Maandelijks archief: januari 2021

Vooruitzichten 2021

In december 2020 verlaten Saturnus (op de 17e) en Jupiter (op de 19e)

het teken Steenbok en gaan naar Waterman.

Daarmee verandert de hele energie sterk. Waterman is het teken van vrijheid en het zal dus niet gemakkelijk zijn de maatregelen rond corona te blijven handhaven. Op zich zou dat misschien niet met al te veel gedoe gepaard hoeven te gaan, omdat de overheid zelf in deze overgang ook door een andere energie wordt gevoed en meer vrijheid zal nastreven. Met creativiteit zullen nieuwe oplossingen worden bedacht, waardoor en er meer mogelijk wordt en toch ook verantwoordelijk zal worden gehandeld naar kwetsbaren.

We kunnen daarom een periode verwachten waarin de overheid zal proberen de begrenzingen die de maatschappij nodig heeft voor de toekomst in allerlei wetgeving en maatschappelijke structuren aan te brengen. Maar dat kan alleen slagen als er daarbij ook voldoende vrijheid ontstaat met mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

De periode met Jupiter en Saturnus in Waterman duurt ongeveer een jaar. In 2021 verlaat Jupiter het teken Waterman voor enige tijd en gaat van 11 mei tot 28 juli in Vissen lopen. Jupiter is de klassieke heerser van Vissen en staat daar sterk. Een prima periode dus voor heling en herstel. Eind 2021 verlaat Jupiter het teken Waterman definitief en gaat verder naar Vissen.

Saturnus blijft nog tot begin maart 2023 in Waterman.

Jupiter in Waterman geeft aan dat er voldoende ontwikkelmogelijkheden in vrijheid zouden moeten zijn. Saturnus in Waterman geeft aan dat die niet onbeperkt mogen zijn en ingeperkt moeten worden tot wat maatschappelijk verantwoord is. Om hier goede resultaten te bereiken is het een voorwaarde dat dit in nauwe samenwerking gebeurt met alle betrokkenen en er in wederzijds begrip wordt gehandeld. Dat kan lastig zijn omdat Waterman ook het teken is van rebellie.

Daar zit hem het mogelijke probleem, omdat niet alle mogelijk betrokkenen op dezelfde manier naar probleem en oplossing zullen kijken. Het is van essentieel belang van grootschalige doelen en visies uit te gaan en niet van kleine deelbelangen.

Als eerste belangrijke energie van deze periode dient de conjunctie van Jupiter en Saturnus zich aan. Op 21 december is het zover om 19.21 lokale tijd, kort nadat de Zon het teken Steenbok is binnengegaan (de Winterzonnewende).

Ik heb daar op 20 december de volgende opname van gemaakt.

Midden op de foto is Jupiter goed zichtbaar en als je wat verder uitvergroot ook Saturnus vlak boven Jupiter.

Jupiter en Saturnus maken gemiddeld eens in de 20 jaar een conjunctie en doen dat meerdere malen achtereen in hetzelfde soort teken. Met de conjunctie in Waterman wordt een reeks conjuncties in de aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok) afgesloten. De komende 6 à 7 conjuncties (dat is een periode van 120-140 jaar) zullen zich allemaal in een luchtteken (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) afspelen.

De laatste maal dat Saturnus en Jupiter conjunct stonden was in mei 2000, een periode die bekend stond als de grote conjunctie in Stier. Ook Zon, Mercurius en Venus maakten hier deel van uit. Een effect daarvan was de vuurwerkramp in Enschede. Maar het was niet de oorzaak, die lag in de standen van Mars en Pluto en Uranus, die dynamische aspecten onderling maakten en ook met deze conjunctie.

Ditmaal spelen er andere dynamische aspecten, waarbij onachtzaamheid een rol kan spelen en aanleiding kan zijn tot ongelukken.

De conjuncties van Jupiter en Saturnus in de aardetekens hebben vooral laten zien dat het land steeds schaarser werd en gebruik ervan meer en meer aan regulering gebonden werd.

Nu zal er ongetwijfeld aandacht zijn voor het luchtruim en de communicatie.

Ook hier zal de vrijheid worden beperkt en steeds meer aan regulering gebonden worden. Denk daarbij ook aan satellieten, gebruik van drones, draadloze communicatie en mogelijk zelfs het denken (kunstmatige intelligentie).

Het jaar 2021 zal op mondiaal niveau vooral in het teken staan van vrijheid en de beperking daarvan.

Sommige zaken zijn een uitvloeisel van gebeurtenissen in 2020 waar overheden op meerdere momenten vrijheid hebben beperkt om meerdere redenen. Denk hierbij aan de aanpak van Covid-19, de klimaatproblematiek, vrijheid van meningsuiting, en vele andere thema’s.

De energie die deze discussie ook in 2021 zal kleuren wordt vooral veroorzaakt door de overgang van Saturnus en Jupiter naar Waterman. Jupiter staat voor ontwikkeling en groei, Saturnus staat voor begrenzing en verantwoordelijkheid en Uranus staat voor nieuwe uitvindingen en vrijheid.

Kortom een boeiend energetisch speelveld waar we het komende jaar het nodige van zullen merken, zowel op mondiaal als op persoonlijk niveau.

Perioden van meer vrijheid (zoals bijvoorbeeld in januari, maart/april/mei en augustus t/m november zullen worden afgewisseld met perioden met beperkingen of nieuwe of aangescherpte regels (februari, juni, december).

Met name ook de maanden juni en juli kunnen ook in verband met de eclipsperiode die dan speelt, conflictueuze toestanden opleveren.

Tussendoor kunnen we te maken krijgen met nieuwe inzichten met name op ecologisch gebied die ons kunnen helpen ons voor te bereiden op de toekomst.

We zullen zeker ook te maken krijgen met herstel ingrepen vanuit de overheid die maatschappelijke systemen beter wil laten werken en daarbij ook meer grip wil krijgen op maatschappelijke sectoren. Dat kan ook weer de nodige maatschappelijke onrust veroorzaken.

Het thema voor 2021 zal dus goed “Vrijheid in gebondenheid” kunnen worden.

In 2021 maken eerst Jupiter en vervolgens Saturnus een vierkant met Uranus.

Voor Jupiter is dat eenmalig op 17 januari. De kans is groot dat ieder van ons daar iets van merkt en mogelijkheid krijgt tot groei en ontwikkeling in welke vorm dan ook. Ook valt te verwachten dat we dan onmiddellijk vervuld worden van allerlei fantastische ideeën om de nieuw herwonnen vrijheid te “vieren”.

Probeer daar iets van te herkennen, omdat hetzelfde thema ook later in het jaar 3 keer (op 17 februari, 15 juni en 24 december) aan de orde komt, maar nu in de sfeer van beperking en er verantwoordelijk mee omgaan, wanneer Saturnus het vierkant met Uranus maakt.

Het geeft een uitgelezen kans om iets te leren van de eigen levenslessen als er bewust mee wordt omgegaan.