Categoriearchief: Nieuws

Vooruitzichten 2021

In december 2020 verlaten Saturnus (op de 17e) en Jupiter (op de 19e)

het teken Steenbok en gaan naar Waterman.

Daarmee verandert de hele energie sterk. Waterman is het teken van vrijheid en het zal dus niet gemakkelijk zijn de maatregelen rond corona te blijven handhaven. Op zich zou dat misschien niet met al te veel gedoe gepaard hoeven te gaan, omdat de overheid zelf in deze overgang ook door een andere energie wordt gevoed en meer vrijheid zal nastreven. Met creativiteit zullen nieuwe oplossingen worden bedacht, waardoor en er meer mogelijk wordt en toch ook verantwoordelijk zal worden gehandeld naar kwetsbaren.

We kunnen daarom een periode verwachten waarin de overheid zal proberen de begrenzingen die de maatschappij nodig heeft voor de toekomst in allerlei wetgeving en maatschappelijke structuren aan te brengen. Maar dat kan alleen slagen als er daarbij ook voldoende vrijheid ontstaat met mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

De periode met Jupiter en Saturnus in Waterman duurt ongeveer een jaar. In 2021 verlaat Jupiter het teken Waterman voor enige tijd en gaat van 11 mei tot 28 juli in Vissen lopen. Jupiter is de klassieke heerser van Vissen en staat daar sterk. Een prima periode dus voor heling en herstel. Eind 2021 verlaat Jupiter het teken Waterman definitief en gaat verder naar Vissen.

Saturnus blijft nog tot begin maart 2023 in Waterman.

Jupiter in Waterman geeft aan dat er voldoende ontwikkelmogelijkheden in vrijheid zouden moeten zijn. Saturnus in Waterman geeft aan dat die niet onbeperkt mogen zijn en ingeperkt moeten worden tot wat maatschappelijk verantwoord is. Om hier goede resultaten te bereiken is het een voorwaarde dat dit in nauwe samenwerking gebeurt met alle betrokkenen en er in wederzijds begrip wordt gehandeld. Dat kan lastig zijn omdat Waterman ook het teken is van rebellie.

Daar zit hem het mogelijke probleem, omdat niet alle mogelijk betrokkenen op dezelfde manier naar probleem en oplossing zullen kijken. Het is van essentieel belang van grootschalige doelen en visies uit te gaan en niet van kleine deelbelangen.

Als eerste belangrijke energie van deze periode dient de conjunctie van Jupiter en Saturnus zich aan. Op 21 december is het zover om 19.21 lokale tijd, kort nadat de Zon het teken Steenbok is binnengegaan (de Winterzonnewende).

Ik heb daar op 20 december de volgende opname van gemaakt.

Midden op de foto is Jupiter goed zichtbaar en als je wat verder uitvergroot ook Saturnus vlak boven Jupiter.

Jupiter en Saturnus maken gemiddeld eens in de 20 jaar een conjunctie en doen dat meerdere malen achtereen in hetzelfde soort teken. Met de conjunctie in Waterman wordt een reeks conjuncties in de aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok) afgesloten. De komende 6 à 7 conjuncties (dat is een periode van 120-140 jaar) zullen zich allemaal in een luchtteken (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) afspelen.

De laatste maal dat Saturnus en Jupiter conjunct stonden was in mei 2000, een periode die bekend stond als de grote conjunctie in Stier. Ook Zon, Mercurius en Venus maakten hier deel van uit. Een effect daarvan was de vuurwerkramp in Enschede. Maar het was niet de oorzaak, die lag in de standen van Mars en Pluto en Uranus, die dynamische aspecten onderling maakten en ook met deze conjunctie.

Ditmaal spelen er andere dynamische aspecten, waarbij onachtzaamheid een rol kan spelen en aanleiding kan zijn tot ongelukken.

De conjuncties van Jupiter en Saturnus in de aardetekens hebben vooral laten zien dat het land steeds schaarser werd en gebruik ervan meer en meer aan regulering gebonden werd.

Nu zal er ongetwijfeld aandacht zijn voor het luchtruim en de communicatie.

Ook hier zal de vrijheid worden beperkt en steeds meer aan regulering gebonden worden. Denk daarbij ook aan satellieten, gebruik van drones, draadloze communicatie en mogelijk zelfs het denken (kunstmatige intelligentie).

Het jaar 2021 zal op mondiaal niveau vooral in het teken staan van vrijheid en de beperking daarvan.

Sommige zaken zijn een uitvloeisel van gebeurtenissen in 2020 waar overheden op meerdere momenten vrijheid hebben beperkt om meerdere redenen. Denk hierbij aan de aanpak van Covid-19, de klimaatproblematiek, vrijheid van meningsuiting, en vele andere thema’s.

De energie die deze discussie ook in 2021 zal kleuren wordt vooral veroorzaakt door de overgang van Saturnus en Jupiter naar Waterman. Jupiter staat voor ontwikkeling en groei, Saturnus staat voor begrenzing en verantwoordelijkheid en Uranus staat voor nieuwe uitvindingen en vrijheid.

Kortom een boeiend energetisch speelveld waar we het komende jaar het nodige van zullen merken, zowel op mondiaal als op persoonlijk niveau.

Perioden van meer vrijheid (zoals bijvoorbeeld in januari, maart/april/mei en augustus t/m november zullen worden afgewisseld met perioden met beperkingen of nieuwe of aangescherpte regels (februari, juni, december).

Met name ook de maanden juni en juli kunnen ook in verband met de eclipsperiode die dan speelt, conflictueuze toestanden opleveren.

Tussendoor kunnen we te maken krijgen met nieuwe inzichten met name op ecologisch gebied die ons kunnen helpen ons voor te bereiden op de toekomst.

We zullen zeker ook te maken krijgen met herstel ingrepen vanuit de overheid die maatschappelijke systemen beter wil laten werken en daarbij ook meer grip wil krijgen op maatschappelijke sectoren. Dat kan ook weer de nodige maatschappelijke onrust veroorzaken.

Het thema voor 2021 zal dus goed “Vrijheid in gebondenheid” kunnen worden.

In 2021 maken eerst Jupiter en vervolgens Saturnus een vierkant met Uranus.

Voor Jupiter is dat eenmalig op 17 januari. De kans is groot dat ieder van ons daar iets van merkt en mogelijkheid krijgt tot groei en ontwikkeling in welke vorm dan ook. Ook valt te verwachten dat we dan onmiddellijk vervuld worden van allerlei fantastische ideeën om de nieuw herwonnen vrijheid te “vieren”.

Probeer daar iets van te herkennen, omdat hetzelfde thema ook later in het jaar 3 keer (op 17 februari, 15 juni en 24 december) aan de orde komt, maar nu in de sfeer van beperking en er verantwoordelijk mee omgaan, wanneer Saturnus het vierkant met Uranus maakt.

Het geeft een uitgelezen kans om iets te leren van de eigen levenslessen als er bewust mee wordt omgegaan.

Vooruitzichten 2018

Vooruitzichten 2018

Het jaar 2018 zal over het algemeen op mondiaal niveau een relatief rustig jaar worden.

Er zijn geen grote lastige aspecten tussen Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

Dat wil niet zeggen dat er geen opvallende gebeurtenissen zullen voorvallen. Waarschijnlijk krijgen we daar wel mee te maken. Maar de effecten zullen op wereldschaal waarschijnlijk beperkt zijn.

De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar de beide eclipsperioden (februari en juli/augustus) en de perioden dat Venus en Mars retrograde lopen.

Voor individuen kan het (ondanks de relatieve rust) soms wel een transformerend jaar zijn waarbij lastige hindernissen overwonnen moeten worden.

Dat geldt vooral, maar niet uitsluitend, voor Kreeften (geboren tussen 10 en 14 juli), Rammen (geboren tussen 8 en 11 april), Weegschalen (geboren tussen 11 en 15 oktober) en Steenbokken (geboren tussen 9 en 13 januari). Een en ander afhankelijk van de precieze geboortehoroscoop.

Sommige Tweelingen, Maagden, Boogschutters en Vissen kunnen te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen. Het gaat dan vooral om personen geboren rond 5 maart, 5 juni, 5 september of 5 december). Schrik niet, ze hebben de bedoeling je te bevrijden en ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.

Venus loopt dit jaar retrograde van 5 oktober tot 16 november. Ze loopt dan terug van de 10e graad Boogschutter naar de 25e graad Weegschaal.

Venus retrograde zorgt ervoor dat we alles opnieuw afwegen dat waarde voor ons heeft.

Dat kan zowel over materiele als niet materiele zaken gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor ook invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er in zo’n periode aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

Tijdens deze retrograde gang komt er ook een binnenconjunctie tussen de Zon en Venus aan de orde. Op dat moment wordt een van de punten van de 5 puntige Venusster geraakt.

Deze 5 punten vormen samen een pentagram.

 

Mars loopt dit jaar retrograde van 26 juni tot 27 augustus. Mars loopt dan terug van de 10e graad Waterman naar de 29e graad Steenbok.

In een periode met een retrograde Mars is het niet verstandig om energievretende klussen uit te voeren. Het is beter om wat afstand te nemen en te relativeren om zo nieuwe energie op te bouwen voor de uitvoering van de fraaie plannen die nu ontstaan. Zo zou het een goed idee kunnen zijn om in deze periode op vakantie te gaan, mits daar niet grote en inspannende activiteiten aan gekoppeld worden. Mars in Waterman vraagt om vernieuwing en nieuwe initiatieven. Mars in Steenbok vraagt om de basis voor de uitvoering van vernieuwingen aan te brengen. Tijdens deze retrograde beweging wordt ook een oppositie tussen Mars en de Zon gevormd.

Met Saturnus in Steenbok zijn de voorwaarden aanwezig om nieuwe vormen van organisatie te realiseren en daar de grenzen van te ontdekken. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd kan gaan worden. De meetlat van het maatschappelijk belang zal er doorlopend naast gelegd gaan worden. Een voorbeeld is het te verwachten referendum over de bevoegdheden van veiligheidsdiensten. Het zal ons beslist gaan bezighouden.

De beide eclipsperioden in 2018 zijn beslist opvallend, ook al zijn alle eclipsen niet volledig maar gedeeltelijk.

Bij de eclips van 15 februari op de 28e graad Waterman is de kans aanwezig dat deze een invloed heeft op de gang van zaken in Nederland en dat een deel van de bevolking er mee te maken zal krijgen. De eclips gaat samen met een vierkant tussen Mars en Neptunus. Samen zou dat kunnen betekenen dat wind en water zich doen gelden.

De symboliek van de 28e graad Waterman is hier treffend: Een boom is geveld en in stukken gezaagd in verband met de houtvoorraad voor de winter. Het is een verwijzing naar het bewust en doelgericht gebruik van de natuurlijke omgeving om de basale levensbehoeften te bevredigen.

De eclips valt in de horoscoop van Nederland zo dat het verstandig is vooraf rekening te houden met moeilijke omstandigheden.

De 2e eclipsperiode wordt gekenmerkt door een serie van 2 eclipsen binnen 1 maand. De eerste vindt plaats op 13 juli 2018 op de 21e graad Kreeft en de tweede op 11 augustus 2018 op de 19e graad Leeuw. Zo’n dubbele eclips in korte tijd is relatief zeldzaam (de vorige kwam voor in 2011 en de volgende zal in 2029 plaatsvinden). Vooral de eclips van 13 juli kan lastig zijn omdat deze de bedoeling heeft zuiverend te werken, maar over het algemeen verwacht ik een kleinere impact dan van de eclips op 15 februari.

Tussen beide zonsverduisteringen in, is er op 27 juli een volledige Maansverduistering, die bij helder weer ook goed zichtbaar zal zijn in Nederland. Overigens valt deze samen met een oppositie van Zon en Mars.

Op 15 mei vindt er een opvallende energiewisseling plaats.

De planeet Uranus verandert dan van teken en gaat van het impulsieve en technische teken Ram naar het natuurminnende teken Stier.

Het is een indicatie dat de snelheid van vernieuwing afneemt en dat deze vernieuwing meer weloverwogen en in balans tot stand gaat komen en vooral gericht zal zijn op landbouw, tuinbouw en veehouderij.

Er kunnen de komende jaren nieuwe inzichten en doorbraken verwacht worden op dit gebied. Overigens keert Uranus eind 2018 nog kort terug in Ram, dit biedt de gelegenheid om nog niet geheel uitontwikkelde technische vindingen verder af te maken.

Een andere belangrijke wisseling van energie vindt op 8 november 2018 plaats.

De planeet Jupiter verruilt dan het teken Schorpioen voor het eigen teken Boogschutter. Voor de Boogschutters onder ons breken mooie tijden aan, waarin veel mogelijkheden zijn tot groei. In sommige gevallen kan dat letterlijk tot groei leiden, dus pas op met te overdadig leven.

De vooruitzichten voor 2018 van maand tot maand

Januari

Het begin van het jaar kan verrassend zijn en is verder veelbelovend. We zijn vol nieuwe ideeën en het lukt ook redelijk gemakkelijk die te realiseren. Voorwaarde is wel dat ze van zuivere intentie zijn en voor de gemeenschap als geheel een betere toekomst bieden.

Rond 14 januari kunnen er zich verrassende gebeurtenissen in de relationele sfeer voordoen.

Halverwege de maand wordt de sfeer nog vriendelijker en de mensen om ons heen over het algemeen ruimdenkender.

De nieuwe Maan van 17 januari kent de volgende symboliek:

Pelgrims beklimmen de steile treden die naar het heiligdom op een berg leiden.

Afbeelding: Heiligdom in Hua Shan nationaal park China

Het is een symboliek die de mens voorhoudt omhoog te reiken en zich te laten inspireren door een visioen of een soort heilig vuur dat met zijn metgezellen wordt gedeeld.

Een Nieuwe Man is altijd een goed moment voor een meditatie, probeer je te laten inspireren.

Rond 24 januari zijn er goede kansen op inspiratievolle momenten.

Pas er wel voor op om alles wat je wil bereiken niet al te grootscheeps aan te pakken.

Je kunt je vergissen in de inspanning die het kost om het voor elkaar te krijgen.

Tegen het einde van de maand kunnen we vrienden uit het verleden terugzien. Het kunnen vreugdevolle ontmoetingen zijn.

De Maansverduistering op 31 januari zal weldadig kunnen voelen, maar schijn bedriegt, het kan symbool staan als stilte voor de storm.

Deze Maansverduistering is niet zichtbaar in West Europa.

Februari

De maand februari begint nog rustig en weldadig, maar na ongeveer een week gaat de invloed van de zonsverduistering op 15 februari zich doen gelden.

Een eclips gaat altijd samen met onverwachte voorvallen en mondiaal bekende personen die het aardse bestaan verlaten. Ook kunnen zich natuurrampen voordoen.

De eclips vindt plaats op de 28e graad Waterman met als symbool: Een boom is geveld en in stukken gezaagd als houtvoorraad voor de winter. Het is de graad van het intelligent vooruitzien.

Voor Nederland kan deze eclips samengaan met extreem weer, waarbij we door wind en water op de proef worden gesteld.

Het kan voor sommige Nederlanders flinke moeilijkheden veroorzaken.

De rest van de maand kan onduidelijke beelden geven. We kunnen grote idealen hebben, maar ze ook helemaal uit het oog verliezen.

Rond 23 februari kunnen we op een roze wolk terecht komen.

Ons gevoel voor waarde en ons inschattingsvermogen kunnen op de proef worden gesteld.

Maart

Begin maart kan de communicatie wat ruzieachtig zijn. Zorg ervoor met zuivere intenties te werken, dan heb je daar geen last van.

Rond 4 maart kunnen we, meer dan anders, behoefte hebben om onze idealen te realiseren. We kunnen daar soms heel voortvarend mee aan de slag gaan.

Ook kan het gebeuren dat we plotseling in vuur en vlam staan voor de andere sekse. Ook in ons gevoel breekt het voorjaar aan.

Vanaf 9 maart verloopt onze groei in de buitenwereld wat minder, het is goed om meer aandacht te besteden aan je innerlijke groei.

Rond 11 maart kunnen we in ons enthousiasme tegen grenzen aanlopen. Neem eventuele waarschuwingen serieus, de overheidsdienaren zijn dat ook en een bekeuring is nu snel uitgedeeld.

Verliefdheden blijken al snel van voorbijgaande aard.

Vanaf 17 maart kunnen we veel bereiken, mits we alles gedegen aanpakken en er serieus aan werken.

Op 20 maart kunnen we de neiging hebben ons poëtisch te uiten. De Zon gaat dan ook het teken Ram binnen en passeert de evenaar op weg naar de Zomerzonnewende.

Op 23 maart gaat Mercurius retrograde lopen.

Er is grote kans op apparatuur die ons in de steek laat. Vervang de apparatuur die kwetsbaar is tijdig of laat deze preventief onderhouden.

De laatste week van de maand kan je relatie onder druk komen te staan en kun je problemen hebben met de overheid.

Op de laatste dag van de maand breekt de lente aan en gaan we genieten van de natuur om ons heen.

April

De eerste dagen van april zijn erg geschikt om veel werk te verzetten. Dat kan op je werk zijn, het kan zowel geestelijk als fysiek zijn, en thuis, zoals in je tuin.

Pas op voor onenigheid en hou je aan je afspraken.

Rond 11 april kun je onveilige plaatsen beter mijden.

Dat geldt vooral voor hen die rond 11 april, 13 juli, 14 oktober en 11 januari geboren zijn.

De nieuwe Maan van 16 april kan je op goede gedachten en ideeën brengen. De sterren staan beslist gunstig.

Rond 18 april kun je je behoorlijk verward voelen. Enerzijds kun je flitsende inzichten hebben die om uitvoering vragen, anderzijds kun je je heel erg geremd en tegengewerkt voelen.

Op 20 april gaat de Zon het teken Stier binnen. Het zou goed kunnen dat we dan allemaal van het voorjaar gaan genieten. Het eind van de maand is gunstig voor een goed gesprek met onze geliefden. Soms kan een autoriteit daarbij roet in het eten gooien en je goede bedoelingen dwarsbomen.

Het eind van de maand is ook uitermate geschikt om bergen en ook ingewikkeld werk te verzetten.

Mei

Deze maand (op de 15e) verandert Uranus van teken. De gedachten worden minder impulsief en ingevingen worden wat beter afgewogen. In elk geval hebben die ingevingen nu veel meer met praktische zaken te maken. Het midden van de maand is overigens energetisch best lastig vanwege de vele grote wisselingen van energie. Het kan even duren voor we eraan gewend zijn.

We kunnen er zelfs plotseling ruzie door krijgen. Blijf uit de buurt van opvliegende mensen, ze kunnen je onaangenaam verrassen.

Pas ook op in het verkeer, het spreekwoordelijke ongeval zit in deze periode in een klein hoekje.

Vanaf 18 mei valt alles beter op zijn plaats en kunnen we relatief eenvoudig en zonder veel problemen van alles tot stand brengen. We worden vanaf nu ook huiselijker, meer op de familie gericht en communicatiever. Ook is het een goede tijd om nieuwe kennis op te doen en loopt de communicatie met anderen veel gemakkelijker.

We kunnen wel tegen onenigheid met de partner aanlopen, vooral als de relatie niet gelijkwaardig is en een van de partners probeert te domineren.

Juni

De eerste week van juni blijft de sfeer gezellig en positief.

Rond 6 juni kunnen we tegen meningsverschillen oplopen, zonder goed te begrijpen waarom.

Halverwege de maand raken we minder huiselijk en meer op luxe en comfort gesteld.

We kunnen ook te maken krijgen met achterstallig onderhoud.

Ook kunnen we goede vooruitgang boeken met onze plannen om vooruit te komen en te groeien.

Rond de zomerzonnewende van 21 juni zijn er goede kansen een nieuwe geliefde te ontmoeten, tenminste als je single bent. We kunnen er behoorlijk door op een roze wolk terechtkomen. Pas dus op en idealiseer niet te veel.

De zomerzonnewende vindt plaats op 21 juni om 12.08 in onze tijdzone (MET). De Zon staat dan hoog aan de hemel in het 10e huis. Dat betekent dat de komende maanden er veel aan de orde komt dat van invloed is op onze maatschappelijke positie.

We kunnen nieuwe vrienden en geliefden ontmoeten, maar daarin ook bedrogen worden. Ook worden de tegenstellingen tussen man en vrouw verder uitgelicht (mogelijk als gevolg van de #me-too discussie of het beloningsverschil tussen man en vrouw). Het wordt in elk geval een tijd met plotselinge veranderingen.

Afbeelding: de planeet Mars (opname van de Hubble telescoop)

Op 26 juni gaat Mars retrograde lopen tot 27 augustus.

Het is geen goede tijd voor energievretende activiteiten. Doe het dus wat rustiger aan en gebruik deze tijd om je accu weer op te laden en ideeën te ontwikkelen die eind augustus uitgevoerd kunnen gaan worden.

We kunnen al direct ons tegengewerkt voelen als we toch deze periode willen gebruiken om zaken naar onze hand te zetten. Het is verder een goede periode voor bezinning en introspectie.

Aan het eind van de maand kunnen daar verrassende inzichten uit voortkomen.

Juli

De maand juli staat in het teken van 2 eclipsen. De eerste vind plaats op 13 juli, de tweede op 11 augustus. Op zich hoeven deze individueel niet al te lastig te zijn. Maar er zijn uitzonderingen.

De hele maand kunnen zich allerlei onverwachte gebeurtenissen voordoen.

Rond 12 juli kan het beter zijn gevaarlijke situaties te mijden.

Dat geldt vooral (maar niet uitsluitend) voor hen die 10 april, 12 juli, 13 oktober en 10 januari geboren zijn.

Rond 22 juli worden we gemakzuchtiger en genieten we meer van de geneugten van het leven.

Op 26 juli gaat Mercurius retrograde lopen. Deze keer tot 19 augustus.

We kunnen weer last hebben van verstoringen in de communicatie en in het verkeer.

Hou bij het gaan naar een belangrijke afspraak daar rekening mee en ga vooral niet op reis als vele anderen dat ook al doen.

Op 27 juli komen Mars en Zon in oppositie met elkaar.

Dat gebeurt op de 5e graad van de tekens Leeuw (Zon) en Waterman (Mars).

Dit moment valt ook samen met een Maansverduistering om 22.22 uur.

Tijdens deze oppositie maken Zon en Mars een T-vierkant met Uranus, op zich een behoorlijk explosieve constellatie. De energie van deze gebeurtenissen concentreert zich op de 4e en 5e graad Waterman. De symboliek van de 5e graad (die het eerst wordt geraakt) is “Een raad van voorouders ondersteunt de inspanningen van een jonge leider’. Het geeft de mogelijkheid kracht te putten uit onze diepste wortels.

Afbeelding: Yogi Sri Aurobindo

De symboliek van de 4e graad Waterman is: Een hindoe toont zijn genezende krachten”. Het is de graad van de harmonie met het goddelijke waarvoor zelfdiscipline, reinheid van bedoelingen, mededogen en geloof in het goddelijke nodig zijn.

Kortom een dag om zeer bewust te leven en alle verleiding van reactief handelen te weerstaan.

Een dag voor ontmoetingen in de geest.

Augustus

Het begin van deze maand kunnen we nog met de nasleep van de energie van de vorige maand bezig zijn maar ook er kunnen zich ook plotselinge en soms onaangename verrassingen voordoen.

Rond 7 augustus kunnen we even gedesoriënteerd zijn. We raken meer op onze partners ingesteld en proberen daar iets gezelligs mee te doen. Dat kan soms verrassend uitpakken, vooral als je je niet bewust bent van de intenties van de ander. Rond 10 augustus kan de communicatie met de partner moeizaam verlopen..

De zonsverduistering van 13 augustus kan samengaan met intense meningsverschillen.

Dit kan vooral hen raken die rond 13 augustus, 13 november, 9 februari of 11 mei geboren zijn.

Het kan ons helpen geconcentreerd te werken aan oplossingen voor problemen.

Over het algemeen zijn de sterren de 2e helft van deze maand weer wat positiever gestemd en kunnen we veel goeds tot stand brengen. Vermijd echter wel overmatig grote inspanningen. Die kun je vanaf de 27e augustus weer leveren, dan gaat alles bijna als vanzelf. Gebruik de voorafgaande tijd om je te laten inspireren.

September

Ook in september zet deze positieve tendens door.

Vanaf de 6e komt de autoriteit terug van het zomerreces en laat zich onmiddellijk gelden.

Rond de 7e kunnen we even het zicht op ons doel uit het oog verliezen. Werk daarom zoveel mogelijk volgens plan en hou je daaraan als je iets belangrijks tot stand wil brengen.

Rond de 8e kunnen we onenigheid hebben met de andere sekse.

Het kan tot meer begrip en meer diepgang in de relatie leiden.

De nieuwe Maan van 9 september wordt gesymboliseerd door een Ouija bord. Het is een soort orakel waarmee de deelnemers via de letters en cijfers gezamenlijk een antwoord vinden op gestelde vragen.

Afbeelding: Ouija bord

Het geeft aan dat openstaan voor het onbekende soms antwoorden kan geven.

Er kunnen verrassingen op relationeel gebied voorvallen.

Rond de 14e is onze geest niet helder. Het is beter om dan geen ingewikkelde intellectuele uitdagingen op te lossen. Verlaat je op je intuïtie en pas op voor bedrog.

Rond 19 september kunnen we voor onverwachte verrassingen komen te staan. Dat kunnen soms ook minder gewenste verrassingen zijn.

De laatste week van de maand verloopt wat moeizamer. We raken meer op onze vrienden gericht en kunnen tegenwerking van bazen en autoriteiten ondervinden.

Oktober

Direct aan het begin van de maand kunnen we met maatregelen van de overheid worden geconfronteerd, mogelijk als effect van Prinsjesdag.

Op 5 oktober gaat Venus retrograde lopen tot 16 november.

In de periode dat Venus retrograde loopt wordt door de conjunctie met de Zon op 26 oktober een van de punten van de 5 puntige Venusster geactiveerd. Deze keer is dat op de 4e graad Schorpioen. Het stelt de nieuwe maanfase van Venus voor en kan symbool zijn voor nieuwe waarden in de liefde, bij relaties en bij bezittingen.

De symboliek van de 4e graad Schorpioen is: “ Een jongeling draagt een brandende kaars bij een gewijd ritueel”.

Het is de bedoeling hetgeen in het ritueel wordt voorgesteld beter te incorporeren in je leven. Wat dat individueel betekent hangt af van de plaats waar de conjunctie zich in je persoonlijke horoscoop voordoet.

Als Venus retrograde loopt vind ook meestal een herwaardering van waarde plaats. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de effectenbeurzen scherp dalen, maar voor sommige aandelen kan het ook net omgekeerd zijn.

Ook kan er op andere gebieden een herwaardering in je leven plaatsvinden, bijvoorbeeld in je relaties of in je vriendschappen.

Rond de 10e oktober worden de gesprekken diepgaander. Maar daardoor kan er ook meer onenigheid in de communicatie blijken, vooral ook tussen partners.

Rond de 12e oktober kun je beter wegblijven uit risicovolle situaties. Het kan gevaarlijk blijken te zijn.

Vanaf 14 oktober wordt het weer een stuk gezelliger en aangenamer.

Er kunnen verschillen van inzicht zijn over idealen.

Rond 24 oktober kunnen we met onverwachte gebeurtenissen te maken krijgen. Wees erop voorbereid.

Tegen het einde van de maand gaat alles weer wat minder moeizaam. Er is kans op mooie ontwikkelingen.

Er zijn mooie kansen om op onverwachte ontmoetingen met een nieuwe levenspartner.

November

Deze maand keert Uranus terug in het teken Ram. Het markeert de periode (tot begin maart 2019) waarop voorlopig de laatste serie technische innovaties een plaats gaan innemen in onze maatschappij.

Een andere opvallende gebeurtenis is de entree van Jupiter in het eigen teken Boogschutter. Dit geeft op zich een optimistische energie van mogelijkheden en onbegrensde groei, ware het niet dat Saturnus (de planeet die staat voor verantwoordelijkheid en begrenzing) al een tijdje in het eigen teken Steenbok loopt en dus ook in zijn kracht staat.

Voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden tot ontwikkeling is het goed je eerst af te vragen of die ontwikkeling bij gaat dragen aan het belang van de ander. Als dat niet zo is, zet het uit je hoofd. Je zult anders veel energie steken in iets dat het toch niet gaat halen.

Op 16 november gaat Venus weer direct lopen. De periode van herwaardering is achter de rug.

Het is nu goed je nieuwe inzichten van waarde in je leven te integreren.

Vanaf 17 november tot 6 december heeft je reis naar of je communicatie met het buitenland een grote kans op vertraging, dus hou er rekening mee.

Rond de 20e kun je te overmoedig zijn en teveel hooi op je vork nemen. Wees daar voorzichtig mee want er is sowieso al een neiging om in alles en noch wat te overdrijven.

Beperk je tot het wezenlijke, als je dat doet kun je nu veel tot stand brengen.

December

De maand december begint verrassend met onverwachte ontmoetingen.

We raken meer op onszelf gericht, diepgang is nu nodig.

Tussen 3 en 5 december kunnen we onenigheid krijgen. Beheers je daarbij, er is risico op een handgemeen. De aanleiding kan ook iets zijn dat achteraf blijkt een volledig onjuiste inschatting te zijn geweest.

De nieuwe Maan op 7 december is vredelievend, een mooi moment om met iemand in het reine te komen. Ook kunnen we ons moeilijk concentreren als we met ingewikkelde zaken bezig zijn.

Vanaf 13 december worden we uitbundiger in onze communicatie.

Tegelijkertijd verlopen de gebeurtenissen redelijk in balans. De meeste zaken krijgen we zonder veel moeite voor elkaar. Dat duurt tot aan de feestdagen.

Tijdens de feestdagen is het beter matig te zijn met het gebruik van alcohol. Een misverstand is nu zo geboren. Houd je dus in en wees zorgvuldig in je communicatie.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).