Impressie van de lezing en workshop van Alan Oken

Alan Oken is een Amerikaans astroloog, die tegenwoordig op Bali woont en op 7, 8 en 9 november in Amsterdam een lezing annex workshop hield.

Ik had het voorrecht de  lezing en het 1e deel van de workshop te kunnen volgen. 

Het geheel was zeer inspirerend en boeiend, maar soms ook heel complex. Toen ik het echt probeerde te volgen verkrampte ik. Toen ik het liet gebeuren, kwam het als vanzelf binnen. Daarvan hier een inhoudelijke impressie. 

Als je overigens meer wil weten over zijn ideeën en activiteiten, raadpleeg dan de informatie op zijn website www.alanoken.com.

 

Alan houdt zich bezig met de esoterische astrologie. Deze is gebaseerd op de theosofische denkbeelden doorgegeven door Master D.K. (Dwal Kuhl) die in de tijd vlak na Helen Blavatsky groepen mensen in de Ancient Wisdom teaching heeft opgeleid en verder uitgewerkt door Alice Baily. Maar ook bij astrologen als Dane Rudhyar en Alexander  Ruperti vindt je er elementen van terug.

De exoterische astrologie, waarmee de meeste van ons zich bezig houden, is gebaseerd op het getal 12 (12 tekens van de dierenriem, 12 huizen). 

De esoterische astrologie houdt zich bezig met de geometrie van het bewustzijn en is gebaseerd op de 7 stralen.

Mooi is ook hoe de getallen 12 en 7 aan elkaar gerelateerd worden via de getallen 3 en 4.

3 x 4 = 12 en 3 + 4 = 7).

De esoterische astrologie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het bewustzijn, waarbij doorlopend existentiële crises doorgemaakt moeten worden om die ontwikkeling te stimuleren.  

In de exoterische astrologie noemen we dat vaak transits met harde aspecten (zoals nu velen doormaken met het Pluto Uranus vierkant).

 

In het begin was het woord (logos) en het woord is vlees geworden (incarnatie). 

Aan deze Bijbelse zinsnede hangt Alan zijn betoog op. Het doel van de incarnatie van de ziel is bewustwording. 

Die bewustwording is een groeiproces, waarbij de ziel de 7 stralen door gaat (7 stralen synoniem met de energie van de kleuren van de regenboog; alles is energie, soms hoog frequent, soms laag frequent en zwaar). 

De ziel moet het hogere pad proberen te volgen, en wordt daarin belemmerd door de chaos rondom in onze wereld. 

De ziel moet het vermogen ontwikkelen te genezen, te dienen en onvoorwaardelijk lief te hebben en in volle toewijding deze opdracht te vervullen.

Om dit te kunnen moeten hartchakra en 3e oog geopend worden. 

Het hartchakra om onvoorwaardelijk lief te kunnen hebben, het derde oog om boven het zelf uit te kunnen stijgen en vanuit een 4 dimensionele inzicht en boven de eigen emoties de dienende rol te kunnen spelen. 

De ademhaling is belangrijk “ Inhale light en exhale love”. Meditatie is daar ook erg behulpzaam bij.

Er worden 7 stralen (rays) onderscheiden elk met een eigen thema en kleur. Aan deze stralen zijn ook de planeten en tekens verbonden, overigens wel behoorlijk afwijkend van de exoterische astrologie. In onderstaande tabel een weergave.

Ray Is about Colour Planets Signs
1 Will or power Red Vulcan, Pluto Taurus, Pisces
2 Love, wisdom Blue Sun, Jupiter Leo, Virgo
3 Active intelligence Yellow Earth, Saturn Gemini, Libra
4 Harmony through conflict Green Mercury, Moon Scorpio, Aquarius
5 Concrete knowledge Orange Venus Capricorn
6 Devotion Violet Neptune, Mars Cancer, Sagittarius
7 Organizational and ritual indigo Uranus Aries

De esoteric heersers van de tekens zijn:

Teken Heerser

Aries Mercury

Taurus Vulcan

Gemini Venus

Cancer Neptune

Leo Sun

Virgo Moon

Libra Uranus

Scorpio Mars

Sagittarius Earth

Capricorn Saturn

Aquarius Jupiter

Pisces Pluto

Ook worden 7 lagen (planes) onderscheiden, waarbij elke laag weer is onderverdeeld in 7 subplanes (met dezelfde benaming) namelijk:

Divine

Monadic

Spiritual

Intuitional

Mental

Emotional

Physical

Esoterische astrologie houdt zich bezig met het vinden van de zielsopdracht op basis van bovenstaande elementen. Ascendant en Zonneteken zijn daarvoor belangrijk.

Als je je bewust bent van de opdracht van je ziel, gaat het erom wat je ermee doet. Alleen je opdracht kennen is niet voldoende en de dynamiek van de crisis om je heen drijft je voort om de opdracht te vervullen.

 

Veel mensen blijven zich liefdeloos manifesteren als de dierlijke mens, die uitsluitend bezig is met materiele zaken en ook rustig andere mensen afslacht.

Het leren inschakelen van het hogere zelf is de bron, van waaruit we ons kunnen ontwikkelen en waarlijk onze zielsopdracht met veel toewijding kunnen uitvoeren.

Er valt nog heel veel te vertellen. Veel te veel om even op te schrijven.

Alan voelt alles fascinerend aan. Hoe vaak hij niet met voorbeelden kwam, die me steeds meer leerden over wie ik ben en waarom ik de weg heb gekozen die ik nu afloop. Dat alles zonder me te kennen of zonder dat ik er ook maar een vraag over heb gesteld. Het was een heerlijk en inspirerend event.