Categoriearchief: Artikelen

Vooruitzichten 2021

In december 2020 verlaten Saturnus (op de 17e) en Jupiter (op de 19e)

het teken Steenbok en gaan naar Waterman.

Daarmee verandert de hele energie sterk. Waterman is het teken van vrijheid en het zal dus niet gemakkelijk zijn de maatregelen rond corona te blijven handhaven. Op zich zou dat misschien niet met al te veel gedoe gepaard hoeven te gaan, omdat de overheid zelf in deze overgang ook door een andere energie wordt gevoed en meer vrijheid zal nastreven. Met creativiteit zullen nieuwe oplossingen worden bedacht, waardoor en er meer mogelijk wordt en toch ook verantwoordelijk zal worden gehandeld naar kwetsbaren.

We kunnen daarom een periode verwachten waarin de overheid zal proberen de begrenzingen die de maatschappij nodig heeft voor de toekomst in allerlei wetgeving en maatschappelijke structuren aan te brengen. Maar dat kan alleen slagen als er daarbij ook voldoende vrijheid ontstaat met mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

De periode met Jupiter en Saturnus in Waterman duurt ongeveer een jaar. In 2021 verlaat Jupiter het teken Waterman voor enige tijd en gaat van 11 mei tot 28 juli in Vissen lopen. Jupiter is de klassieke heerser van Vissen en staat daar sterk. Een prima periode dus voor heling en herstel. Eind 2021 verlaat Jupiter het teken Waterman definitief en gaat verder naar Vissen.

Saturnus blijft nog tot begin maart 2023 in Waterman.

Jupiter in Waterman geeft aan dat er voldoende ontwikkelmogelijkheden in vrijheid zouden moeten zijn. Saturnus in Waterman geeft aan dat die niet onbeperkt mogen zijn en ingeperkt moeten worden tot wat maatschappelijk verantwoord is. Om hier goede resultaten te bereiken is het een voorwaarde dat dit in nauwe samenwerking gebeurt met alle betrokkenen en er in wederzijds begrip wordt gehandeld. Dat kan lastig zijn omdat Waterman ook het teken is van rebellie.

Daar zit hem het mogelijke probleem, omdat niet alle mogelijk betrokkenen op dezelfde manier naar probleem en oplossing zullen kijken. Het is van essentieel belang van grootschalige doelen en visies uit te gaan en niet van kleine deelbelangen.

Als eerste belangrijke energie van deze periode dient de conjunctie van Jupiter en Saturnus zich aan. Op 21 december is het zover om 19.21 lokale tijd, kort nadat de Zon het teken Steenbok is binnengegaan (de Winterzonnewende).

Ik heb daar op 20 december de volgende opname van gemaakt.

Midden op de foto is Jupiter goed zichtbaar en als je wat verder uitvergroot ook Saturnus vlak boven Jupiter.

Jupiter en Saturnus maken gemiddeld eens in de 20 jaar een conjunctie en doen dat meerdere malen achtereen in hetzelfde soort teken. Met de conjunctie in Waterman wordt een reeks conjuncties in de aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok) afgesloten. De komende 6 à 7 conjuncties (dat is een periode van 120-140 jaar) zullen zich allemaal in een luchtteken (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) afspelen.

De laatste maal dat Saturnus en Jupiter conjunct stonden was in mei 2000, een periode die bekend stond als de grote conjunctie in Stier. Ook Zon, Mercurius en Venus maakten hier deel van uit. Een effect daarvan was de vuurwerkramp in Enschede. Maar het was niet de oorzaak, die lag in de standen van Mars en Pluto en Uranus, die dynamische aspecten onderling maakten en ook met deze conjunctie.

Ditmaal spelen er andere dynamische aspecten, waarbij onachtzaamheid een rol kan spelen en aanleiding kan zijn tot ongelukken.

De conjuncties van Jupiter en Saturnus in de aardetekens hebben vooral laten zien dat het land steeds schaarser werd en gebruik ervan meer en meer aan regulering gebonden werd.

Nu zal er ongetwijfeld aandacht zijn voor het luchtruim en de communicatie.

Ook hier zal de vrijheid worden beperkt en steeds meer aan regulering gebonden worden. Denk daarbij ook aan satellieten, gebruik van drones, draadloze communicatie en mogelijk zelfs het denken (kunstmatige intelligentie).

Het jaar 2021 zal op mondiaal niveau vooral in het teken staan van vrijheid en de beperking daarvan.

Sommige zaken zijn een uitvloeisel van gebeurtenissen in 2020 waar overheden op meerdere momenten vrijheid hebben beperkt om meerdere redenen. Denk hierbij aan de aanpak van Covid-19, de klimaatproblematiek, vrijheid van meningsuiting, en vele andere thema’s.

De energie die deze discussie ook in 2021 zal kleuren wordt vooral veroorzaakt door de overgang van Saturnus en Jupiter naar Waterman. Jupiter staat voor ontwikkeling en groei, Saturnus staat voor begrenzing en verantwoordelijkheid en Uranus staat voor nieuwe uitvindingen en vrijheid.

Kortom een boeiend energetisch speelveld waar we het komende jaar het nodige van zullen merken, zowel op mondiaal als op persoonlijk niveau.

Perioden van meer vrijheid (zoals bijvoorbeeld in januari, maart/april/mei en augustus t/m november zullen worden afgewisseld met perioden met beperkingen of nieuwe of aangescherpte regels (februari, juni, december).

Met name ook de maanden juni en juli kunnen ook in verband met de eclipsperiode die dan speelt, conflictueuze toestanden opleveren.

Tussendoor kunnen we te maken krijgen met nieuwe inzichten met name op ecologisch gebied die ons kunnen helpen ons voor te bereiden op de toekomst.

We zullen zeker ook te maken krijgen met herstel ingrepen vanuit de overheid die maatschappelijke systemen beter wil laten werken en daarbij ook meer grip wil krijgen op maatschappelijke sectoren. Dat kan ook weer de nodige maatschappelijke onrust veroorzaken.

Het thema voor 2021 zal dus goed “Vrijheid in gebondenheid” kunnen worden.

In 2021 maken eerst Jupiter en vervolgens Saturnus een vierkant met Uranus.

Voor Jupiter is dat eenmalig op 17 januari. De kans is groot dat ieder van ons daar iets van merkt en mogelijkheid krijgt tot groei en ontwikkeling in welke vorm dan ook. Ook valt te verwachten dat we dan onmiddellijk vervuld worden van allerlei fantastische ideeën om de nieuw herwonnen vrijheid te “vieren”.

Probeer daar iets van te herkennen, omdat hetzelfde thema ook later in het jaar 3 keer (op 17 februari, 15 juni en 24 december) aan de orde komt, maar nu in de sfeer van beperking en er verantwoordelijk mee omgaan, wanneer Saturnus het vierkant met Uranus maakt.

Het geeft een uitgelezen kans om iets te leren van de eigen levenslessen als er bewust mee wordt omgegaan.

2 februari 2020, een numerologisch en astrologisch uitstapje

De 2 van Zwaarden 2

Het eerste wat je opvalt bij Zwaarden 2 is de overeenkomst met kaart II de Hoge Priesteres. Net zoals op kaart II zit een jonge vrouw op een kubusachtige troon met haar rug naar de zee gekeerd. Maar hier is zij geblinddoekt en kruist haar armen voor haar borst. En of deze onbeweeglijke houding nog niet duidelijk genoeg een afweer laat zien, kruist zij ook nog twee zwaarden voor haar borst, waarmee zij zeggen wil dat zij zich afsluit voor iedere uiting van haar diepe gevoelswereld. Zij straalt stilte, mysterie en ook twijfel uit, twee is immers het getal van de tegenstrijdigheden. Hieruit blijkt dat zij zich, voor wat dan ook van buitenaf komt, afschermt. Zij heeft alleen nog oog voor haar eigen zielenroerselen. Hiermee neemt ze ook een neutrale positie in, ze doet niet, ze kiest niet, ze laat beide polen er zijn. De beide zwaarden waarvan de punten niet zichtbaar zijn hebben als het ware symbolisch de dualistische functie van de beide pilaren Boas en Jachin bij de Hogepriesteres overgenomen. Met welk dilemma of welke tegenstelling worstelt zij? Ze blijft in het midden en laat zich niet dwingen tot een keuze.

Het is absoluut geen blije kaart. Ze sluit haar ogen voor de wereld, misschien in een poging om tot het innerlijk te komen. Het lijkt wel of ze ons zeggen wil dat we haar met rust moeten laten tot ze ‘eruit is’. De afbeelding doet denken aan het klassieke beeld van de ‘blinde ziener’: ‘Voor de uiterlijke wereld is hij blind, maar voor de goden heeft hij een glasheldere blik’……… en daar probeert zij nu juist achter te komen.

We hebben hier te maken met een innerlijke dualiteit die ontstaat als we niet alleen ons vermogen tot intuïtief inzicht wantrouwen, maar ons er zelfs volledig voor afsluiten.
Dit thema staat in een absolute tegenstelling tot de Hoge Priesteres die immers doordrenkt is van het ‘Maanverlichte Weten’ en de toegang tot het vruchtbare gebied van de Nijldelta waarover zij als de godin Isis heerste. Toch zijn er ook positieve aspecten zoals het beeld van de wassende maan die op groei en ontwikkeling duidt. Het is wel toevallig dat op zondag 2 februari 2020 de wassende maan, rechtsboven op de kaart in het 2e-astro-teken ‘Stier’ 1 staat.

Astrologische associatie
In de ‘Vooruitzichten voor het jaar 2020’, van de voormalige mederedacteur van het tijdschrift ‘Inzicht’, Jan Weber waarin hij per maand de algemene astrologische trend bespreekt, trof mij het beeld van de samenstand van de kardinale climax in de Steenbok wanneer Jupiter, Mercurius, Pluto en Zon samen staan.

Jan Weber schrijft:
2020 wordt naar alle waarschijnlijkheid een gedenkwaardig jaar. Zoals we een aantal jaren geleden de 7 vierkanten van Pluto en Uranus konden verbinden met de economische crisis met de daaropvolgende grondige vernieuwing van de economie, zo zal komend jaar, dat in het teken staat van de ‘Kardinale’ climax in Steenbok ook een aantal opvallende veranderingen in ons wereldbeeld met zich mee brengen.

Het astrologische teken Stier komt volgens Prof. A.E. Thierens, ‘De Tarot in de Praktijk’, overeen met
kaart II van de Hoge Priesteres.

Algemene trend
Sinds 2 december 2019 zijn we in een tamelijk unieke energie terechtgekomen. Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat 3 van de langzamer lopende planeten, namelijk Jupiter, Saturnus en Pluto samen in hetzelfde teken lopen. Het komt minder dan eenmaal in de paar honderd jaar voor dat deze 3 planeten in hetzelfde teken staan.
Zo’n samenstand noemen we een ‘Stellium’ en omdat bij die samenstand kort na elkaar ook meerdere andere planeten betrokken zijn, ook wel een climax. In dit geval gebeurt dat in een hoofdteken Steenbok en dan noemen we het een Kardinale climax. Er vinden een aantal conjuncties plaats in het teken Steenbok. Daarbij spelen de planeten Pluto, Saturnus en Jupiter een belangrijke rol. Daarnaast maken ook alle andere planeten een conjunctie met Pluto en Saturnus (behalve Uranus en Neptunus). Energetisch gaat het vooral om zuivering, macht en onmacht (Pluto) respectievelijk begrenzing, inperking en (her)structurering (Saturnus).
Er spelen op dit moment veel zaken op wereldniveau die hier betrekking op kunnen hebben.

Deze samenstand wordt volgens Janduz 2 gesymboliseerd door: ‘Een geblinddoekte vrouw trekt een man voort bij de hand. Terwijl hij haar volgt gooit hij in het voorbijgaan een tafel omver waarop zij een liefdesmaal schijnen te hebben genuttigd’. Het beeld van de geblinddoekte vrouw deed mij meteen denken aan de 2 van Zwaarden.
De gebruikte symboliek van Janduz past bij de veelzijdigheid van de samenstanden. Wat wordt er bedoeld? De geblinddoekte vrouw zou erop kunnen wijzen dat Justitia (Jupiter), hiernaast afgebeeld op een kaart uit de Montaigne tarot, als die op 20 maart op deze graad komt, ons ter verantwoording roept wat we met de energie hebben gedaan.
Wanneer je alle tweeën van deze bijzondere datum bij elkaar optelt 2+2+2020
is de som 8, het getal van de 8e kaart Justitia. Waar zijn we eigenlijk mee bezig, lijkt zij te vragen.
Of zou het gaan over de vraag wat we al generaties lang met onze wereld hebben gedaan zowel wat betreft ecologische aspecten als wat betreft humane- of inhumane kanten van ons handelen en de maatschappelijke systemen die dat heeft opgeleverd?
Of gaat het gewoon over het genot van het zoete van de liefde na een heerlijk maal en gaat de man vrijwillig? Vele vragen die individueel een diversiteit aan antwoorden zullen geven.
Janduz noemt deze graad in elk geval de graad van ‘gevaar’.
De twee zwaarden op het beeld van de geblinddoekte vrouw laten een onmogelijke positie zien. Op deze manier kun je geen zwaarden omhooghouden. Er moet iets anders mee bedoeld worden dan besluitenloosheid en onvermogen een beslissing te nemen. Onvermogen om deze zwaarden te hanteren, ja! De zwaardpunten lijken ook nog vast te zitten in de omlijsting van de kaart. Plotseling schoot me iets te binnen: een afbeelding van een astroloog die ik gezien had in de Tarot encyclopedie van Stuart Kaplan. De astroloog heeft een passer in zijn hand en meet daarmee de graden op de radix van een horoscoop.

De afstand tussen de twee zwaarden leken voor mij op een 72-aspect, dat ook wel een quintiel genoemd wordt. De astroloog Addey 3 zegt dat: ‘quintielen vermogens lijken aan te geven van bijzondere begaafdheden die niet tot ontwikkeling konden komen onder invloed van ervaringen in de buitenwereld maar die een oorsprong vinden in een verborgen bron in onszelf’.
Dit is dus wat de vrouw aan het doen is; zij is aan het ‘schouwen’ en dat doe je door je innerlijke visie te ontwikkelen. Het is bekend dat Pamela G.-Smith de initiatie tot Zelator ontving waarbij zij geblinddoekt de tempel ingeleid werd. Daarbij zal zij zeker momenten gehad hebben van innerlijk schouwen. Nu is schouwen wel iets meer dan meditatief een poosje in jezelf kijken.
Addey zegt ook nog dat de quintielen voor de meeste van ons alleen werkzaam zijn in dromen en momenten van diepe meditatie of andere toestanden van veranderd bewustzijn. Anders gezegd; ze houden verband met het vermogen tot Weten en met de manier waarop we kennis en informatie ontvangen en doorgeven. In het slechtste geval kunnen quintielen in de horoscoop een aanwijzing geven tot belemmering van krachten die te maken hebben met hersenactiviteiten, dus hersenbeschadiging, zenuwstoornis en andere aandoeningen van de zintuigen zoals ‘blindheid’!
De vrouw op kaart Zwaarden 2 schijnt niet de behoefte te hebben de blinddoek af te rukken en haar eigenlijke gevoelens te laten zien. Er is een gebrek aan frisse en positieve actie.
Vooruit, leg die zwaarden neer, open jezelf als een bloem naar het licht. Het hogere Zelf moet kosmische energie doorlaten. In het kort: ‘erken je starheid en sta open voor de inspiratie die steeds klaar staat om door te komen’. Zo kan je eigen intuïtie, intelligentie, je activiteit en doorzettingsvermogen opgebouwd worden. Leg de zwaarden neer zodat je ruggengraat gesterkt wordt en je nieuwe levensmoed kunt ontvangen.
De ontwikkelingsweg die we afleggen wanneer we de zwaarden neerleggen is zinnebeeldig die van de Hoge Priesteres naar Justitia of Rechtvaardigheid. Het Heilige Weten van de Hoge Priesteres leidt tot het uitspreken van het juiste woord. Justitia met haar weegschaal vertegenwoordigt het evenwicht tussen anarchie en dictatuur. Zij beschermt de samenleving voor willekeur of tirannie. De deugd Rechtvaardigheid is afhankelijk van het vermogen tot exacte waarneming en daarom móet je de zwaarden wel neerleggen zodat je de blinddoek af kunt doen.

Het beeld van Janduz, waarbij de geblinddoekte vrouw een man aan de hand voorttrekt en hij ‘en passant’ een tafel met de overblijfselen van een romantisch dinertje omvertrekt, draagt bij tot de verklaring van de symboliek van Zwaarden 2.
De les bestaat hieruit dat als je niet al het goede van de onzichtbare wereld zonder meer onder tafel schuift, of omverwerpt, je zeker beloon zult worden.
Daarbij kan de 2 van Zwaarden ons helpen bij het herstellen van onze pijnlijke ervaringen en stukgelopen relaties.

Dit artikel is onderdeel van de verdiepingsworkshop op Maria Lichtmis (02-02-2020) die wordt gegeven door Eleonore Oldenburger.

God als de architect van het universum die de oerschepping vormt met behulp van een passer. Bible Moralisée, 1250