Maandelijks archief: december 2016

Vooruitzichten 2017

Het jaar 2017 lijkt een relatief rustig jaar te worden. Er zijn geen heel grote aspecten.

De opvallendste zaken zijn de periode dat Venus retrograde loopt, dit keer in Ram en Vissen en de intrede van Saturnus in zijn eigen teken Steenbok aan het eind van 2017.

Verder zijn er zoals elk jaar 2 eclipsperioden en 4 perioden waarin Mercurius retrograde loopt.

Kortom niet heel veel erg opvallende zaken.

Overigens kunnen er nog steeds ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden in ieders leven, afhankelijk van de aspecten van planeten naar de persoonlijke horoscoop.

Venus (zie afbeelding) retrograde zorgt ervoor dat we alles dat waarde heeft voor ons opnieuw afwegen. Dat kan zowel over het materiële als immateriële gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

De meest kritische tijd hierbij is de periode van 8 tot 21 april als Venus een vierkant maakt met Saturnus.

Met Saturnus in Steenbok is het zaak om nieuwe vormen van organisatie te realiseren. De kans bestaat dat er veel initiatieven vanuit de overheid of aan de overheid gelieerde organisaties komen. Een gruwel dus voor de Watermannen, de vrijheidslievenden onder ons. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing in de regelgeving niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd gaat worden.

De eclips op 26 februari op de 9e graad Vissen heeft een duidelijke Neptunus signatuur. Wees voorzichtig met alcohol en medicijnen. Het kan helemaal verkeerd uitpakken. De kans is groot dat velen doodleuk de zelfbeheersing helemaal kwijt zijn. Aan de andere kant kunnen we ook grenzeloos opgaan in gevoelens van gelukzaligheid.

De eclips van 21 augustus vind plaats op de 29e graad Leeuw. Deze eclips heeft meer een Uranus signatuur en kan leiden tot bijzondere ontdekkingen, omdat we even verlost zijn van alle ervaring die ons tegenhoudt in de vernieuwing.

De vooruitzichten voor 2017 van maand tot maand

Januari

De maand januari zal een relatief rustige maand zijn met weinig gespannen aspecten. Met de planeet Mars in Vissen zal er over het algemeen een vredelievende op compromis gerichte sfeer ontstaan.

Dat is vooral van toepassing op de eerste week van januari wanneer Mars in Vissen conjunct Neptunus loopt en ook Venus zich daar iets later bijvoegt.

Dat wil overigens niet zeggen dat er niets te beleven valt.

Integendeel, de samenstand van Venus met de Zuidelijke Maansknoop kan ontmoetingen met dames, met wie je een karma gerelateerde band hebt, bevorderen. Dat kan tot interessante ontmoetingen leiden, zeker tot 8 januari als ook Mercurius nog retrograde loopt.

Op 12 januari, de dag van de Volle Maan kan de energie nogal verwarrend zijn, aan de ene kant nogal uitbundig en vol overdrijving, aan de andere kant, zakelijk en structurerend. Ook kun je je geheel verliezen in een persoon van de andere sekse die je systeem helemaal in de war schopt. Pas wel op voor een overmaat aan idealisering.

Rond 19 januari kunnen er confrontaties zijn met een autoriteit in je leven. Dat kan een ouder zijn, een leraar, oom agent, de belastingdienst, etc. Met de overgang van de Zon naar Waterman (Aquarius) wordt de sfeer ook rebelser.

Tegen het einde van de maand kan de overheid voor een financiële tegenvaller zorgen.

De Nieuwe Maan op 28 januari op de 9e graad Waterman heeft een bijzondere symboliek namelijk: Een vlag verandert in een adelaar.

De symboliek van deze graad belichaamt het uitdragen van waarden in de praktijk. De symboliek van de vlag is statisch. De adelaar draagt deze waarden uit en dwingt respect af.

Februari

Deze maand geeft heftiger energieën te zien.

Zowel Mars als Venus lopen in Ram wat tot vurig gedrag kan leiden.

Dat is vooral in de 2e helft van de maand het geval als de 1e eclipsperiode van dit jaar aan de orde is en Mars meerdere aspecten maakt waarvan het vierkant met Pluto wel het belangrijkste is. Het is over het algemeen een symboliek voor vulkaan uitbarstingen en aardbevingen. In deze periode kunnen daar de nodige slachtoffers bij vallen.

De Zonsverduistering op 26 februari valt op de 9e graad Vissen.

Deze graad wordt gesymboliseerd door: Een jockey spoort zijn paard aan met de bedoeling zijn rivalen achter zich te laten. Het is de graad van de zelfaansporing en symboliseert de noodzaak voor elk individu aan zijn eigen realisatie te werken.

Tegen het einde van de maand kunnen mooie mogelijkheden ontstaan tot ontwikkeling. Wees er op voorbereid dat die niet altijd zich daar bevinden waar je zou verwachten en stel je open voor plotselinge kansen.

Maart

Het begin van de maand staat vooral in het teken van Venus die op de 4e retrograde gaat lopen. Het kan een verwarrende periode zijn, met enige desoriëntatie. Er kan ook de neiging zijn personen te over idealiseren.

Rond 10 maart verdwijnt de vurigheid uit het handelen en worden we bedachtzamer. Het is een goede tijd om te werken in de tuin of te wandelen in de natuur.

Halverwege de maand kunnen we tegen confrontaties met autoriteiten aanlopen.

Zorg ervoor dat je niets te verwijten valt dan loopt alles wel los.

De lente equinox is dit jaar op de 20e maart. De Zon komt weer boven de evenaar een gaat het teken Ram binnen. De energie wordt vuriger.

Op 25 maart is er een samenstand van Zon en Venus (nu retrograde). Dit is een bijzonder moment omdat dit symbolisch is voor een van de punten van de Venusster (het pentagram).

Afbeelding: Raam van de Xaverius kerk in Amersfoort met een vredesduif die een volledige driehoek afdekt.

De 5e graad Ram waarop deze conjunctie plaats vindt heeft in dit kader een speciale symboliek, namelijk: Een driehoek met vleugels, dit staat voor het vermogen tot zelf transcendentie. Het duidt op de noodzaak van heelheid van het individu om spiritueel te kunnen groeien.

April

De maand april heeft een duidelijk signatuur van retrograde planeten.

Naast Venus die al retrograde was komen er deze maand respectievelijk Saturnus, Mercurius en Pluto bij, terwijl Venus op 15 april weer direct gaat lopen.

Sterk wisselende energieën en een noodzaak tot heroriëntatie, met name naar de binnenwereld.

Mooi is daarbij dat Venus op 15 april op de graad van de vervulling weer direct gaat lopen. Dat zou een mooie aansluiting kunnen zijn naar de inzichten uit die binnenwereld.

Rond 9 april kunnen we beter gevaarlijke omgevingen mijden.

De retrograde Mercurius vanaf 10 april in Stier geeft een extra stimulans om zorgvuldig te denken en te communiceren.

Tegen het einde van de maand komt er weer wat meer leven in de brouwerij.

Gevoelens worden sneller geuit en de communicatie wordt sneller en directer.

Mei

Dit is een relatief rustige maand met weinig moeilijke energieën.

Rond 10 mei is de communicatie intens en vol originaliteit.

We hebben weinig energie en het kost moeite ons fysiek in te spannen.

Vanaf 21 mei worden we actiever en zijn we meer op communicatie gericht.

De Nieuwe Maan op 25 mei op de 5e graad Tweelingen geeft een andere energie.

De symboliek van deze graad is: Een revolutionair tijdschrift roept op tot actie.

Het is de graad die bij de wet van behoud van energie hoort, met beelden als actie en reactie, oog om oog tand om tand. Probeer om verre te blijven van primaire primitieve reacties. De echte revolutie moeten in ons zelf plaats vinden waarin we de weg vinden voorbij primaire reactiepatronen en de transcendente werkelijkheid weten te vinden.

Juni

Ook de maand juni verloopt relatie rustig. We krijgen de neiging meer thuis bezig te zijn en voor ons gezin. Ook krijgen we meer aandacht voor de natuur. Voor tuinliefhebbers een mooie tijd. Halverwege de maand kunnen we gedesoriënteerd zijn.

De zomer zonnewende is dit jaar op 21 juni om 6.25 uur. De Zon heeft dan weer de meest Noordelijke positie bereikt en vanaf deze dag gaan de dagen weer korter worden.

Zon en Mercurius gaan nagenoeg gelijktijdig naar het teken Kreeft en de energie wordt veel meer op het gezin gericht.

De zomerzonnewende is een fenomeen dat door natuurvolkeren wereldwijd wordt gevierd. Het oude Stonehenge (zie afbeelding) herinnert ons daaraan.

Juli

De maand juli begint met een lastige energie die gepaard kan gaan met veiligheidsrisico’s en uitingen van agressie.

De communicatie met de partner wordt vlotter en opener.

Vermijd rond 10 juli onveilige plaatsen.

Rond 18 juli zijn onverwachte gebeurtenissen te verwachten. Pas je gedrag daar op aan, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Vanaf 20 juli worden we gemakzuchtiger. We hebben de neiging ons minder in te spannen en als er toch iets dringend moet gebeuren dat aan anderen over te laten.

Rond 21 juli hebben we plotselinge ingevingen of maken we onverwachte voorvallen mee. Er is echter wel een behoorlijke geldingsdrang. Het is goed om die in te zetten voor alles wat voor de gemeenschap van belang is.

Augustus

De 2e eclipsperiode dit jaar valt in deze maand.

Er zullen weer de nodige beroemdheden het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

De maand begint met een energetisch gecompliceerde periode met veel energiewisselingen. Het kan wat moeite kosten om georiënteerd te blijven.

De Maansverduistering op 7 augustus zorgt ervoor dat we vervreemd raken van onze emotionele basis.

Rond 10 augustus kunnen we veel energie besteden en het gevoel hebben dat dit verspilde energie is geweest. Wees gerust, de kosmos houdt alles vast.

Op 13 augustus gaat Mercurius weer retrograde lopen, we zijn wat minder kritisch en wat minder scherp in onze waarneming.

De Zonsverduistering van 21 augustus is op de 29e graad Leeuw. De symboliek van deze graad is: Een zeemeermin die uit de golven van de oceaan oprijst is gereed om in een menselijke vorm herboren te worden. Het geeft het onbewuste verlangen aan tot manifestatie van het creatief onbewuste in het stof.

Dat kan eenvoudigweg om de creatie van een nieuwe telg van het menselijk ras zijn maar ook om de drang te scheppen.

Een bijzonder moment dus voor creatieve verdieping.

Vanaf 23 augustus worden we kritischer en worden details en zorgzaamheid weer extreem belangrijk. We koppelen dit aan het streven naar vaste waarden waar we houvast aan hebben. Vanaf 26 augustus hebben we een grotere behoefte aan luxe in ons leven.

September

Begin september kunnen we behoorlijk gedesoriënteerd raken en letterlijk de weg kwijt zijn. We richten onze inspanningen nu meer op activiteiten die dienstbaarheid inhouden en bijdrage aan de maatschappij.

Halverwege de maand kunnen we worden geconfronteerd met voorwaarden die de autoriteit aan onze hulpvaardigheid stelt.

Ons verlangen naar luxe verdwijnt en maakt plaats voor behoefte aan soberheid.

Vanaf 22 september zijn we weer meer op de partner gericht.

Er kunnen plotselinge veranderingen optreden in de maatschappelijke ontwikkelingen en onze loopbaan. Eind van de maand kan er weer een nieuwe serie verrassende feiten worden geopenbaard waardoor personen in de verlegenheid kunnen worden gebracht.

Oktober

Deze maand hebben we te maken met sterk wisselende energieën.

De maand begint erg harmonisch en we kunnen het gevoel krijgen een nieuwe levenspartner tegen het lijf te zijn gelopen, ook al omdat er zich een sterke overeenkomst in het denken lijkt te manifesteren.

Rond 10 oktober verandert deze harmonie in disharmonische energieën die stevig kunnen uitpakken. Het gevoel van onveiligheid kan heel sterk zijn en er kunnen ook incidenten voorvallen die dit gevoel versterken.

Er zullen zich stevige confrontaties met machtshebbers kunnen afspelen.

Halverwege de maand ebt die spanning weer weg en raken we erg op de partner gericht.

Dat wordt even onderbroken rond 19 oktober als plotselinge voorvallen dat in een ander daglicht gaan zetten.

De Nieuwe Maan van deze dag op de 27e graad weegschaal speelt daar op in. De symboliek toont een vliegtuig hoog aan de heldere hemel.

Vanaf 23 oktober worden we veel terughoudender en keren we terug achter het veilige pantser. Rond 26 oktober voelen we ons uitbundig en genieten we van alle luxe om ons heen.

November

Vanaf 7 november zoeken we meer diepgang in onze relaties.

We blijven voorzichtig en terughoudend.

Rond de 19e moeten we onze ogen en oren goed openhouden, er is gevaar voor agressiviteit in verschillende vormen.

Vanaf de 22e laten we alle terughoudendheid varen en willen we de wereld veroveren met onze ideeën en idealen. Dat gaat gepaard met desoriëntatie. Het kan even moeite kosten om de juiste weg te vinden.

December

De maand begint met onverwachte gebeurtenissen.

Dat kan lastig zijn als we in het buitenland reizen, wees er dus op voorbereid.

Het is verstandig om heel terughoudend te zijn met alcohol en medicatie.

Vanaf 7 december wordt onze energie minder dienend en kunnen we ons aangevallen voelen en dat ook werkelijk worden uit een onverwachte hoek.

De Winterzonnewende is dit jaar op 21 december om 17.29 uur.

Ditmaal een hele bijzondere omdat Saturnus op 20 december naar het eigen teken Steenbok is gegaan.

Zeker omdat ook Venus iets later in Steenbok komt zou dat kunnen betekenen dat we ons zelf meer beperkingen opleggen om veel geld uit te geven aan onnodige en luxe uitgaven.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).