Maandelijks archief: maart 2011

Retraite op kasteel Slangenburg

Retraite op kasteel Slangenburg

Inleiding
Zo’n 6 jaar geleden kwam ik tijdens een korte vakantie in de Gelderse Achterhoek bij toeval terecht op Kasteel Slangenburg. Ook bezocht ik er de kapel van de abdij van de Benedictijnen. Een weldadige atmosfeer kwam me bij binnenkomst tegemoet en ook de rust die van het geheel uitging sprak me sterk aan. Ik nam me voor hier ooit terug te komen voor een retraite.

Progressieve Nieuwe Maan
Toen ik een aantal maanden geleden besefte dat er een progressieve Nieuwe Maan voor me aan kwam (als astroloog ben ik daar in geïnteresseerd) en ik, om die echt te kunnen ervaren, een aantal dagen in alle rust wilde doorbrengen, kwam het beeld van die kapel met zijn serene warme rust weer tot me en ik besloot bij die gelegenheid terug te keren. Na kort zoeken vond ik de website met informatie en na een kort telefoontje was de retraite geregeld. De bijzonderheid van de wonderlijke naam van de kamer, waarin ik mijn intrek zou nemen, “Biezenmandje”, drong toen niet onmiddellijk tot me door.
Een progressieve Nieuwe Maan is een nogal zeldzame gebeurtenis, die ongeveer eenmaal in de 30 jaar in iemands leven plaatsvindt. Het gaat om het moment waarop Zon en Maan in hun progressie (volgens het systeem een jaar voor een dag) samen weer op dezelfde graad van de dierenriem staan. Progressies worden door een astroloog, naast de transits (de actuele stand van de planeten ten opzichte van de geboortehoroscoop), gebruikt om aan te duiden welke invloeden er in het leven van een individu spelen. De astroloog Jeff Green geeft in zijn boek over Pluto de volgende definitie om beide te onderscheiden:
– bij transits veranderen de omstandigheden, en daarna het innerlijk;
– bij progressies is er eerst een innerlijke verandering waarna een uiterlijke volgt.
In mijn beeld zou ik eraan willen toevoegen, dat een progressie de ziel voorbereid op de veranderingen, die vervolgens door transits worden geaccentueerd.
De graad waarop de progressieve Nieuwe Maan zich afspeelt geeft aanwijzingen voor de weg in de volgende levensfase (een nieuwe Maan geeft altijd een Nieuw begin aan, een progressieve Nieuwe Maan een nieuw begin met een sterk innerlijke beleving daarvan). Dus de naam van de kamer “Biezenmandje” was wel heel toepasselijk.

De 21e graad Stier
De 21e graad Stier waarop deze progressieve Nieuwe Maan zich afspeelde wordt in het boek “Beeldengids van de dierenriem” van Helene en Willem Koppejan in symbolen uitgelegd.
Ze gebruiken daarbij de beelden volgens Janduz en de beelden volgens de Sabian symbolen uit de astrologische mandala van Rudhyar en Jones. Volgens de schrijvers werken de Janduz beelden meer op het etherische Maan-vlak (ook wel het uiterlijk symbool genoemd) en de Sabian symbolen daar doorheen, als een verhoging en verdieping op het innerlijk astraal niveau van de chakra’s of energiecentrums (ook wel het innerlijk symbool genoemd).
Het beeld volgens Janduz luidt: “Een uil, hoog in de boom gezeten, kijkt naar een slang, die zich om een tak heeft gerold. Beneden hen dringt een beer door het kreupelhout. Hij draait zijn kop opzij en laat zijn tanden zien”. Deze graad wordt een graad van “waakzaamheid” genoemd. De groei van het bewustzijn laat een groot potentieel zien, als de vrede in zichzelf gevonden wordt. Een mooie interpretatie in een periode met stevige Pluto transits op mijn geboortehoroscoop zoals Pluto opposiet Saturnus en Pluto vierkant Neptunus.
Het beeld volgens de Sabian symbolen luidt: “Een zich bewegende vinger wijst op belangrijke passages in een boek”. Het symboliseert de vinger van God die aangeeft waar men is in zijn levensboek en op welke manier men tot spiritueel begrijpen kan komen om zaad te worden van kennis aan toekomstige generaties.

Kasteel Slangenburg
Toen ik het kasteel betrad aan het begin van mijn retraite periode werd ik uitermate gastvrij ontvangen door een van de gastvrouwen. Ze legde me uit dat het kasteel ooit in bezit is geweest van een serie adellijke families, waarvan in het begin van de vorige eeuw de laatste telg overleed. Het kasteel werd toen tijdelijk bewoond door een groep Benedictijner monniken die uit Brabant waren gekomen om in de rust van deze prachtige omgeving een klooster te bouwen. Toen dat klooster klaar was, werd het kasteel ingericht als gastenhuis.

Sinds de 50-er jaren van de vorige eeuw fungeert het als zodanig. Het wordt in opdracht van de paters beheerd door leken. De gasten komen uit alle windstreken en met diverse aanleidingen om te mediteren. Het overeenkomstige wordt gevonden in de behoefte aan rust en afzondering. Die kan ruimschoots gevonden en ervaren worden. Er zijn vaste tijdstippen voor ontbijt, lunch, souper en koffiepauzes, de momenten dat de gasten elkaar aan tafel kunnen ontmoeten en samenzijn met de gastvrouwen/heren en een geestelijke verzorger. Men heeft verder alle ruimte te mediteren, wandelen, fietsen, een bezoek te brengen aan de abdij, te lezen in een fraaie bibliotheek, piano te spelen of in de huiskamer ervaringen uit te wisselen. Niets moet!
De inrichting van de kamers is goed en basaal, de kosten zijn erg redelijk en het eten is uitstekend. Van de gasten die er tijdens mijn verblijf waren, was zo’n 75% er een of meerdere keren eerder geweest.
Elke dag zijn er mogelijkheden missen bij te wonen in de kapel van de abdij en eenmaal per week kan dat ook in de kapel op het kasteel. De deelname is volledig vrijwillig.
Naast de deelname aan een aantal missen, bezocht ik dagelijks, na een fikse wandeling door de schitterende natuur rondom, de kapel van de abdij. Een heerlijke plaats om in alle rust te mediteren op de reden van mijn retraite en de symboliek van de 21e graad Stier. Ook was er gelegenheid om deel te nemen aan een geleide meditatie en aan een ZEN meditatie in het stiltecentrum van de abdij. Ik heb zelf alleen de geleide meditatie bijgewoond, een heerlijk ontspannende ervaring.
Ik las veel, ik had zelf wat materiaal meegenomen o.a. over het boek van Alice Baily over de relatie tussen fysiek lichaam, etherisch lichaam en gezondheid en een boek van Prof. Stoop met als titel “Darwin, liefde en God”. Het stelt de leer van de Rooms katholieke kerk, met betrekking tot het scheppingsverhaal en het celibaat  ter discussie. Een zeer leesbaar boek over niet al te eenvoudige materie.

Mijn ervaring
De progressieve Nieuwe Maan vond plaats op de laatste dag van mijn verblijf. Ik was naar de kapel van de abdij gewandeld, volgens een route in de vorm van een lemniscaat en kwam er als in een flow aan. Er was niemand, er stonden wat kaarsen te branden in een bijna volle cirkel. Door er 2 bij te plaatsen kon ik er het Omega symbool Ω van maken. De astroloog Rudhyar, verkondiger van het idee van “seed-men”, heeft ooit de “Omega state” genoemd als de meest ultieme staat van –bewust- zijn. Het leek mij een mooi beeld om op te mediteren. Vervolgens ging ik de kapel binnen, de flow bleef en de beelden over de accenten van mijn bijdragen aan de maatschappij werden me duidelijk.

Kort na het tijdstip van de progressieve Nieuwe Maan verdween de flow. Ik keerde terug naar het kasteel waar ik afscheid nam van al die fijne andere gasten en de aanwezige gastvrouwen. Een aantal heerlijke dagen met een bijzondere innerlijke beleving was ten einde. Voldaan ging ik naar huis, met het vaste voornemen weer terug te keren.
Voor informatie over Kasteel Slangenburg zie www.kasteelslangenburg.nl .