Venusovergang van 6 juni 2012

Inleiding

Op 6 juni 2012 vindt er een Venusovergang plaats. Een Venusovergang is een relatief zeldzaam astronomisch fenomeen. Het is de gebeurtenis dat Venus voor de Zon langs schuift, vergelijkbaar met een eclips van de Maan. Omdat Venus veel verder van de aarde staat dan de Maan, wordt tijdens deze overgang slechts een klein deel van de Zon afgedekt.

De Venusovergang komt in paren voor. Een paar wordt gevormd door een tweetal overgangen, die 8 jaar na elkaar optreden. De overgang van 6 juni 2012 is de tweede van een paar, de eerste overgang van dit paar vond plaats op 8 juni 2004. Het volgende paar overgangen laat op zich wachten tot 11 december 2117 en 8 december 2125. Het vorige paar deed zich voor op 9 december 1874 en 6 december 1882.

Astronomische achtergrond

Een Venusovergang is een soort “verduistering”. Deze wordt veroorzaakt door het feit dat Aarde, Venus en Zon op een lijn staan. Omdat Venus en de aarde elk in een andere baan om de Zon lopen verschilt het vlak van Aarde en Venus onderling. Venus loopt in een eigen vlak dat een bepaalde hellingshoek maakt met het vlak van de Aarde om de Zon. Het snijvlak van het vlak van de planeet en de ecliptica noemt men de knopenas. Bij de Aarde is dit de lijn 0 gr Ram naar 0 gr Weegschaal. Het moment waarop de Zon boven de evenaar staat. Bij Venus is er een soortgelijke lijn. Zo’n lijn wordt gemarkeerd door de heliocentrische planeetknopen. Voor Venus staat de heliocentrische Noordknoop op dit moment op 16:40 Tweelingen en de heliocentrische Zuidknoop op 16:40 Boogschutter.  Een overgang van Venus over de Zon vindt plaats als Aarde, Venus en Zon op een lijn staan en dat is als ze op of vlakbij de heliocentrische knopenas van Venus staan.

Deze knopenas van Venus verloopt net als de Maansknopen heel geleidelijk, hetgeen wordt geïllustreerd door de graden van de overgangen in onderstaande tabel.

Datum                                    Graad van overgang

9 dec 1874                        16:59 Boogschutter

6 dec 1882                        14:30 Boogschutter

8 jun 2004                        17:53 Tweelingen

6 jun 2012                        15:45 Tweelingen

11 dec 2117                        18:59 Boogschutter

8 dec 2125                        16:30 Boogschutter

We zien hier iets vergelijkbaars als bij eclipsen van de Zon. Daar spreken we van families van eclipsen, Saros series, die langzaam verder lopen door de dierenriem. Bij Zon en Maan is de volgende eclips in een familie 19 jaar later. Uit bovenstaande tabel zou men uit de gegevens van de overgangen van 6 dec 1882 en 8 dec 2125 kunnen afleiden dat er een periode van 243 jaar tussen 2 overgangen op dezelfde knoop van Venus zit. Wat we ook kunnen vaststellen is dat de graden waarop de overgang van Venus zich afspeelt dan ongeveer 2 graden (van 14:30 naar 16:30) zijn verschoven en dus kunnen we afleiden dat de omloop van de Venusknopen door de ecliptica ongeveer 360 : 2 x 243 = 43.740 jaar duurt.

Ter vergelijking, de precessiebeweging van de aarde duurt ongeveer 26.000 jaar.

Binnen conjuncties van Venus met de Zon komen regelmatig voor, maar een overgang is zeldzaam. Sedert begin 2000 hebben we de volgende binnen conjuncties van Venus en Zon

20-3-2001 10e graad Ram

31-10-2002 8e graad Schorpioen

8-6-2004 18e graad Tweelingen (Overgang)

13-1-2006 24e graad Steenbok

18-8-2007 25e graad Leeuw

27-3-2009 8e graad Ram

29-10-2010 6e graad Schorpioen

6 juni 2012 16e graad Tweelingen (overgang)

Een serie binnen conjuncties van Venus bevat dus 5 conjuncties en duurt ongeveer 8 jaar (om precies te zijn 2920 (5 x 584) dagen.

Tot 2030 krijgen we nog de volgende binnen conjuncties in de  tekens Tweelingen en Boogschutter:

3 juni 2020 14e graad Tweelingen

1 juni 2028 12e graad Tweelingen

30 mei 2036 10e graad Tweelingen

27 mei 2044 8e graad Tweelingen

25 mei 2052 5e graad Tweelingen

23 mei 2060 3e graad Tweelingen

20 mei 2068 1e graad Tweelingen

Deze serie begon op 19 juni 1964 op de 29e graad Tweelingen en telde in totaal 16 binnen conjuncties in Tweelingen.

De eerste binnen conjunctie in de volgende serie in het teken Boogschutter vindt plaats op 20 december 2085, ongeveer conjunct het galactisch centrum. De horoscoop van de winterzonnewende van de volgende dag om 5:28 laat overigens een fraai plaatje zien. Alle planeten staan dan uitgelijnd in een grote vlieger in de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter. Alleen Maan en Uranus staan dan conjunct in Waterman in oppositie met Jupiter en Neptunus in Leeuw.

Venus en de Maya

In de mythologie van de Maya was Venus niet de planeet van de erotische liefde, maar werd meer in verband gebracht met kwaadaardige goden en de cycli van Venus konden oorlog, rampen en droogte voorspellen. Vooral de overgang naar Venus als Morgenster werd als een voorteken beschouwd. Bij elke binnen-conjunctie gaat Venus over van avond ster naar ochtend ster. De Maya hebben het begin van de lange telling kalender gebaseerd op astronomische berekeningen rond Venus. Om de goden gunstig te stemmen werden door de Maya zelfs mensenoffers gebracht. Overigens werd Venus niet altijd beschouwd als aankondiger van slecht nieuws.

6 juni 2012

De Venusovergang van 6 juni 2012 vindt plaats op de 16 graad Tweelingen. Venus en Zon bevinden zich dan vlak bij de heliocentrische noordknoop van Uranus. Dat betekent dat er een overdracht zal zijn van vernieuwende energieën. De 16e graad wordt in de astrologische mandala volgens Rudhyar weergegeven door een activiste die in een emotionele toespraak alles wat haar beweegt op dramatische wijze naar buiten brengt. Het geeft de noodzaak weer hetgeen ons beweegt onder aandacht te brengen. Zo vlak voor het 1e vierkant tussen Uranus en Pluto op 24 juni 2012 zou dit wel de teneur van de voor ons liggende periode kunnen zijn. Laten we proberen de veranderingen constructief gericht te houden op een harmonische samenleving met respect voor elkaar en de aarde die ons voedt.