Neptunus in Vissen

Inleiding

Het is niet elk mens gegeven een periode mee te maken dat Neptunus in Vissen loopt. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de omlooptijd van Neptunus om de Zon, een omwenteling van Neptunus om de Zon duurt namelijk ongeveer 165 jaar. Neptunus werd in 1612-1613 voor het eerst waargenomen door Galilei, maar de echte ontdekking vond plaats op 23 september 1846 toen Neptunus op 25:53 Waterman stond.

Neptunus is de 8e planeet van ons zonnestelsel. Hij bestaat uit een vloeibare kern, een vaste mantel daaromheen en een van vloeibaar naar gasvormig overlopende buitenkant. Zijn diameter is meer dan vier keer zo groot als die van de aarde en hij is vijftig keer zo zwaar. Het duurde tot 7 februari 2010 alvorens deze graad weer bereikt werd. Ten tijde van de ontdekking van Neptunus stond Saturnus op dezelfde graad als Neptunus. Opvallend is dat ook ten tijde van de waarneming door Galilei Neptunus conjunct de andere grote planeet in ons zonnestelsel, Jupiter, stond. Sinds haar ontdekking in 1846 heeft Neptunus precies een hele omloop om de Zon doorlopen.

Dit jaar gaat Neptunus op 4 april weer in Vissen lopen. Daar blijft Neptunus tot 5 augustus wanneer via de retrograde beweging de terugkeer in Waterman tot stand komt. Vanaf 3 februari 2012 gaat Neptunus voor vele jaren in Vissen lopen tot 30 maart 2025.

Neptunus energie

Neptunus staat bekend om zijn eigenschap zaken grenzeloos te maken. Visies en dromen van een perfecte maatschappij vallen eronder. Het vertegenwoordigt de noodzaak van een geheel perfect te zijn, maar dat kan ook op volledige desillusie uitdraaien. Verder staat Neptunus voor beeldend weergeven, films, fotografie, kunst, mode en glamour vallen er onder, maar ook staat Neptunus voor het zelfbeeld en overall beeld van een groep of land. Neptunus heerst ook over schandalen. Er kunnen zowel hele mooie idealistische als hele nare egoïstische effecten van uit gaan.

Betekenis

De uitwerking van een transit van Neptunus door Vissen is niet altijd eenvoudig vast te stellen. De enige eerdere periode die we als mensheid, bewust van het bestaan van Neptunus, hebben meegemaakt is de periode 1847-1862 geweest. Daarnaast is het niet eenvoudig om de uitwerking van de transit van Neptunus door een teken goed te analyseren, omdat de effecten meestal niet de meest in het oog springende gebeurtenissen opleveren. Waar een transit van Pluto voor diepgravende omwentelingen zorgt en Uranus voor vernieuwing en plotselinge gebeurtenissen werkt Neptunus op idealen, beeldvorming en vervaging en dat zijn nu eenmaal zaken die minder snel concreet zijn uit te drukken. Dat sluit ook goed aan bij een van de uitwerkingen van Neptunus, namelijk oplossen, grenzeloos maken, onzichtbaar maken. Daarnaast zijn onderlinge aspecten tussen Pluto, Neptunus en Uranus tijdens het doorlopen van een teken van eminent belang omdat deze bepalen op welke wijze de onderlinge energie wordt uitgewisseld. Daar waar Uranus ontdekt en bewust maakt, geeft Neptunus er de goddelijke dimensie aan en zorgt Pluto er ook voor dat het geheel diepgaand wordt gezuiverd.

Volgens Rudhyar (zie zijn boek “the Sun is also a star”) is Neptunus de universele “solvent” (= oplosser). Oplosser in de betekenis van de aloude alchemistische mystiek. De oude alchemisten zochten naar “goud” in meerdere betekenissen. Een belangrijke dekmantel was het zoeken naar een formule om het edele metaal goud te maken, maar in werkelijkheid werd gezocht naar de bron van alles, het wezen van ons bestaan. Alhoewel niet opvallend en overeenkomstig de aard van Neptunus vindt dit proces plaats in het verborgene in de binnenwereld. Belangrijk is verder het gegeven dat Neptunus in Vissen in het eigen teken staat, daar waar de werking dus het meest effectief is. De effecten kunnen 2 ledig zijn, het oplossen van structuren uit het verleden en de creatie van zaken die als het ware in een andere werkelijkheid worden weergegeven. Het zien van zaken door andere ogen, als het ware gefilterd door een diffuus scala van factoren.

Verder moeten we bij de uitwerking onderscheid maken tussen de effecten op het tijdsbeeld waarin Neptunus in het eigen teken loopt en de effecten op de mensen die worden geboren met Neptunus in Vissen. In de komende jaren kunnen de effecten van de transit van Neptunus door Vissen in de periode 2011-2025 worden opgemerkt. De effecten van de aanwezigheid van Neptunus in Vissen in de geboortehoroscoop van alle mensen die tussen 2011 en 2025 geboren worden, worden later merkbaar, maar vooral vanaf het moment dat deze personen de eerste Saturnus return (als ze 29 à 30 jaar zijn) hebben gekregen en ze dan beginnen de inmiddels ontwikkelde binnenwereld te projecteren op de mensen om hen heen. Dus vooral in de periode 2040-2055 zullen deze effecten zichtbaar worden.

Neptunus in Vissen (1847-1862)

De laatste keer dat Neptunus in Vissen liep was, zoals gezegd, in de jaren 1847 tot 1862. Bij deze intrede van Neptunus in Vissen liepen Pluto en Uranus in Ram, terwijl op 4 april a.s. Uranus eveneens in Ram loopt, Pluto daarentegen loopt nu in Steenbok. Met Neptunus in Vissen wordt gewerkt aan ideeën over een volmaakte maatschappij en vinden hervormingen plaats in zorg, gevangenissen en de kunst. Het beeldend vermogen van deze mensen is fenomenaal.

Voorbeelden van mensen die met Neptunus in Vissen werden geboren zijn:

  • Karl Marx, grondlegger van het communisme, werd geboren in 1848.
  • Vincent van Gogh, onnavolgbaar schilder en grondlegger van het neo-impressionisme, werd geboren op 30 maart 1853.
  • Sigmund Freud, psycholoog en “ontdekker” van het feit dat er een onderbewuste moest zijn, werd geboren op 6 mei 1856

Voorbeelden van sociaal maatschappelijke initiatieven of bijzondere gebeurtenissen door Neptunus in Vissen uit deze periode zijn:

Florence Nightingale die tijdens de Krimoorlog 1853-1856 ontdekte dat de meeste soldaten niet stierven door oorlogshandelingen maar door gebrek aan goede zorg. Na terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, een van de eerste opleidingen op dit gebied en de invloedrijkste. In 1859 schreef ze Notes on Nursing, What It Is, and What It Is Not, het eerste moderne handboek voor de verpleging van zieken. Haar opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien, is van groot belang geweest voor oprichting van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). (Bron: Wikipedia).

De slag bij Solferino in 1859 in de oorlog tussen Oostenrijk en de Fransen met vele gruwelijkheden brachten Henri Dunant op het idee om het Rode Kruis op te richten.

Neptunus wordt ook in verband gebracht met epidemieën, virussen en bacteriën. De ontdekking van Louis Pasteur van het pasteuriseren in 1862 en van Semmelweiss over de bacteriële oorzaak van de kraamvrouwenkoorts passen uitstekend bij een transit van Neptunus door Vissen.

Ook in eerdere jaren zorgde Neptunus in Vissen  voor opvallend nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van de orde der Franciscanen door Franciscus van Assisi in het begin van de 13e eeuw.

Wat kunnen we verwachten van de komende passage van Neptunus in Vissen

Voor Neptunus in Vissen is gaan lopen, heeft zich onlangs nog een andere bijzondere situatie voorgedaan, namelijk dat in de periode 2004-2011 Uranus en Neptunus in elkaars teken hebben gestaan (Neptunus in Waterman en Uranus in Vissen). We noemen dat wederzijdse receptie. In zo’n periode werken de energieën als het ware uit alsof de planeten in het eigen teken staan. Dat schept verwachtingen voor de kinderen die tussen 2004 (toen de wederzijdse receptie begon) en 2025 (als Neptunus in Ram gaat lopen). Het zal een generatie worden met een fantastisch beeldend voorstellingsvermogen. We kunnen dus de nodige doorbraken verwachten in de beeldende kunst, fotografie en film. De komende periode kunnen verder worden verwacht dat er nieuwe initiatieven komen met betrekking tot het maatschappelijke stelsel waarin alle individuen gelijkere kansen krijgen. Nu Pluto al die jaren in Steenbok loopt en Pluto de bedoeling heeft van zuivering, kunnen we grote veranderingen in stelsels tegemoet zien. Deze veranderingen zullen van tijd tot tijd gepaard kunnen gaan met heftige strijd (oude versus nieuwe machthebbers). Ook kunnen er doorbraken en nieuwe vindingen in de gezondheidszorg worden verwacht. Tenslotte zal er een discussie losbarsten over de organisatie van de gezondheidszorg en het gevangeniswezen vanuit de optiek van maatschappelijke rechtvaardiging. In zorginstellingen komt er meer aandacht voor de zorg (aandacht voor de patiënt, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven). De grenzen van de zorg zullen vervagen en minder binnen een specifieke grootschalige instelling maar meer in een samenwerking tussen gespecialiseerde kleinschalige instellingen en ook thuis plaatsvinden. De patiënt zal zelf een belangrijke rol in het hele proces kunnen spelen. Ook de structuur van het gevangeniswezen zal veranderen. Ook hier zal de omgeving waarin gestraften hun straf uitzitten meer in overeenstemming komen met de aard van de delicten zodat de wijze waarop de straf wordt ervaren ook daadwerkelijk als straf wordt ondervonden. Tenslotte zal de ontkerkelijking tot staan worden gebracht met dien verstande dat geloof steeds individueler wordt beleefd en het besef dat we allen dezelfde God dienen verder zal doordringen. Een laatste ontwikkeling die ik verwacht zal te maken hebben met de manier waarop we communiceren. Onze geschreven taal is op dit moment minder geschikt om te voldoen aan de snelheidseisen die internet mogelijk maken. Ik verwacht dat er steeds meer van symbolische taalstructuren gebruik gaat worden gemaakt (een soort taal in beelden). In feite zijn er op aarde al taalstructuren die meer beeldend zijn, denk aan het Chinees, de symboliek van de Mayas en het spijkerschrift. De verandering die ik verwacht zal echter meer richting gestileerd beeldmateriaal gaan. Zie bijvoorbeeld de “infinity loop” op de volgende website: http://onceuponadolphin.blogspot.com/ als korte aanduiding van een hele wereld van gedachten die er achter zit.