Maandelijks archief: november 2014

Boekbespreking van het boek de Plutoiden (auteur Saskia van Vliet)

Boekbespreking van het boek de Plutoiden (auteur Saskia van Vliet)

Het boek gaat in op de Plutoiden, andere dwergplaneten die voorbij Neptunus in een baan rond de zon bewegen. De schrijfster werd daarbij geïntrigeerd door de bijzondere naamgeving, die verbanden legt met andere veelal oude culturen.

In deel 1 van het boek worden Pluto en de Plutoiden een voor een behandeld en wordt de mythologische achtergrond weergegeven. Daarbij wordt ook steeds kort ingegaan op de culturele achtergrond. Vervolgens wordt de diepere betekenis beschreven en tenslotte wordt ingegaan op de horoscoopduiding.

Deel 2 van het boek gaat over levensenergie. Het gaat over gewaarworden en de betekenis die de dwergplaneten kunnen hebben op onze spirituele ontwikkeling. Het mag niet verbazen dat alle Plutoiden lange omlooptijden om de Zon kennen, meestal vergelijkbaar met de omlooptijd van Pluto. Er is echter een grote uitzondering, Sedna, die er ca. 11.400 jaar over  het rondje om de zon doet.

Alle Plutoiden zijn in de periode tussen 2000 en 2005 ontdekt.

Volgens de schrijfster leren de Plutoiden ons het belang in te zien achter de waarneembare zichtbare werkelijkheid. De plaatsing van de Plutoiden in de horoscoop duidt op energieknooppunten die met betreffende (door elke dwergplaneet afzonderlijk aangeduide) thema’s verband houden. Ze schrijft daarover in hoofdstuk 2: De Plutoiden staan allen in verbinding met een bepaald volk en we kunnen ze zien als de bewaarders van wijsheden van een grote volksgeest.

Huya, Quaoar en Sedna zijn goden van “natuurvolken”, afkomstig uit de oude Noord- en Zuid- Amerikaanse cultuur.

Makemake en Haumea zijn goden van de “Grote Oceaanvolken””, afkomstig uit de oude Polynesische cultuur.

Pluto, Ixion, Eris en Orcus zijn goden van “stadsvolken”, afkomstig uit de Griekse en Romeinse cultuur.

Varuna is een god van de “mystieke volken”, afkomstig uit de Oer-Indische cultuur.

 

De Plutoiden worden op chronologische volgorde naar de datum van hun ontdekking besproken:

Huya: 10 maart 2000, omlooptijd circa 247 jaar.

Varuna: 28 november 2000, omlooptijd 284 jaar.

Ixion: 22 mei 2001, omlooptijd ca. 247 jaar.

Quaoar: 4 juni 2002, omlooptijd ca. 284 jaar.

Haumea: 7 maart 2003? Omlooptijd ca. 283 jaar.

Eris: 21 oktober 2003, omlooptijd: 559 jaar.

Sedna: 14 sept. 2003, omlooptijd ca. 11.400 jaar.

Orcus: 17 februari 2004, omlooptijd  ca. 247 jaar.

Makemake: 31 maart 2005, omlooptijd ca. 308 jaar.

 

Over de mogelijke invloed van de planetoïden op de horoscoop heeft de schrijfster een aantal interessante denkbeelden. Ze geeft daarbij zowel ideeën over de plaats in teken en huis.

Overigens hebben de planetoïden naar mijn mening door hun langdurige omlopen om de Zon vergelijkbare invloed op generaties. Er zou dus ook een herkenning van de algemene patronen vanuit verschillende generaties kunnen zijn. Met name speelt dat bij Sedna met de enorm lange doorlooptijd.

Huya gaat over stress en mentale overbelasting. Huya vraagt om ontspanning en loslaten. Principe: Overgave

Varuna gaat om het in het hier en nu aanwezig zijn. Varuna geeft je een open kanaal naar de kosmos. Principe: Openbaring

Ixion geeft aan waar je slecht in bent. Je hebt daar dus ook hulp van anderen nodig. Principe: Vertrouwen

Waar Quaoar in je horoscoop staat verwacht je geen verandering of vooruitgang, je bent er cynisch en kunt geen positieve gedachten opbrengen, omdat je het gevoel hebt dat je voor je inbreng niets terug krijgt. Het gaat erom hier juist die hogere wijsheid te ontwikkelen waardoor je de respons wel krijgt. Principe: Zingeving

Waar Haumea staat wordt je afgeremd je spontaan te uiten. Je lijkt iets verborgen te moeten houden. Je mag niet jezelf zijn. Het gaat erom te leren herkennen waarom dat is, zodat je het vanuit een hoger bewustzijn wel kenbaar kan maken. Principe; Herkenning

Waar Eris staat heb je gelijk en sta je in je recht. Dat recht is vanuit een hoger bewustzijn te verdedigen en dat moet je dus ontwikkelen. Principe: Verdediging

 

Waar Sedna staat moet er iets worden vergeven. Het zou gaan om oud karma dat je nog bij je draagt. Je hebt daar nog steeds pijn en onbegrip over en moet het begrip ontwikkelen dat vergeven ook jou helpt. Principe: Vergiffenis

 

Waar Orcus staat bevindt zich je spirituele goudmijn. Het gaat erom dat je deze leert te exploreren en niet verspilt. Principe: Verrijking.

 

Waar Makemake staat beschik je over een scherp bewustzijn. Je bent er opmerkzaam en hebt een ongebruikelijk inzicht. Je herkent onmiddellijk waar zich in dit gebied geblokkeerde energie bevindt  en moet leren hoe je die blokkades kunt verwijderen. Principe: Bevrijding

Samenvatting

Het boek is vlot en boeiend geschreven en informatief, zeker ook over de mythologische en historische achtergronden van de planetoïden. Beoordeling van de correctheid van de duidingen is moeilijk, vooral ook omdat het een kijken naar horoscopen vereist, dat verder gaat dan een rechttoe rechtaan duiding, maar ook personen die bij de horoscoop horen vergen die al enige bewustzijnsgroei hebben doorgemaakt.

Zonder iets te willen suggereren in relatie met de voorgaande alinea heb ik een poging gewaagd of er iets te herkennen is in mijn eigen horoscoop. Maar dat blijkt erg lastig en ingewikkeld. Nu moet ik ook constateren dat er nauwelijks grote aspecten worden gemaakt tussen mijn radix en de planetoïden. Dat maakt het boek er overigens niet minder waardevol om. Het lijkt me alleen minder geschikt voor mensen die niet van diepgaand onderzoek houden.

 

 

De energie in 2015

Inleiding

Het jaar 2014 blijkt, als we er op terugkijken, weer een heftig jaar te zijn geweest.

Een jaar waarin licht aan het eind van de tunnel langzaam zichtbaar werd, maar voor velen er toch ook de confrontatie was met noodzakelijke veranderingen, die niet altijd even welkom waren.

Veel van de veranderingen waren wederom toe te schrijven aan het vierkant tussen Uranus en Pluto, dat dit jaar de 5e en 6e hit beleefde. Samen met Jupiter in Kreeft werd vaak een t-vierkant gevormd van tijd tot tijd aangevuld tot een groot vierkant door diverse andere planeten. Een groot vierkant geeft veel spanning. De strijd tussen vernieuwing (Uranus) en machtsstructuren (Pluto) die vooral nu Pluto in Steenbok loopt ook vaak te merken was, in het omverwerpen van diverse vormen van maatschappelijke orde. Denk bijvoorbeeld aan de conflicten in Syrië, Irak, de Oekraïne en Thailand. (Zie voor meer informatie over het vierkant tussen Pluto en Uranus het artikel uit augustus 2011 elders op deze website).

Ook het inconjunct (150 graden) dat Saturnus met Uranus maakte gedurende een deel van het jaar speelde hier een rol. Dat was vooral ook het geval toen tussen 17 en 24 juli binnen een week 3 vliegtuigen verongelukten met als triest hoogtepunt het neerschieten van een passagiersvliegtuig. Zowel Uranus (de planeet van de luchtvaart) als Saturnus liepen toen ook stationair (en waren uit control).

Verder hadden we last van Pluto in Steenbok. Dat verklaart veel van het fanatieke extremisme waarop verschillen in inzichten in maatschappelijke systemen en met name op basis van verschillende geloven worden uitgevochten.

 

Welke belangrijke energieën spelen er in 2015

In 2015 vind op 17 maart het 7e en laatste vierkant van Uranus en Pluto plaats.

Dit laatste vierkant valt overigens weer samen met een eclips op 20 maart, vlak voor de lente equinox (het moment waarop de Zon zich boven de evenaar bevindt en van het zuidelijk halfrond naar het Noordelijk halfrond gaat). Het feit dat dit het laatste vierkant is, zal niet onmiddellijk voor rust zorgen, omdat Pluto nog geruime tijd in Steenbok blijft lopen en Saturnus naar Boogschutter gaat en de onderlinge receptie met Pluto verdwijnt. De energie zal ons nog lange tijd bezig houden en ik verwacht wel dat de enorme heftigheid langzamerhand zal afnemen. Ook de volkomen onverwachte ontwikkelingen en plotselinge gebeurtenissen zullen verminderen. De strijd voor bevrijding zal voorlopig in velerlei vormen echter door blijven gaan.

Ook Jupiter verandert van teken zoals overigens elk jaar. Dit keer gaat hij van Leeuw naar Maagd (op 11 augustus). Een uiting van Jupiter in Leeuw is zelfingenomenheid en gebrek aan zelfkritiek en uitingen van Jupiter in Maagd zijn verhoogd besef van morele waarden en noodzaak tot samenwerking. Meer ego’s zullen ontmaskerd worden en ten val komen.

In 2015 maken we ook weer een retrograde periode mee van Venus. Ditmaal met het effect dat Venus langdurig  (van 5 juni tot 8 oktober) in Leeuw loopt. Over het algemeen is dit een prettige en aangename periode met goede mogelijkheden voor creatieve uitingen. Afhankelijk van het levensgebied dat geraakt wordt in de eigen horoscoop kunnen individuen hier veel positieve invloed van ondervinden.

 

Tendensen van maand tot maand

 

Januari

Begin januari is de spanning van het zesde vierkant tussen Pluto en Uranus nog goed merkbaar.

Vanaf 12 januari gaat Mars in Vissen lopen en zal de vechtlust wat worden getemperd.  We gaan vooral lichamelijk wat bedachtzamer te werk.

Rond 15 januari zal de communicatie over het algemeen meer liefdevol zijn.  Rond 20 januari kunnen we geliefden uit het verleden tegenkomen.

Vanaf 21 januari en tot 10 februari gaat Mercurius retrograde lopen in het teken Waterman. De communicatie met vrienden kan wat moeizaam verlopen. Ook zullen defecten blijken in allerlei vormen van elektronische apparatuur maar ook in vliegtuigen, vooral waar onderhoud achterstallig is gebleken.

 

Februari

Op 22 februari lopen Venus en Mars conjunct. Een goede tijd om smoorverliefd te worden en een amoureuze relatie te aan te gaan. Ook is het een goede tijd voor scheppingskracht in vele uitingen van kunst.

Vanaf eind februari begint de spanning van het laatste vierkant tussen Uranus en Pluto weer merkbaar te worden. Op diverse fronten kunnen de spanningen oplopen. Omdat er dan ook een vierkant is tussen Mars en Saturnus zal er een accent kunnen zijn op strijd tegen gezagsdragers maar kunnen we ook gewoon problemen hebben met de belastingdienst.

 

Maart

Rond 11 maart kunnen we te maken krijgen met explosieve situaties en geweld.

Op 17 maart vind het 7e en laatste vierkant plaats tussen Uranus en Pluto. Ditmaal op de 16e graad van de tekens Ram en Steenbok. De 16e graad Ram symboliseert “ het proces van het worden als een kind” en de kans om nieuwe vermogens op te roepen. De 16e graad Steenbok laat het belang van lichamelijk bezig zijn ter stimulering van een gezonde maatschappij zien.

Met Neptunus in Vissen zou dit inspiratie kunnen opleveren om op grote schaal iets aan de gezondheid van mensen te doen door het stimuleren van lichaamsbeweging, met name ook bij kinderen.

Op 20 maart is er een zonsverduistering op de laatste graad van het teken Vissen. De graad die het zaad voor een nieuw begin symboliseert en waarmee potentie voor de toekomst wordt gecreëerd. Mogelijk dat de inspiratie voor deze zaai fase ontleend kan worden uit dit laatste vierkant van Uranus en Pluto. Deze energie met een spanning tussen vernieuwen en beheersen, plotselinge inzichten en diepgaand onderzoeken, ligt nu achter ons.  Het is ook weer een tijd dat bekende mensen plotseling deze wereld gaan verlaten.

 

April

Op 5 april hebben we te maken met andere spanningen. Afhankelijk van de persoonlijke horoscoop kan dat ook op gevaar wijzen. Ook kun je mensen ontmoeten, die je willen overheersen. De volgende dag is een goede dag voor vernieuwing en in relatie met de energie van gisteren grondige vernieuwingen.

Op 18 april kunnen zich gemakkelijk conflicten met partners voordoen. Ook is er een sterke neiging om te overdrijven.

Op 19 april kunnen we gemakkelijk even de weg kwijt raken en in een amoureus avontuurtje terecht komen.

 

Mei

Rond 9 mei is het lastig om geconcentreerd te blijven en scherp en analytisch te denken. We kunnen de dingen door een roze bril bekijken en daarmee ons zelf voor de gek houden. Pas ook op met het gebruik van alcohol e.d. of medicijnen. Het valt nu slecht.

Tussen 19 mei en 2 juni loopt Mercurius retrograde in het teken Tweelingen. Dat kan weer de nodige communicatieproblemen, zowel tussen personen in de verbale communicatie als met de technische communicatiehulpmiddelen als telefoon, computer en internet. Zorg ervoor dat je in urgente situaties altijd een andere mogelijkheid hebt goed te communiceren.

Op 31 mei zijn we gemakkelijk te beïnvloeden. Laat je niet zomaar iets op de mouw spelden, iemand kan proberen je te misbruiken.

 

Juni

Zodra Mercurius op 2 juni weer direct gaat lopen loopt Neptunus stationair. Dat kan zorgen voor een gevoel van desoriëntatie. Je kunt zowel figuurlijk als letterlijk even de weg kwijt zijn.

Op 15 juni komt Saturnus terug in Schorpioen, waarmee de onderlinge receptie met Pluto is hersteld. Dit zijn de laatste 3 maanden van Saturnus in Schorpioen, waarmee een relatief rustige en constructieve periode aanbreekt. Gebruik deze tijd om eventuele problemen structureel en diepgaand op te lossen.

 

Juli

Rond 1 juli staan Venus en Jupiter conjunct. Een mooie positieve energie waar je je goed bij voelt, maar die ook kan uitnodigen om veel geld uit te geven. Wees je er bewust van en geef niet meer uit dan verantwoord is. Het zal zeer beslist een gezellige periode zijn.

Op 25 juli gaat Venus (tot 5 september) retrograde lopen. Ditmaal vooral in het teken Leeuw. Ook dit draagt bij aan een periode waarin mensen vooral willen ontspannen en genieten van luxe.

Op de dag dat Venus retrograde gaat lopen is Uranus stationair. Uranus gaat een dag later retrograde lopen (dat gebeurt vierkant Mars) . Dat kan ook met uitbarstingen van woede gepaard gaan, vooral als er teveel beperkingen in groei of expansie worden aangebracht.

 

Augustus

Begin augustus kunnen veel activiteiten stroef verlopen. Dat kan met psychische spanningen gepaard gaan. Op 8 augustus gaat Mercurius naar het teken Maagd. De ratio gaat weer domineren en het denken wordt analytisch en kritisch. Een goede periode om complexe onderwerpen te bestuderen.

Op 11 augustus loopt ook Jupiter het teken Maagd in. Morele waarden worden nu weer belangrijk en ook de onderlinge samenwerking om maatschappelijk belangrijke doelen te realiseren.

De conjunctie van Venus met de Zon is op 15 augustus op de 22e graad Leeuw. Een mooie tijd voor de liefde, de kunst en mooie dingen. Geniet er dus van.

Op 23 augustus gaat de Zon naar Maagd. Onze drang naar luxe en vermaak verdwijnt. We worden praktischer, kritischer en meer dienstbaar.

De conjunctie van Zon met Jupiter op 26 augustus op de 4e graad Maagd de graad van de maatschappelijke broederschap vergroot dat nog eens uit.  We zullen ons er over het algemeen erg verbonden door kunnen voelen.

 

September

Op 5 september gaat Venus weer direct lopen. Vanaf dat moment breekt ook weer een eclipsperiode aan. Bekende mensen zullen onverwacht kunnen overlijden.

Op 13 september is er een Zonsverduistering op de 20e graad Maagd.

Dit is de graad waar het verleden symbolisch achter ons wordt gelaten en mensen samenwerken aan het grote bewustwordingsavontuur.

Van 17 september tot 2 oktober loopt Mercurius retrograde in Weegschaal. Er kunnen zich communicatie problemen voordoen met de partners in iemands leven.

Ook op 17 september komt Jupiter in oppositie met Neptunus.  Initiatieven die 5 jaar geleden uit idealisme zijn gestart kunnen slagen. Aan de andere kant kan ook blijken dat deze initiatieven niet op werkelijkheid zijn gebaseerd en als een sneeuwbal uiteen spatten.

Op 18 september gaat Saturnus definitief  naar Boogschutter tenminste tot 20 december 2017 wanneer Saturnus het eigen teken Steenbok binnengaat.

Vanaf 22 september oriënteren we ons meer op onze partner.

 

Oktober

Rond 6 oktober kunnen we te maken krijgen met machtsconflicten.

In sommige gevallen kunnen bij die strijd slachtoffers vallen.

Rond 12 oktober kunnen er plotselinge en ingrijpende veranderingen optreden met name voor hen die rond deze datum geboren zijn, maar ook zij die geboren zijn rond 9 januari of 11 juli kunnen ermee te maken krijgen.

Dat kan soms ook te maken hebben met plotselinge veranderingen van baan of promoties.

Als de Zon op 23 oktober het teken Schorpioen binnengaat verandert de sfeer. Veel zal een tijdje achter de schermen worden uitgewerkt en later in de openbaarheid komen.

Op 30 oktober kunnen we super romantisch zijn, Pas op dat je er niet te ver in doorschiet. Je kunt dan bedrogen uitkomen. Pas ook op met overmatig gebruik van alcohol en medicijnen, je bent er nu extra gevoelig voor.

 

November

Waar in het eerste deel van het jaar ontmoetingen vaak betrekking hadden op relaties verandert de aard van de ontmoetingen. We komen nu meer mensen tegen die ons behulpzaam kunnen zijn en waar we van kunnen leren.

Rond 21 november wordt het sexueel verlangen aangewakkerd. Overtuig je ervan dat ook de ander dat zo voelt.

Rond 23 november kun je onverwacht een geliefde ontmoeten. Ook kunnen zich plotselinge koersveranderingen op de beurzen voor doen.

Eind november begin december hebben we te maken met spanningen die ook behoorlijk emotioneel kunnen uitpakken. Sommige fanatici kunnen besluiten tot handelen over te gaan, dus wees voorzichtig en vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen.

Gelijktijdig zijn we goed in staat om gestructureerd en gedisciplineerd te werk te gaan.

 

December

Rond 6 december kunnen we te maken met agressiviteit, zowel op het persoonlijke als op het bredere maatschappelijke vlak.

Op 19 december hebben we diepgaande gedachten en kunnen moeilijke problemen eenvoudig en fundamenteel worden opgelost.

 

Geraadpleegde bronnen en literatuur:

Helene en Willem Koppejan: Beeldgids van de dierenriem

Dane Rudhyar: Astrologische Mandala

Ebertin: Kombinatie van planeetinvloeden