Maandelijks archief: april 2010

Astrobiografie Antoine Saint Exupery

Door: Jan C. Weber

Antoine de Saint-Excupery (1900-1944)

Verantwoording

Ooit in mijn leven heb ik 2 boeken gelezen van Antoine de Saint Exupéry. Het leek puur toeval hoe “De kleine Prins” en “Nachtvlucht” in mijn leven waren gekomen. “De kleine Prins” kwam ik op het spoor, toen ik een cadeau voor een goede vriend zocht en ik er gelijk voor mezelf ook maar een exemplaar van kocht. En “Nachtvlucht” toen mijn jongste dochter voor haar eindexamen een boekenlijst moest samenstellen waar dit boek op stond. Het intrigeerde me, ik kocht het boek en het heeft me nooit meer losgelaten. Nog steeds heb ik een droom om ooit naar Patagonië te reizen, waar een groot deel van het boek zich afspeelt. Toen ik later in het kader van de opleiding astrologie een astrobiografie moest schrijven, wist ik zo snel niet over wie het zou gaan, maar in de boekhandel werd dat snel duidelijk. Er stond een biografie over St Exupéry en het besluit was snel genomen.

Deze boeken blijken achteraf zijn meest autobiografische werken te zijn. En erg treffend is dat in beide werken de piloot verongelukt en verdwijnt in het niet. Dat blijkt een verbluffende parallel te zijn met de feitelijke afloop van het leven van Antoine de Saint Exupéry. Hij verdwijnt op een verkenningsvlucht aan het einde van de 2e wereldoorlog. Zijn lichaam en toestel zijn nooit gevonden. Naast het feit dat het werk van Saint Exupéry me altijd al erg heeft geboeid, intrigeren bovenstaande feiten me dermate, dat ik met behulp van de astrologie hiervoor een verklaring wil vinden. Maar tijdens het lezen van zijn biografie (geschreven door Paul Webster) kwam ik nog vele andere thema’s tegen, die ik eveneens astrologisch heb proberen te duiden. In de uitwerking geef ik eerst een korte samenvatting van zijn levensloop. Daarna geef ik per thema de astrologische duiding.

Korte levensbeschrijving

Antoine de Saint-Exupéry is geboren op 29 juni 1900 om 9:06 GMT in Lyon in Frankrijk, in een streng katholiek maar ook aristocratisch geslacht, als de middelste in een gezin met 5 kinderen. Hij is daarin de oudste zoon.   Zijn jeugd brengt hij door op het landhuis van de familie in Saint-Maurice 50 km buiten Lyon.  De omgeving is daar erg natuurlijk. De belangrijkste opvoeders zijn een gouvernante en zijn moeder.

Zijn vader overlijdt plotseling op 14 maart 1904. De gedwongen verkoop van dit huis in 1932 beschouwt hij dan ook als een groot verlies.   Zijn moeder is erg cultureel, daarom wordt daaraan in de opvoeding veel aandacht besteed. Zijn moeder stelt nogal veel eisen aan schoonheid, ook aan zichzelf, vooral om als vrouw perfect te zijn. Dit gegeven heeft veel invloed gehad in het leven van Saint Exupéry, en vooral op zijn problemen in relaties met vrouwen. De ergste straf die zijn moeder hem kon aandoen is, hem zonder omhelzing naar bed te sturen. (zie ook in laatste brief die hij voor zijn dood aan zijn moeder stuurt). Familie en vrienden hebben altijd een belangrijke betekenis voor hem gehad. Hij heeft al in zijn jeugd een passie voor schrijven. Een aantal voorbeelden van werkstukken op school geven daar duidelijk blijk van.   Zijn oom en grootvader, die voogd zijn geworden na het overlijden van zijn vader, sturen hem op 7 oktober 1909 naar een door Jezuïten geleide militaire school. Deze periode heeft hij als erg onprettig ervaren. Omdat de resultaten op school sterk te wensen overlaten komt er van een militaire carrière overigens weinig terecht.  

Tijdens een korte vakantie thuis in 1912 maakt hij zijn eerste pleziervlucht, en begint daarna door steeds lessen te nemen zijn vliegervaring op te bouwen. In 1914 en 1915 krijgt hij een zeer slechte verstandhouding met zijn grootvader en verbreekt de relatie met hem. Het overlijden van zijn jongere broer François in 1917, beschouwt hij als een les in het aanvaarden van het noodlot.   In het begin van de eerste wereldoorlog is hij te jong om te worden ingedeeld in het leger. Tegen het einde van de oorlog is er sprake van dat hij naar het front zal worden gestuurd. Op de dag waarop dat ook werkelijk zal gebeuren, wordt de wapenstilstand, die een einde maakte aan deze oorlog, afgekondigd.   Na de oorlog vervult hij zijn militaire dienstplicht. Hij wordt ingedeeld bij een jachteskader van de luchtmacht. Op 18 juni 1921 maakt hij daar zijn eerste solovlucht.
Zijn eerste ongeluk vindt plaats in januari 1923. Hij stort dan neer bij een landing met een watervliegtuig op zee, maar komt er met een nat pak vanaf.   Zijn eerste liefde betreft Louise de Vilmorin, in de herfst van 1923 maakt deze een einde aan de relatie, Antoine in verdriet achterlatend.   In de periode van 1926-1932 werkt hij voor een luchtpostlijn, de eerste periode in West Afrika, in 1929 gaat hij naar Zuid-Amerika. Op 12 april 1931 trouwt hij met Consuelo, een Zuid-Amerikaanse weduwe. Dit huwelijk was niet bijster gelukkig, deels door de grotere passie van Antoine voor vliegen, en deels door een chronisch geldgebrek. Hoewel in 1938 de scheiding wordt uitgesproken, blijft de passie van Antoine voor Consuelo altijd aanwezig. Zo moet hij in 1935 gedwongen verhuizen omdat de rekeningen niet meer betaald kunnen worden.   Zijn vliegcarrière wordt getroffen door vele ongelukken, die hij soms op een wonderbaarlijke manier overleeft. Daarbij heeft hij een opvallende drive om steeds lange afstand vliegrecords te willen verbeteren.

Opvallende voorvallen tijdens zijn werk bij de luchtpost:
– Bewaken van een verlaten basis in de Sahara (Kaap Juby) tegen bendes.
– Grote nonchalance waardoor veel bijna ongelukken en ongelukken gebeuren
– Ontwikkeling volwassenheid (juli 1928) waardoor hij bedrijfsregels ging negeren en problemen kreeg met superieuren.

In de 2e wereldoorlog was hij oorlogsvlieger. Voor zijn gevaarlijke verkenningsvluchten aan het begin van de 2e wereldoorlog krijgt hij in 1940 het Croix de Guerre.   Naast zijn bezigheden als schrijver heeft hij een grote passie voor de luchtvaart. Hij wordt gedurende zijn leven al bekend als gewaardeerd auteur. Hoewel zijn werk niet erg omvangrijk is (in totaal nauwelijks 1000 pagina’s) is hij de best verkochte Franse auteur geworden.

Zijn belangrijkste werken zijn:
Courier Sud (1929)
Nachtvlucht (1931)
Terre des Hommes (1939)
De kleine Prins (1942)
Pilot de Guerre (1942)

Voor ‘Nachtvlucht” ontving hij de Prix Feminin in 1931. Na de verschijning van dit boek kreeg hij vooral van zijn collega’s vliegenier kritiek te verduren, die hij zo onrechtvaardig achtte,  dat hij gedurende langere tijd het schrijven liet voor wat het was. Antoine had het boek geschreven als een hommage aan het heldenwerk van zijn collega’s en voelde dit als een dolksteek in de rug. “Terre des hommes”, dat ook in de USA verschijnt, brengt hem de meeste roem. In Frankrijk krijgt hij bij de Academie Française de “grand prix du roman” en in de USA ontvangt hij in 1941 de National Book Award.

“De kleine Prins’, zijn meesterwerk, heeft als thema het wegvallen van zekerheden uit de jeugd, en het betreden van de wereld der volwassenen. Antoine heeft dit zelf altijd als een groot mysterie beschouwd en de logica in de wereld van volwassenen nooit kunnen begrijpen. In “De kleine Prins” waren ook zijn ervaringen met wilde dieren uit Cap Juby verwerkt en de wonderbaarlijke redding na een vliegongeluk in de woestijn. Antoine staat daarin zelf model voor zowel het kind als voor geïsoleerde piloot. Ook de relatie met Consuelo wordt via de roos die de kleine Prins een jaar “beschermd” achterlaat op een bijzondere manier weergegeven. Hij heeft ongetwijfeld haar eenzaamheid tijdens zijn lange afwezigheid als vliegenier gevoeld. Het boek eindigt met het verdwijnen van de kleine prins. De voorspelling “Het zal lijken dat hij dood is, maar dat zal niet waar zijn”, lijkt op een voorspelling voor zijn eigen dood. De thema’s initiatie, ontdekking, transformatie, verbondenheid en terugkeer naar de bron lopen als een rode draad door dit sprookje voor volwassenen. Het boek is in feite ook een appel om dat innerlijk kind in je dat in de wereld der volwassenen steeds wordt weggestopt, toch te voeden en naar buiten te laten treden.

Adembenemende avonturen komen in zijn werk weinig voor. Hij is daar te bescheiden voor en kan in dat soort thematiek te weinig spiritueel verheffende elementen kwijt. In zijn boeken zijn de thema’s leven en dood in relatie tot het vliegen verweven. Het lijkt dan ook geen toevalligheid dat het noodlottig einde van de vlucht in zijn boek “Vol de Nuit” bijna net zo veel raadsels oproept als zijn eigen dood. Dat hij naast het schrijven ook films heeft geregisseerd is minder bekend. De door hem geregisseerde film “Atlantique”, uit 1936 is echter ook een groot succes.   In 1941 constateert Antoine met droefheid dat allen die de route naar West Afrika en Zuid Amerika als piloot mede tot stand hebben gebracht inmiddels zijn overleden. Zijn brieven vanaf dat moment geven uiting aan zijn doodswens en een spirituele hergeboorte. Hij verdwijnt op de laatste julidag 1944 als oorlogsvlieger, ergens bij het passeren van de Middellandse Zee kust ter hoogte van Nice. Er wordt nooit iets gevonden dat deze verdwijning kan verklaren.

ASTROLOGISCHE DUIDING


Algemeen   In de radix horoscoop staat de Zon in Kreeft in het 11e huis oppositie Saturnus (Zon is heer 12, Saturnus is heer 5). Zijn Asc. is 4:26 Maagd. De Maan bevindt zich op 4:31 Leeuw in 11.
Opvallend is dat alle horoscoopfactoren in 3 huizen zijn geplaatst (het 4e huis met Jupiter, Saturnus en Uranus, het 10e huis met Mars, Pluto en Neptunus, en een stellium in het 11e huis met Zon, Venus, Mercurius en Maan).
Dit gegeven maakt duidelijk dat vrienden, herkomst en maatschappelijke positie belangrijke elementen zijn. Andere belangwekkende elementen zijn de oppositie van Jupiter CN Uranus in 4 met Mars CN MC in 10, (die behoefte geeft om zich sterk in het openbaar te manifesteren) samen een halve vlieger vormend met de Maan-Mercurius conjunctie in Leeuw in 11. Deze conjunctie vormt de basis voor zijn gevoelvolle, idealistische manier van schrijven.   Vooral ook is de Yod figuur van Saturnus als Apex planeet in 4 met Mars in 10 en Mercurius (conjunct Maan) in 11 opvallend , waarbij Saturnus OP Zon en Neptunus (tetradische Yod). De uiting van deze figuur in het ik (Zon) wordt sterk idealistisch gekleurd door Neptunus. De stijl van uiten die in zijn werk is terug te vinden valt hier volledig door te verklaren evenals zijn neiging lange afstandsrecords te willen vestigen, in de publiciteit te willen komen, maar de kritische kanttekeningen emotioneel niet aan te kunnen. Gevolg hiervan is dat hij altijd een probleem heeft gehad met autoriteit (Saturnus) in zijn leven. Zijn energie (Mars), gevoel (Maan) en rede (Mercurius) worden daardoor niet ingekaderd. Dit is in elk geval een verklaring voor het soms nonchalante vertrouwen vanuit het gevoel en rede (Conjunctie Maan met Mercurius) en onverantwoordelijk gedrag dat hij tijdens het vliegen meermalen aan de dag legde. Ook valt zijn indirecte rebellie tegen het gezag (Saturnus) met een wegvluchten vanuit het eigen ik naar ideële werelden hier goed uit te verklaren. Zijn “Le petit Prince” is een werkelijk toonbeeld van de uiting van deze Yod. We zien dus dat Yod’s ook tot verbluffende intellectuele staaltjes kunnen leiden. Alleen de eigenaar van de Yod is er meestal niet zo blij mee (gedurende zijn leven).

De vader
Toen hij bijna 4 jaar was overleed zijn vader. Op dat moment stond Uranus-t CN Saturnus-r en OP Zon-r, en
Neptunus-t in 10e huis OP Saturnus-r en Uranus-t.
Antoine heeft dit ongetwijfeld als een plotseling verdwijnen uit zijn leven ervaren.

De moeder
De moeder is voor St Exupéry altijd erg belangrijk en een groot voorbeeld geweest. Met de Maan in 11 in Leeuw is er behoefte aan een gevoelvolle creativiteit. Deze werd door zijn moeder ook sterk gestimuleerd.
De spanning tussen de oppositie Uranus CN Jupiter met Mars CN MC werd overbrugd in de halve vlieger door de Mercurius-Maan conjunctie. De Maan draagt ook  bij aan een geïdealiseerde uiting van de ervaren werkelijkheid in zijn activiteiten.   Saint Exupery als echtgenoot en vader Venus is in zijn radix niet geaspecteerd en loopt retrograde. Dit geeft een verklaring voor de moeite die hij had om relaties aan te gaan en in stand te houden. Hij trouwt op 12 april 1931 met Consuelo.  Antoine heeft dan Neptunus-t (heer 7) CN AC, en Venus-t in Vissen in 7, Ten tijde van het huwelijk met Consuelo, was Venus-pr nagenoeg conjunct Zon-r en ging Venus-pr weer direct lopen. Saturnus is heer 5, omdat deze ook de apex planeet is in de eerder beschreven tetradische Yod, voelt hij zich volstrekt onzeker in een rol als huisvader (ook OP Zon en Neptunus). Hij heeft er ook gewoon geen zicht op. Dat verklaart ook het feit dat hij nooit de verantwoordelijkheid is aangegaan voor kinderen.

Saint Exupery als schrijver
Saint Exupéry stond bekend als een perfectionistisch schrijver. Het resultaat van deze boeken kwam pas na een zeer intensief proces tot verbeteren van de taal tot stand. Zijn schrijfstijl gaf uiting van een grote nauwkeurigheid (Maagd op AC) en schoonheid en een diepe emotionele kracht. Adembenemende avonturen komen in zijn werk weinig voor door zijn bescheidenheid (Zon, Venus en Mercurius in Kreeft in 11, en Maan in Leeuw in 11) en het feit dat hij er te weinig spiritueel verheffende (Uranus en Jupiter in Boogschutter) elementen in kwijt kan. Het derde huis wordt gedomineerd door Schorpioen. Dat verklaart de diepe emotionele kracht. De heerser van 3 Pluto in 10 in Tweelingen heeft daarbij ook nog eens de behoefte die diepe emotionele kracht op een verborgen manier naar buiten te brengen (het sprookje). De gevoelsmatige en idealistische inhoud (vooral in Le Petit Prince) wordt verklaard door de betekenis van de conjunctie Maan Mercurius in de Yod en de halve vlieger. In de Yod geeft het uiting aan de onzekerheid. In de halve vleiger is het de weg waarlangs hij zijn behoefte aan publieke manifestatie kiest en kleur kan geven. Zijn debuutwerk  ‘Courier Sud ‘ verschijnt in 1929. Jupiter-t is dan CN MC en Jupiter-pr is dan juist direct gaan lopen. Daarnaast loopt Saturnus-t CN Saturnus.
Al deze aspecten geven een verklaring voor de behoefte naar buiten te treden. Ook is Maan-pr CN Zon-pr in Kreeft in 11 (progressieve nieuwe maan) hetgeen een verklaring geeft voor een vernadernde inhoud aan zijn levenswerk (het schrijven in plaats van het vliegen).

Vol de Nuit (1931) krijgt de Prix feminin in 1931 Dit boek was gebaseerd op eigen ervaring en een 18 urige non-stop vlucht van Patagonië naar Montevideo. Ondanks veel lof was hij na de publicatie onaangenaam verrast door sommige negatieve reacties, die voor hem aanleiding waren jarenlang niet meer te schrijven. Op dat moment loopt Neptunus-t over het AC.   Voor ‘Terre des Hommes” (1939) kreeg hij de “grand prix du roman” en in Amerika de “National Book Award”. Dit werk was eigenlijk zijn grote doorbraak en zorgde er voor dat zijn grote financiële problemen werden opgelost.   Zijn meesterwerk was ongetwijfeld het prachtige sprookje “Le petit Prince”. Dit boek verscheen in 1942 in de periode dat hij zijn lust in het leven al bijna verloren had. In deze periode liep Maan-pr OP Zon-pr (progressieve Volle Maan).
Zijn laatste boek ‘Pilot de Guerre ‘ een soort ooggetuige verslag van zijn belevenissen als oorlogsvlieger verscheen eveneens in 1942.

Saint Exupery als vliegenier en oorlogsvlieger
Met Uranus heer 6 in het 4e huis, valt de ambitie in luchtvaartkringen actief bezig te zijn en het vliegtuig ook daadwerkelijk zijn huis te maken, uitstekend te kunnen worden verklaard, evenals zijn neiging tot zelfstandig optreden. De conjunctie van Uranus met Jupiter maakt deze ambitie nog grootser.   De plaatsing van radix Uranus en Jupiter in Boogschutter geeft ook een verklaring voor het feit dat zijn werkzaamheden in de luchtvaart zich ver van huis (Boogschutter op 4) afspeelden en vaak tot erg avontuurlijke situaties (Uranus in 4) leidden.   De oppositie Zon met Saturnus voorspelt dat hij regelmatig tot conflicten met zijn superieuren zal komen, iets dat zich ook feitelijk voordeed. De oppositie van Mars (in Tweelingen) met Uranus geeft aanleiding te veronderstellen dat hij in veel gevaarlijke situaties kan terechtkomen. Mars CN MC geeft aan dat hij daarbij regelmatig uit de hemel zal kunnen vallen hetgeen ook feitelijk gebeurde. In januari 1923, bij zo’n ongeval met goede afloop liep Mars-t naar het 8e huis. Venus (heer 3) CN Jupiter (heer 4) liep in 3e huis. Op 30 december 1935, eveneens een ongeval met goede afloop, liep Mars-t halfvierkant Saturnus en Uranus-t DH Saturnus. In februari 1938 heeft hij een ongelukt in Guatemala en werd weer als door een wonder gered. Mars-t liep toen conjunct het MC.   De oppositie van Jupiter-Uranus met Mars en Uranus met Pluto geeft weer dat de oorlogsvliegerij en vooral ook de verkenningsvluchten zeer goed bij Saint Exupéry passen.   In 1941 krijgt Saint Exupéry het Croix de Guerre in verband met zijn verdiensten als verkenningsvlieger. Saturnus-t is dan CN MC.

De laatste vlucht

De solaar van 1944 geeft een macaber beeld van hetgeen zich een maand later op de laatste julidag 1944 zal afspelen. Pluto (leven en dood) staat dominant vierkant op de Ascendant. In het 3e huis is er een stellium van Zon, Mercurius, Venus, en Saturnus allen conjunct. Dit stellium maakt een vierkant met de conjunctie Neptunus Maan in het 6e huis. Verder staat Mars conjunct heer 8 (Jupiter) halfvierkant de Zon. Op de dag dat hij verdwijnt (31 juli 1944) staat ook Neptunus-t VK op Zon-r en Saturnus-r en Mars-t VK Uranus-r en Maan -pr VK Uranus-r, Mars-pr OP Saturnus-r.

Naschrift:

Op 7 april 2004 vernam ik dat het vliegtuig waarmee Alexandre de St Exupéry verongelukte eindelijk is teruggevonden. Er waren al eerder (6 jaar daarvoor) aanwijzingen dat er ter plekke iets zou kunnen worden gevonden, omdat er een sieraad met de naam van St Exupéry gevonden was. Deze vondst werd echter niet serieus genomen en de vinder, een visser, werd verdacht van het in scène zetten van de vondst. Uiteindelijk bleken de brokstukken al door een duiker gevonden te zijn in 2000. Doordat de toestemming van de autoriteiten om de brokstukken boven water te halen lang uitbleef, heeft identificatie nog lang op zich wachten. De vondst van een staartstuk met het identificatienummer van het toestel 2734L bevestigde dat het om het toestel van St Exupéry gaat. De oorzaak van de crash blijft onduidelijk, ook van de stoffelijke resten werd niets gevonden.

Ik ben daarop nagegaan of er iets bijzonders m.b.t. transits of progressies op de geboortehoroscoop van St Exupéry viel waar te nemen en tref daarbij de volgende bijzonderheden aan.  Het progressieve MC blijkt in april 2004 nagenoeg conjunct de ascendant in de radix te lopen, terwijl de Noordknoop in progressie conjunct Jupiter loopt. Je zou dit als volgt kunnen duiden: “de verblijfplaats wordt onthuld”.

Verder loopt Uranus transit over de descendant:  (het vliegtuig komt “boven water”),  loopt transit Jupiter (heer 4 onderschept) transit vierkant de Noordknoop (“toevallige” ontdekking van de verborgen “woning”)  en loopt transit Saturnus conjunct Zon (Autoriteit staat toe dat, hetgeen verdween, wordt geïdentificeerd). En dat alles op het moment dat Mercurius (heer 1 en heer 10) in Stier retrograde gaat lopen: berichtgeving over hetgeen zich eerder voor heeft gedaan en een driehoek maakt met de radix Saturnus. (Autoriteit begunstigt communicatie over de uitkomsten van het onderzoek).