Maandelijks archief: augustus 2011

Ingrijpende veranderingen : De verwachte effecten van Uranus vierkant Pluto

Inleiding

Uranus en Pluto horen bij de langzaam lopende planeten in ons zonnestelsel (ook wel transsaturnale of mysterie planeten genoemd). Ze zijn niet met het blote oog zichtbaar. Uranus is in de volgorde vanaf de Zon de 7e planeet en Pluto de 9e planeet. De omlooptijd om de Zon van Uranus is 84 jaar, die van Pluto ca. 260 jaar. Door de lange omlooptijd maken deze planeten weinig onderlinge aspecten, maar als ze dat doen vinden deze 3 tot 7 keer en over een periode van enkele jaren plaats.

In juni 2012 zijn Uranus en Pluto aan het eerste van in totaal 7 uitgaande vierkanten (90 graden) toe. Uitgaand omdat het vorige grote aspect tussen deze planeten de conjunctie was. Dit uitgaande vierkant wordt voor de eerste keer op 24 juni 2012 ingenomen op de 9e graad Ram en Steenbok. Daarna herhaalt het vierkant zich op 19 september 2012 op de 7e graad Ram en Steenbok, op 21 mei 2013 op de 12e graad Ram en Steenbok, op 1 november 2013 op de 10e graad Ram en Steenbok, op 21 april 2014 op de 14e graad Ram en Steenbok, op 15 december 2014 op de 13e graad Ram en Steenbok en op 17 maart 2015 op de 16e graad Ram en Steenbok.

Gedurende de periode dat Uranus en Pluto onderling vierkant lopen worden van tijd tot tijd grote vierkanten gevormd omdat op die momenten de sneller lopende planeten (Mercurius, Venus, Mars en Jupiter) en Zon en Maan een positie in Kreeft en Weegschaal innemen. Zo’n vierkant in de kardinale tekens gaat gepaard met heftige energieën. Vierkants aspecten zijn altijd lastige energieën om te verwerken omdat de betreffende planeten in verschillende elementen staan, in dit geval vuur (Uranus in Ram) en aarde (Pluto in Steenbok en bij een groot vierkant ook water (bij een planeet in Kreeft) en lucht (bij een planeet in Weegschaal).

Functie van Uranus en Pluto

Uranus (zie foto onder) is de planeet die zorgt voor plotseling optredende verandering en nieuwe inzichten.

Volgens Rudhyar in zijn boek “The galactic dimension of astrology, the Sun is also a Star” weigert Uranus de beperkingen van het heliocentrisch wereldbeeld te accepteren. Het wereldbeeld dat in de materie wordt begrensd door de planeet Saturnus. Dit wordt mooi geïllustreerd door het feit, dat Saturnus de planeet is, die het verste van de aarde staat en nog met het blote oog zichtbaar is, maar ook door het feit dat de rotatie-as en magnetische as van Uranus sterk verschillen van die van andere planeten (zie foto onder).

Zo staat de rotatie-as ongeveer evenwijdig een het vlak van de ecliptica en loopt de magnetische as niet door het middelpunt van Uranus.

Uranus kan grote destructieve energieën veroorzaken en vooral fortificaties van ego gecentreerde symboliek vernietigen, met de bedoeling om ruimte te maken voor de noodzakelijke vernieuwing.

Pluto is de planeet van zuivering, van macht en onmacht, van het onderste boven halen. Het uiteindelijke doel is zuivering. Pluto verbind ons met de kracht van het galactisch centrum, het goddelijke in ons.

Hierboven zien we Pluto en Charon (de Maan van Pluto). Er zijn geen mooie opnamen beschikbaar, dat moet wachten tot 2015 wanneer de in 2006 gelanceerde sonde New Horizons er aankomt. Toevallig als we weten dat op 17 maart 2015 de laatste zevende hit van het vierkant dat Uranus en Pluto maken zal plaatsvinden. Laat het getal 7 nu ook het getal van de goddelijke en aardse harmonie zijn, maar ook van het noodlot en de verandering. De boodschap lijkt duidelijk, er komt verandering, die uiteindelijk leidt tot Goddelijke en aardse harmonie, maar de weg hier naar toe zal in meer of mindere mate via de verandering die als (nood)lot wordt gezien lopen.

Betekenis van het uitgaande vierkant

Een uitgaand vierkant wordt in de astrologie gezien als een crisisperiode. Het proces dat bij de laatste conjunctie is begonnen wordt nu getest en bijgestuurd. In de periode oktober 1965 t/m juni 1966 hadden Uranus en Pluto 3 conjuncties (9 okt 65) 18e gr Maagd en in 1966 (4 apr en 30 jun) conjuncties op de 17e graad Maagd. Het was onder andere de tijd van de “flower power” en “make love, not war”. Het ontstaan van het protest tegen de bombardementen in Vietnam, maar ook van de studentenprotesten tegen de volledig gebureaucratiseerde instituties.

Andere opvallende gebeurtenissen uit de periode 1965-1966 waren:

Zimbabwe onafhankelijk van de UK (Ian Smith);

Aanslagen door moslims en daarop volgende militaire coup in Indonesië;

Militaire coup in Syrië waardoor Assad aan de macht komt;

Begin culturele revolutie in China;

Sluiting mijnen in Limburg en Belgisch Limburg;

D66 opgericht;

Pioneer 6 (eerste van een serie van 4) wordt gelanceerd: bedoeld om als eerste netwerk voor weersvoorspellingen te dienen;

1e landing van een satelliet op de maan;

Venera 3 land op Venus als 1e mens gemaakt object;

1e astronomische lab in baan om de aarde;

Meteoor gezien bij dag boven VS en Canada die ook de aardse atmosfeer weer verlaat.

In 1967 wordt ook de Europese Unie gevormd. Op basis van het verdrag van Rome, getekend door Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg en Nederland in 1957 worden de eerder opgerichte organisaties EEG, EGKS en Euratom worden samengebracht onder een besturing van één Commissie, één Raad en één budget. Uranus en Neptunus staan dan vierkant en Pluto en Saturnus anderhalf vierkant met elkaar. In 1993 bij het verdrag van Maastricht wordt een volgende belangrijke stap gezet. Op dat moment wordt onder andere besloten een munt de Euro in te voeren. Op dat moment staan Neptunus en Uranus (vernieuwing uit idealisme) conjunct, en maken Saturnus en Pluto een vierkant.  Dat duidt op ingebouwde spanningen in de afgesproken structuur.

 

Te verwachten effecten op mondiaal niveau

Uitgaand van de principes van de betekenis van dit uitgaande vierkant, kunnen we dus een aantal uitingen verwachten, die met bovenstaande te maken hebben. We kunnen eenvoudig vaststellen, dat hetgeen destijds in Zimbabwe, Syrië en Indonesië gebeurde, niet in het belang van de hele bevolking was. In deze landen kunnen we daarom hevige uitingen verwachten, die op verandering aansturen. Iets dergelijks verwacht ik ook in China, alhoewel de cultuur in dit land volstrekt verschilt van de westerse cultuur, waar de democratie gebaseerd op het kapitalisme als het grote goed wordt gezien.

Velen ervaren de democratie inmiddels als een vorm van dictatuur van de meerderheid, waar geen ruimte is voor andere standpunten. Het verkleinen van het aantal kamerleden in de 2e kamer volgens de huidige voorstellen zal dat beslist niet verbeteren, en zal de mogelijkheid om met enkelen macht uit te oefenen over velen vergroten. Dat zal de harmonie in de samenleving niet bevorderen.

Daarnaast verwacht ik nieuwe doorbraken in de ruimtevaart en in onze inzichten over het bestaan van leven buiten onze planeet. Binnen Europa zullen we merken dat destijds ingebouwde spanningen in de structuur duidelijk worden en dat ingrijpende veranderingen en een heroriëntering op de idealen uit 1993 noodzakelijk is.

Te verwachten effecten op persoonlijk niveau

De meeste invloed verwacht ik voor personen geboren in de jaren 1965 en 1966. Dat zal vooral te maken kunnen hebben met noodzakelijke veranderingen ten opzichten van bouwwerken van het eigen ego. Onwrikbare standpunten, die dringend moeten worden vernieuwd, zullen daarbij onhoudbaar blijken. Maar uiteindelijk zal iedereen de effecten van dit spanningsveld ervaren. De manier waarop en de wijze waarop dit uitwerkt is afhankelijk van de eigen persoonlijke horoscoop.

Tenslotte

Op wereldniveau  verwacht ik vooral invloed van het vierkant op 21 april 2014 omdat gelijktijdig een groot vierkant wordt gevormd en op 1 nov 2013 en 17 mrt 2015 omdat deze nagenoeg samenvallen met een eclips.

Al in juli/augustus 2011 kan dit aspect voelbaar worden omdat Pluto en Uranus dan al bijna vierkant tot elkaar lopen en de orb nog maar een graad is. Begin augustus ontstaat weer een groot vierkant met naast Pluto, Uranus en Saturnus, nu ook Mars (op de eerste graden van Kreeft) als deel ervan. De aanslagen eind juli 2011 in Oslo, kunnen als een uiting worden gezien van dit aspect.

Vooral van de vierkanten van 1 november 2013, 21 april 2014 en 17 maart 2015 verwacht ik de meeste impact, omdat ze of samengaan met een zonsverduistering (1 november en 17 maart), dan wel deel uitmaken van een groot vierkant 21 april).