De vooruitzichten voor maart 2014

Onmiddellijk aan het begin van de maand ervaren we een verandering van Energie.

Mercurius is namelijk op 28 februari weer recht gaan lopen. De mentale helderheid komt weer tevoorschijn, zeker nu Mercurius in het uitvindersteken Waterman loopt.

Mars gaat op 1 maart om 17.25 uur op de 28e graad Weegschaal, retrograde gaat lopen.

De behoefte om ook daadwerkelijk fysiek iets tot stand te brengen vermindert.

Natuurlijk hangt de uitwerking in de persoonlijke horoscoop af van de plaats van Mars en Mercurius in die horoscoop.

Opvallend is verder dat Mars van richting verandert conjunct de Noordelijke Maansknoop.

Dat betekent ook dat de zuidelijke Maansknoop in Ram bij deze retrograde Mars de overhand krijgt.

In plaats van te werken aan goede verstandhoudingen en zaken van gemeenschappelijk belang komt het ego in de ontmoeting met de ander op de voorgrond. Helaas niet echt een energie waar de wereld in de vele conflicten nu behoefte aan heeft. Maar met Mars retro zal dat niet direct escaleren. Dat zal pas weer aan de orde komen als Mars op 20 Mei weer direct loopt.

Als we de uurhoek horoscoop bekijken van het moment dat Mars retrograde gaat lopen dan valt op: dat het omkeren vlak na de Nieuwe Maan van 1 maart op de 11e graad Vissen, valt.

De 11e graad Vissen is de graad van het verder gaan op het pad. De mens moet daarin steeds zelf de stappen zetten. Samen met de symboliek van de 28e graad Weegschaal, die het behoren tot een groter geheel benadrukt, geeft dit een mooie boodschap voor hoe we ons in deze maand verder zouden kunnen ontwikkelen. Bedachtzaam, bewust dat we deel uitmaken van een groter geheel en daarin onze inspiratie en initiatieven naar voren brengen ten dienst van dat geheel.

De hele maand zal het ons aan fysieke energie ontbreken. Het is daarom belangrijk om je energie bedachtzaam te besteden. Overhaast handelen pakt nu niet goed uit.

Ook gaat Saturnus op 2 maart retrograde lopen (tot 20 juli). Veranderingen kunnen hierdoor buiten de controle van het gezag plaats gaan vinden. Op zich hoeft dat niet problematisch te zijn, omdat gezag vaak probeert verworvenheden te verdedigen en die verworvenheden zijn lang niet altijd in het belang van het geheel.

Op 8 maart hebben we de positieve energie van een grote luchtdriehoek met Maan, Mercurius en Mars. Er zal waarschijnlijk veel en emotioneel beheerst gedebatteerd kunnen worden.

Op 20 maart om 17:57 valt dit jaar de lente equinox, het begin van de lente. We gaan een periode van veranderingen en nieuwe ingevingen tegemoet nu de Zon met Uranus in hetzelfde teken gaat lopen.

Op 22 maart loopt Mercurius conjunct Neptunus. We kunnen moeite hebben om duidelijk te communiceren, waardoor er veel misverstanden kunnen optreden. Ook valt het ons moeilijk logisch te argumenteren.

De maand wordt afgesloten met een 2e Nieuwe Maan, waarbij Zon, Maan en Uranus conjunct staan en Venus en Mars een driehoek vormen. Deze nieuwe Maan vindt plaats op 10e graad Ram, de graad wordt gesymboliseerd door een Leermeester die nieuwe symbolische vormen aan traditionele beelden geeft. Het schept de verwachting dat we de maand april een periode van grote veranderingen tegemoet gaan, die overigens nog steeds redelijk in harmonie kunnen plaatsvinden, ook in ons persoonlijk leven.