Maandelijks archief: november 2013

Het jaar 2014 in energie

Inleiding

Zo aan het eind van het jaar kunnen we vaststellen, dat 2013 weer een roerig jaar is geweest.

Een jaar waarin een aantal belangrijke en zeldzame astronomische gebeurtenissen hun sporen hebben nagelaten.

Dat waren:

  • De transit van Neptunus door het eigen teken Vissen, een gebeurtenis die eens in de 165 jaar voorkomt.
  • Het ingaande vierkant van Pluto en Uranus, een gebeurtenis die ongeveer elke 120 jaar voorkomt met een aantal vierkanten, 7 vierkanten zoals nu is wel uitzonderlijk.
  • De onderlinge receptie van Saturnus en Pluto, voor de 4e keer sinds het begin van onze jaartelling. Van onderlinge receptie is sprake als 2 planeten op hetzelfde moment in elkaars teken staan, in dit geval Saturnus in Schorpioen (het teken van Pluto) en Pluto in Steenbok (het teken van Saturnus).
  • Het grote kosmische kruis (groot vierkant) in de kardinale tekens met Uranus in Ram, Jupiter in Kreeft en Pluto in Steenbok, van tijd tot tijd aangevuld met een van de sneller lopende hemellichamen, Zon, Maan, Venus of Mars. Het volgende Grote Vierkant maken we mee rond de komende feestdagen, ditmaal met Mars in Weegschaal als 4e planeet.

Allemaal zeldzame en bijzondere standen, die voor veel verandering, onzekerheid en vernieuwing hebben gezorgd.

Onze wereld verandert razendsnel, maar wat is de richting en wat is het resultaat. Grote vierkanten zijn als het ware belangrijke kruispunten zowel voor de maatschappij als geheel als voor veel individuen. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Maak ze waar ze zich aandienen met het hart en in het belang van de maatschappij als geheel.

Er zijn eerder perioden met grote en ingrijpende veranderingen geweest. Vaak speelden Neptunus in Vissen en Pluto in Steenbok een grote rol. Denk aan de reformatie met Luther en Calvijn. Maar nog nooit kwamen zoveel cruciale energieën samen op de manier waarop het nu gebeurt.

Het is dus niet echt vreemd, dat er iets verandert. Ook weten we vaak heel goed dat er iets moet veranderen. Maar omdat we niet weten waarheen en we zo sterk gehecht zijn aan wat we bezitten, hebben we daar allemaal moeite mee.

Het is dus veel beter te aanvaarden dat veel gaat veranderen en om mee te bewegen. Het is namelijk ook zo, dat alles dat wegvalt ruimte maakt voor nieuwe dingen, die anders nooit ons zouden toevallen.

 

De sterren in 2014

De meeste van bovengenoemde standen werken ook in 2014 door.

Zo krijgen we te maken met het 5e en 6e uitgaande vierkant tussen Uranus en Pluto. Komend jaar vinden deze plaats op 21 april (2e Paasdag) en op 15 december.

Neptunus loopt nog tot 30 maart 2025 in het eigen teken Vissen.

De onderlinge receptie tussen Pluto en Saturnus loopt op 23 december 2014 af om in 2015 nog kort even terug te keren.

Andere opvallende gebeurtenissen in 2014 zijn: de retrograde gang van Venus begin 2014 en de retrograde gang van Mars (1 maart tot en met 20 mei).

De oppositie van Jupiter met Pluto herhaalt zich in 2014 op 31 januari en 21 april. Opvallend zijn verder de vele malen dat er een Groot Vierkant een rol speelt, soms samen met een driehoek, soms samen met een vlieger. Het staat garant voor een jaar met veel verandering en regelmatig ook spanning. Bij het vierkant zijn steeds de planeten Pluto en Uranus en vaak ook Jupiter betrokken. De energie is dus gericht op vernieuwing en zuivering in levensovertuiging en inzicht. Vooral daar waar bestaande macht niet wil wijken kan macht en onmacht een belangrijk thema zijn.

De belangrijke energieën waar we in 2014 mee te maken krijgen, zijn dus vooral afkomstig van de langzaam lopende planeten (Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto).

 

Saturnus transits hebben de bedoeling je iets te leren van de Saturnus kwaliteit in je horoscoop (discipline, structuur, en bewustwording).

Het levensgebied dat door Saturnus wordt geraakt wordt op orde gebracht en ongewenste en overbodige zaken worden verwijderd. Nu Saturnus en Pluto in onderlinge receptie lopen zal in veel gevallen ook echte zuivering plaatsvinden.

 

 

Uranus transits helpen je achterhaalde normen en waarden los te laten en uit te groeien boven het aanvaardbare, dat je omgeving je oplegt, naar hetgeen je zelf werkelijk belangrijk vindt. Uranus is per definitie revolutionair, hetgeen erg zichtbaar is in de manier waarop Uranus zich door de dierenriem beweegt: “er dwars op” als het ware.

 

Neptunus in Vissen bereikt haar doel door eerst ongewenste structuren te laten verdwijnen, zodat nieuwe kunnen ontstaan. Wat wordt er opgelost? Zaken die moeten worden afgebroken omdat ze niet meer voldoen. Neptunus bewerkstelligt het nieuwe niet, maar inspireert het denken. Voor het bewerkstelligen is de interactie tussen Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto van groot belang.

Neptunus geeft je de ruimte om compassie te leren voor je medemens en een werkelijk universele onpersoonlijke liefde te ontwikkelen. Dat vraagt opoffering en een frequente en diepgaande afstemming op de kosmos.

 

Vervolgens hebben we nog Pluto nodig om de totale wedergeboorte te leren. Pluto is de zuiveraar, Neptunus de oplosser en Uranus de veranderaar. Wat door Uranus wordt gestart wordt door Saturnus in structuur gegoten, door Jupiter uitgebouwd en door Pluto gezuiverd.

 

Natuurlijk zal dit alles niet steeds harmonieus tot stand komen.

Daarvoor zijn er teveel ego’s in de wereld die het belang van het geheel niet wensen te dienen.

De energieën voor het komende jaar zullen daar stap voor stap verbetering in brengen, soms door het werkelijk evolueren en transformeren, maar ook regelmatig door gebeurtenissen, die ons overkomen en die ons dwingen onze voornemens en handelen te veranderen. Die gebeurtenissen kunnen soms ook heftig zijn, vooral daar waar dat nodig is.

 

Wat betekent het voor 2014?

Het uitgaande vierkant tussen Uranus en Pluto wordt in de astrologie gezien als een crisisperiode. Het proces dat bij de laatste conjunctie (1965 en 1966) is begonnen, wordt nu getest en bijgestuurd.

De meest opvallende van deze gebeurtenissen indertijd waren:

 

  • Militaire coup in Syrië waardoor Assad (de vader van de huidige president) aan de macht komt;

 

  • Begin culturele revolutie in China;

 

  • Begin van de ruimtevaart naar andere planeten met de Voyager missie. In 1965 ontdekte ene Gary Flandro dat Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus eens in de 176 jaar zo aan de hemel staan dat het met één missie mogelijk was alle vier de planeten te bezoeken. Met de Pioneer 10 en 11 werd getest of het mogelijk was voorbij Jupiter en Saturnus te komen. Met de Voyager moest voorbij Neptunus gekomen worden.

 

  • Vorming van de Europese Unie met het verdrag van Brussel waar op 8 april 1965 het fusieverdrag werd gesloten.

 

Uitgaand van de principes van de betekenis van dit uitgaande vierkant, is wat er nu speelt in Syrië volledig verklaarbaar.

In China wordt de culturele revolutie van Mao weer opgerakeld, met dien verstande dat er nu door autoriteiten excuses worden gemaakt voor wat zich indertijd heeft voorgedaan.

 

Onlangs verliet de Voyager 2 ons zonnestelsel en verdween in de interstellaire ruimte;

 

Met betrekking tot de Europese Unie speelt ook het nodige, met name in de verdeling van macht tussen de landen en de Europese Commissie en daarnaast ook in de uitingsvorm van de Euro. Er vindt als het ware een echte krachtproef plaats op de zuiverheid van de intenties van betrokkenen in het verleden. Dat moet leiden tot veranderingen in het financiële stelsel waarbij banken en andere instellingen het belang van een ieder moeten dienen en niet alleen de rijken nog rijker maken en als het fout gaat dat afwentelen op de gemeenschap.

 

In 2014 vallen deze uitgaande vierkanten op 21 april en 15 december. Het vierkant van 21 april valt midden in een eclipsperiode, d.w.z. dat ze kort voor of na een zonsverduistering plaatsvinden. Dat gebeurde ook op 3 november 2013. De gebeurtenissen van dat moment zullen ons waarschijnlijk nog scherp voor de geest staan (denk aan de taifoen op de Phillippijnen), maar in april 2014 verwacht ik een duidelijk andere sfeer. Door de eclips kunnen zich rampen voordoen, die we als vingerwijzing moeten beschouwen. De maand april zal ondanks de erg grote energie, die ook de nodige spanning veroorzaakt, toch voor baanbrekende vernieuwingen en veranderingen kunnen zorgen.

 

2014 per maand

De maand januari zal voor veel mensen niet eenvoudig zijn.

Het “Grote Vierkant” gevormd door Uranus, Pluto, Jupiter en Mars bepaalt de sfeer. De Nieuwe Maan van 1 januari, conjunct Pluto vraagt om nieuwe inspiratie, gebaseerd op zuivering. Alle vernieuwing die op machtsbehoud of machtscreatie wordt gebaseerd is gedoemd te mislukken.

De energie van dit “Grote Vierkant” houdt enige tijd aan tot 9 januari.

Deze hele maand loopt Venus retrograde in Steenbok en op 31 januari als Venus weer recht gaat lopen, gebeurt dat conjunct Pluto op de 14e graad Steenbok. Voorafgaand wordt door Venus op 22 januari samen met Uranus, Pluto, Jupiter en de Maan een volgend “Groot Vierkant” gevormd. De 14e graad Steenbok gaat erom alles wat blijvende waarde vertegenwoordigt in de sociaal culturele geschiedenis van groepen te herwaarderen en in het heden nieuw leven in te blazen. Mooi symbolisch is dat deze graad nu wordt geaccentueerd door Venus, de planeet van materiele en immateriële waarde. Een goed moment ook voor maatregelen om complicaties van de financiële crisis op te lossen.

Op 31 januari is er een exacte oppositie tussen Jupiter en Pluto. Samen met Uranus wordt een T-vierkant gevormd, een ander spanningsaspect dat om grote veranderingen vraagt. Door deze energie kunnen grote ontdekkingen maar ook plotselinge politieke omwentelingen optreden.

De maand februari verloopt rustiger. Houdt er rekening mee dat Mercurius op 6 februari weer een retrograde periode begint. Wees dan voorbereid op technische storingen, vertraging en apparatuur die defect raakt. Verzorg ook je auto goed, want plotselinge koude kan problemen veroorzaken. Verder is het geen goede tijd om gecompliceerde overeenkomsten af te sluiten. Er zal een addertje onder het gras blijken te zitten. Op 28 februari is deze periode weer voorbij. Op 21 februari genieten we nog even van een positieve maar wel heel dromerige energie van een grote waterdriehoek.

De maand maart begint al direct met een retrograde periode van een andere planeet, Mars. Dit duurt tot 20 mei.

Deze hele periode zal het vaak aan energie ontbreken. Een voordeel is dat oorlogszuchtige impulsen worden afgeremd. Het is een goede zaak om je energie bedachtzaam te besteden. Overhaast handelen pakt nu niet goed uit.

Op 8 maart hebben we de positieve energie van een grote luchtdriehoek. Er zal veel en emotioneel beheerst gedebatteerd kunnen worden. Op 17 en 18 maart ontmoeten we weer de energie van een Groot Vierkant.

We kunnen de optredende spanning afweren door liefdevol op te treden en voor we reageren ons te verdiepen in de werkelijke bedoeling van de ander.

Vanaf 5 april dient zich een volgend groot vierkant aan, weer spelen Uranus, Jupiter, en Pluto een rol, ook ditmaal samen met Mars. Deze gaat samen met een grote driehoek waarmee Mars de verbinding maakt. Bedachtzaam en integer optreden is hier het devies.

Dit grote vierkant houdt langere tijd aan en wel tot einde mei. Het is een riskante tijd met aan de ene kant geweldige mogelijkheden tot vernieuwing, aan de andere kant kunnen zaken heel gemakkelijk uit de hand lopen en escaleren in gewelddadigheid.

Als op 16 april naast het grote vierkant er ook een Grote Driehoek en een Vlieger worden gevormd zijn de mogelijkheden tot vernieuwing enorm. Jupiter maakt nu zijn volgende oppositie met Pluto (op 25 april exact) en vormt op de 14e graad Kreeft de verbindende schakel tussen deze kosmische verbanden. De 14e graad Kreeft staat bekend als de graad van beroemdheid. Voor mensen die hun Zon op deze graad hebben (geboren op of omtrent 5 juli) is dit een fantastische tijd met ongekende mogelijkheden, maar ook in april geborenen, die in deze periode jarig zijn krijgen uitstekende kansen. Laat de kansen niet aan je voorbij gaan en grijp je mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de mensheid met beide handen aan. Op 21 april maken we het 5e uitgaande vierkant mee tussen Uranus en Pluto. Op 27 april komt er een einde aan deze enerverende periode.

De Zonsverduistering van 29 april op 9e graad Stier vraagt onze aandacht voor de natuur als bron van alle leven, gesymboliseerd door de Boom des Levens.

In de tarot vinden we de totaliteit van de voorgaande symboliek terug in de kaart Het Rad van Fortuin. We noemen dit ook wel de lotskaart, die staat voor onverwachte wendingen en krachten die vrij spel hebben. Aanvaard het lot en beweeg mee op de dynamiek van de gebeurtenissen, is hier de boodschap.

Gedurende de maand mei zal het Groot Vierkant dat begin april gevormd werd, zijn stempel op de gebeurtenissen blijven drukken. In eerste instantie zal dit als nasleep van de Zonsverduistering als moeizaam worden ervaren. Er kunnen zich rampen voordoen en ook belangrijke mensen overlijden. Tussen 15 en 20 mei is de energie wat positiever.

Op 20 mei verandert de energie van bedachtzaam naar meer actiegericht. De planeet Mars gaat weer direct lopen en maakt nog steeds deel uit van het grote vierkant. Situaties kunnen explosief zijn en uit de hand lopen.

Gedurende de maand juni blijft de situatie explosief. Er kunnen zich de nodige conflicten, explosies of aanslagen voordoen. Tussen 7 en 30 juni loopt Mercurius retrograde, nu in de tekens Kreeft en Tweelingen. Weer een periode waarin communicatie en reizen moeizaam kan zijn en complexe contracten beter niet kunnen worden afgesloten.

Vanaf 30 juni verandert de energie. Er verschijnt weer een grote driehoek met een vlieger. Deze geeft veel inspiratie en energie en nieuwe inzichten.

De maand juli begint dus met veel inspiratie. Deze periode loopt enige tijd door. Op 10 juli staan we onder invloed van een harmonische rechthoek, we willen veranderingen nu veel constructiever realiseren.

Tussen 20 en 30 juli ondervinden we positieve energie. De sfeer is constructief en liefdevol. Veranderingen worden eenvoudig tot stand gebracht. In deze periode is de 12e graad van het teken Kreeft de voedingsbodem. Janduz noemt deze graad de graad van hoge wijsheid. Treffend is dat Albert Einstein deze graad als AC (ascendant) had. De symboliek van deze graad heeft ook een spirituele dimensie, namelijk de belofte van de geboorte van het Goddelijke in de mensenziel.

De maand augustus geeft veel wisselende energieën, maar de spanning is duidelijk minder al is de sfeer zeker niet ontspannen te noemen. Op 29 augustus zijn we extra gevoelig voor alcohol en medicijnen. Wees er dus extra terughoudend mee.

De maand september geeft een duidelijke positieve energie.

Op 12 september is de stemming emotioneel, idealistisch en liefdevol en zijn we in staat diepe geheimen met elkaar te delen. Let erop dat de intentie zuiver is, later kan blijken dat men zich hier en daar heeft laten misleiden.

Eind september is een goede tijd om aan veranderingen te werken. Zaken veranderen soepel en kunnen leiden tot nieuwe doorbraken.

Deze positieve energie zet zich voort in de maand oktober.

Tussen 4 en 25 oktober maken we de 3e periode mee waarin Mercurius retrograde loopt. Nu in het teken Weegschaal. Het kan leiden tot misverstanden en communicatieproblemen met de partner.

Daarnaast kunnen allerlei technische en elektronische storingen optreden. Wees weer terughoudend met het afsluitend van gecompliceerde contracten.

Vanaf 10 oktober breekt er weer een eclipsperiode aan. Weer een tijd waarin er zich allerlei opvallende gebeurtenissen afspelen en bekende wereldburgers overlijden. De Zonsverduistering op 23 oktober vindt plaats op de 1e graad Schorpioen. Naast Zon en Maan bevindt ook Venus zich op deze graad.

De 1e graad van een teken geeft de hele essentie weer van het teken en bij Schorpioen is dat transformatie. De energie van de conjunctie van Zon, Maan en Venus staat voor een harmonieus samen gaan van geest en gevoel. Maar door de verduistering zijn we niet verbonden met het zelf en ontbreekt de harmonie en wordt de energie emotioneel. De transformatie wordt hier dus bevorderd door de consequenties van het emotioneel handelen. Uiteindelijk gaat het om transformatie van hebzuchtige motieven naar een herwaardering van deze hebzucht.

De maand november zal wisselende energieën brengen. Op 10 november wanen we ons op een roze wolk en kunnen we gedesoriënteerd raken. Midden november daarentegen zal de sfeer veel meer gespannen zijn. We kunnen te maken krijgen met agressie. De laatste dagen van november geven een positiever energie, alhoewel er spanning kan worden gevoeld tussen ratio en idealen, tussen rede en inspiratie.

De positieve energie loopt door begin van de maand december. We naderen het 6e uitgaande vierkant van Uranus en Pluto dat op 15 december exact zal zijn, nu op de 13e graad van Ram en Steenbok.

De positieve energie wordt geleidelijk veranderd in een zich langzaam opbouwende spanning. Weer zullen de veranderingen zich al dan niet plotseling voordoen en soms een grote invloed hebben.

Op 23 december 2014 verlaat Saturnus tijdelijk voor een aantal maanden het teken Schorpioen en gaat naar Boogschutter.

Een geheel nieuwe energie treedt aan.

Saturnus voelt zich niet thuis in het teken Boogschutter. Boogschutter staat voor grenzeloze groei en Saturnus wil daar paal en perk aan stellen. Saturnus in Boogschutter geeft ook een versterking van het gevoel van rechtvaardigheid en bevordert het zorgvuldig en gestructureerd onderzoek. We zullen daar zeker iets van meekrijgen aan het einde van 2014. Verder is de onderlinge receptie van Saturnus met Pluto nu beëindigd en zal de energie van Pluto in Steenbok verhevigen. We kunnen dus meer te maken krijgen met autoriteiten die de greep op ons leven willen versterken en ons allerlei beperkingen zullen proberen op te leggen.

Geraadpleegde bronnen en literatuur:

Helene en Willem Koppejan: Beeldgids van de dierenriem

Dane Rudhyar: Astrologische Mandala