Vooruitzichten 2018

Vooruitzichten 2018

Het jaar 2018 zal over het algemeen op mondiaal niveau een relatief rustig jaar worden.

Er zijn geen grote lastige aspecten tussen Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

Dat wil niet zeggen dat er geen opvallende gebeurtenissen zullen voorvallen. Waarschijnlijk krijgen we daar wel mee te maken. Maar de effecten zullen op wereldschaal waarschijnlijk beperkt zijn.

De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar de beide eclipsperioden (februari en juli/augustus) en de perioden dat Venus en Mars retrograde lopen.

Voor individuen kan het (ondanks de relatieve rust) soms wel een transformerend jaar zijn waarbij lastige hindernissen overwonnen moeten worden.

Dat geldt vooral, maar niet uitsluitend, voor Kreeften (geboren tussen 10 en 14 juli), Rammen (geboren tussen 8 en 11 april), Weegschalen (geboren tussen 11 en 15 oktober) en Steenbokken (geboren tussen 9 en 13 januari). Een en ander afhankelijk van de precieze geboortehoroscoop.

Sommige Tweelingen, Maagden, Boogschutters en Vissen kunnen te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen. Het gaat dan vooral om personen geboren rond 5 maart, 5 juni, 5 september of 5 december). Schrik niet, ze hebben de bedoeling je te bevrijden en ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.

Venus loopt dit jaar retrograde van 5 oktober tot 16 november. Ze loopt dan terug van de 10e graad Boogschutter naar de 25e graad Weegschaal.

Venus retrograde zorgt ervoor dat we alles opnieuw afwegen dat waarde voor ons heeft.

Dat kan zowel over materiele als niet materiele zaken gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor ook invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er in zo’n periode aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

Tijdens deze retrograde gang komt er ook een binnenconjunctie tussen de Zon en Venus aan de orde. Op dat moment wordt een van de punten van de 5 puntige Venusster geraakt.

Deze 5 punten vormen samen een pentagram.

 

Mars loopt dit jaar retrograde van 26 juni tot 27 augustus. Mars loopt dan terug van de 10e graad Waterman naar de 29e graad Steenbok.

In een periode met een retrograde Mars is het niet verstandig om energievretende klussen uit te voeren. Het is beter om wat afstand te nemen en te relativeren om zo nieuwe energie op te bouwen voor de uitvoering van de fraaie plannen die nu ontstaan. Zo zou het een goed idee kunnen zijn om in deze periode op vakantie te gaan, mits daar niet grote en inspannende activiteiten aan gekoppeld worden. Mars in Waterman vraagt om vernieuwing en nieuwe initiatieven. Mars in Steenbok vraagt om de basis voor de uitvoering van vernieuwingen aan te brengen. Tijdens deze retrograde beweging wordt ook een oppositie tussen Mars en de Zon gevormd.

Met Saturnus in Steenbok zijn de voorwaarden aanwezig om nieuwe vormen van organisatie te realiseren en daar de grenzen van te ontdekken. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd kan gaan worden. De meetlat van het maatschappelijk belang zal er doorlopend naast gelegd gaan worden. Een voorbeeld is het te verwachten referendum over de bevoegdheden van veiligheidsdiensten. Het zal ons beslist gaan bezighouden.

De beide eclipsperioden in 2018 zijn beslist opvallend, ook al zijn alle eclipsen niet volledig maar gedeeltelijk.

Bij de eclips van 15 februari op de 28e graad Waterman is de kans aanwezig dat deze een invloed heeft op de gang van zaken in Nederland en dat een deel van de bevolking er mee te maken zal krijgen. De eclips gaat samen met een vierkant tussen Mars en Neptunus. Samen zou dat kunnen betekenen dat wind en water zich doen gelden.

De symboliek van de 28e graad Waterman is hier treffend: Een boom is geveld en in stukken gezaagd in verband met de houtvoorraad voor de winter. Het is een verwijzing naar het bewust en doelgericht gebruik van de natuurlijke omgeving om de basale levensbehoeften te bevredigen.

De eclips valt in de horoscoop van Nederland zo dat het verstandig is vooraf rekening te houden met moeilijke omstandigheden.

De 2e eclipsperiode wordt gekenmerkt door een serie van 2 eclipsen binnen 1 maand. De eerste vindt plaats op 13 juli 2018 op de 21e graad Kreeft en de tweede op 11 augustus 2018 op de 19e graad Leeuw. Zo’n dubbele eclips in korte tijd is relatief zeldzaam (de vorige kwam voor in 2011 en de volgende zal in 2029 plaatsvinden). Vooral de eclips van 13 juli kan lastig zijn omdat deze de bedoeling heeft zuiverend te werken, maar over het algemeen verwacht ik een kleinere impact dan van de eclips op 15 februari.

Tussen beide zonsverduisteringen in, is er op 27 juli een volledige Maansverduistering, die bij helder weer ook goed zichtbaar zal zijn in Nederland. Overigens valt deze samen met een oppositie van Zon en Mars.

Op 15 mei vindt er een opvallende energiewisseling plaats.

De planeet Uranus verandert dan van teken en gaat van het impulsieve en technische teken Ram naar het natuurminnende teken Stier.

Het is een indicatie dat de snelheid van vernieuwing afneemt en dat deze vernieuwing meer weloverwogen en in balans tot stand gaat komen en vooral gericht zal zijn op landbouw, tuinbouw en veehouderij.

Er kunnen de komende jaren nieuwe inzichten en doorbraken verwacht worden op dit gebied. Overigens keert Uranus eind 2018 nog kort terug in Ram, dit biedt de gelegenheid om nog niet geheel uitontwikkelde technische vindingen verder af te maken.

Een andere belangrijke wisseling van energie vindt op 8 november 2018 plaats.

De planeet Jupiter verruilt dan het teken Schorpioen voor het eigen teken Boogschutter. Voor de Boogschutters onder ons breken mooie tijden aan, waarin veel mogelijkheden zijn tot groei. In sommige gevallen kan dat letterlijk tot groei leiden, dus pas op met te overdadig leven.

De vooruitzichten voor 2018 van maand tot maand

Januari

Het begin van het jaar kan verrassend zijn en is verder veelbelovend. We zijn vol nieuwe ideeën en het lukt ook redelijk gemakkelijk die te realiseren. Voorwaarde is wel dat ze van zuivere intentie zijn en voor de gemeenschap als geheel een betere toekomst bieden.

Rond 14 januari kunnen er zich verrassende gebeurtenissen in de relationele sfeer voordoen.

Halverwege de maand wordt de sfeer nog vriendelijker en de mensen om ons heen over het algemeen ruimdenkender.

De nieuwe Maan van 17 januari kent de volgende symboliek:

Pelgrims beklimmen de steile treden die naar het heiligdom op een berg leiden.

Afbeelding: Heiligdom in Hua Shan nationaal park China

Het is een symboliek die de mens voorhoudt omhoog te reiken en zich te laten inspireren door een visioen of een soort heilig vuur dat met zijn metgezellen wordt gedeeld.

Een Nieuwe Man is altijd een goed moment voor een meditatie, probeer je te laten inspireren.

Rond 24 januari zijn er goede kansen op inspiratievolle momenten.

Pas er wel voor op om alles wat je wil bereiken niet al te grootscheeps aan te pakken.

Je kunt je vergissen in de inspanning die het kost om het voor elkaar te krijgen.

Tegen het einde van de maand kunnen we vrienden uit het verleden terugzien. Het kunnen vreugdevolle ontmoetingen zijn.

De Maansverduistering op 31 januari zal weldadig kunnen voelen, maar schijn bedriegt, het kan symbool staan als stilte voor de storm.

Deze Maansverduistering is niet zichtbaar in West Europa.

Februari

De maand februari begint nog rustig en weldadig, maar na ongeveer een week gaat de invloed van de zonsverduistering op 15 februari zich doen gelden.

Een eclips gaat altijd samen met onverwachte voorvallen en mondiaal bekende personen die het aardse bestaan verlaten. Ook kunnen zich natuurrampen voordoen.

De eclips vindt plaats op de 28e graad Waterman met als symbool: Een boom is geveld en in stukken gezaagd als houtvoorraad voor de winter. Het is de graad van het intelligent vooruitzien.

Voor Nederland kan deze eclips samengaan met extreem weer, waarbij we door wind en water op de proef worden gesteld.

Het kan voor sommige Nederlanders flinke moeilijkheden veroorzaken.

De rest van de maand kan onduidelijke beelden geven. We kunnen grote idealen hebben, maar ze ook helemaal uit het oog verliezen.

Rond 23 februari kunnen we op een roze wolk terecht komen.

Ons gevoel voor waarde en ons inschattingsvermogen kunnen op de proef worden gesteld.

Maart

Begin maart kan de communicatie wat ruzieachtig zijn. Zorg ervoor met zuivere intenties te werken, dan heb je daar geen last van.

Rond 4 maart kunnen we, meer dan anders, behoefte hebben om onze idealen te realiseren. We kunnen daar soms heel voortvarend mee aan de slag gaan.

Ook kan het gebeuren dat we plotseling in vuur en vlam staan voor de andere sekse. Ook in ons gevoel breekt het voorjaar aan.

Vanaf 9 maart verloopt onze groei in de buitenwereld wat minder, het is goed om meer aandacht te besteden aan je innerlijke groei.

Rond 11 maart kunnen we in ons enthousiasme tegen grenzen aanlopen. Neem eventuele waarschuwingen serieus, de overheidsdienaren zijn dat ook en een bekeuring is nu snel uitgedeeld.

Verliefdheden blijken al snel van voorbijgaande aard.

Vanaf 17 maart kunnen we veel bereiken, mits we alles gedegen aanpakken en er serieus aan werken.

Op 20 maart kunnen we de neiging hebben ons poëtisch te uiten. De Zon gaat dan ook het teken Ram binnen en passeert de evenaar op weg naar de Zomerzonnewende.

Op 23 maart gaat Mercurius retrograde lopen.

Er is grote kans op apparatuur die ons in de steek laat. Vervang de apparatuur die kwetsbaar is tijdig of laat deze preventief onderhouden.

De laatste week van de maand kan je relatie onder druk komen te staan en kun je problemen hebben met de overheid.

Op de laatste dag van de maand breekt de lente aan en gaan we genieten van de natuur om ons heen.

April

De eerste dagen van april zijn erg geschikt om veel werk te verzetten. Dat kan op je werk zijn, het kan zowel geestelijk als fysiek zijn, en thuis, zoals in je tuin.

Pas op voor onenigheid en hou je aan je afspraken.

Rond 11 april kun je onveilige plaatsen beter mijden.

Dat geldt vooral voor hen die rond 11 april, 13 juli, 14 oktober en 11 januari geboren zijn.

De nieuwe Maan van 16 april kan je op goede gedachten en ideeën brengen. De sterren staan beslist gunstig.

Rond 18 april kun je je behoorlijk verward voelen. Enerzijds kun je flitsende inzichten hebben die om uitvoering vragen, anderzijds kun je je heel erg geremd en tegengewerkt voelen.

Op 20 april gaat de Zon het teken Stier binnen. Het zou goed kunnen dat we dan allemaal van het voorjaar gaan genieten. Het eind van de maand is gunstig voor een goed gesprek met onze geliefden. Soms kan een autoriteit daarbij roet in het eten gooien en je goede bedoelingen dwarsbomen.

Het eind van de maand is ook uitermate geschikt om bergen en ook ingewikkeld werk te verzetten.

Mei

Deze maand (op de 15e) verandert Uranus van teken. De gedachten worden minder impulsief en ingevingen worden wat beter afgewogen. In elk geval hebben die ingevingen nu veel meer met praktische zaken te maken. Het midden van de maand is overigens energetisch best lastig vanwege de vele grote wisselingen van energie. Het kan even duren voor we eraan gewend zijn.

We kunnen er zelfs plotseling ruzie door krijgen. Blijf uit de buurt van opvliegende mensen, ze kunnen je onaangenaam verrassen.

Pas ook op in het verkeer, het spreekwoordelijke ongeval zit in deze periode in een klein hoekje.

Vanaf 18 mei valt alles beter op zijn plaats en kunnen we relatief eenvoudig en zonder veel problemen van alles tot stand brengen. We worden vanaf nu ook huiselijker, meer op de familie gericht en communicatiever. Ook is het een goede tijd om nieuwe kennis op te doen en loopt de communicatie met anderen veel gemakkelijker.

We kunnen wel tegen onenigheid met de partner aanlopen, vooral als de relatie niet gelijkwaardig is en een van de partners probeert te domineren.

Juni

De eerste week van juni blijft de sfeer gezellig en positief.

Rond 6 juni kunnen we tegen meningsverschillen oplopen, zonder goed te begrijpen waarom.

Halverwege de maand raken we minder huiselijk en meer op luxe en comfort gesteld.

We kunnen ook te maken krijgen met achterstallig onderhoud.

Ook kunnen we goede vooruitgang boeken met onze plannen om vooruit te komen en te groeien.

Rond de zomerzonnewende van 21 juni zijn er goede kansen een nieuwe geliefde te ontmoeten, tenminste als je single bent. We kunnen er behoorlijk door op een roze wolk terechtkomen. Pas dus op en idealiseer niet te veel.

De zomerzonnewende vindt plaats op 21 juni om 12.08 in onze tijdzone (MET). De Zon staat dan hoog aan de hemel in het 10e huis. Dat betekent dat de komende maanden er veel aan de orde komt dat van invloed is op onze maatschappelijke positie.

We kunnen nieuwe vrienden en geliefden ontmoeten, maar daarin ook bedrogen worden. Ook worden de tegenstellingen tussen man en vrouw verder uitgelicht (mogelijk als gevolg van de #me-too discussie of het beloningsverschil tussen man en vrouw). Het wordt in elk geval een tijd met plotselinge veranderingen.

Afbeelding: de planeet Mars (opname van de Hubble telescoop)

Op 26 juni gaat Mars retrograde lopen tot 27 augustus.

Het is geen goede tijd voor energievretende activiteiten. Doe het dus wat rustiger aan en gebruik deze tijd om je accu weer op te laden en ideeën te ontwikkelen die eind augustus uitgevoerd kunnen gaan worden.

We kunnen al direct ons tegengewerkt voelen als we toch deze periode willen gebruiken om zaken naar onze hand te zetten. Het is verder een goede periode voor bezinning en introspectie.

Aan het eind van de maand kunnen daar verrassende inzichten uit voortkomen.

Juli

De maand juli staat in het teken van 2 eclipsen. De eerste vind plaats op 13 juli, de tweede op 11 augustus. Op zich hoeven deze individueel niet al te lastig te zijn. Maar er zijn uitzonderingen.

De hele maand kunnen zich allerlei onverwachte gebeurtenissen voordoen.

Rond 12 juli kan het beter zijn gevaarlijke situaties te mijden.

Dat geldt vooral (maar niet uitsluitend) voor hen die 10 april, 12 juli, 13 oktober en 10 januari geboren zijn.

Rond 22 juli worden we gemakzuchtiger en genieten we meer van de geneugten van het leven.

Op 26 juli gaat Mercurius retrograde lopen. Deze keer tot 19 augustus.

We kunnen weer last hebben van verstoringen in de communicatie en in het verkeer.

Hou bij het gaan naar een belangrijke afspraak daar rekening mee en ga vooral niet op reis als vele anderen dat ook al doen.

Op 27 juli komen Mars en Zon in oppositie met elkaar.

Dat gebeurt op de 5e graad van de tekens Leeuw (Zon) en Waterman (Mars).

Dit moment valt ook samen met een Maansverduistering om 22.22 uur.

Tijdens deze oppositie maken Zon en Mars een T-vierkant met Uranus, op zich een behoorlijk explosieve constellatie. De energie van deze gebeurtenissen concentreert zich op de 4e en 5e graad Waterman. De symboliek van de 5e graad (die het eerst wordt geraakt) is “Een raad van voorouders ondersteunt de inspanningen van een jonge leider’. Het geeft de mogelijkheid kracht te putten uit onze diepste wortels.

Afbeelding: Yogi Sri Aurobindo

De symboliek van de 4e graad Waterman is: Een hindoe toont zijn genezende krachten”. Het is de graad van de harmonie met het goddelijke waarvoor zelfdiscipline, reinheid van bedoelingen, mededogen en geloof in het goddelijke nodig zijn.

Kortom een dag om zeer bewust te leven en alle verleiding van reactief handelen te weerstaan.

Een dag voor ontmoetingen in de geest.

Augustus

Het begin van deze maand kunnen we nog met de nasleep van de energie van de vorige maand bezig zijn maar ook er kunnen zich ook plotselinge en soms onaangename verrassingen voordoen.

Rond 7 augustus kunnen we even gedesoriënteerd zijn. We raken meer op onze partners ingesteld en proberen daar iets gezelligs mee te doen. Dat kan soms verrassend uitpakken, vooral als je je niet bewust bent van de intenties van de ander. Rond 10 augustus kan de communicatie met de partner moeizaam verlopen..

De zonsverduistering van 13 augustus kan samengaan met intense meningsverschillen.

Dit kan vooral hen raken die rond 13 augustus, 13 november, 9 februari of 11 mei geboren zijn.

Het kan ons helpen geconcentreerd te werken aan oplossingen voor problemen.

Over het algemeen zijn de sterren de 2e helft van deze maand weer wat positiever gestemd en kunnen we veel goeds tot stand brengen. Vermijd echter wel overmatig grote inspanningen. Die kun je vanaf de 27e augustus weer leveren, dan gaat alles bijna als vanzelf. Gebruik de voorafgaande tijd om je te laten inspireren.

September

Ook in september zet deze positieve tendens door.

Vanaf de 6e komt de autoriteit terug van het zomerreces en laat zich onmiddellijk gelden.

Rond de 7e kunnen we even het zicht op ons doel uit het oog verliezen. Werk daarom zoveel mogelijk volgens plan en hou je daaraan als je iets belangrijks tot stand wil brengen.

Rond de 8e kunnen we onenigheid hebben met de andere sekse.

Het kan tot meer begrip en meer diepgang in de relatie leiden.

De nieuwe Maan van 9 september wordt gesymboliseerd door een Ouija bord. Het is een soort orakel waarmee de deelnemers via de letters en cijfers gezamenlijk een antwoord vinden op gestelde vragen.

Afbeelding: Ouija bord

Het geeft aan dat openstaan voor het onbekende soms antwoorden kan geven.

Er kunnen verrassingen op relationeel gebied voorvallen.

Rond de 14e is onze geest niet helder. Het is beter om dan geen ingewikkelde intellectuele uitdagingen op te lossen. Verlaat je op je intuïtie en pas op voor bedrog.

Rond 19 september kunnen we voor onverwachte verrassingen komen te staan. Dat kunnen soms ook minder gewenste verrassingen zijn.

De laatste week van de maand verloopt wat moeizamer. We raken meer op onze vrienden gericht en kunnen tegenwerking van bazen en autoriteiten ondervinden.

Oktober

Direct aan het begin van de maand kunnen we met maatregelen van de overheid worden geconfronteerd, mogelijk als effect van Prinsjesdag.

Op 5 oktober gaat Venus retrograde lopen tot 16 november.

In de periode dat Venus retrograde loopt wordt door de conjunctie met de Zon op 26 oktober een van de punten van de 5 puntige Venusster geactiveerd. Deze keer is dat op de 4e graad Schorpioen. Het stelt de nieuwe maanfase van Venus voor en kan symbool zijn voor nieuwe waarden in de liefde, bij relaties en bij bezittingen.

De symboliek van de 4e graad Schorpioen is: “ Een jongeling draagt een brandende kaars bij een gewijd ritueel”.

Het is de bedoeling hetgeen in het ritueel wordt voorgesteld beter te incorporeren in je leven. Wat dat individueel betekent hangt af van de plaats waar de conjunctie zich in je persoonlijke horoscoop voordoet.

Als Venus retrograde loopt vind ook meestal een herwaardering van waarde plaats. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de effectenbeurzen scherp dalen, maar voor sommige aandelen kan het ook net omgekeerd zijn.

Ook kan er op andere gebieden een herwaardering in je leven plaatsvinden, bijvoorbeeld in je relaties of in je vriendschappen.

Rond de 10e oktober worden de gesprekken diepgaander. Maar daardoor kan er ook meer onenigheid in de communicatie blijken, vooral ook tussen partners.

Rond de 12e oktober kun je beter wegblijven uit risicovolle situaties. Het kan gevaarlijk blijken te zijn.

Vanaf 14 oktober wordt het weer een stuk gezelliger en aangenamer.

Er kunnen verschillen van inzicht zijn over idealen.

Rond 24 oktober kunnen we met onverwachte gebeurtenissen te maken krijgen. Wees erop voorbereid.

Tegen het einde van de maand gaat alles weer wat minder moeizaam. Er is kans op mooie ontwikkelingen.

Er zijn mooie kansen om op onverwachte ontmoetingen met een nieuwe levenspartner.

November

Deze maand keert Uranus terug in het teken Ram. Het markeert de periode (tot begin maart 2019) waarop voorlopig de laatste serie technische innovaties een plaats gaan innemen in onze maatschappij.

Een andere opvallende gebeurtenis is de entree van Jupiter in het eigen teken Boogschutter. Dit geeft op zich een optimistische energie van mogelijkheden en onbegrensde groei, ware het niet dat Saturnus (de planeet die staat voor verantwoordelijkheid en begrenzing) al een tijdje in het eigen teken Steenbok loopt en dus ook in zijn kracht staat.

Voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden tot ontwikkeling is het goed je eerst af te vragen of die ontwikkeling bij gaat dragen aan het belang van de ander. Als dat niet zo is, zet het uit je hoofd. Je zult anders veel energie steken in iets dat het toch niet gaat halen.

Op 16 november gaat Venus weer direct lopen. De periode van herwaardering is achter de rug.

Het is nu goed je nieuwe inzichten van waarde in je leven te integreren.

Vanaf 17 november tot 6 december heeft je reis naar of je communicatie met het buitenland een grote kans op vertraging, dus hou er rekening mee.

Rond de 20e kun je te overmoedig zijn en teveel hooi op je vork nemen. Wees daar voorzichtig mee want er is sowieso al een neiging om in alles en noch wat te overdrijven.

Beperk je tot het wezenlijke, als je dat doet kun je nu veel tot stand brengen.

December

De maand december begint verrassend met onverwachte ontmoetingen.

We raken meer op onszelf gericht, diepgang is nu nodig.

Tussen 3 en 5 december kunnen we onenigheid krijgen. Beheers je daarbij, er is risico op een handgemeen. De aanleiding kan ook iets zijn dat achteraf blijkt een volledig onjuiste inschatting te zijn geweest.

De nieuwe Maan op 7 december is vredelievend, een mooi moment om met iemand in het reine te komen. Ook kunnen we ons moeilijk concentreren als we met ingewikkelde zaken bezig zijn.

Vanaf 13 december worden we uitbundiger in onze communicatie.

Tegelijkertijd verlopen de gebeurtenissen redelijk in balans. De meeste zaken krijgen we zonder veel moeite voor elkaar. Dat duurt tot aan de feestdagen.

Tijdens de feestdagen is het beter matig te zijn met het gebruik van alcohol. Een misverstand is nu zo geboren. Houd je dus in en wees zorgvuldig in je communicatie.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).

Vooruitzichten 2017

Het jaar 2017 lijkt een relatief rustig jaar te worden. Er zijn geen heel grote aspecten.

De opvallendste zaken zijn de periode dat Venus retrograde loopt, dit keer in Ram en Vissen en de intrede van Saturnus in zijn eigen teken Steenbok aan het eind van 2017.

Verder zijn er zoals elk jaar 2 eclipsperioden en 4 perioden waarin Mercurius retrograde loopt.

Kortom niet heel veel erg opvallende zaken.

Overigens kunnen er nog steeds ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden in ieders leven, afhankelijk van de aspecten van planeten naar de persoonlijke horoscoop.

Venus (zie afbeelding) retrograde zorgt ervoor dat we alles dat waarde heeft voor ons opnieuw afwegen. Dat kan zowel over het materiële als immateriële gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

De meest kritische tijd hierbij is de periode van 8 tot 21 april als Venus een vierkant maakt met Saturnus.

Met Saturnus in Steenbok is het zaak om nieuwe vormen van organisatie te realiseren. De kans bestaat dat er veel initiatieven vanuit de overheid of aan de overheid gelieerde organisaties komen. Een gruwel dus voor de Watermannen, de vrijheidslievenden onder ons. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing in de regelgeving niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd gaat worden.

De eclips op 26 februari op de 9e graad Vissen heeft een duidelijke Neptunus signatuur. Wees voorzichtig met alcohol en medicijnen. Het kan helemaal verkeerd uitpakken. De kans is groot dat velen doodleuk de zelfbeheersing helemaal kwijt zijn. Aan de andere kant kunnen we ook grenzeloos opgaan in gevoelens van gelukzaligheid.

De eclips van 21 augustus vind plaats op de 29e graad Leeuw. Deze eclips heeft meer een Uranus signatuur en kan leiden tot bijzondere ontdekkingen, omdat we even verlost zijn van alle ervaring die ons tegenhoudt in de vernieuwing.

De vooruitzichten voor 2017 van maand tot maand

Januari

De maand januari zal een relatief rustige maand zijn met weinig gespannen aspecten. Met de planeet Mars in Vissen zal er over het algemeen een vredelievende op compromis gerichte sfeer ontstaan.

Dat is vooral van toepassing op de eerste week van januari wanneer Mars in Vissen conjunct Neptunus loopt en ook Venus zich daar iets later bijvoegt.

Dat wil overigens niet zeggen dat er niets te beleven valt.

Integendeel, de samenstand van Venus met de Zuidelijke Maansknoop kan ontmoetingen met dames, met wie je een karma gerelateerde band hebt, bevorderen. Dat kan tot interessante ontmoetingen leiden, zeker tot 8 januari als ook Mercurius nog retrograde loopt.

Op 12 januari, de dag van de Volle Maan kan de energie nogal verwarrend zijn, aan de ene kant nogal uitbundig en vol overdrijving, aan de andere kant, zakelijk en structurerend. Ook kun je je geheel verliezen in een persoon van de andere sekse die je systeem helemaal in de war schopt. Pas wel op voor een overmaat aan idealisering.

Rond 19 januari kunnen er confrontaties zijn met een autoriteit in je leven. Dat kan een ouder zijn, een leraar, oom agent, de belastingdienst, etc. Met de overgang van de Zon naar Waterman (Aquarius) wordt de sfeer ook rebelser.

Tegen het einde van de maand kan de overheid voor een financiële tegenvaller zorgen.

De Nieuwe Maan op 28 januari op de 9e graad Waterman heeft een bijzondere symboliek namelijk: Een vlag verandert in een adelaar.

De symboliek van deze graad belichaamt het uitdragen van waarden in de praktijk. De symboliek van de vlag is statisch. De adelaar draagt deze waarden uit en dwingt respect af.

Februari

Deze maand geeft heftiger energieën te zien.

Zowel Mars als Venus lopen in Ram wat tot vurig gedrag kan leiden.

Dat is vooral in de 2e helft van de maand het geval als de 1e eclipsperiode van dit jaar aan de orde is en Mars meerdere aspecten maakt waarvan het vierkant met Pluto wel het belangrijkste is. Het is over het algemeen een symboliek voor vulkaan uitbarstingen en aardbevingen. In deze periode kunnen daar de nodige slachtoffers bij vallen.

De Zonsverduistering op 26 februari valt op de 9e graad Vissen.

Deze graad wordt gesymboliseerd door: Een jockey spoort zijn paard aan met de bedoeling zijn rivalen achter zich te laten. Het is de graad van de zelfaansporing en symboliseert de noodzaak voor elk individu aan zijn eigen realisatie te werken.

Tegen het einde van de maand kunnen mooie mogelijkheden ontstaan tot ontwikkeling. Wees er op voorbereid dat die niet altijd zich daar bevinden waar je zou verwachten en stel je open voor plotselinge kansen.

Maart

Het begin van de maand staat vooral in het teken van Venus die op de 4e retrograde gaat lopen. Het kan een verwarrende periode zijn, met enige desoriëntatie. Er kan ook de neiging zijn personen te over idealiseren.

Rond 10 maart verdwijnt de vurigheid uit het handelen en worden we bedachtzamer. Het is een goede tijd om te werken in de tuin of te wandelen in de natuur.

Halverwege de maand kunnen we tegen confrontaties met autoriteiten aanlopen.

Zorg ervoor dat je niets te verwijten valt dan loopt alles wel los.

De lente equinox is dit jaar op de 20e maart. De Zon komt weer boven de evenaar een gaat het teken Ram binnen. De energie wordt vuriger.

Op 25 maart is er een samenstand van Zon en Venus (nu retrograde). Dit is een bijzonder moment omdat dit symbolisch is voor een van de punten van de Venusster (het pentagram).

Afbeelding: Raam van de Xaverius kerk in Amersfoort met een vredesduif die een volledige driehoek afdekt.

De 5e graad Ram waarop deze conjunctie plaats vindt heeft in dit kader een speciale symboliek, namelijk: Een driehoek met vleugels, dit staat voor het vermogen tot zelf transcendentie. Het duidt op de noodzaak van heelheid van het individu om spiritueel te kunnen groeien.

April

De maand april heeft een duidelijk signatuur van retrograde planeten.

Naast Venus die al retrograde was komen er deze maand respectievelijk Saturnus, Mercurius en Pluto bij, terwijl Venus op 15 april weer direct gaat lopen.

Sterk wisselende energieën en een noodzaak tot heroriëntatie, met name naar de binnenwereld.

Mooi is daarbij dat Venus op 15 april op de graad van de vervulling weer direct gaat lopen. Dat zou een mooie aansluiting kunnen zijn naar de inzichten uit die binnenwereld.

Rond 9 april kunnen we beter gevaarlijke omgevingen mijden.

De retrograde Mercurius vanaf 10 april in Stier geeft een extra stimulans om zorgvuldig te denken en te communiceren.

Tegen het einde van de maand komt er weer wat meer leven in de brouwerij.

Gevoelens worden sneller geuit en de communicatie wordt sneller en directer.

Mei

Dit is een relatief rustige maand met weinig moeilijke energieën.

Rond 10 mei is de communicatie intens en vol originaliteit.

We hebben weinig energie en het kost moeite ons fysiek in te spannen.

Vanaf 21 mei worden we actiever en zijn we meer op communicatie gericht.

De Nieuwe Maan op 25 mei op de 5e graad Tweelingen geeft een andere energie.

De symboliek van deze graad is: Een revolutionair tijdschrift roept op tot actie.

Het is de graad die bij de wet van behoud van energie hoort, met beelden als actie en reactie, oog om oog tand om tand. Probeer om verre te blijven van primaire primitieve reacties. De echte revolutie moeten in ons zelf plaats vinden waarin we de weg vinden voorbij primaire reactiepatronen en de transcendente werkelijkheid weten te vinden.

Juni

Ook de maand juni verloopt relatie rustig. We krijgen de neiging meer thuis bezig te zijn en voor ons gezin. Ook krijgen we meer aandacht voor de natuur. Voor tuinliefhebbers een mooie tijd. Halverwege de maand kunnen we gedesoriënteerd zijn.

De zomer zonnewende is dit jaar op 21 juni om 6.25 uur. De Zon heeft dan weer de meest Noordelijke positie bereikt en vanaf deze dag gaan de dagen weer korter worden.

Zon en Mercurius gaan nagenoeg gelijktijdig naar het teken Kreeft en de energie wordt veel meer op het gezin gericht.

De zomerzonnewende is een fenomeen dat door natuurvolkeren wereldwijd wordt gevierd. Het oude Stonehenge (zie afbeelding) herinnert ons daaraan.

Juli

De maand juli begint met een lastige energie die gepaard kan gaan met veiligheidsrisico’s en uitingen van agressie.

De communicatie met de partner wordt vlotter en opener.

Vermijd rond 10 juli onveilige plaatsen.

Rond 18 juli zijn onverwachte gebeurtenissen te verwachten. Pas je gedrag daar op aan, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Vanaf 20 juli worden we gemakzuchtiger. We hebben de neiging ons minder in te spannen en als er toch iets dringend moet gebeuren dat aan anderen over te laten.

Rond 21 juli hebben we plotselinge ingevingen of maken we onverwachte voorvallen mee. Er is echter wel een behoorlijke geldingsdrang. Het is goed om die in te zetten voor alles wat voor de gemeenschap van belang is.

Augustus

De 2e eclipsperiode dit jaar valt in deze maand.

Er zullen weer de nodige beroemdheden het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

De maand begint met een energetisch gecompliceerde periode met veel energiewisselingen. Het kan wat moeite kosten om georiënteerd te blijven.

De Maansverduistering op 7 augustus zorgt ervoor dat we vervreemd raken van onze emotionele basis.

Rond 10 augustus kunnen we veel energie besteden en het gevoel hebben dat dit verspilde energie is geweest. Wees gerust, de kosmos houdt alles vast.

Op 13 augustus gaat Mercurius weer retrograde lopen, we zijn wat minder kritisch en wat minder scherp in onze waarneming.

De Zonsverduistering van 21 augustus is op de 29e graad Leeuw. De symboliek van deze graad is: Een zeemeermin die uit de golven van de oceaan oprijst is gereed om in een menselijke vorm herboren te worden. Het geeft het onbewuste verlangen aan tot manifestatie van het creatief onbewuste in het stof.

Dat kan eenvoudigweg om de creatie van een nieuwe telg van het menselijk ras zijn maar ook om de drang te scheppen.

Een bijzonder moment dus voor creatieve verdieping.

Vanaf 23 augustus worden we kritischer en worden details en zorgzaamheid weer extreem belangrijk. We koppelen dit aan het streven naar vaste waarden waar we houvast aan hebben. Vanaf 26 augustus hebben we een grotere behoefte aan luxe in ons leven.

September

Begin september kunnen we behoorlijk gedesoriënteerd raken en letterlijk de weg kwijt zijn. We richten onze inspanningen nu meer op activiteiten die dienstbaarheid inhouden en bijdrage aan de maatschappij.

Halverwege de maand kunnen we worden geconfronteerd met voorwaarden die de autoriteit aan onze hulpvaardigheid stelt.

Ons verlangen naar luxe verdwijnt en maakt plaats voor behoefte aan soberheid.

Vanaf 22 september zijn we weer meer op de partner gericht.

Er kunnen plotselinge veranderingen optreden in de maatschappelijke ontwikkelingen en onze loopbaan. Eind van de maand kan er weer een nieuwe serie verrassende feiten worden geopenbaard waardoor personen in de verlegenheid kunnen worden gebracht.

Oktober

Deze maand hebben we te maken met sterk wisselende energieën.

De maand begint erg harmonisch en we kunnen het gevoel krijgen een nieuwe levenspartner tegen het lijf te zijn gelopen, ook al omdat er zich een sterke overeenkomst in het denken lijkt te manifesteren.

Rond 10 oktober verandert deze harmonie in disharmonische energieën die stevig kunnen uitpakken. Het gevoel van onveiligheid kan heel sterk zijn en er kunnen ook incidenten voorvallen die dit gevoel versterken.

Er zullen zich stevige confrontaties met machtshebbers kunnen afspelen.

Halverwege de maand ebt die spanning weer weg en raken we erg op de partner gericht.

Dat wordt even onderbroken rond 19 oktober als plotselinge voorvallen dat in een ander daglicht gaan zetten.

De Nieuwe Maan van deze dag op de 27e graad weegschaal speelt daar op in. De symboliek toont een vliegtuig hoog aan de heldere hemel.

Vanaf 23 oktober worden we veel terughoudender en keren we terug achter het veilige pantser. Rond 26 oktober voelen we ons uitbundig en genieten we van alle luxe om ons heen.

November

Vanaf 7 november zoeken we meer diepgang in onze relaties.

We blijven voorzichtig en terughoudend.

Rond de 19e moeten we onze ogen en oren goed openhouden, er is gevaar voor agressiviteit in verschillende vormen.

Vanaf de 22e laten we alle terughoudendheid varen en willen we de wereld veroveren met onze ideeën en idealen. Dat gaat gepaard met desoriëntatie. Het kan even moeite kosten om de juiste weg te vinden.

December

De maand begint met onverwachte gebeurtenissen.

Dat kan lastig zijn als we in het buitenland reizen, wees er dus op voorbereid.

Het is verstandig om heel terughoudend te zijn met alcohol en medicatie.

Vanaf 7 december wordt onze energie minder dienend en kunnen we ons aangevallen voelen en dat ook werkelijk worden uit een onverwachte hoek.

De Winterzonnewende is dit jaar op 21 december om 17.29 uur.

Ditmaal een hele bijzondere omdat Saturnus op 20 december naar het eigen teken Steenbok is gegaan.

Zeker omdat ook Venus iets later in Steenbok komt zou dat kunnen betekenen dat we ons zelf meer beperkingen opleggen om veel geld uit te geven aan onnodige en luxe uitgaven.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).