Maandelijks archief: oktober 2010

Venus retrograde en de Nieuwe Maan van 6 november

Venus loopt in regelmatig retrograde en doet dat volgens een min of meer vast patroon waarbij de momenten waarop Venus een binnenconjunctie vormt met de Zon gemiddeld om de 18 a 19 maanden plaats vinden. Op deze manier doet Venus er 8 jaar over om weer in hetzelfde teken retrograde te gaan lopen. Wanner we de 5 achtereenvolgende plaatsen waarop deze binnenconjunctie plaats vindt met elkaar verbinden ontstaat de 5 puntige Venusster, symbool voor de liefde. De laatste jaren vindt de binnenconjunctie achtereenvolgens plaats in de tekens Tweelingen, Waterman, Maagd, Ram en Schorpioen.

Venus loopt op dit moment retrograde in Schorpioen en maakt op 29 oktober de binnenconjunctie met de Zon op de 6e graad Schorpioen.

Omdat Venus gaat over relaties, maar ook over materieel bezit worden deze in een retrograde periode getest op houdbaarheid en noodzakelijke vernieuwing.

Venus retrograde in Schorpioen vraagt om verdieping.

Voor de 6e graad Schorpioen geeft de astrologische mandala als symbool: De goudkoorts scheurt mannen los van hun geboortegrond. De symboliek staat voor het loslaten van bekende waarden om nieuwe waarden te zoeken. Dat kan leiden tot begeerte van bezit, maar ook tot spirituele nieuwe waarden van bezit en relaties.

Op 6 november volgt er een Nieuwe Maan op de 14e graad Schorpioen. Een nieuwe Maan is een aanduiding voor een nieuwe fase, in een Venus retrograde periode kan dat dus slaan op relaties en materieel bezit.

Voor de 14e graad Schorpioen geeft de astrologische mandala als symboliek: Lijnwerkers zijn bezig nieuwe telefoonverbindingen aan te leggen. Deze symboliek staat voor de noodzaak het gemeenschapsgevoel te bevorderen door nieuwe vormen van communicatie met elkaar te vinden. Het sleutelbegrip daarbij is de wil om wederzijds open te staan voor elkaars boodschap en met elkaar te willen uitwisselen.

In de buitenwereld zien we mooie ontwikkelingen van nieuwe communicatiemedia en een discussie over de noodzaak beter met elkaar te kunnen communiceren.

Moge de geschetste invloed van een retrograde Venus en de Nieuwe Maan ook onze binnenwereld verdiepen zodat dit een grote rol gaat spelen in de communicatie binnen onze bestaande en nieuwe relaties.

Nieuwe Maan op 7 oktober 2010

Vanavond is er weer een Nieuwe Maan en wel om 20.45 op de 15e graad Weegschaal.

Opvallend is de samenstand van veel planeten in paren.

Zon en Maan in Weegschaal in 6.

Mercurius en Saturnus in Weegschaal in 6

Venus en Mars in Schorpioen in 6

Neptunus en Cheiron in Waterman in 11

Jupiter en Uranus in Vissen in 11

Verder staat Pluto conjunct Noordknoop in Steenbok in 8.

De Nieuwe Maan legt een accent op de huizen 6 (werk en gezondheid) m.b.t. de eigen emotie, communicatie, structuur, relaties en de eigen inzet en 11 (vrienden, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties) m.b.t. ideële doelen, veranderingen en bijdrage aan de maatschappelijke groei.

Pluto en Noordknoop geven transformatie aan door te vernieuwen en eens andere dan begane paden te betreden.

De symboliek van de 15e graad Weegschaal is volgens de astrologische mandala: Cirkelvormige paden

Grondtoon: Zich verzoenen met de onvermijdelijkheid om sociale ritmes van bestendige activiteiten in te stellen.

Het gaat er om bewustzijn te ontwikkelen dat een zich steeds herhalende handeling zowel kan vrijmaken als binden.

Een mooie nieuwe Maan die in ieder van ons dat bewustzijn kan ontwikkelen.