Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok; kans of bedreiging?

Inleiding.

Op 2 december van dit jaar gaat Jupiter van het eigen teken Boogschutter naar Steenbok (het teken waar Pluto (sinds 2008) en Saturnus (sinds december 2017) al aanwezig zijn.

Pluto staat o.a. voor zuivering, macht en onmacht, beïnvloeding van de massa, gedegen onderzoek en transformatie. Saturnus staat o.a. voor structuur, begrenzing en concentratie en ook voor de vader of de oudere mens. Jupiter staat o.a. voor uitbreiding, groei, harmonie, wet en religie.

Een samenstand van deze 3 markante planeten komt zelden (minder dan een keer in de 1000 jaar) voor en geeft veel energie. Deze energie kan zowel heel positief als heel negatief uitpakken.

Alles hangt af van de manier waarop deze energie de kans krijgt zijn werk te doen. Al deze planeten staan voor meerdere principes die allemaal aan de orde komen in zo’n situatie.

Er zijn een aantal graden waarop deze zeer krachtige samenballing van energie de grootste invloed zal hebben. Dat betreft de 23e t/m 25e graad van het teken Steenbok.

Deze energieën hebben zowel invloed op het mondiale gebeuren als op individuele levens.

Invloed op mondiale gebeurtenissen.

De samenballing van energie wordt getriggerd door de Zonsverduistering die op 2e Kerstdag 2019 optreedt. Na de eclips initieert de Maan een aantal belangrijke planeetknopen (achtereenvolgens die van Jupiter, Saturnus en Pluto). Daarbij kan oud karma worden losgemaakt van de voorvaderen (heliocentrische zuidknoop van Saturnus op de 24e graad Steenbok). Dat bouwt geleidelijk op naar een climax op 11, 12 en 13 januari 2020.

Dan keert op 11 januari allereerst Uranus om van retrograde naar direct op de 3e graad Stier, hetgeen kan wijzen op verandering dan wel revolutie in de agrarische wereld (denk aan de boerenprotesten). Het is evident dat er een nieuwe koers moet worden gevonden en dat alleen belangenbehartiging van een beperkte groep uit de boze is. Dat geldt overigens voor alle acties in dit kader, of het nu om de bouw, de veiligheid, de zorg of het onderwijs gaat.

De 3e graad Stier wordt in de astrologische mandala als volgt gesymboliseerd: “Treden die door de natuur zijn gevormd, leiden naar een weide vol bloeiende klaver”.

Dit symboliseert de stapsgewijze uitbreiding van het individuele bewustzijn door ondergane ervaringen zodat de natuurlijke vervulling op een organische wijze (zonder botsingen en vanzelfsprekend in overeenstemming met de omgeving) kan worden bereikt.

Maatschappelijk belang moet voorop staan. Daar waar dat onvoldoende gebeurt of aandacht krijgt zal de loop der gebeurtenissen dat afdwingen.

Omdat met het omkeren van Uranus alle planeten weer direct lopen staan ze vanaf 11 januari ook vol in hun energie.

Vervolgens is er een conjunctie van Saturnus, Pluto, Zon, Mercurius op 12 en 13 januari op de 23e graad Steenbok. Daar is ook de dwergplaneet Ceres bij betrokken.

Ceres staat in de astrologie voor oogst (uit de natuur) of uit de genetische afkomst (opvolging).

De 23e graad Steenbok wordt gesymboliseerd door: “Een soldaat ontvangt een onderscheiding voor dapper gedrag in de strijd”. Centraal staat hier het beloond worden voor goed gerichte inzet en gedrag.

De energie lijkt de nadruk te leggen op belonen, er kunnen zich dus mooie gebeurtenissen voordoen.

Tot 12 januari raakt Pluto als eerste een graad, vanaf 12 januari gaat Saturnus voorop.

Waar eerst zuivering en dan beperking tot het wezenlijke de thematiek was, verandert dat en is eerst beperking door noodzaak van buiten en vervolgens zuivering de thematiek.

Op 5 april en tot 12 november passeert ook Jupiter Pluto. Vanaf dat moment wijzigt de thematiek van beperking door noodzaak, naar gerichte groei binnen als wezenlijk geselecteerde gebieden waarbij vervolgens verdere zuivering plaats kan vinden.

Op 20 maart is er een samenstand van Mars en Jupiter op de 23e graad van Steenbok.

Beloning voor grote inzet zou hier het thema kunnen zijn.

Op 23 maart is er een conjunctie van Mars en Pluto op de 25e graad Steenbok, en op 5 april van Jupiter en Pluto op de 25e graad Steenbok.

Deze graad wordt gesymboliseerd door: “Een winkel vol kostbare Oosterse tapijten”.

Het zijn de resultaten van geïnspireerde groepsarbeid en culturele traditie.

Het geeft de mogelijkheden weer tot het bereiken van resultaten als de inzet daarop gericht wordt.

Invloed op individuen

In elk geval zullen personen die geboren zijn op 11, 12 of 13 januari, 12, 13 of 14 april, 14, 15 of 16 juli en 15, 16 of 17 oktober deze energie in het dagelijks leven gaan merken.

De manier waarop ze individueel uitwerken en aan de orde komen hangt af van de intentie waarmee de energie wordt toegepast en de raakpunten naar iemands persoonlijke horoscoop.

Van belang is verder in welk levensgebied in de horoscoop (huizen) de energie zijn werk doet.

Hieronder een aanduiding van de mogelijke uitwerking per levensgebied.

Het 1e huis

Iemand die deze 3 planeten door het 1e huis krijgt, zal zich moeten afvragen of de manier waarop hij/zij de maatschappij tegemoet treedt zou moeten worden bijgesteld. Aan de ene kant kan veel waardering worden ondervonden door “natuurlijk” leiderschap aan de andere kant kan een nogal “dwingend” persoonlijk optreden leiden tot agressieve reacties, omdat de wijze van uiten bij de ander bedreigend kan overkomen.

Deze 3 planeten in het 1e huis geven veel kracht, wees je daarvan bewust.

Alleen als Pluto en Saturnus constructief worden gebruikt kan de groeipotentie van Jupiter goed tot uiting komen. In het andere geval worden de problemen en confrontaties die zich zullen voordoen waarschijnlijk verder uitvergroot.

Het 2e huis

Iemand die de transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 2e huis heeft zal zich erg moeten bezighouden met de vraag welke zaken in je leven nu echt waarde vertegenwoordigen.

Uiteindelijk hou je dan alleen nog zaken over waar je echt aan gehecht bent en die door de maatschappij om je heen ook zo worden gezien. Houdt er rekening mee dat als je je zaken ten onrechte hebt toegeëigend dit zal worden gecorrigeerd. Maar veel meer komt het voor dat je eigen inzichten echt veranderen door het proces dat zich op dit gebied afspeelt. Bedenk daarbij ook dat juist het herwaarderen van waarden en het afstoten van zaken die er niet meer toe doen er nieuwe ruimte komt om andere waarden aan je leven toe te voegen.

Het 3e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 3e huis heeft, zal zich moeten bezighouden met zijn/haar manier van communiceren. Dat kan veel inzichten opleveren maar ook onverwachte spanning, omdat personen met deze huisverdeling vaak nogal teruggetrokken zijn in hun communicatie. De Schorpioen op de ascendant laat alleen communicatie toe als het veilig voelt. De Steenbok op huis 3 maakt de communicatie nogal afstandelijk en formeel. Daardoor kan er bij deze personen een sterke behoefte aan fundamenteel diepgaande inzichten zijn die in een kader geplaatst kunnen worden.

Het 4e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 4e huis heeft, zal zich moeten bezighouden met zijn/haar roots.

Dat betreft zowel zijn familiaire afkomst, zijn gezin als zijn fysieke woning.

Er speelt door de invloed van Pluto de thema’s zuivering en verheldering, maar ook macht en onmacht. Saturnus gaat mogelijk over beperkingen die vanuit de afkomst van iemand ontstaan. Als het inzicht er is en de oorzaken van beperking zijn verwijderd kan de transit van Jupiter zorgen voor ontwikkeling. Je kunt daardoor zaken ontdekken die je steun geven of op een heel ander niveau de beschikking krijgen over een woonomgeving die prima aansluit bij je behoeften.

Het 5e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 5e huis heeft, zal zich moeten bezighouden met zijn talenten, creativiteit en kinderen.

Pluto vraagt erom daar met zuiverheid mee om te gaan.

Als dat te weinig (is) gebeurd, kan dat tot situaties van macht en onmacht hebben geleid in je leven.

Heeft de “uitzuivering” voldoende plaatsgevonden dan ontstaan mooie mogelijkheden op nieuwe creatieve uitingen die ertoe zullen blijken te doen.

Het 6e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 6e huis heeft, zal zich moeten bezighouden met zijn dagelijkse bezigheden en gezondheid.

Grote vraag hierbij is of je wel lekker op je plek zit op je werk en/of bij andere zaken die je dagelijks bezighouden.

Pluto vraagt erom daar met zuiverheid mee om te gaan.

Saturnus kan je reacties opleveren van “belangrijke” personen in je omgeving die je mogelijk ontmoedigen in dit proces. Ook kan het zijn dat duidelijk wordt welke onjuiste keuzes die je in het verleden hebt gemaakt nu veel te zwaar op je drukken zodat je ervan verlost wil worden.

Is dit het geval, probeer dan de boodschap achter de reacties te begrijpen en neem die mee in je verdere uitwerking.

Als dat op zijn plaats valt zal Jupiter je assisteren om je plannen succesvol te laten zijn. Als dat niet gebeurt, kan Jupiter de onbalans verder versterken.

Je kunt dat merken doordat je gezondheid problemen kan gaan opleveren. Neem dat serieus en ga aan de slag om de oorzaken daarvan aan te pakken.

Het 7e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 7e huis heeft, zal zich meer dan voorheen en veel intenser moeten bezighouden met zijn partner en eventueel ook zakelijke partners.

Grote vraag hierbij is of de relatie voldoet aan wat je nodig hebt en voldoende zuiver is.

Ook komt het thema vrijheid in de relatie aan de orde. Als er sprake is van voldoende diepgang, zuiverheid en vrijheid kan de relatie deze test doorstaan.

Waar dat niet het geval is moet er gewerkt worden aan deze thema’s om de relatie duurzaam te kunnen laten zijn.

In de tarot kennen we als belangrijkste relatiekaart de Geliefden.

Deze kaart geeft prachtig het thema weer dat nu aan de orde komt.

Het gaat om liefde in vrijheid en onderling vertrouwen. Relaties die daar niet aan voldoen zullen het tijdens deze transit bijzonder lastig kunnen krijgen.

Het 8e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 8e huis heeft, zal te maken krijgen met transformatieprocessen.

Het 8e huis gaat over leven en dood, geld van anderen (erfenissen, leningen, hypotheken, de fiscus). Dat kan ingrijpende veranderingen met zich meebrengen, die overigens voor een deel ook erg behulpzaam voor de toekomst kunnen blijken te zijn.

Het 9e huis

Iemand die de gelijktijdige transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 9e huis heeft, zal te maken krijgen met levensbeschouwelijke, filosofische en/of ethische (her)overwegingen. Dat kan leiden tot andere en diepere inzichten op deze gebieden of een volledige verandering daarvan.

Die inzichten kunnen ook betrekking hebben op andere culturen.

Het 10e huis

Iemand die gelijktijdig de transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 10e huis heeft zal te maken krijgen met gebeurtenissen die van invloed zijn/worden op zijn levensweg en bestemming.

Iemand die altijd constructief de weg heeft gevolgd om zijn potentie in te vullen en zijn karma in te lossen kan nu een stimulans krijgen om verder te groeien op de ingeslagen weg.

Iemand die dat heeft nagelaten en bijvoorbeeld zich vaak heeft geconformeerd aan ontwikkelingen in zijn/haar omgeving die eigenlijk niet passen zal geconfronteerd kunnen worden met grote veranderingen om alsnog de route naar de gewenst bestemming in te slaan.

Het 11e huis

Iemand die gelijktijdig de transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 11e huis heeft zal te maken krijgen met vraagstukken die te maken hebben met vrienden en/of maatschappelijke organisaties waarvan men lid is. De relaties met vrienden worden op de proef gesteld. De vraag of de maatschappelijke organisatie waarvan men lid is nog van belang is zal beantwoord moeten worden. Ook politieke voorkeuren kunnen veranderen als gevolg van nieuwe inzichten.

Het gaat er om of de maatschappelijke visie nog bij elkaar passen. Is dat het geval dan kunnen er mooie resultaten worden bereikt, zo niet dan is het beter je heil ergens anders te zoeken.

Het 12e huis

Iemand die gelijktijdig de transit van Pluto, Saturnus en Jupiter in zijn 12e huis heeft zal te maken krijgen met gebeurtenissen die ervoor zorgen dat iemand zich terugtrekt uit de drukte in de wereld.

Dat kan op vele manieren gebeuren: via een sabbatical, via een ziekenhuisopname, of zelfgekozen meditatie in afzondering. Ook kan er sprake zijn van tijdelijk verblijf in een penitentiaire instelling.

De symboliek gaat over een vorm van terugtrekken uit de wereld om bij jezelf te rade te gaan en achter de diepste drijfveren voor de toekomst te kunnen komen.

Literatuur:

Kombinatie van planeetinvloeden door Reinhold Ebertin

De astrologische mandala door Dane Rudhyar

Vooruitzichten 2019

Vooruitzichten 2019

Algemene trend
Sinds 8 november zijn we in een tamelijk unieke energie terechtgekomen.
Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat 3 van de langzamer lopende planeten, namelijk Jupiter, Saturnus en Neptunus in het eigen teken lopen. De laatste keer was in 1995 toen Pluto (in Schorpioen), Uranus (in Waterman) en Jupiter (in Boogschutter) kort gelijktijdig in het eigen teken liepen.
Deze situatie zal een jaar blijven tot op 2 december 2019 Jupiter het teken Boogschutter verlaat en met Saturnus en Pluto in het teken Steenbok gaat lopen, wat ook al weer een heel bijzondere en unieke energie zal opleveren.

Jupiter in Boogschutter zorgt voor een hele positieve energie, vol vertrouwen in de toekomst, waarin de kans op overdrijving groot is.

Omdat Saturnus in het eigen teken Steenbok, juist grenzen stelt kan dat tegenstrijdige effecten opleveren en voor frustraties zorgen vooral daar waar de groei te weinig van belang is voor de maatschappij als geheel. We kunnen dat op allerlei gebieden merken, ook individueel. ook erg afhankelijk van de eigen horoscoop.
De planeet Neptunus in het eigen teken Vissen verhoogt het idealisme. Tijdens eerdere perioden met Neptunus in Vissen zijn o.a. het Rode Kruis en de Volkenbond (voorloper van de VN) ontstaan. Ook nu zullen we vergelijkbare ontwikkelingen kunnen meemaken. Ze hebben evenwel structuur (maatschappelijk goed ingebed) en een visie in het belang van de maatschappij als geheel nodig, waarbij macht op de achtergrond wordt gedrukt. In de huidige wereld lijkt het thema macht (Pluto) juist belangrijker dan ooit en een ideale wereld een illusie (Neptunus).

Het jaar 2019 is energetisch over het algemeen een positief jaar, met name omdat de planeet met de grootste positieve energie, Jupiter, in het eigen teken Boogschutter, loopt. Voor de meesten van ons zal dat dan ook zo voelen, wat overigens niet betekent dat er geen “nare” gebeurtenissen zullen zijn.
Die “nare” gebeurtenissen zullen vooral te maken hebben met een tweetal langdurige fenomenen.

Ten eerste loopt Uranus de eerste maanden van het jaar in een 90 graden aspect met de Maansknopen. Dat duidt onder andere op rebellie (denk aan de beweging van de gele hesjes). Zodra Uranus in januari weer direct gaat lopen neemt het aspect af en zal dat geleidelijk verminderen.

Ten tweede komt er geleidelijk de bijzonder situatie in zicht dat Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok lopen. Dat gebeurt vanaf december 2019. In de aanloop daar naar toe vindt er eind april 2019 al een bijzondere samenstand plaats van Pluto en Saturnus met elkaars heliocentrische planeetknopen.
De planeetknopen markeren het snijvlak van de baan van die planeet om de Zon met de baan van de Aarde om de Zon.
Op het moment dat een planeet op zo’n planeetknoop terecht komt is de energie van de baan van die planeten (van de planeetknoop) het sterkst voelbaar en dat wordt nog geaccentueerd door het feit dat zowel Pluto als

Saturnus stationair staan op de planeetknoop en kort daarop weer retrograde gaan lopen.
Energetisch gaat het dan om zuivering, macht en onmacht (Pluto) respectievelijk begrenzing, inperking en (her)structurering (Saturnus). Er spelen op dit moment veel zaken op wereld niveau die hier betrekking op kunnen hebben.

Er kunnen 2 scenario’s ontstaan. In het ene scenario wordt de energie ten goede gebruikt om alle problemen aan te pakken zodat er een perspectief is op een beter omgang met ons milieu, een eerlijker verdeling van de welvaart, een economische model waarin groei een bijproduct is, maar vooral evenwicht en kwaliteit uitgangspunten zijn. In dit model is er perspectief op een betere wereld.
In het andere scenario gaat het rendementsprincipe voor met daarachter een model van noodzakelijke economische groei die nodig is om rijken nog rijker te maken, waaraan milieu en maatschappij worden opgeofferd en de armen de rekening betalen. In dit model is er slechts een perspectief op revolutie en maatschappelijke ontwrichting. Denk aan de overgang van het verlicht despotisme naar de jaren van de Franse revolutie.

Ook in de persoonlijke horoscoop kunnen deze energieën ook hun uitwerking hebben.
Ook hier kan de keuze die je maakt in relatie tot de grotere maatschappelijke vraagstukken je toekomst kleuren.
Maar ook op een meer persoonlijk niveau kan het uitwerken.
Heb je bijvoorbeeld een sluimerend conflict met je baas, dan ga je dat in die periode beslist merken. Hoe, hangt af van het feit of er naar een oplossing kan worden gestreefd die voor beide partijen goed is.
Met name personen die geboren zijn tussen 10 en 15 januari, tussen 10 en 15 april, tussen 11 en 16 juli en tussen 12 en 18 oktober kunnen hiermee te maken krijgen.
Daarnaast kunnen er op persoonlijk niveau ook andere moeilijke energieën zijn. Ook de eclipsen (3 keer in 2019 en wel op 6 januari, 2 juli en 26 december) zullen hier en daar voor onverwachte en ook pijnlijke gebeurtenissen kunnen zorgen.

Vanaf 2 december 2019 verandert die energie totaal, Jupiter gaat dan evenals Saturnus en Pluto (die daar al een tijdje zijn) ook in Steenbok lopen. Dat betekent dat de energie van Jupiter vanaf dat moment ingeperkt gaat worden. Het is een leermoment voor 2020 en 2021 wanneer Jupiter, Saturnus en Pluto onderling conjuncties maken.
Conjuncties geven de mogelijkheden tot een positieve samenwerking weer, maar dan moet die energie ook wel gericht zijn op zaken die in het “belang” van alle betrokken planeten staan. Pluto staat voor zuivering, diepgang, macht en onmacht, Saturnus, staat voor begrenzing en structuren, en Jupiter staat voor groei en expansie. Het feit dat ze vanaf 3 december alle drie in Steenbok lopen betekent dat hier zaken spelen rond de maatschappij als geheel (structuren, economische en sociale stelsels, de verandering daarvan, de wijziging van de machtsbasis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling daarbinnen).
De veranderplaneet Uranus loopt in Stier en wijst ons de weg dat die verandering betrekking moet hebben op de manier waarop we met onze planeet, de voedselvoorziening en de natuur om ons heen omgaan.

Met ook Neptunus in het eigen teken Vissen is ook een visie van idealisme en allesomvattende liefde voor hetgeen ons verbindt van groot belang.
Juist in de tijd dat Jupiter in Boogschutter loopt is het belangrijk ervoor te zorgen dat de groeimogelijkheden en impulsen ook het belang dienen dat aan de orde komt zodra Jupiter in Steenbok komt. Juist dan kunnen we profijt hebben van alle mooie groei impulsen en de basis daarvan ligt juist in de individuele activiteiten die samen tot de maatschappelijke verbetering zouden kunnen leiden.

Het symbool van deze graad “Een soldaat ontvangt twee onderscheidingen
voor dapper gedrag in de strijd”. Het is de graad die de beloning symboliseert voor ieders individuele verantwoordelijkheid. Als er ooit goede mogelijkheden zijn om die individuele
verantwoordelijkheid constructief in te vullen is dat in de komende maanden (met Jupiter in het eigen teken Boogschutter). Maar of het zo loopt hangt echt af van de intentie van iedereen, die vanuit een machtspositie aan dit proces deelneemt. Het gaat uiteindelijk om
herverdeling van macht en herinrichting van de maatschappij om samen de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen aan te kunnen.

De vooruitzichten voor 2019 van maand tot maand
Onderstaande vooruitzichten per maand moeten worden afgewogen in de hiervoor omschreven algemene trend (maatschappelijk of individueel). Die zijn doorlopend van toepassing.

Januari
Vanaf de 1e dag van het jaar zijn we behoorlijk actiegericht, nu Mars in het eigen teken Ram is gaan lopen.
Het is een goede energie om veel tot stand te kunnen brengen.
Dus als je nieuwe voornemens hebt, wacht niet om ze ten uitvoer te brengen.
Let er overigens wel bij op of die drive niet te egocentrisch is, je kunt het contact met jezelf nu gemakkelijk kwijtraken.
Tijdens de eclips van 6 januari zou het goed kunnen zijn stil te zijn bij de vernieuwing van visie op de in het verleden ingeslagen weg in de zorg.
Mogelijk worden er meer middelen beschikbaar gesteld, want Venus gaat in het royale teken Boogschutter lopen. Het is wel oppassen u niet te overdrijven maar de middelen gericht en doelmatig te besteden. We worden steeds zieker door ons eigen gedrag. Het is belangrijk om die trend te keren.
Vanaf 6 januari tot 10 april doet zich een relatief uniek feit voor. Er loopt dan namelijk geen enkele planeet meer retrograde en zeker voor zo’n lang aaneengesloten periode is dat zeldzaam. Alle planeten staan vol in hun energie en uitwerking.

Vanaf 20 januari wordt de vrijheidsdrang groter en kan de maatschappelijke onrust worden verscherpt.

Februari
Vanaf 3 februari worden we minder vrijgevig en kunnen we het gevoel hebben dat prille relaties bekoelen. Een goed moment om ons af te vragen wat de werkelijke waarde van zo’n relatie is.
De Nieuwe Maan van 4 februari kan ons het inzicht bijbrengen dat ieder van ons met zijn eigen opdracht en zijn/haar eigen capaciteiten op deze aarde is gekomen en daarom die bijdrage (hoe gering ook) moet leveren aan een betere wereld. Het gaat er ook om in te zien dat er voor ieder een eigen verantwoordelijkheid is om die opdracht ten uitvoer te brengen. Niemand kan die verantwoordelijkheid van ons overnemen, ook niet als de algemene tendens tegen lijkt te zijn. Op deze manier groeit de gemeenschap op een organische wijze. Als we het alleen willen laten afhangen van de instanties en exact te regels volgen wordt het een grote puinhoop.
Op de 14e, wanneer Mars naar Stier gaat, worden we bedachtzamer. We delen onze energie anders in. Als we deze besluiten in te zetten, is dat ook om het werk geheel af te ronden.
Dat afmaken bleef de eerste weken van het jaar nog wel eens achterwege.

Als op 18 februari de Zon naar het teken Vissen gaat, wordt de sfeer vredelievender.

Maart
De maand begint met een energie, die voor een hartelijke stemming met vrienden en geliefden zorgt. Dat blijft eigenlijk de hele maand wel zo. We zijn op gezelligheid gericht, de natuur om ons heen is belangrijk voor ons.
Rond de Nieuwe Maan op 6 maart leven de meesten van ons even op een roze wolk.
Dat kan heerlijk voelen maar pas op met je alcohol en medicijngebruik. Het kan het laatste beetje kritisch vermogen bij je wegnemen, vooral ook omdat Mercurius sinds 5 maart weer retrograde is gaan lopen.
Die Nieuwe Maan biedt overigens wel veel mooie mogelijkheden voor echte inspiratie.
Neem de tijd voor een meditatie en laat je innerlijke bron spreken.
Het is nu geen goede tijd om allerlei ingewikkelde contracten af te ronden. Wacht daarmee tot na 28 maart.

Vanaf 20 maart gaat de energie weer meer kriebelen. Tijd voor voorjaarsschoonmaak in de tuin of in huis.
Vanaf 26 maart kun je volledig ingepalmd worden door een nieuwe liefde. Geniet ervan maar probeer ook de werkelijkheid voor ogen te houden.
Vanaf 31 maart wordt onze communicatie intenser en besteden we weer meer tijd aan opleiding en training en aan korte reizen.

April
De liefdevolle energie van de vorige maand houdt ook in april aan.
De Nieuwe Maan op 5 april geeft mogelijkheden in contact te komen met de natuur om je heen.
Dat kan zijn door je huisdier, ook door vogels in je tuin of als je daar ontvankelijk voor bet, door natuurgeesten.
Probeer er op af te stemmen, de boodschappen kunnen verbazingwekkend zijn.
Als op 10 april Jupiter retrograde gaat lopen, worden we meer afgestemd op innerlijke groei. De groei in de wereld begint te vertragen, de conjunctuur raakt over het hoogtepunt heen.

Op 20 april worden onze relaties stormachtiger, maar gelukkig zorgt de overgang van de Zon naar Stier ervoor dat de heftigste verliefdheden teruggebracht worden tot het basis besef van wat een natuurlijke relatie is. Dat is ook een mooie basis om verder op te gaan.
Rond 22 april kunnen er een aantal onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven, vooral ook als je op deze dag jarig bent.
Rond 24 april kun je in een situatie belanden waarin macht over je wordt uitgeoefend en jij die als onmacht ervaart. Het kan overigens ook goed zijn dat het tegenovergestelde gebeurt naar jouw relatie of vriendschappen.
De laatste dag van de maand gaat Saturnus retrograde lopen.
Dat gebeurt op de 20e graad Steenbok een graad waar in januari 2019 Saturnus en Pluto een conjunctie maken.
De onderwerpen die ons vandaag bezig houden kunnen ook dan een rol spelen. Probeer goed aan te voelen wat in het maatschappelijk belang is. Bij alles wat daar niet aan voldoet kun je nu forse tegenstand bemerken en waarmee je, als je je daar niets van aantrekt, begin 2019 opnieuw wordt geconfronteerd.

Mei
De energie van de laatste april week blijft ook begin mei merkbaar.
Daarna zal Mei naar verwachting een relatief rustige maand zijn.
In de loop van de maand raken we meer afgestemd op familie en de natuur om ons heen.
Wat later in de maand wordt het wat drukker in de communicatie.

Er zijn meer mogelijkheden voor korte en leerzame uitstapjes.

Juni
Ook de maand juni zal relatief rustig verlopen.
Ons sociaal verkeer wordt wat drukker.
Pas rond 10 juni op voor overdrijving. Dat kan op veel manieren gebeuren.

Op 21 juni bereikt de Zon haar hoogste punt op de Kreeftskeerkring.
We kunnen enigszins gedesoriënteerd zijn, zowel fysiek als in geestelijk opzicht.
De zomerzonnewende is sowieso een heilig moment maar, omdat ook Neptunus nu retrograde gaat lopen, worden de effecten ervan op een subtiele manier versterkt.
Matig je als je vandaag een feestje viert met het gebruik van alcohol of andere geestverruimende middelen.
Neptunus keert om op de 19e graad Vissen, met een mooie symboliek voor deze sacrale energie. Het behorende beeld uit de astrologische mandala is: “een meester geeft les aan zijn discipelen”.

Een goed moment dus om af te stemmen op de kosmische bron en in jezelf het licht te vinden.

Juli
Vanaf het begin van de maand neemt de rust af. Het gedrag van onszelf en anderen wordt dominanter.
We hebben de neiging meer ons ego tot uiting te brengen.
In gezin en familie worden de verhoudingen gevoelsmatiger beleefd.

Tijdens en door de Zonsverduistering van 2 juli kunnen we ook even het contact met onszelf kwijt raken.
De zonsverduistering vindt plaats op de 11e graad Kreeft.
Volgens Janduz (in Beeldgids van de dierenriem) is dit de graad van de moeilijkheden met als symbool “een schip in de storm op zee dat is gestrand”.
Volgens de mandala van Rudhyar is dit de graad van de de-conditionering die wordt gesymboliseerd door “een clown die karikaturen maakt”.
Dat lijkt mogelijk een tegenstrijdige symboliek, bedenk de manier waarop een clown tragiek verwerkt.
Als Mercurius vanaf 6 juli weer retrograde gaat lopen kunnen we op onze reizen weer allerlei vertragingen oplopen. Het zal hier en daar kunnen leiden tot heftige taferelen.
Het is beter, als je dat overkomt, je energie nu naar binnen te richten en te onderzoeken welke wensen vanuit je jeugd nog onvervuld zijn gebleven en daar nu je gedachten over te laten gaan. Mogelijk kom je tot verrassende inzichten in mogelijkheden om er alsnog iets van te kunnen realiseren.
Rond 9 juli kunnen we ons gedwarsboomd voelen in onze plannen. Vraag je af waarom dat gebeurt en wat er beter kan aan je plan.
Ook is in de 2e en 3e week van deze maand de kans groot dat je wordt geconfronteerd met handhaving door de overheid. Hou je dus aan de regels, een boete is nu snel gescoord.

Tegen het einde van de maand verlangen we meer luxe en worden we luier.
Neem de tijd om je te bezinnen waar je echt van zou moeten genieten en wat voor de maatschappij als geheel ook van belang is.

Augustus
De Nieuwe Maan van 1 augustus vind plaats op de graad van de scheppende kracht. Deze wordt volgens de mandala van Rudhyar gesymboliseerd door “Glasblazers vormen prachtige glazen met behulp van hun ademtechniek”. Voor ieder die wel eens een demonstratie glasblazen heeft gezien zal de betekenis uiterlijk duidelijk zijn. Omdat het een nieuw begin is, is het evenzo belangrijk ook de innerlijke beleving te begrijpen.
Op 11 augustus komt de groei energie weer ten volle naar buiten.
Werk er bewust mee en overdrijf niet door onzinnige dingen te doen.
Het is ook een tijd waarop plotselinge inzichten kunnen opborrelen, dus neem ook voldoende tijd en geestelijke ruimte om daarvoor bereikbaar te blijven.
Rond 14 augustus kunnen we heel liefdevol en creatief zijn, maar soms daarom ook in een opwelling teveel geld uitgeven. Zorg dat je je grenzen vooraf hebt vastgesteld.

Vanaf 21 augustus, wanneer de Zon het sterrenbeeld Maagd ingaat, worden we nauwkeuriger en kritischer. De ongebreidelde groei energie krijgt een natuurlijke rem. We vragen ons meer af waar het allemaal toe kan dienen.
Op 30 augustus maken we een “Blue Moon” mee (de 2e Volle Maan binnen een maand).
Ditmaal op de 9e graad van het teken Maagd. Het symbool van deze graad volgens Rudhyar is: “Een expressionistische schilder aan het werk”.
Het kan ons in de verleiding brengen vooral de eigen geïndividualiseerde waarden naar buiten te brengen.
Hou een open oor en oog voor de reacties. Ze kunnen waarde toevoegen aan je creatie., sta er open voor en vat het niet op als doelloze kritiek. De verleiding om vooral de eigen waarden te verdedigen kan nu groot zijn.

September
Ook in de eerste week van september zitten we boordevol energie.
Rond 10 september vermindert deze en maakt plaats voor verwarring.
We kunnen behoorlijk onzeker en gedesoriënteerd zijn.
Luister goed naar je innerlijk stem die je de weg kan wijzen, maar let daarbij op dat die innerlijke stem toch niet onbewust ratio gedreven is.
Medio september is de energie goed voor alle relaties.
Vanaf 18 september kunnen we weer meer te maken krijgen met beperkingen.
Vooral op die gebieden waar de groei onvoldoende gecontroleerd en buitensporig is geweest zal dit het geval kunnen zijn.

Vanaf 23 september raken nog sterker op onze partner gericht.
We werken aan een betere verstandhouding en communicatie.
De Nieuwe Maan op 28 september wordt volgens Rudhyar gesymboliseerd door “Voor zijn innerlijk oog ziet een man zijn idealen een vaste vorm aannemen”.
Het wijst op de noodzaak je idealen zich niet alleen in je gedachten te laten manifesteren, maar ze vorm te geven om ze tot werkelijkheid te kunnen brengen.
Gebruik de energie om dat nu te doen.
Oktober
Begin oktober kunnen we te maken krijgen met de noodzaak ons aan te passen.
Vooral daar waar anderen last hebben of nadeel ondervinden van onze handelwijze kan dat het geval zijn.
We worden ook weer directer naar onze partner.
Vanaf 8 oktober worden onze relaties intenser. We willen nu ook echt de fysieke kant van de relatie beleven.

Op 23 oktober gaat de Zon naar Schorpioen en keren we ons meer naar binnen.
Het geeft ons het vermogen ingewikkelde problemen aan te pakken en op te lossen.
De Nieuwe Maan van 26 oktober staat op de graad van de samenwerking.
Het is een mooi moment om je bezig te houden met de vraag hoe de groep of groepen waarbij je hoort door samenwerking een stap naar een hoger plan kan maken.
Dat kan hier en daar ook onverwachte inzichten opleveren.
Op 31 oktober gaat Mercurius retrograde lopen.
We kunnen wat problemen ondervinden met onze bank of hypotheekverstrekker.
Het is dus (tot 20 november) ook geen goede tijd om een krediet aan te vragen of je hypotheek te vernieuwen.

November
Vanaf begin november worden relaties minder fysiek en uitbundiger.
Rond 19 november kunnen we met onprettige confrontaties te maken krijgen. Dat kan zowel in verbale als in fysieke vorm zijn.
We willen ook meer vrijheid in onze relatie en ruimte om vriendschappen te vernieuwen.

Kort daarop verbetert de sfeer en wordt de omgeving uitbundiger. Het kan ook zijn dat je dat door je eigen gedrag aantrekt.
De Nieuwe Maan van 26 november kan je inzicht geven onder welke voorwaarden je de problemen waar mee je op dit moment geconfronteerd wordt kan oplossen.
De uitbundigheid in je houding naar je relatie bekoelt.
Ook kun je gedesoriënteerd raken. Pas in deze tijd op met alcohol, medicatie en/of verslavende middelen.

December
Vanaf 2 december 2019 verandert die energie totaal, Jupiter gaat dan evenals Saturnus en Pluto (die daar al een tijdje zijn) ook in Steenbok lopen. Dat betekent dat de energie van Jupiter vanaf dat moment ingeperkt gaat worden. Het is een leermoment voor 2020 en 2021 wanneer Jupiter, Saturnus en Pluto onderling conjuncties maken.
Conjuncties geven de mogelijkheden tot een positieve samenwerking weer, maar dan moet die energie ook wel gericht zijn op zaken die in het “belang” van alle betrokken planeten staan. Pluto staat voor zuivering, diepgang, macht en onmacht, Saturnus, staat voor begrenzing en structuren, en Jupiter staat voor groei en expansie. Het feit dat ze vanaf 3 december alle drie in Steenbok lopen betekent dat hier zaken spelen rond de maatschappij als geheel (structuren, economische en sociale stelsels, de verandering daarvan, de wijziging van de machtsbasis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling daarbinnen).

Vanaf de winterzonnewende op 21 december zal de beperkende energie sterker worden en de relaties koeler. Dat kan ook letterlijk in het weer om ons heen aan de orde komen.
De Nieuwe Maan op de 26e op de 4e graad Steenbok valt samen met een Zonsverduistering.
De symboliek volgens de mandala van Rudhyar voor deze graad: Een groep mensen is bezig een grote kano uit te rusten aan het begin van een reis over water” symboliseert de noodzaak om in tijden van verandering samen op te trekken.

Bronnen:
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar
Beeldgids van de dierenriem, Koppejan
Artikel Heliocentrische planeetknopen van Tees Reitsma op astrologie.ws

Jan Weber, december 2018