De Zonsverduistering van 4 januari 2011

Nadat we met de Maansverduistering van 21 december het eclips seizoen zijn ingegaan is de Zonsverduistering van 4 januari 2011 om 10:03 MET op de 14e graad Steenbok de volgende belangwekkende gebeurtenis. Waar we, bij een Maansverduistering, worden afgesneden van onze emoties, zorgt een Zonsverduistering ervoor dat we het contact met het zelf kwijtraken en sneller onze emoties de boventoon laten voeren. Toen ik astrologie studeerde kreeg ik inzicht in de achtergrond van een merkwaardige gebeurtenis uit mijn leven. Als kind werd ik nogal beschermd opgevoed, dat werd veroorzaakt doordat ik in mijn jonge leven meerdere malen bijna dodelijk was verongelukt, voor een deel te wijten aan mijn ondernemingslust. Omdat ons gezin op een woonboot woonde en we daardoor nogal frequent verhuisden, was ik niet verplicht naar school te gaan. Die verplichting ontstond pas op de dag dat ik 6 jaar werd. Toen het zover was bracht mijn moeder me met de bus naar het nabijgelegen dorp naar school en liet me achter voor onderricht. Ze was stomverbaasd toen ik anderhalf uur later ook weer thuis kwam. Ik herinner me het incident nog steeds, ik was weggelopen van school omdat het me er niet beviel en ik me veiliger voelde thuis. Mijn moeder bracht me onmiddellijk terug en maakte me duidelijk dit nooit meer te doen.

Jaren later tijdens mijn lessen astrologie ontdekte ik dat er op de bewuste eerste schooldag een eclips van de Zon exact conjunct met de graad van mijn Zon bij geboorte was geweest. Zo kon het gebeuren, ik voelde me waarschijnlijk van mezelf afgesneden (mijn Zon verduisterd) en de enige band die ik op dat moment voelde (Maan) ging weer naar huis. Er achteraan naar mijn moeder thuis (Maan) was dus een volstrekt verklaarbare reactie.  

Bernadette Brady heeft de karakteristieken van eclipsen bestudeerd en beschreven in haar boek “Voorspellende Astrologie: de adelaar en de leeuwerik”. Ze maakt onderscheid in het mogelijk effect van eclipsen door gebruik te maken van Saros series. De eclips van 4 januari hoort bij Saros serie 13 Noord. Deze draagt energie voor de transformatie van groepen, verenigingen en andere vormen van kleine gemeenschappen. Het brengt ambitie voor nieuwe initiatieven om beter voorbereid te zijn op de toekomst.  Waar veranderingen worden tegengewerkt kan het noodzakelijk blijken eerst hindernissen uit de weg te ruimen. Volgens de astrologische mandala van Dane Rudhyar wordt de 14e graad Steenbok gesymboliseerd door “Een oud, in graniet uitgehouwen, bas-reliëf is een blijvende getuigenis van een lang vergeten cultuur”. Het is hier van belang om een goed onderscheid te maken tussen werkelijke de persoon overstijgende traditionele waarden en eenvoudige overtuigingen van individuen om de eigen standpunten en gedachten kracht bij te zetten. Het moge duidelijk zijn dat de energie van deze eclips de boodschappen vanuit de Saros serie kan bevorderen.

Mensen waarvan de persoonlijke horoscoop aspecten maakt met deze eclips worden verwacht degenen te zijn om de uitdagingen van deze eclips aan te pakken. Over het algemeen betreft dat personen geboren op 3 of 4 januari, 3 of 4 april, 5 of 6 juli en 6 of 7 oktober. Maar het kan ook andere personen beïnvloeden bijvoorbeeld hen met een MC of AC op op de 14e graad van een hoofdteken.