Vooruitzichten 2016

Vooruitzichten 2016

Inleiding

We hebben de belangrijkste effecten van het vierkant tussen Pluto en Uranus achter ons. De echte grote confrontaties zijn voorbij, maar de energie blijft nog wel een tijdje hangen. Zo ook dit jaar en met name wanneer andere planeten zoals Mars of Saturnus moeilijke aspecten maken naar Uranus of Pluto. Omdat deze aspecten nog steeds kort op elkaar volgen en als het ware in elkaar overgaan, zal het ook kunnen voelen als een gevolg van de eerdere vierkanten tussen Uranus en Pluto.

Gedurende het jaar maakt Saturnus tweemaal een vierkant met Neptunus, op zich een moeilijke energie omdat Saturnus structureert en beperkt en Neptunus juist camoufleert en vormeloos maakt. Toch kunnen met deze energie ook mooie effecten tot stand komen, mits de energie gebruikt wordt om het ideaal gebruikt wordt om voor het collectief vorm te geven in de wereld. Dat speelt vooral medio juni en medio september.

Een ander moeizaam aspect kan het vierkant tussen Jupiter en Saturnus zijn. Het vindt eind maart en eind mei plaats.

Waar Saturnus beperkt wil Jupiter groeien en dat geeft tegenstrijdige energie. In deze periode moet vooral worden opgelet of die groei maatschappelijk van belang is en in relatie staat met de belangen van de autoriteit.

In 2016 is er weer een langdurige periode waarin Mars retrograde loopt, ditmaal in de tekens Boogschutter (vanaf de 9e graad) en Schorpioen (tot de 24e graad. Dat betekent dat in de periode tussen 17 april en 30 juni weinig tot stand kan worden gebracht en veel zaken die inzet vereisen stagneren. In deze periode loont het juist om vanuit de innerlijke verbondenheid te werken. In de individuele horoscoop is de stagnatie afhankelijk van het levensgebied waar Mars zich dan bevindt. Soms is dat meer dan een enkel levensgebied.

Loopt Mars bijvoorbeeld in het 2e huis, dan zullen inkomsten stagneren en in het 3e huis, zal communicatie moeizaam verlopen, maar ook korte reizen met de nodige problemen gepaard gaan.

Per maand zijn de opvallende energieën als volgt:

Januari

Tot 5 januari lopen alle planeten direct. In feite moeten de meeste zaken moeiteloos gaan.

Dat verandert op 5 januari als Mercurius retrograde gaat lopen. Er kunnen direct allerlei addertjes onder het gras blijken te zitten bij allerlei contractuele zaken. Bereid je dus goed voor als je te maken hebt met complexe contracten.

De sfeer in de maatschappij wordt minder vriendelijk.

Op 20 januari gaat de Zon naar Waterman, het leven wordt weer wat vriendelijker en de sfeer behulpzamer en op vriendschap gericht. Overigens vindt er stagnatie in de liefde plaats, met dien verstande dat het veel zakelijker wordt ingestoken.

Februari

De dagen rond 6 en 7 februari zijn complex. Er kunnen verschillende spanningen ontstaan vooral in de relaties, maar ook waardesystemen kunnen zwaar onder druk komen. Veranderingen kunnen plotseling tot stand komen.

Eind februari wordt de sfeer veel idealistischer nu de Zon in Vissen loopt en daarbij conjunct komt met Neptunus. Je kunt in deze tijd overigens ook gemakkelijk de weg kwijt raken en verdwalen. Dat kan ook gebeuren als je onverhoopt verliefd wordt.

Maart

Vanaf 5 maart wordt ook ons denken minder duidelijk en meer gevoelsmatig. Ook de communicatie wordt minder duidelijk.

De zonsverduistering op 9 maart kan belangrijke veranderingen met zich meebrengen.

Deze vind plaats op de 19e graad Vissen met als symboliek: Een meester geeft richtlijnen aan zijn discipelen. Probeer te mediteren op je innerlijke richtlijnen en het cadeau van de kosmos in ontvangst te nemen.

Op 20 maart komt de Zon weer naar het noordelijk halfrond en worden de dagen steeds langer.

Mensen kunnen prachtige inspiratie opdoen en de wereld verrijken met adembenemend mooie kunst. Deze inspiratie kan tot eind juni aanwezig blijven. Het is dus zaak om in deze periode je creativiteit de vrije loop te laten en je niet te laten beperken door oordelen van derden. Die komen onvermijdelijk toch wel, maar dan is het resultaat in elk geval beschikbaar gekomen.

Het Paasweekend eind maart kan verrassend uitpakken, met plotselinge inzichten en gebeurtenissen. Soms kan zo’n verrassing ook onaangenaam zijn, blijf dus opletten.

April

Deze verrassende gebeurtenissen kunnen de eerste week van deze maand voortduren.

Op 17 april gaat de planeet Mars retrograde lopen. Dat gebeurt om het jaar, steeds in een wat ander levensgebied.

Mars gaat retrograde lopen op de 9e graad Boogschutter, de graad van de sociale zorg.

Het wordt dus tijd dat we deze periode gebruiken voor een herbezinning op de sociale zorg. Ook moeten we ons herbezinnen op ons denken in termen van groei. We zijn daar onder financiële druk al langer mee bezig, maar het ontbreekt aan een werkelijk menselijk commitment in het optreden van onze overheid. Als we daar in elk geval individueel voor zouden zorgen, zal de overheid moeten volgen.

De tweede helft van de maand kunnen we te maken krijgen met dalende beurskoersen.

Ook hier is heroriëntatie van belang omdat waarde alleen blijft bestaan als deze ook intrinsiek (tastbaar) is. Dat geldt ook in persoonlijke relaties.

Mei

De maand mei zal over het algemeen vriendelijk zijn, tenminste als we onze nu minder prominente Mars energie gebruiken om te reflecteren en een betere wereld voor te bereiden.

De communicatie zal over het algemeen liefdevol zijn.

Op 22 mei bereikt de retrograde cyclus van Mars haar culminatie in de oppositie met de Zon. Dat gebeurt op de 2e graad Boogschutter.

Deze graad heeft als symboliek: “Golven met witte koppen laten de macht van de wind over het water zien”. Het is het beeld dat de natuur in al zijn kracht toch steeds een balans laat zien, terwijl de door mensheid veroorzaakte stormen vaak grote wonden achterlaten.

Mars komt in dit jaar 3 keer over deze graad, de eerste keer was op 11 maart, de laatste keer op 7 augustus. Mogelijk kan het beeld van de Zonsverduistering rond 11 maart Mars een relativerende lading meegeven, die zodra Mars weer direct loopt (op 30 juni) gebruikt kan worden in duurzaamheid samen veranderingen tot stand te brengen.

Het einde van de maand laat weer spanning voelen tussen de wens tot groei en ontwikkeling en de beperking, die daarin vanuit een maatschappelijke context nodig is.

Van tijd tot tijd kunnen dan individueel ook onderhuidse spanningen naar boven komen.

Juni

De maand juni begint liefdevol, dromerig en romantisch. Muzikale activiteiten staan nu onder een goed gesternte, we genieten met volle teugen. De overheid zorgt ervoor dat het ook veilig kan, waardoor we die bemoeienis ook als ongewenste beperking kunnen ervaren.

Midden juni kan dat tot een hoogtepunt komen. Wees de hele maand zorgvuldig en beperk het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen zo veel mogelijk, we zijn nu extreem gevoelig voor de effecten ervan.

Op 21 juni, kort na middernacht, bereikt de Zon weer het meest noordelijke punt van haar baan.

De zomer breekt nu aan en de Zon begint weer haar weg naar het zuiden, waarbij de dagen korter worden. Het kan een zomer worden met veel verrassende nieuwe contacten.

Het einde van de maand staat vooral in het teken van gezin en familie, een goede tijd om samen iets te organiseren. Op de laatste dag van de maand loopt Mars weer direct, we bruisen van energie en willen op vele gebieden ons denken in actie omzetten.

Juli

Begin juli kunnen we worden geconfronteerd met moeilijkheden in de relatie. Het kan volkomen onverwacht ontstaan als uit het niets. We kunnen erdoor worden verrast.

Moeilijk lopende relaties kunnen plotseling beëindigd worden of ingeruild voor een andere.

Pas op als je in onveilige gebieden komt en wees voorzichtig.

Half juli wordt het leven weer uitbundiger. We genieten met volle teugen en het weer zou goed kunnen omslaan van regenachtig en druilerig naar zonnig en overdadig.

Eind juli kunnen we af en toe in conflicten terecht komen en worden we wat kritische in de communicatie.

Augustus

De energie die tijdens de retrograde gang van Mars werd opgespaard kan nu naar buiten komen. Dat kan in doelgerichte acties zijn waarin met veel inzet wordt gewerkt aan een betere sociale structuur van de maatschappij, soms kan het ook opgekropte woede zijn die op een agressieve manier tot uiting komt. Bezint eer je boos wordt is hier een goed devies.

Vanaf half augustus breekt er een nieuwe eclipsperiode aan. Dat zal weer met markante gebeurtenissen samen gaan. De zonneeclips zelf is op 1 september, de gebeurtenissen vooraf leiden deze in.

De laatste weken van de maand lenen zich overigens ook goed voor werken aan structuur. Werkzaamheden die goed zijn voorbereid zullen eenvoudig slagen, de tijd is minder geschikt voor geïmproviseer. Vergeet niet dat werk ook met een werkelijke bezieling te doen, dan loopt alles als vanzelf.

Vanaf 30 augustus is een misverstand in de communicatie gemakkelijk gemaakt. Ook is het noodzakelijk om je reizen degelijk en met voldoende tijd te plannen. We komen anders beslist te laat op belangrijke afspraken.

September

De zonsverduistering op 1 september vindt plaats op de 10e graad Maagd. Dit is volgens de astrologische mandala de graad van de zelf transcenderende werkzaamheid van het bewustzijn. De symboliek is: “Twee hoofden welke vanuit de schaduw verder trachten te zien dan het duister rijkt.” Het is de aanduiding om de belemmeringen die door de werking van het bewustzijn worden opgeworpen te kunnen overstijgen en werkelijk te transcenderen. Een mooie energie dus om tijdens de eclips bij stil te staan in meditatie.

Op 9 september gaat Jupiter Weegschaal binnen, een tijd met veel meer aandacht voor de partner breekt aan. Deze trend zal ook het komende jaar aanhouden.

De periode van 9 t/m 14 september kan overigens best heftig zijn, zowel persoonlijk als mondiaal. Dat kan leiden tot scherpe woordenwisselingen maar ook tot (verheviging) van internationale conflicten.

Vanaf 16 september keert de rust dan terug, er kunnen verrassende ontmoetingen zijn op liefdesgebied. We raken ook meer op de partner georiënteerd.

Op 22 september beweegt de Zon weer over de evenaar naar het zuiden en breekt de herfst aan.

Dit wordt een intensieve periode met vaak diepe nieuwe inzichten. Ook kunnen er heftige emotionele gevoelens ontstaan, die behoorlijk intens kunnen zijn en diep kunnen raken.

Vanaf 27 september werken we beslist systematisch aan onze doelen, een goede energie om je doeleinden eenvoudig en doelgericht te realiseren

Oktober

Begin oktober moeten we oppassen onze fysieke inspanningen niet te overdrijven.

Rond 7 oktober moeten we uitkijken in gevaarlijke situaties, een ongeluk of overval zit in een klein hoekje.

Rond 11 oktober kunnen we overdrijven in de communicatie.

Tussen 12 en 16 oktober kunnen er gemakkelijk spanningen ontstaan. Dat kan leiden tot heftige woordenwisselingen.

Vanaf 18 oktober wordt het leven royaler. We bezitten een enorme werkkracht en we kunnen geniale invallen hebben.

Vanaf 23 oktober komt een groot deel van de energie uit het teken Schorpioen. Het leven wordt daardoor intenser en minder oppervlakkig.

Rond 26 oktober zien we de wereld door een roze bril. Als je nu een nieuwe liefde tegen het lijf loopt, hou er dan rekening mee dat je de partner waarschijnlijk meer goede eigenschappen toedicht dan er werkelijk zijn.

Het einde van de maand kan onverwachte gebeurtenissen met zich meebrengen.

November

November is over het algemeen een rustige maand waarin de sfeer constructief en open is. Een goede tijd voor het nemen van allerlei nieuwe initiatieven.

Wees je bewust dat je te idealistisch kunt zijn en de werkelijkheid (echte en haalbare mogelijkheden) onvoldoende in het oog houdt. We kunnen ook nogal eigengereid te werk gaan. Een goede energie om je eigen ideeën te realiseren, maar wees je bewust dat het spanningen kan oproepen als je te eigengereid te werk gaat.

Aan het einde van de maand kunnen conflicten op geloofsgebied naar buiten komen of verhevigen. Dat kan ook invloed hebben op de effectenbeurzen. Ook de waarde van relaties kan veranderen, vooral daar waar er nauwelijks een gemeenschappelijke basis is in levensvisie.

December

Op de eerste dag van de maand kunnen we letterlijk de weg kwijt raken. Mogelijk is het ook gewoon mistig, maar hou in elk geval rekening met een moeilijke oriëntatie.

Verder is het begin van de maand een goede periode om gewoon je werk goed af te maken. Vanaf 19 december gaat dat moeilijker. Misverstanden en technische problemen en onnodige vertraging zijn dan aan de orde van de dag. Ook loopt onze werklust sterk terug. We zijn toe aan een vakantie of sabbatical.

De winderzonnewende is dit jaar op 21 december.

Tot het einde van het jaar kunnen we ons van tijd tot tijd wat draaierig of duizelig voelen.

Dat geldt met name ook voor oudjaar en nieuwjaarsdag. Pas dus op met alcohol en vuurwerk. Een ongeluk is zo gebeurd.

De energie in 2015

Inleiding

Het jaar 2014 blijkt, als we er op terugkijken, weer een heftig jaar te zijn geweest.

Een jaar waarin licht aan het eind van de tunnel langzaam zichtbaar werd, maar voor velen er toch ook de confrontatie was met noodzakelijke veranderingen, die niet altijd even welkom waren.

Veel van de veranderingen waren wederom toe te schrijven aan het vierkant tussen Uranus en Pluto, dat dit jaar de 5e en 6e hit beleefde. Samen met Jupiter in Kreeft werd vaak een t-vierkant gevormd van tijd tot tijd aangevuld tot een groot vierkant door diverse andere planeten. Een groot vierkant geeft veel spanning. De strijd tussen vernieuwing (Uranus) en machtsstructuren (Pluto) die vooral nu Pluto in Steenbok loopt ook vaak te merken was, in het omverwerpen van diverse vormen van maatschappelijke orde. Denk bijvoorbeeld aan de conflicten in Syrië, Irak, de Oekraïne en Thailand. (Zie voor meer informatie over het vierkant tussen Pluto en Uranus het artikel uit augustus 2011 elders op deze website).

Ook het inconjunct (150 graden) dat Saturnus met Uranus maakte gedurende een deel van het jaar speelde hier een rol. Dat was vooral ook het geval toen tussen 17 en 24 juli binnen een week 3 vliegtuigen verongelukten met als triest hoogtepunt het neerschieten van een passagiersvliegtuig. Zowel Uranus (de planeet van de luchtvaart) als Saturnus liepen toen ook stationair (en waren uit control).

Verder hadden we last van Pluto in Steenbok. Dat verklaart veel van het fanatieke extremisme waarop verschillen in inzichten in maatschappelijke systemen en met name op basis van verschillende geloven worden uitgevochten.

 

Welke belangrijke energieën spelen er in 2015

In 2015 vind op 17 maart het 7e en laatste vierkant van Uranus en Pluto plaats.

Dit laatste vierkant valt overigens weer samen met een eclips op 20 maart, vlak voor de lente equinox (het moment waarop de Zon zich boven de evenaar bevindt en van het zuidelijk halfrond naar het Noordelijk halfrond gaat). Het feit dat dit het laatste vierkant is, zal niet onmiddellijk voor rust zorgen, omdat Pluto nog geruime tijd in Steenbok blijft lopen en Saturnus naar Boogschutter gaat en de onderlinge receptie met Pluto verdwijnt. De energie zal ons nog lange tijd bezig houden en ik verwacht wel dat de enorme heftigheid langzamerhand zal afnemen. Ook de volkomen onverwachte ontwikkelingen en plotselinge gebeurtenissen zullen verminderen. De strijd voor bevrijding zal voorlopig in velerlei vormen echter door blijven gaan.

Ook Jupiter verandert van teken zoals overigens elk jaar. Dit keer gaat hij van Leeuw naar Maagd (op 11 augustus). Een uiting van Jupiter in Leeuw is zelfingenomenheid en gebrek aan zelfkritiek en uitingen van Jupiter in Maagd zijn verhoogd besef van morele waarden en noodzaak tot samenwerking. Meer ego’s zullen ontmaskerd worden en ten val komen.

In 2015 maken we ook weer een retrograde periode mee van Venus. Ditmaal met het effect dat Venus langdurig  (van 5 juni tot 8 oktober) in Leeuw loopt. Over het algemeen is dit een prettige en aangename periode met goede mogelijkheden voor creatieve uitingen. Afhankelijk van het levensgebied dat geraakt wordt in de eigen horoscoop kunnen individuen hier veel positieve invloed van ondervinden.

 

Tendensen van maand tot maand

 

Januari

Begin januari is de spanning van het zesde vierkant tussen Pluto en Uranus nog goed merkbaar.

Vanaf 12 januari gaat Mars in Vissen lopen en zal de vechtlust wat worden getemperd.  We gaan vooral lichamelijk wat bedachtzamer te werk.

Rond 15 januari zal de communicatie over het algemeen meer liefdevol zijn.  Rond 20 januari kunnen we geliefden uit het verleden tegenkomen.

Vanaf 21 januari en tot 10 februari gaat Mercurius retrograde lopen in het teken Waterman. De communicatie met vrienden kan wat moeizaam verlopen. Ook zullen defecten blijken in allerlei vormen van elektronische apparatuur maar ook in vliegtuigen, vooral waar onderhoud achterstallig is gebleken.

 

Februari

Op 22 februari lopen Venus en Mars conjunct. Een goede tijd om smoorverliefd te worden en een amoureuze relatie te aan te gaan. Ook is het een goede tijd voor scheppingskracht in vele uitingen van kunst.

Vanaf eind februari begint de spanning van het laatste vierkant tussen Uranus en Pluto weer merkbaar te worden. Op diverse fronten kunnen de spanningen oplopen. Omdat er dan ook een vierkant is tussen Mars en Saturnus zal er een accent kunnen zijn op strijd tegen gezagsdragers maar kunnen we ook gewoon problemen hebben met de belastingdienst.

 

Maart

Rond 11 maart kunnen we te maken krijgen met explosieve situaties en geweld.

Op 17 maart vind het 7e en laatste vierkant plaats tussen Uranus en Pluto. Ditmaal op de 16e graad van de tekens Ram en Steenbok. De 16e graad Ram symboliseert “ het proces van het worden als een kind” en de kans om nieuwe vermogens op te roepen. De 16e graad Steenbok laat het belang van lichamelijk bezig zijn ter stimulering van een gezonde maatschappij zien.

Met Neptunus in Vissen zou dit inspiratie kunnen opleveren om op grote schaal iets aan de gezondheid van mensen te doen door het stimuleren van lichaamsbeweging, met name ook bij kinderen.

Op 20 maart is er een zonsverduistering op de laatste graad van het teken Vissen. De graad die het zaad voor een nieuw begin symboliseert en waarmee potentie voor de toekomst wordt gecreëerd. Mogelijk dat de inspiratie voor deze zaai fase ontleend kan worden uit dit laatste vierkant van Uranus en Pluto. Deze energie met een spanning tussen vernieuwen en beheersen, plotselinge inzichten en diepgaand onderzoeken, ligt nu achter ons.  Het is ook weer een tijd dat bekende mensen plotseling deze wereld gaan verlaten.

 

April

Op 5 april hebben we te maken met andere spanningen. Afhankelijk van de persoonlijke horoscoop kan dat ook op gevaar wijzen. Ook kun je mensen ontmoeten, die je willen overheersen. De volgende dag is een goede dag voor vernieuwing en in relatie met de energie van gisteren grondige vernieuwingen.

Op 18 april kunnen zich gemakkelijk conflicten met partners voordoen. Ook is er een sterke neiging om te overdrijven.

Op 19 april kunnen we gemakkelijk even de weg kwijt raken en in een amoureus avontuurtje terecht komen.

 

Mei

Rond 9 mei is het lastig om geconcentreerd te blijven en scherp en analytisch te denken. We kunnen de dingen door een roze bril bekijken en daarmee ons zelf voor de gek houden. Pas ook op met het gebruik van alcohol e.d. of medicijnen. Het valt nu slecht.

Tussen 19 mei en 2 juni loopt Mercurius retrograde in het teken Tweelingen. Dat kan weer de nodige communicatieproblemen, zowel tussen personen in de verbale communicatie als met de technische communicatiehulpmiddelen als telefoon, computer en internet. Zorg ervoor dat je in urgente situaties altijd een andere mogelijkheid hebt goed te communiceren.

Op 31 mei zijn we gemakkelijk te beïnvloeden. Laat je niet zomaar iets op de mouw spelden, iemand kan proberen je te misbruiken.

 

Juni

Zodra Mercurius op 2 juni weer direct gaat lopen loopt Neptunus stationair. Dat kan zorgen voor een gevoel van desoriëntatie. Je kunt zowel figuurlijk als letterlijk even de weg kwijt zijn.

Op 15 juni komt Saturnus terug in Schorpioen, waarmee de onderlinge receptie met Pluto is hersteld. Dit zijn de laatste 3 maanden van Saturnus in Schorpioen, waarmee een relatief rustige en constructieve periode aanbreekt. Gebruik deze tijd om eventuele problemen structureel en diepgaand op te lossen.

 

Juli

Rond 1 juli staan Venus en Jupiter conjunct. Een mooie positieve energie waar je je goed bij voelt, maar die ook kan uitnodigen om veel geld uit te geven. Wees je er bewust van en geef niet meer uit dan verantwoord is. Het zal zeer beslist een gezellige periode zijn.

Op 25 juli gaat Venus (tot 5 september) retrograde lopen. Ditmaal vooral in het teken Leeuw. Ook dit draagt bij aan een periode waarin mensen vooral willen ontspannen en genieten van luxe.

Op de dag dat Venus retrograde gaat lopen is Uranus stationair. Uranus gaat een dag later retrograde lopen (dat gebeurt vierkant Mars) . Dat kan ook met uitbarstingen van woede gepaard gaan, vooral als er teveel beperkingen in groei of expansie worden aangebracht.

 

Augustus

Begin augustus kunnen veel activiteiten stroef verlopen. Dat kan met psychische spanningen gepaard gaan. Op 8 augustus gaat Mercurius naar het teken Maagd. De ratio gaat weer domineren en het denken wordt analytisch en kritisch. Een goede periode om complexe onderwerpen te bestuderen.

Op 11 augustus loopt ook Jupiter het teken Maagd in. Morele waarden worden nu weer belangrijk en ook de onderlinge samenwerking om maatschappelijk belangrijke doelen te realiseren.

De conjunctie van Venus met de Zon is op 15 augustus op de 22e graad Leeuw. Een mooie tijd voor de liefde, de kunst en mooie dingen. Geniet er dus van.

Op 23 augustus gaat de Zon naar Maagd. Onze drang naar luxe en vermaak verdwijnt. We worden praktischer, kritischer en meer dienstbaar.

De conjunctie van Zon met Jupiter op 26 augustus op de 4e graad Maagd de graad van de maatschappelijke broederschap vergroot dat nog eens uit.  We zullen ons er over het algemeen erg verbonden door kunnen voelen.

 

September

Op 5 september gaat Venus weer direct lopen. Vanaf dat moment breekt ook weer een eclipsperiode aan. Bekende mensen zullen onverwacht kunnen overlijden.

Op 13 september is er een Zonsverduistering op de 20e graad Maagd.

Dit is de graad waar het verleden symbolisch achter ons wordt gelaten en mensen samenwerken aan het grote bewustwordingsavontuur.

Van 17 september tot 2 oktober loopt Mercurius retrograde in Weegschaal. Er kunnen zich communicatie problemen voordoen met de partners in iemands leven.

Ook op 17 september komt Jupiter in oppositie met Neptunus.  Initiatieven die 5 jaar geleden uit idealisme zijn gestart kunnen slagen. Aan de andere kant kan ook blijken dat deze initiatieven niet op werkelijkheid zijn gebaseerd en als een sneeuwbal uiteen spatten.

Op 18 september gaat Saturnus definitief  naar Boogschutter tenminste tot 20 december 2017 wanneer Saturnus het eigen teken Steenbok binnengaat.

Vanaf 22 september oriënteren we ons meer op onze partner.

 

Oktober

Rond 6 oktober kunnen we te maken krijgen met machtsconflicten.

In sommige gevallen kunnen bij die strijd slachtoffers vallen.

Rond 12 oktober kunnen er plotselinge en ingrijpende veranderingen optreden met name voor hen die rond deze datum geboren zijn, maar ook zij die geboren zijn rond 9 januari of 11 juli kunnen ermee te maken krijgen.

Dat kan soms ook te maken hebben met plotselinge veranderingen van baan of promoties.

Als de Zon op 23 oktober het teken Schorpioen binnengaat verandert de sfeer. Veel zal een tijdje achter de schermen worden uitgewerkt en later in de openbaarheid komen.

Op 30 oktober kunnen we super romantisch zijn, Pas op dat je er niet te ver in doorschiet. Je kunt dan bedrogen uitkomen. Pas ook op met overmatig gebruik van alcohol en medicijnen, je bent er nu extra gevoelig voor.

 

November

Waar in het eerste deel van het jaar ontmoetingen vaak betrekking hadden op relaties verandert de aard van de ontmoetingen. We komen nu meer mensen tegen die ons behulpzaam kunnen zijn en waar we van kunnen leren.

Rond 21 november wordt het sexueel verlangen aangewakkerd. Overtuig je ervan dat ook de ander dat zo voelt.

Rond 23 november kun je onverwacht een geliefde ontmoeten. Ook kunnen zich plotselinge koersveranderingen op de beurzen voor doen.

Eind november begin december hebben we te maken met spanningen die ook behoorlijk emotioneel kunnen uitpakken. Sommige fanatici kunnen besluiten tot handelen over te gaan, dus wees voorzichtig en vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen.

Gelijktijdig zijn we goed in staat om gestructureerd en gedisciplineerd te werk te gaan.

 

December

Rond 6 december kunnen we te maken met agressiviteit, zowel op het persoonlijke als op het bredere maatschappelijke vlak.

Op 19 december hebben we diepgaande gedachten en kunnen moeilijke problemen eenvoudig en fundamenteel worden opgelost.

 

Geraadpleegde bronnen en literatuur:

Helene en Willem Koppejan: Beeldgids van de dierenriem

Dane Rudhyar: Astrologische Mandala

Ebertin: Kombinatie van planeetinvloeden