Mars en roekeloosheid

Op dit moment lopen Zon en Mars binnen 1 graad (conjunct dus) in het (eigenwijze) teken Waterman. Astrologisch gesproken leidt dit tot actiegedrag dat risicovol is. Omdat Mars en Zon in deze periode naar een halfvierkant met Jupiter lopen bestaat er een grote kans op zelfoverschatting en roekeloos gedrag. Mars en Zon staan precies conjunct op vrijdag 4 februari het halfvierkant naar Jupiter is exact op 6 februari.

Er kunnen in deze periode gevaarlijke situaties ontstaan door roekeloos gedrag veroorzaakt door zelfoverschatting. Dat kan zich zowel voordoen in het verkeer als op alle gebieden van beoefening van sport. Wees je daarvan bewust, beheers je zo veel mogelijk en reageer niet obstinaat naar hen die zich roekeloos gedragen.