zijn waarin met veel inzet wordt gewerkt aan een betere sociale structuur van de maatschappij, soms kan het ook opgekropte woede zijn die op een agressieve manier tot uiting komt. Bezint eer je boos wordt is hier een goed devies.

Vanaf half augustus breekt er een nieuwe eclipsperiode aan. Dat zal weer met markante gebeurtenissen samen gaan. De zonneeclips zelf is op 1 september, de gebeurtenissen vooraf leiden deze in.

De laatste weken van de maand lenen zich overigens ook goed voor werken aan structuur. Werkzaamheden die goed zijn voorbereid zullen eenvoudig slagen, de tijd is minder geschikt voor geïmproviseer. Vergeet niet dat werk ook met een werkelijke bezieling te doen, dan loopt alles als vanzelf.

Vanaf 30 augustus is een misverstand in de communicatie gemakkelijk gemaakt. Ook is het noodzakelijk om je reizen degelijk en met voldoende tijd te plannen. We komen anders beslist te laat op belangrijke afspraken.

September

De zonsverduistering op 1 september vindt plaats op de 10e graad Maagd. Dit is volgens de astrologische mandala de graad van de zelf transcenderende werkzaamheid van het bewustzijn. De symboliek is: “Twee hoofden welke vanuit de schaduw verder trachten te zien dan het duister rijkt.” Het is de aanduiding om de belemmeringen die door de werking van het bewustzijn worden opgeworpen te kunnen overstijgen en werkelijk te transcenderen. Een mooie energie dus om tijdens de eclips bij stil te staan in meditatie.

Op 9 september gaat Jupiter Weegschaal binnen, een tijd met veel meer aandacht voor de partner breekt aan. Deze trend zal ook het komende jaar aanhouden.

De periode van 9 t/m 14 september kan overigens best heftig zijn, zowel persoonlijk als mondiaal. Dat kan leiden tot scherpe woordenwisselingen maar ook tot (verheviging) van internationale conflicten.

Vanaf 16 september keert de rust dan terug, er kunnen verrassende ontmoetingen zijn op liefdesgebied. We raken ook meer op de partner georiënteerd.

Op 22 september beweegt de Zon weer over de evenaar naar het zuiden en breekt de herfst aan.

Dit wordt een intensieve periode met vaak diepe nieuwe inzichten. Ook kunnen er heftige emotionele gevoelens ontstaan, die behoorlijk intens kunnen zijn en diep kunnen raken.

Vanaf 27 september werken we beslist systematisch aan onze doelen, een goede energie om je doeleinden eenvoudig en doelgericht te realiseren

Oktober

Begin oktober moeten we oppassen onze fysieke inspanningen niet te overdrijven.

Rond 7 oktober moeten we uitkijken in gevaarlijke situaties, een ongeluk of overval zit in een klein hoekje.

Rond 11 oktober kunnen we overdrijven in de communicatie.

Tussen 12 en 16 oktober kunnen er gemakkelijk spanningen ontstaan. Dat kan leiden tot heftige woordenwisselingen.

Vanaf 18 oktober wordt het leven royaler. We bezitten een enorme werkkracht en we kunnen geniale invallen hebben.

Vanaf 23 oktober komt een groot deel van de energie uit het teken Schorpioen. Het leven wordt daardoor intenser en minder oppervlakkig.

Rond 26 oktober zien we de wereld door een roze bril. Als je nu een nieuwe liefde tegen het lijf loopt, hou er dan rekening mee dat je de partner waarschijnlijk meer goede eigenschappen toedicht dan er werkelijk zijn.

Het einde van de maand kan onverwachte gebeurtenissen met zich meebrengen.

November

November is over het algemeen een rustige maand waarin de sfeer constructief en open is. Een goede tijd voor het nemen van allerlei nieuwe initiatieven.

Wees je bewust dat je te idealistisch kunt zijn en de werkelijkheid (echte en haalbare mogelijkheden) onvoldoende in het oog houdt. We kunnen ook nogal eigengereid te werk gaan. Een goede energie om je eigen ideeën te realiseren, maar wees je bewust dat het spanningen kan oproepen als je te eigengereid te werk gaat.

Aan het einde van de maand kunnen conflicten op geloofsgebied naar buiten komen of verhevigen. Dat kan ook invloed hebben op de effectenbeurzen. Ook de waarde van relaties kan veranderen, vooral daar waar er nauwelijks een gemeenschappelijke basis is in levensvisie.

December

Op de eerste dag van de maand kunnen we letterlijk de weg kwijt raken. Mogelijk is het ook gewoon mistig, maar hou in elk geval rekening met een moeilijke oriëntatie.

Verder is het begin van de maand een goede periode om gewoon je werk goed af te maken. Vanaf 19 december gaat dat moeilijker. Misverstanden en technische problemen en onnodige vertraging zijn dan aan de orde van de dag. Ook loopt onze werklust sterk terug. We zijn toe aan een vakantie of sabbatical.

De winderzonnewende is dit jaar op 21 december.

Tot het einde van het jaar kunnen we ons van tijd tot tijd wat draaierig of duizelig voelen.

Dat geldt met name ook voor oudjaar en nieuwjaarsdag. Pas dus op met alcohol en vuurwerk. Een ongeluk is zo gebeurd.