Maandelijks archief: februari 2016

Umberto Eco (astrobiografie)

Inleiding.
Vrijdag 19 februari jl. is Umberto Eco overleden.
Eco was bekend als wetenschapper en auteur en werd geboren 5 januari 1932 in Alessandria, Italië.

umberto

Eco hield zich als wetenschapper bezig met de semiotiek.
Semiotiek is de studie van het ontstaan van het wezenlijke karakter, het ontstaan en het gebruik van tekens en tekensystemen. Semiotiek beperkt zich niet tot natuurlijke talen maar omvat ook andere vormen van beeld en betekenis.
Eco werd in 1980 bekend bij het verschijnen van zijn debuutroman “In de naam van de roos”, een boek dat een aantal jaren later ook verfilmd zou worden met in de hoofdrol Sean Connery. Het boek ging over de misstanden in de Katholieke kerk en het kloosterleven in de 14e eeuw.
In latere jaren zijn er nog vele andere intrigerende boeken van zijn hand aan toegevoegd, zoals “de slinger van Foucault”, “het eiland van de andere dag”, “Baudolino” en “de Joodse begraafplaats van Praag”.
Eco overleed op 19 februari 2016, rond 23 uur in de avond.

Horoscoopanalyse
In de geboortehoroscoop van Eco (Alessandria, 5 januari 1932: 18.30 uur, bron: website PARA ASTRO) staat Uranus prominent op het MC. Het is zijn missie om de wereld te verrijken met vernieuwende inzichten.
Een ander frappant detail is de samenstand van Mercurius en Ceres. Ceres geeft overvloed en Mercurius geeft talent voor communicatie. Bij Eco staan beiden in het 5e huis, het levensgebied van creativiteit en vernieuwing.
Overigens vermoed ik zelf dat Eco een aantal minuten later is geboren, kijkend naar de graden van MC en AC en de symboliek daarvan, maar dat is voor deze korte analyse verder niet van belang.
In de volgende horoscoop ben ik uitgegaan van een geboortetijd van 18.36. Op het moment van overlijden staat Uranus exact conjunct het MC van deze horoscoop.

eco

In deze geboortehoroscoop vallen ook een aantal andere zaken op.
Eco heeft als bijzondere figuur een vlieger. De vlieger bestaat uit de oppositie van Venus en Jupiter in verbinding met Uranus (conjunct het MC) en de Maan (conjunct Mercurius en Ceres). Uranus, Maan en Jupiter maken daarbinnen een grote driehoek. Jupiter is de apex planeet de planeet die de uitdaging vormt en het feit dat Jupiter retrograde staat in zijn geboortehoroscoop en in progressie zijn hele leven retrograde heeft gelopen, verklaart dat zijn eerste boek pas in 1980 verscheen en hij er elke keer jaren over deed voor een nieuw complex meesterwerk verscheen.
Pas toen transit Neptunus in over Maan, Mercurius en Ceres liep, leek de begrenzing om naar buiten te treden voor Eco weg te vallen.

Bij zijn overlijden speelde de planeet Uranus een grote rol. Uranus is in zijn geboortehoroscoop heer van het 8e huis, het huis van leven en dood en transformatie. Op het moment van zijn overlijden was Uranus terug op het MC en had een volledige ronde door de horoscoop afgelegd. Een teken dat Eco aan zijn levensmissie had voldaan.
Verder stond Pluto op het midpunt van Zon en Mars, de Zon oppositie het midpunt van Zon en Uranus en de Maan oppositie Saturnus, heerser over de zon van Eco. Allemaal tekens van een voldragen leven.
Overigens vindt de komende eclips van 9 maart op 18.56 Vissen plaats en maakt een anderhalf vierkant met de ascendant van Eco, een bevestiging dat eclipsen hun schaduw vooruit werpen bij de overgang van beroemde personen.

Missie van Eco
In de geboorte horoscoop staat de ascendant op de 5e graad Leeuw en het MC op de 19e graad Ram, beide aanduidingen voor de missie van Eco.
De ascendant kan worden gezien als wat hij naar buiten brengt, de descendant waarheen dat hem moet leiden, het IC hoe hij daarbij gevoed wordt en het MC waarom dit zou moeten plaatsvinden.
De symbolen in de horoscoop van Eco voor deze punten zijn als volgt:

AC 5e graad Leeuw:
Symbool: Rotsformaties torenen hoog boven een diep ravijn uit
Ondertoon: De structurerende macht van elementale krachten gedurende de lange cyclus van de planetaire evolutie.

DC 5e graad Waterman:
Symbool: De raad van voorouders ondersteunt de inspanningen van een jonge leider.
Ondertoon: De grondslag gevormd door voorbije handelingen die iedere beslissing die een individu in een crisissituatie neemt bekrachtigt en ondersteunt.

IC 19e graad Weegschaal:
Symbool: Een roversbende in een schuilplaats.
Ondertoon: Protest tegen onharmonische sociale bevoorrechting

MC 19e graad Ram:
Symbool: Het vliegend tapijt van de Oosterse voorstellingswereld.
Ondertoon: gebruik maken van de scheppende verbeeldingskracht.

Voor het gehele beeld is ook de symboliek van de 22e graad Leeuw van belang, de graad waarop Jupiter in de geboortehoroscoop staat.
Symbool: een postduif volbrengt zijn missie.
Ondertoon: Geestelijk gericht zijn, in de zin van geoefend zijn in de dienst aan de mensheid.
Dit is het beeld van de wereld dienaar en Eco heeft zich in zijn leven als wetenschapper en schrijver steeds zo gemanifesteerd.

Wat Eco naar buiten brengt is terug te vinden in zijn boeken, monumenten op zich met krachtige personages die herkenbaar zijn, maar die ook het besef doen rijzen dat binnen die structuren een veelheid aan factoren een rol speelt. In zijn werk brengt Eco het beeld van de 5e graad Leeuw op een sublieme manier naar buiten.

Het heeft hem moeten leiden naar inzicht in historische handelingen op een manier dat de beschreven situaties weer tot leven zijn gekomen en de lezer meenemen in de thematiek.

Hij is daarbij mogelijk gevoed door zijn standpunten over de ongelijkheid in de maatschappij, die door de eeuwen heen en tot in de huidige tijd een prominente rol speelt.

De diepere bedoeling van zijn werk is om een beeld te creëren van een werkelijkheid, zonder emoties of voorkeuren, die de lezer de keuze geeft er zelf iets van te vinden.

Daarin is Eco op een bijzondere manier via zijn werk geslaagd.