Categoriearchief: Artikelen

Vooruitzichten 2022

In de vorige jaarhoroscoop schreef ik dat “het jaar 2021 op mondiaal niveau vooral in het
teken zou staan van vrijheid en beperking daarvan”.
Het komende jaar zijn de energieën gelukkig minder beperkend dan in 2021, maar we
krijgen natuurlijk wel te maken met de gevolgen van de manier waarop we individueel en
collectief met die energieën zijn omgegaan.
We krijgen geleidelijk onze vrijheid terug, maar daar moeten we dan wel minder dogmatisch
mee om leren gaan. Zowel de planeet Saturnus als de planeet Uranus geven het risico van
een dogmatische instelling. De ene om te handhaven, de andere om het nieuwe te bewijzen
als het betere.
Het komende jaar is een complex jaar, al zijn de energieën minder gespannen dan in 2021.
We krijgen dus geleidelijk weer meer vrijheid.
Dat betekent alleen niet dat het leven eenvoudiger wordt. Nee zeker niet zolang we de structurele problemen in onze maatschappij niet hebben opgelost.
En die zijn er meer dan genoeg.Pluto () op de laatste graden van het structuurteken Steenbok zal ons steeds indringender wijzen op alles waar we tekortschieten (zowel niet geregeld hebben als onnodig geregeld hebben). Pluto zou voor alles voor zuivering moeten staan, helaas geeft het vaak alleen nog meer conflicten in de sfeer van macht en onmacht.


De belangrijkste energieverandering in het komende jaar betreft de overgang van Jupiter naar
Vissen. Deze verandering vindt op 29 december 2021 plaats. Jupiter () loopt dan geleidelijk in op een conjunctie met Neptunus () op 12 april op de 24e graad
van het teken Vissen.

en
Neptunus en Jupiter zijn beiden heerser over Vissen, daardoor en door hun samenstand worden de effecten van beide planeten versterkt. Dat kan op meerdere manieren uitpakken.
Bij Neptunus kunnen we denken aan grootscheepse idealen en bij Jupiter aan groei en ontwikkeling. Als deze energieën elkaar versterken is het prima, maar het kan ook anders uitpakken.
Neptunus veroorzaakt ook infecties en staat ook voor verslaving, misleiding en oplichting.
Ook die zaken kunnen door de aanwezigheid van Jupiter worden versterkt.
Ook moeten we rekening houden met veel nattigheid in meerdere opzichten. Neptunus is namelijk ook des symboliek voor water en met Jupiter daar bovenop kan dat soms erg veel water worden.


Afbeelding: Neptunus (Poseidon) als God van de zee

Een complex dilemma, we hebben namelijk idealen nodig om het aards paradijs te creëren. Helaas hebben sommigen daar vooral een beeld bij dat aansluit bij hun persoonlijke intenties.
Idealiseer, hou in de gaten wat er gebeurt en laat je niet misleiden door mooie praatjes is de
boodschap.
Het symbool voor de 24e graad is: “Op een eiland omgeven door uitgestrekte watervlakten leven mensen in nauwe onderlinge samenwerking”. Dit kan een boodschap inhouden voor onze nabije toekomst. Dus verbind je met je omgeving om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Daarnaast zijn er een aantal andere energieën die onze aandacht vragen, namelijk de retrograde periode van Venus vanaf 19 december 2021 tot 29 januari 2022 en de retrograde periode van Mars van 30 oktober 2022 tot in januari 2023.

Venus
loopt retrograde in het teken Steenbok, Mars in het teken Tweelingen.
De retrograde periode van Venus zal ons op mondiaal niveau confronteren met schaarste en
stijgende prijzen. De vraag is waar dat wordt veroorzaakt door manipulatie en winstbejag en waar het aanwijzingen zijn om zorgvuldiger met de waarden in onze geokosmische omgeving om te gaan. Ook verwacht ik dat maatschappelijke systemen zoals de zorg en het onderwijs en later ook de veiligheid (gekoppeld aan de retrograde Mars) drastisch onder de loep zullen worden genomen.
Het jaar 2022 wordt ook een jaar waarin het belangrijk is je antennes naar de kosmos verder te
ontwikkelen zodat je beter afgestemd raakt op hogere frequenties en in staat bent om de
boodschappen te ontvangen. Het Waterman tijdperk komt stap voor stap op ons af. Zorg dat je de frequenties die je gaan inleiden kunt “lezen”.

Venus retrograde zorgt er ook voor dat we individueel alles dat waarde heeft voor ons (geld,
materiele zaken, vriendschappen, relaties, gezondheid, liefde en genegenheid) opnieuw
afwegen. Die afweging kan op al deze gebieden tot andere keuzes leiden. Zo kan iemand na zo’n periode minder of juist meer belang stellen aan materieel bezit etc.
Wat er gebeurt hangt samen met de issues die spelen en de energieën die er in jouw
persoonlijke omstandigheden invloed op hebben.
Zodra Venus retrograde gaat lopen staat ze op de 27e graad Steenbok en conjunct Pluto.
Op dat moment staat de Zon op het galactisch centrum (het centrum van onze melkweg).
Dat betekent ook dat de hele retrograde beweging gebaseerd zal zijn op een grote behoefte
aan zuivering vanuit het diepste van de kosmos. Probeer deze boodschap te doorgronden en
neem de waarden daarvan mee in de beslissingen in je verdere leven. Het gaat daarbij in elk
geval ook over een intense herwaardering van alles waar Venus voor staat.

Met de planeet Pluto actief op de laatste graden van Steenbok, zal nog duidelijker worden welke
maatschappelijke stelsel dringend aan aanpassing toe zijn.
We gaan straks (in maart/april 2023 en vervolgens vanaf 21 januari 2024 tot 9 maart 2043) naar een periode met Pluto door Waterman en dan zal de aanpassing van die stelsels tot stand worden gebracht. De Maansknopen zijn in december 2021 van teken veranderd.

De retrograde periode van Mars (van 29 oktober 2022 tot 11 januari 2023) in het teken Tweelingen, zal tot een terugval in activiteiten leiden en mogelijk tot aanzienlijke verstoringen van de communicatie. Het is in elk geval ook een periode van bezinning op je activiteiten en alles waar je je voor wilt inzetten. In deze periode maakt Mars een oppositie met de Zon.

Het is ook een periode om stil te staan bij de diepste bedoeling van het bestaan en welke activiteiten (beroepsmatig of in vrije tijd) daar het beste bij passen. Gebruik de energie in deze periode daarom nog bewuster dan anders. Voordat Mars retrograde loopt, maakt Mars nog een aantal keren gespannen aspecten met o.a. Pluto, Saturnus en Uranus en dat kan aanleiding zijn tot gebruik van fysiek of verbaal geweld (medio februari, rond 1 juli) of protesten tegen de overheid (begin augustus).

Op de achtergrond blijft het vierkant tussen Uranus nog wel een rol spelen maar duidelijk minder prominent. Dit kan vooral in de maanden oktober en november nog wat maatregelen opleveren waardoor de discussie over vrijheid en beperking daarvan weer oplaait.

Uranus heeft het hele jaar een belangrijke rol om te zorgen voor vernieuwingen in de wereld om ons heen, die ertoe leiden dat de biodiversiteit herstelt, de mens in dienst van en niet als roofridder van de ecosystemen zich manifesteert.
En hoe onbelangrijk je eigen bijdrage soms lijkt, elke is er een die de orkaan aan verandering teweeg kan brengen.
Denk aan de parabel van de Cheyenne Indiaan die vertelt hoe de vleugelbeweging van een vlinder de onweersbui met weldadige regen veroorzaakte om het uitgedroogde land te besproeien.


Afbeelding: Atalanta (bron: Vlinderstichting)
Bronnen:
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar
Vlinderstichting: afbeelding Atalanta

Vooruitzichten 2021

In december 2020 verlaten Saturnus (op de 17e) en Jupiter (op de 19e)

het teken Steenbok en gaan naar Waterman.

Daarmee verandert de hele energie sterk. Waterman is het teken van vrijheid en het zal dus niet gemakkelijk zijn de maatregelen rond corona te blijven handhaven. Op zich zou dat misschien niet met al te veel gedoe gepaard hoeven te gaan, omdat de overheid zelf in deze overgang ook door een andere energie wordt gevoed en meer vrijheid zal nastreven. Met creativiteit zullen nieuwe oplossingen worden bedacht, waardoor en er meer mogelijk wordt en toch ook verantwoordelijk zal worden gehandeld naar kwetsbaren.

We kunnen daarom een periode verwachten waarin de overheid zal proberen de begrenzingen die de maatschappij nodig heeft voor de toekomst in allerlei wetgeving en maatschappelijke structuren aan te brengen. Maar dat kan alleen slagen als er daarbij ook voldoende vrijheid ontstaat met mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

De periode met Jupiter en Saturnus in Waterman duurt ongeveer een jaar. In 2021 verlaat Jupiter het teken Waterman voor enige tijd en gaat van 11 mei tot 28 juli in Vissen lopen. Jupiter is de klassieke heerser van Vissen en staat daar sterk. Een prima periode dus voor heling en herstel. Eind 2021 verlaat Jupiter het teken Waterman definitief en gaat verder naar Vissen.

Saturnus blijft nog tot begin maart 2023 in Waterman.

Jupiter in Waterman geeft aan dat er voldoende ontwikkelmogelijkheden in vrijheid zouden moeten zijn. Saturnus in Waterman geeft aan dat die niet onbeperkt mogen zijn en ingeperkt moeten worden tot wat maatschappelijk verantwoord is. Om hier goede resultaten te bereiken is het een voorwaarde dat dit in nauwe samenwerking gebeurt met alle betrokkenen en er in wederzijds begrip wordt gehandeld. Dat kan lastig zijn omdat Waterman ook het teken is van rebellie.

Daar zit hem het mogelijke probleem, omdat niet alle mogelijk betrokkenen op dezelfde manier naar probleem en oplossing zullen kijken. Het is van essentieel belang van grootschalige doelen en visies uit te gaan en niet van kleine deelbelangen.

Als eerste belangrijke energie van deze periode dient de conjunctie van Jupiter en Saturnus zich aan. Op 21 december is het zover om 19.21 lokale tijd, kort nadat de Zon het teken Steenbok is binnengegaan (de Winterzonnewende).

Ik heb daar op 20 december de volgende opname van gemaakt.

Midden op de foto is Jupiter goed zichtbaar en als je wat verder uitvergroot ook Saturnus vlak boven Jupiter.

Jupiter en Saturnus maken gemiddeld eens in de 20 jaar een conjunctie en doen dat meerdere malen achtereen in hetzelfde soort teken. Met de conjunctie in Waterman wordt een reeks conjuncties in de aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok) afgesloten. De komende 6 à 7 conjuncties (dat is een periode van 120-140 jaar) zullen zich allemaal in een luchtteken (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) afspelen.

De laatste maal dat Saturnus en Jupiter conjunct stonden was in mei 2000, een periode die bekend stond als de grote conjunctie in Stier. Ook Zon, Mercurius en Venus maakten hier deel van uit. Een effect daarvan was de vuurwerkramp in Enschede. Maar het was niet de oorzaak, die lag in de standen van Mars en Pluto en Uranus, die dynamische aspecten onderling maakten en ook met deze conjunctie.

Ditmaal spelen er andere dynamische aspecten, waarbij onachtzaamheid een rol kan spelen en aanleiding kan zijn tot ongelukken.

De conjuncties van Jupiter en Saturnus in de aardetekens hebben vooral laten zien dat het land steeds schaarser werd en gebruik ervan meer en meer aan regulering gebonden werd.

Nu zal er ongetwijfeld aandacht zijn voor het luchtruim en de communicatie.

Ook hier zal de vrijheid worden beperkt en steeds meer aan regulering gebonden worden. Denk daarbij ook aan satellieten, gebruik van drones, draadloze communicatie en mogelijk zelfs het denken (kunstmatige intelligentie).

Het jaar 2021 zal op mondiaal niveau vooral in het teken staan van vrijheid en de beperking daarvan.

Sommige zaken zijn een uitvloeisel van gebeurtenissen in 2020 waar overheden op meerdere momenten vrijheid hebben beperkt om meerdere redenen. Denk hierbij aan de aanpak van Covid-19, de klimaatproblematiek, vrijheid van meningsuiting, en vele andere thema’s.

De energie die deze discussie ook in 2021 zal kleuren wordt vooral veroorzaakt door de overgang van Saturnus en Jupiter naar Waterman. Jupiter staat voor ontwikkeling en groei, Saturnus staat voor begrenzing en verantwoordelijkheid en Uranus staat voor nieuwe uitvindingen en vrijheid.

Kortom een boeiend energetisch speelveld waar we het komende jaar het nodige van zullen merken, zowel op mondiaal als op persoonlijk niveau.

Perioden van meer vrijheid (zoals bijvoorbeeld in januari, maart/april/mei en augustus t/m november zullen worden afgewisseld met perioden met beperkingen of nieuwe of aangescherpte regels (februari, juni, december).

Met name ook de maanden juni en juli kunnen ook in verband met de eclipsperiode die dan speelt, conflictueuze toestanden opleveren.

Tussendoor kunnen we te maken krijgen met nieuwe inzichten met name op ecologisch gebied die ons kunnen helpen ons voor te bereiden op de toekomst.

We zullen zeker ook te maken krijgen met herstel ingrepen vanuit de overheid die maatschappelijke systemen beter wil laten werken en daarbij ook meer grip wil krijgen op maatschappelijke sectoren. Dat kan ook weer de nodige maatschappelijke onrust veroorzaken.

Het thema voor 2021 zal dus goed “Vrijheid in gebondenheid” kunnen worden.

In 2021 maken eerst Jupiter en vervolgens Saturnus een vierkant met Uranus.

Voor Jupiter is dat eenmalig op 17 januari. De kans is groot dat ieder van ons daar iets van merkt en mogelijkheid krijgt tot groei en ontwikkeling in welke vorm dan ook. Ook valt te verwachten dat we dan onmiddellijk vervuld worden van allerlei fantastische ideeën om de nieuw herwonnen vrijheid te “vieren”.

Probeer daar iets van te herkennen, omdat hetzelfde thema ook later in het jaar 3 keer (op 17 februari, 15 juni en 24 december) aan de orde komt, maar nu in de sfeer van beperking en er verantwoordelijk mee omgaan, wanneer Saturnus het vierkant met Uranus maakt.

Het geeft een uitgelezen kans om iets te leren van de eigen levenslessen als er bewust mee wordt omgegaan.