Categoriearchief: Bekende horoscopen

Umberto Eco (astrobiografie)

Inleiding.
Vrijdag 19 februari jl. is Umberto Eco overleden.
Eco was bekend als wetenschapper en auteur en werd geboren 5 januari 1932 in Alessandria, Italië.

umberto

Eco hield zich als wetenschapper bezig met de semiotiek.
Semiotiek is de studie van het ontstaan van het wezenlijke karakter, het ontstaan en het gebruik van tekens en tekensystemen. Semiotiek beperkt zich niet tot natuurlijke talen maar omvat ook andere vormen van beeld en betekenis.
Eco werd in 1980 bekend bij het verschijnen van zijn debuutroman “In de naam van de roos”, een boek dat een aantal jaren later ook verfilmd zou worden met in de hoofdrol Sean Connery. Het boek ging over de misstanden in de Katholieke kerk en het kloosterleven in de 14e eeuw.
In latere jaren zijn er nog vele andere intrigerende boeken van zijn hand aan toegevoegd, zoals “de slinger van Foucault”, “het eiland van de andere dag”, “Baudolino” en “de Joodse begraafplaats van Praag”.
Eco overleed op 19 februari 2016, rond 23 uur in de avond.

Horoscoopanalyse
In de geboortehoroscoop van Eco (Alessandria, 5 januari 1932: 18.30 uur, bron: website PARA ASTRO) staat Uranus prominent op het MC. Het is zijn missie om de wereld te verrijken met vernieuwende inzichten.
Een ander frappant detail is de samenstand van Mercurius en Ceres. Ceres geeft overvloed en Mercurius geeft talent voor communicatie. Bij Eco staan beiden in het 5e huis, het levensgebied van creativiteit en vernieuwing.
Overigens vermoed ik zelf dat Eco een aantal minuten later is geboren, kijkend naar de graden van MC en AC en de symboliek daarvan, maar dat is voor deze korte analyse verder niet van belang.
In de volgende horoscoop ben ik uitgegaan van een geboortetijd van 18.36. Op het moment van overlijden staat Uranus exact conjunct het MC van deze horoscoop.

eco

In deze geboortehoroscoop vallen ook een aantal andere zaken op.
Eco heeft als bijzondere figuur een vlieger. De vlieger bestaat uit de oppositie van Venus en Jupiter in verbinding met Uranus (conjunct het MC) en de Maan (conjunct Mercurius en Ceres). Uranus, Maan en Jupiter maken daarbinnen een grote driehoek. Jupiter is de apex planeet de planeet die de uitdaging vormt en het feit dat Jupiter retrograde staat in zijn geboortehoroscoop en in progressie zijn hele leven retrograde heeft gelopen, verklaart dat zijn eerste boek pas in 1980 verscheen en hij er elke keer jaren over deed voor een nieuw complex meesterwerk verscheen.
Pas toen transit Neptunus in over Maan, Mercurius en Ceres liep, leek de begrenzing om naar buiten te treden voor Eco weg te vallen.

Bij zijn overlijden speelde de planeet Uranus een grote rol. Uranus is in zijn geboortehoroscoop heer van het 8e huis, het huis van leven en dood en transformatie. Op het moment van zijn overlijden was Uranus terug op het MC en had een volledige ronde door de horoscoop afgelegd. Een teken dat Eco aan zijn levensmissie had voldaan.
Verder stond Pluto op het midpunt van Zon en Mars, de Zon oppositie het midpunt van Zon en Uranus en de Maan oppositie Saturnus, heerser over de zon van Eco. Allemaal tekens van een voldragen leven.
Overigens vindt de komende eclips van 9 maart op 18.56 Vissen plaats en maakt een anderhalf vierkant met de ascendant van Eco, een bevestiging dat eclipsen hun schaduw vooruit werpen bij de overgang van beroemde personen.

Missie van Eco
In de geboorte horoscoop staat de ascendant op de 5e graad Leeuw en het MC op de 19e graad Ram, beide aanduidingen voor de missie van Eco.
De ascendant kan worden gezien als wat hij naar buiten brengt, de descendant waarheen dat hem moet leiden, het IC hoe hij daarbij gevoed wordt en het MC waarom dit zou moeten plaatsvinden.
De symbolen in de horoscoop van Eco voor deze punten zijn als volgt:

AC 5e graad Leeuw:
Symbool: Rotsformaties torenen hoog boven een diep ravijn uit
Ondertoon: De structurerende macht van elementale krachten gedurende de lange cyclus van de planetaire evolutie.

DC 5e graad Waterman:
Symbool: De raad van voorouders ondersteunt de inspanningen van een jonge leider.
Ondertoon: De grondslag gevormd door voorbije handelingen die iedere beslissing die een individu in een crisissituatie neemt bekrachtigt en ondersteunt.

IC 19e graad Weegschaal:
Symbool: Een roversbende in een schuilplaats.
Ondertoon: Protest tegen onharmonische sociale bevoorrechting

MC 19e graad Ram:
Symbool: Het vliegend tapijt van de Oosterse voorstellingswereld.
Ondertoon: gebruik maken van de scheppende verbeeldingskracht.

Voor het gehele beeld is ook de symboliek van de 22e graad Leeuw van belang, de graad waarop Jupiter in de geboortehoroscoop staat.
Symbool: een postduif volbrengt zijn missie.
Ondertoon: Geestelijk gericht zijn, in de zin van geoefend zijn in de dienst aan de mensheid.
Dit is het beeld van de wereld dienaar en Eco heeft zich in zijn leven als wetenschapper en schrijver steeds zo gemanifesteerd.

Wat Eco naar buiten brengt is terug te vinden in zijn boeken, monumenten op zich met krachtige personages die herkenbaar zijn, maar die ook het besef doen rijzen dat binnen die structuren een veelheid aan factoren een rol speelt. In zijn werk brengt Eco het beeld van de 5e graad Leeuw op een sublieme manier naar buiten.

Het heeft hem moeten leiden naar inzicht in historische handelingen op een manier dat de beschreven situaties weer tot leven zijn gekomen en de lezer meenemen in de thematiek.

Hij is daarbij mogelijk gevoed door zijn standpunten over de ongelijkheid in de maatschappij, die door de eeuwen heen en tot in de huidige tijd een prominente rol speelt.

De diepere bedoeling van zijn werk is om een beeld te creëren van een werkelijkheid, zonder emoties of voorkeuren, die de lezer de keuze geeft er zelf iets van te vinden.

Daarin is Eco op een bijzondere manier via zijn werk geslaagd.

Astrobiografie van Steve Jobs

Steve Jobs astrobiografie (24-03-1955 / 05-10-2011)

Korte levensbeschrijving

Steve Jobs, de oprichter van Apple, is geboren op 24 februari 1955 in San Francisco, California, USA om 19:15. (bron: astrodienst)

Zijn moeder, een studente, stond hem ter adoptie af, omdat zij geen relatie had met de vader en hem geen goede opvoeding en opleiding kon geven.

Op 10 jarige leeftijd raakte hij geïnteresseerd in elektronica. Een aantal jaren later werkte hij als student bij Hewlett Packard, een computer leverancier, toonaangevend in micro systemen. Hij stopte met studeren en ging bij Atari, leverancier van video games, werken.

Hij kreeg een spirituele ingeving, stopte met werken en reisde naar India.

In 1976 bouwde hij met zijn kameraad, de geniale Steve Wozniak een board met computer circuits dat ze Apple noemden. Het werd uiteindelijk de 1e Apple en het werd een succes. Binnen 3 jaar was het bedrijf 10 miljoen dollar waard en een jaar later al 100 miljoen.

Steve Jobs ontpopte zich als een humeurige tiran, die regelmatig ruziede met andere leidinggevenden. Dat leidde tot zijn ontslag. Hij stortte zich in een nieuw avontuur NeXT, een computerbedrijf met een ander soort hardware dan tot die tijd gebruikelijk. Hij kocht Pixar Animaties en werd een partner voor Disney. Pixar won in de jaren met Jobs aan het roer 20 Academy Awards voor animatie films. In 1997 overtuigde Jobs Apple om NeXT over te nemen en Jobs werd CEO bij Apple. In 2001 werd de iPOD (een revolutionaire vinding om muziek naar keuze te beluisteren uitgebracht en op 9 januari 2007 zag de iPhone het licht een belangrijke doorbraak in de integratie van telefoon, internet en beeld. De iPhone heeft er in feite toe geleid dat internet werd ontsloten en optimaal van de mogelijkheden tot veelsoortige communicatievormen gebruik kon worden gemaakt.

Op 27 januari 2010 werd de iPad geïntroduceerd, de laatste grote vernieuwing van Apple onder regie van Steve Jobs.

Jobs trad op 18 maart 1991 in het huwelijk met Laurene Powell. Samen kregen ze 3 kinderen.

Op 31 juli 2004 werd Jobs geopereerd aan een tumor in de pancreas.

Op 17 januari 2011 nam hij afscheid als CEO van Apple en op 5 oktober 2011 stierf hij.

Astrologische analyse

 

Steve heeft Zon in Vissen en Maagd als ascendant. Dat maakt hem in de basis een dienstbaar mens die iets teweeg wil brengen voor een betere gemeenschap. Uit zijn geboortehoroscoop zijn verder de bijzondere talenten als volgt te duiden. Er is een groot vierkant waarin Mars opposiet Neptunus en Venus opposiet de conjunctie van Uranus en Jupiter. Zijn Zon in Vissen in 6 maakt een anderhalf vierkant (135 gr) met Jupiter. Hard werken (Zon in 6) en rusteloos (groot vierkant) werken dus om visionaire ideeën (Neptunus en Uranus) in het stof (Venus) te doen manifesteren. Uranus is heer 6 (werk en gezondheid) en Mars is heer 8 (transformatie). Jupiter duidt op een bedoelde groei voor het menselijk collectief. Met Venus als heer 2 levert het ook nog behoorlijk wat “slijk der aarde” op. Mars in Ram vierkant Uranus geeft zijn interesse in de elektronica aan.

Zij onaangepast gedrag valt als volgt te verklaren. De Maagd ascendant met heerser Mercurius in Waterman in 5 vierkant Saturnus en een Maan in Ram verklaren dat. Veel kritiek op anderen, er niet tegen kunnen dat anderen minder visionair zijn. Vooral ook autoriteiten in zijn omgeving, die naar de mening van Jobs waarschijnlijk niet echt op hun plaats zaten,  zullen daar last van kunnen hebben gehad. Waarschijnlijk heeft hij dat zelf nooit beseft en met de beste bedoelingen commentaar gegeven, want de Maagd ascendant en Zon in Vissen zijn in principe erg dienstbaar.

Op zijn huwelijksdag liep zijn progressieve Mercurius conjunct de descendant en Saturnus (zijn heer 5) in 5 (huis van de kinderen). Zijn vrouw was zwanger en later dat jaar werd hun eerste kind geboren. Je zou dus van een huwelijk uit verstand kunnen spreken. Maar er was zeker ook genegenheid in het spel, want de universele planeet van de liefde Venus stond opposiet zijn liefdesplaneet Neptunus  en conjunct Mars, heer 8 en daarom ook gerelateerd aan geboorte van nieuw leven.

Op het moment van de presentatie van zijn grootste vinding, de iPhone liep Venus in progressie opposiet zijn ascendant. Verder liepen Zon en Mercurius transit conjunct Venus en Pluto conjunct het galactisch centrum. Uranus liep anderhalfvierkant (135 gr) Uranus. Kortom er werd iets werkelijk revolutionairs tot stand gebracht in het belang van de toekomst van de  mensheid.

Op het moment van de operatie aan zijn pancreas, liep Mars (operatie) transit conjunct Pluto (diep in het lichaam), Uranus transit conjunct zijn Zon en Neptunus transit conjunct zijn Mercurius. Een aanduiding voor fikse veranderingen in het gebied van werk en gezondheid maar ook dat er zaken onzichtbaar (Neptunus) blijven, onder de oppervlakte (Pluto).

Op het moment van zijn overlijden duidt  transit Neptunus driehoek radix Neptunus (het goddelijke) en een sextiel naar radix Mars (heer 8, geboorte en ook overlijden) op een overgang in vrede.