Vooruitzichten 2019

Vooruitzichten 2019

Algemene trend
Sinds 8 november zijn we in een tamelijk unieke energie terechtgekomen.
Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat 3 van de langzamer lopende planeten, namelijk Jupiter, Saturnus en Neptunus in het eigen teken lopen. De laatste keer was in 1995 toen Pluto (in Schorpioen), Uranus (in Waterman) en Jupiter (in Boogschutter) kort gelijktijdig in het eigen teken liepen.
Deze situatie zal een jaar blijven tot op 2 december 2019 Jupiter het teken Boogschutter verlaat en met Saturnus en Pluto in het teken Steenbok gaat lopen, wat ook al weer een heel bijzondere en unieke energie zal opleveren.

Jupiter in Boogschutter zorgt voor een hele positieve energie, vol vertrouwen in de toekomst, waarin de kans op overdrijving groot is.

Omdat Saturnus in het eigen teken Steenbok, juist grenzen stelt kan dat tegenstrijdige effecten opleveren en voor frustraties zorgen vooral daar waar de groei te weinig van belang is voor de maatschappij als geheel. We kunnen dat op allerlei gebieden merken, ook individueel. ook erg afhankelijk van de eigen horoscoop.
De planeet Neptunus in het eigen teken Vissen verhoogt het idealisme. Tijdens eerdere perioden met Neptunus in Vissen zijn o.a. het Rode Kruis en de Volkenbond (voorloper van de VN) ontstaan. Ook nu zullen we vergelijkbare ontwikkelingen kunnen meemaken. Ze hebben evenwel structuur (maatschappelijk goed ingebed) en een visie in het belang van de maatschappij als geheel nodig, waarbij macht op de achtergrond wordt gedrukt. In de huidige wereld lijkt het thema macht (Pluto) juist belangrijker dan ooit en een ideale wereld een illusie (Neptunus).

Het jaar 2019 is energetisch over het algemeen een positief jaar, met name omdat de planeet met de grootste positieve energie, Jupiter, in het eigen teken Boogschutter, loopt. Voor de meesten van ons zal dat dan ook zo voelen, wat overigens niet betekent dat er geen “nare” gebeurtenissen zullen zijn.
Die “nare” gebeurtenissen zullen vooral te maken hebben met een tweetal langdurige fenomenen.

Ten eerste loopt Uranus de eerste maanden van het jaar in een 90 graden aspect met de Maansknopen. Dat duidt onder andere op rebellie (denk aan de beweging van de gele hesjes). Zodra Uranus in januari weer direct gaat lopen neemt het aspect af en zal dat geleidelijk verminderen.

Ten tweede komt er geleidelijk de bijzonder situatie in zicht dat Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok lopen. Dat gebeurt vanaf december 2019. In de aanloop daar naar toe vindt er eind april 2019 al een bijzondere samenstand plaats van Pluto en Saturnus met elkaars heliocentrische planeetknopen.
De planeetknopen markeren het snijvlak van de baan van die planeet om de Zon met de baan van de Aarde om de Zon.
Op het moment dat een planeet op zo’n planeetknoop terecht komt is de energie van de baan van die planeten (van de planeetknoop) het sterkst voelbaar en dat wordt nog geaccentueerd door het feit dat zowel Pluto als

Saturnus stationair staan op de planeetknoop en kort daarop weer retrograde gaan lopen.
Energetisch gaat het dan om zuivering, macht en onmacht (Pluto) respectievelijk begrenzing, inperking en (her)structurering (Saturnus). Er spelen op dit moment veel zaken op wereld niveau die hier betrekking op kunnen hebben.

Er kunnen 2 scenario’s ontstaan. In het ene scenario wordt de energie ten goede gebruikt om alle problemen aan te pakken zodat er een perspectief is op een beter omgang met ons milieu, een eerlijker verdeling van de welvaart, een economische model waarin groei een bijproduct is, maar vooral evenwicht en kwaliteit uitgangspunten zijn. In dit model is er perspectief op een betere wereld.
In het andere scenario gaat het rendementsprincipe voor met daarachter een model van noodzakelijke economische groei die nodig is om rijken nog rijker te maken, waaraan milieu en maatschappij worden opgeofferd en de armen de rekening betalen. In dit model is er slechts een perspectief op revolutie en maatschappelijke ontwrichting. Denk aan de overgang van het verlicht despotisme naar de jaren van de Franse revolutie.

Ook in de persoonlijke horoscoop kunnen deze energieën ook hun uitwerking hebben.
Ook hier kan de keuze die je maakt in relatie tot de grotere maatschappelijke vraagstukken je toekomst kleuren.
Maar ook op een meer persoonlijk niveau kan het uitwerken.
Heb je bijvoorbeeld een sluimerend conflict met je baas, dan ga je dat in die periode beslist merken. Hoe, hangt af van het feit of er naar een oplossing kan worden gestreefd die voor beide partijen goed is.
Met name personen die geboren zijn tussen 10 en 15 januari, tussen 10 en 15 april, tussen 11 en 16 juli en tussen 12 en 18 oktober kunnen hiermee te maken krijgen.
Daarnaast kunnen er op persoonlijk niveau ook andere moeilijke energieën zijn. Ook de eclipsen (3 keer in 2019 en wel op 6 januari, 2 juli en 26 december) zullen hier en daar voor onverwachte en ook pijnlijke gebeurtenissen kunnen zorgen.

Vanaf 2 december 2019 verandert die energie totaal, Jupiter gaat dan evenals Saturnus en Pluto (die daar al een tijdje zijn) ook in Steenbok lopen. Dat betekent dat de energie van Jupiter vanaf dat moment ingeperkt gaat worden. Het is een leermoment voor 2020 en 2021 wanneer Jupiter, Saturnus en Pluto onderling conjuncties maken.
Conjuncties geven de mogelijkheden tot een positieve samenwerking weer, maar dan moet die energie ook wel gericht zijn op zaken die in het “belang” van alle betrokken planeten staan. Pluto staat voor zuivering, diepgang, macht en onmacht, Saturnus, staat voor begrenzing en structuren, en Jupiter staat voor groei en expansie. Het feit dat ze vanaf 3 december alle drie in Steenbok lopen betekent dat hier zaken spelen rond de maatschappij als geheel (structuren, economische en sociale stelsels, de verandering daarvan, de wijziging van de machtsbasis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling daarbinnen).
De veranderplaneet Uranus loopt in Stier en wijst ons de weg dat die verandering betrekking moet hebben op de manier waarop we met onze planeet, de voedselvoorziening en de natuur om ons heen omgaan.

Met ook Neptunus in het eigen teken Vissen is ook een visie van idealisme en allesomvattende liefde voor hetgeen ons verbindt van groot belang.
Juist in de tijd dat Jupiter in Boogschutter loopt is het belangrijk ervoor te zorgen dat de groeimogelijkheden en impulsen ook het belang dienen dat aan de orde komt zodra Jupiter in Steenbok komt. Juist dan kunnen we profijt hebben van alle mooie groei impulsen en de basis daarvan ligt juist in de individuele activiteiten die samen tot de maatschappelijke verbetering zouden kunnen leiden.

Het symbool van deze graad “Een soldaat ontvangt twee onderscheidingen
voor dapper gedrag in de strijd”. Het is de graad die de beloning symboliseert voor ieders individuele verantwoordelijkheid. Als er ooit goede mogelijkheden zijn om die individuele
verantwoordelijkheid constructief in te vullen is dat in de komende maanden (met Jupiter in het eigen teken Boogschutter). Maar of het zo loopt hangt echt af van de intentie van iedereen, die vanuit een machtspositie aan dit proces deelneemt. Het gaat uiteindelijk om
herverdeling van macht en herinrichting van de maatschappij om samen de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen aan te kunnen.

De vooruitzichten voor 2019 van maand tot maand
Onderstaande vooruitzichten per maand moeten worden afgewogen in de hiervoor omschreven algemene trend (maatschappelijk of individueel). Die zijn doorlopend van toepassing.

Januari
Vanaf de 1e dag van het jaar zijn we behoorlijk actiegericht, nu Mars in het eigen teken Ram is gaan lopen.
Het is een goede energie om veel tot stand te kunnen brengen.
Dus als je nieuwe voornemens hebt, wacht niet om ze ten uitvoer te brengen.
Let er overigens wel bij op of die drive niet te egocentrisch is, je kunt het contact met jezelf nu gemakkelijk kwijtraken.
Tijdens de eclips van 6 januari zou het goed kunnen zijn stil te zijn bij de vernieuwing van visie op de in het verleden ingeslagen weg in de zorg.
Mogelijk worden er meer middelen beschikbaar gesteld, want Venus gaat in het royale teken Boogschutter lopen. Het is wel oppassen u niet te overdrijven maar de middelen gericht en doelmatig te besteden. We worden steeds zieker door ons eigen gedrag. Het is belangrijk om die trend te keren.
Vanaf 6 januari tot 10 april doet zich een relatief uniek feit voor. Er loopt dan namelijk geen enkele planeet meer retrograde en zeker voor zo’n lang aaneengesloten periode is dat zeldzaam. Alle planeten staan vol in hun energie en uitwerking.

Vanaf 20 januari wordt de vrijheidsdrang groter en kan de maatschappelijke onrust worden verscherpt.

Februari
Vanaf 3 februari worden we minder vrijgevig en kunnen we het gevoel hebben dat prille relaties bekoelen. Een goed moment om ons af te vragen wat de werkelijke waarde van zo’n relatie is.
De Nieuwe Maan van 4 februari kan ons het inzicht bijbrengen dat ieder van ons met zijn eigen opdracht en zijn/haar eigen capaciteiten op deze aarde is gekomen en daarom die bijdrage (hoe gering ook) moet leveren aan een betere wereld. Het gaat er ook om in te zien dat er voor ieder een eigen verantwoordelijkheid is om die opdracht ten uitvoer te brengen. Niemand kan die verantwoordelijkheid van ons overnemen, ook niet als de algemene tendens tegen lijkt te zijn. Op deze manier groeit de gemeenschap op een organische wijze. Als we het alleen willen laten afhangen van de instanties en exact te regels volgen wordt het een grote puinhoop.
Op de 14e, wanneer Mars naar Stier gaat, worden we bedachtzamer. We delen onze energie anders in. Als we deze besluiten in te zetten, is dat ook om het werk geheel af te ronden.
Dat afmaken bleef de eerste weken van het jaar nog wel eens achterwege.

Als op 18 februari de Zon naar het teken Vissen gaat, wordt de sfeer vredelievender.

Maart
De maand begint met een energie, die voor een hartelijke stemming met vrienden en geliefden zorgt. Dat blijft eigenlijk de hele maand wel zo. We zijn op gezelligheid gericht, de natuur om ons heen is belangrijk voor ons.
Rond de Nieuwe Maan op 6 maart leven de meesten van ons even op een roze wolk.
Dat kan heerlijk voelen maar pas op met je alcohol en medicijngebruik. Het kan het laatste beetje kritisch vermogen bij je wegnemen, vooral ook omdat Mercurius sinds 5 maart weer retrograde is gaan lopen.
Die Nieuwe Maan biedt overigens wel veel mooie mogelijkheden voor echte inspiratie.
Neem de tijd voor een meditatie en laat je innerlijke bron spreken.
Het is nu geen goede tijd om allerlei ingewikkelde contracten af te ronden. Wacht daarmee tot na 28 maart.

Vanaf 20 maart gaat de energie weer meer kriebelen. Tijd voor voorjaarsschoonmaak in de tuin of in huis.
Vanaf 26 maart kun je volledig ingepalmd worden door een nieuwe liefde. Geniet ervan maar probeer ook de werkelijkheid voor ogen te houden.
Vanaf 31 maart wordt onze communicatie intenser en besteden we weer meer tijd aan opleiding en training en aan korte reizen.

April
De liefdevolle energie van de vorige maand houdt ook in april aan.
De Nieuwe Maan op 5 april geeft mogelijkheden in contact te komen met de natuur om je heen.
Dat kan zijn door je huisdier, ook door vogels in je tuin of als je daar ontvankelijk voor bet, door natuurgeesten.
Probeer er op af te stemmen, de boodschappen kunnen verbazingwekkend zijn.
Als op 10 april Jupiter retrograde gaat lopen, worden we meer afgestemd op innerlijke groei. De groei in de wereld begint te vertragen, de conjunctuur raakt over het hoogtepunt heen.

Op 20 april worden onze relaties stormachtiger, maar gelukkig zorgt de overgang van de Zon naar Stier ervoor dat de heftigste verliefdheden teruggebracht worden tot het basis besef van wat een natuurlijke relatie is. Dat is ook een mooie basis om verder op te gaan.
Rond 22 april kunnen er een aantal onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven, vooral ook als je op deze dag jarig bent.
Rond 24 april kun je in een situatie belanden waarin macht over je wordt uitgeoefend en jij die als onmacht ervaart. Het kan overigens ook goed zijn dat het tegenovergestelde gebeurt naar jouw relatie of vriendschappen.
De laatste dag van de maand gaat Saturnus retrograde lopen.
Dat gebeurt op de 20e graad Steenbok een graad waar in januari 2019 Saturnus en Pluto een conjunctie maken.
De onderwerpen die ons vandaag bezig houden kunnen ook dan een rol spelen. Probeer goed aan te voelen wat in het maatschappelijk belang is. Bij alles wat daar niet aan voldoet kun je nu forse tegenstand bemerken en waarmee je, als je je daar niets van aantrekt, begin 2019 opnieuw wordt geconfronteerd.

Mei
De energie van de laatste april week blijft ook begin mei merkbaar.
Daarna zal Mei naar verwachting een relatief rustige maand zijn.
In de loop van de maand raken we meer afgestemd op familie en de natuur om ons heen.
Wat later in de maand wordt het wat drukker in de communicatie.

Er zijn meer mogelijkheden voor korte en leerzame uitstapjes.

Juni
Ook de maand juni zal relatief rustig verlopen.
Ons sociaal verkeer wordt wat drukker.
Pas rond 10 juni op voor overdrijving. Dat kan op veel manieren gebeuren.

Op 21 juni bereikt de Zon haar hoogste punt op de Kreeftskeerkring.
We kunnen enigszins gedesoriënteerd zijn, zowel fysiek als in geestelijk opzicht.
De zomerzonnewende is sowieso een heilig moment maar, omdat ook Neptunus nu retrograde gaat lopen, worden de effecten ervan op een subtiele manier versterkt.
Matig je als je vandaag een feestje viert met het gebruik van alcohol of andere geestverruimende middelen.
Neptunus keert om op de 19e graad Vissen, met een mooie symboliek voor deze sacrale energie. Het behorende beeld uit de astrologische mandala is: “een meester geeft les aan zijn discipelen”.

Een goed moment dus om af te stemmen op de kosmische bron en in jezelf het licht te vinden.

Juli
Vanaf het begin van de maand neemt de rust af. Het gedrag van onszelf en anderen wordt dominanter.
We hebben de neiging meer ons ego tot uiting te brengen.
In gezin en familie worden de verhoudingen gevoelsmatiger beleefd.

Tijdens en door de Zonsverduistering van 2 juli kunnen we ook even het contact met onszelf kwijt raken.
De zonsverduistering vindt plaats op de 11e graad Kreeft.
Volgens Janduz (in Beeldgids van de dierenriem) is dit de graad van de moeilijkheden met als symbool “een schip in de storm op zee dat is gestrand”.
Volgens de mandala van Rudhyar is dit de graad van de de-conditionering die wordt gesymboliseerd door “een clown die karikaturen maakt”.
Dat lijkt mogelijk een tegenstrijdige symboliek, bedenk de manier waarop een clown tragiek verwerkt.
Als Mercurius vanaf 6 juli weer retrograde gaat lopen kunnen we op onze reizen weer allerlei vertragingen oplopen. Het zal hier en daar kunnen leiden tot heftige taferelen.
Het is beter, als je dat overkomt, je energie nu naar binnen te richten en te onderzoeken welke wensen vanuit je jeugd nog onvervuld zijn gebleven en daar nu je gedachten over te laten gaan. Mogelijk kom je tot verrassende inzichten in mogelijkheden om er alsnog iets van te kunnen realiseren.
Rond 9 juli kunnen we ons gedwarsboomd voelen in onze plannen. Vraag je af waarom dat gebeurt en wat er beter kan aan je plan.
Ook is in de 2e en 3e week van deze maand de kans groot dat je wordt geconfronteerd met handhaving door de overheid. Hou je dus aan de regels, een boete is nu snel gescoord.

Tegen het einde van de maand verlangen we meer luxe en worden we luier.
Neem de tijd om je te bezinnen waar je echt van zou moeten genieten en wat voor de maatschappij als geheel ook van belang is.

Augustus
De Nieuwe Maan van 1 augustus vind plaats op de graad van de scheppende kracht. Deze wordt volgens de mandala van Rudhyar gesymboliseerd door “Glasblazers vormen prachtige glazen met behulp van hun ademtechniek”. Voor ieder die wel eens een demonstratie glasblazen heeft gezien zal de betekenis uiterlijk duidelijk zijn. Omdat het een nieuw begin is, is het evenzo belangrijk ook de innerlijke beleving te begrijpen.
Op 11 augustus komt de groei energie weer ten volle naar buiten.
Werk er bewust mee en overdrijf niet door onzinnige dingen te doen.
Het is ook een tijd waarop plotselinge inzichten kunnen opborrelen, dus neem ook voldoende tijd en geestelijke ruimte om daarvoor bereikbaar te blijven.
Rond 14 augustus kunnen we heel liefdevol en creatief zijn, maar soms daarom ook in een opwelling teveel geld uitgeven. Zorg dat je je grenzen vooraf hebt vastgesteld.

Vanaf 21 augustus, wanneer de Zon het sterrenbeeld Maagd ingaat, worden we nauwkeuriger en kritischer. De ongebreidelde groei energie krijgt een natuurlijke rem. We vragen ons meer af waar het allemaal toe kan dienen.
Op 30 augustus maken we een “Blue Moon” mee (de 2e Volle Maan binnen een maand).
Ditmaal op de 9e graad van het teken Maagd. Het symbool van deze graad volgens Rudhyar is: “Een expressionistische schilder aan het werk”.
Het kan ons in de verleiding brengen vooral de eigen geïndividualiseerde waarden naar buiten te brengen.
Hou een open oor en oog voor de reacties. Ze kunnen waarde toevoegen aan je creatie., sta er open voor en vat het niet op als doelloze kritiek. De verleiding om vooral de eigen waarden te verdedigen kan nu groot zijn.

September
Ook in de eerste week van september zitten we boordevol energie.
Rond 10 september vermindert deze en maakt plaats voor verwarring.
We kunnen behoorlijk onzeker en gedesoriënteerd zijn.
Luister goed naar je innerlijk stem die je de weg kan wijzen, maar let daarbij op dat die innerlijke stem toch niet onbewust ratio gedreven is.
Medio september is de energie goed voor alle relaties.
Vanaf 18 september kunnen we weer meer te maken krijgen met beperkingen.
Vooral op die gebieden waar de groei onvoldoende gecontroleerd en buitensporig is geweest zal dit het geval kunnen zijn.

Vanaf 23 september raken nog sterker op onze partner gericht.
We werken aan een betere verstandhouding en communicatie.
De Nieuwe Maan op 28 september wordt volgens Rudhyar gesymboliseerd door “Voor zijn innerlijk oog ziet een man zijn idealen een vaste vorm aannemen”.
Het wijst op de noodzaak je idealen zich niet alleen in je gedachten te laten manifesteren, maar ze vorm te geven om ze tot werkelijkheid te kunnen brengen.
Gebruik de energie om dat nu te doen.
Oktober
Begin oktober kunnen we te maken krijgen met de noodzaak ons aan te passen.
Vooral daar waar anderen last hebben of nadeel ondervinden van onze handelwijze kan dat het geval zijn.
We worden ook weer directer naar onze partner.
Vanaf 8 oktober worden onze relaties intenser. We willen nu ook echt de fysieke kant van de relatie beleven.

Op 23 oktober gaat de Zon naar Schorpioen en keren we ons meer naar binnen.
Het geeft ons het vermogen ingewikkelde problemen aan te pakken en op te lossen.
De Nieuwe Maan van 26 oktober staat op de graad van de samenwerking.
Het is een mooi moment om je bezig te houden met de vraag hoe de groep of groepen waarbij je hoort door samenwerking een stap naar een hoger plan kan maken.
Dat kan hier en daar ook onverwachte inzichten opleveren.
Op 31 oktober gaat Mercurius retrograde lopen.
We kunnen wat problemen ondervinden met onze bank of hypotheekverstrekker.
Het is dus (tot 20 november) ook geen goede tijd om een krediet aan te vragen of je hypotheek te vernieuwen.

November
Vanaf begin november worden relaties minder fysiek en uitbundiger.
Rond 19 november kunnen we met onprettige confrontaties te maken krijgen. Dat kan zowel in verbale als in fysieke vorm zijn.
We willen ook meer vrijheid in onze relatie en ruimte om vriendschappen te vernieuwen.

Kort daarop verbetert de sfeer en wordt de omgeving uitbundiger. Het kan ook zijn dat je dat door je eigen gedrag aantrekt.
De Nieuwe Maan van 26 november kan je inzicht geven onder welke voorwaarden je de problemen waar mee je op dit moment geconfronteerd wordt kan oplossen.
De uitbundigheid in je houding naar je relatie bekoelt.
Ook kun je gedesoriënteerd raken. Pas in deze tijd op met alcohol, medicatie en/of verslavende middelen.

December
Vanaf 2 december 2019 verandert die energie totaal, Jupiter gaat dan evenals Saturnus en Pluto (die daar al een tijdje zijn) ook in Steenbok lopen. Dat betekent dat de energie van Jupiter vanaf dat moment ingeperkt gaat worden. Het is een leermoment voor 2020 en 2021 wanneer Jupiter, Saturnus en Pluto onderling conjuncties maken.
Conjuncties geven de mogelijkheden tot een positieve samenwerking weer, maar dan moet die energie ook wel gericht zijn op zaken die in het “belang” van alle betrokken planeten staan. Pluto staat voor zuivering, diepgang, macht en onmacht, Saturnus, staat voor begrenzing en structuren, en Jupiter staat voor groei en expansie. Het feit dat ze vanaf 3 december alle drie in Steenbok lopen betekent dat hier zaken spelen rond de maatschappij als geheel (structuren, economische en sociale stelsels, de verandering daarvan, de wijziging van de machtsbasis en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling daarbinnen).

Vanaf de winterzonnewende op 21 december zal de beperkende energie sterker worden en de relaties koeler. Dat kan ook letterlijk in het weer om ons heen aan de orde komen.
De Nieuwe Maan op de 26e op de 4e graad Steenbok valt samen met een Zonsverduistering.
De symboliek volgens de mandala van Rudhyar voor deze graad: Een groep mensen is bezig een grote kano uit te rusten aan het begin van een reis over water” symboliseert de noodzaak om in tijden van verandering samen op te trekken.

Bronnen:
De astrologische Mandala, Dane Rudhyar
Beeldgids van de dierenriem, Koppejan
Artikel Heliocentrische planeetknopen van Tees Reitsma op astrologie.ws

Jan Weber, december 2018

Vooruitzichten 2018

Vooruitzichten 2018

Het jaar 2018 zal over het algemeen op mondiaal niveau een relatief rustig jaar worden.

Er zijn geen grote lastige aspecten tussen Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

Dat wil niet zeggen dat er geen opvallende gebeurtenissen zullen voorvallen. Waarschijnlijk krijgen we daar wel mee te maken. Maar de effecten zullen op wereldschaal waarschijnlijk beperkt zijn.

De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar de beide eclipsperioden (februari en juli/augustus) en de perioden dat Venus en Mars retrograde lopen.

Voor individuen kan het (ondanks de relatieve rust) soms wel een transformerend jaar zijn waarbij lastige hindernissen overwonnen moeten worden.

Dat geldt vooral, maar niet uitsluitend, voor Kreeften (geboren tussen 10 en 14 juli), Rammen (geboren tussen 8 en 11 april), Weegschalen (geboren tussen 11 en 15 oktober) en Steenbokken (geboren tussen 9 en 13 januari). Een en ander afhankelijk van de precieze geboortehoroscoop.

Sommige Tweelingen, Maagden, Boogschutters en Vissen kunnen te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen. Het gaat dan vooral om personen geboren rond 5 maart, 5 juni, 5 september of 5 december). Schrik niet, ze hebben de bedoeling je te bevrijden en ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.

Venus loopt dit jaar retrograde van 5 oktober tot 16 november. Ze loopt dan terug van de 10e graad Boogschutter naar de 25e graad Weegschaal.

Venus retrograde zorgt ervoor dat we alles opnieuw afwegen dat waarde voor ons heeft.

Dat kan zowel over materiele als niet materiele zaken gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor ook invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er in zo’n periode aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

Tijdens deze retrograde gang komt er ook een binnenconjunctie tussen de Zon en Venus aan de orde. Op dat moment wordt een van de punten van de 5 puntige Venusster geraakt.

Deze 5 punten vormen samen een pentagram.

 

Mars loopt dit jaar retrograde van 26 juni tot 27 augustus. Mars loopt dan terug van de 10e graad Waterman naar de 29e graad Steenbok.

In een periode met een retrograde Mars is het niet verstandig om energievretende klussen uit te voeren. Het is beter om wat afstand te nemen en te relativeren om zo nieuwe energie op te bouwen voor de uitvoering van de fraaie plannen die nu ontstaan. Zo zou het een goed idee kunnen zijn om in deze periode op vakantie te gaan, mits daar niet grote en inspannende activiteiten aan gekoppeld worden. Mars in Waterman vraagt om vernieuwing en nieuwe initiatieven. Mars in Steenbok vraagt om de basis voor de uitvoering van vernieuwingen aan te brengen. Tijdens deze retrograde beweging wordt ook een oppositie tussen Mars en de Zon gevormd.

Met Saturnus in Steenbok zijn de voorwaarden aanwezig om nieuwe vormen van organisatie te realiseren en daar de grenzen van te ontdekken. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd kan gaan worden. De meetlat van het maatschappelijk belang zal er doorlopend naast gelegd gaan worden. Een voorbeeld is het te verwachten referendum over de bevoegdheden van veiligheidsdiensten. Het zal ons beslist gaan bezighouden.

De beide eclipsperioden in 2018 zijn beslist opvallend, ook al zijn alle eclipsen niet volledig maar gedeeltelijk.

Bij de eclips van 15 februari op de 28e graad Waterman is de kans aanwezig dat deze een invloed heeft op de gang van zaken in Nederland en dat een deel van de bevolking er mee te maken zal krijgen. De eclips gaat samen met een vierkant tussen Mars en Neptunus. Samen zou dat kunnen betekenen dat wind en water zich doen gelden.

De symboliek van de 28e graad Waterman is hier treffend: Een boom is geveld en in stukken gezaagd in verband met de houtvoorraad voor de winter. Het is een verwijzing naar het bewust en doelgericht gebruik van de natuurlijke omgeving om de basale levensbehoeften te bevredigen.

De eclips valt in de horoscoop van Nederland zo dat het verstandig is vooraf rekening te houden met moeilijke omstandigheden.

De 2e eclipsperiode wordt gekenmerkt door een serie van 2 eclipsen binnen 1 maand. De eerste vindt plaats op 13 juli 2018 op de 21e graad Kreeft en de tweede op 11 augustus 2018 op de 19e graad Leeuw. Zo’n dubbele eclips in korte tijd is relatief zeldzaam (de vorige kwam voor in 2011 en de volgende zal in 2029 plaatsvinden). Vooral de eclips van 13 juli kan lastig zijn omdat deze de bedoeling heeft zuiverend te werken, maar over het algemeen verwacht ik een kleinere impact dan van de eclips op 15 februari.

Tussen beide zonsverduisteringen in, is er op 27 juli een volledige Maansverduistering, die bij helder weer ook goed zichtbaar zal zijn in Nederland. Overigens valt deze samen met een oppositie van Zon en Mars.

Op 15 mei vindt er een opvallende energiewisseling plaats.

De planeet Uranus verandert dan van teken en gaat van het impulsieve en technische teken Ram naar het natuurminnende teken Stier.

Het is een indicatie dat de snelheid van vernieuwing afneemt en dat deze vernieuwing meer weloverwogen en in balans tot stand gaat komen en vooral gericht zal zijn op landbouw, tuinbouw en veehouderij.

Er kunnen de komende jaren nieuwe inzichten en doorbraken verwacht worden op dit gebied. Overigens keert Uranus eind 2018 nog kort terug in Ram, dit biedt de gelegenheid om nog niet geheel uitontwikkelde technische vindingen verder af te maken.

Een andere belangrijke wisseling van energie vindt op 8 november 2018 plaats.

De planeet Jupiter verruilt dan het teken Schorpioen voor het eigen teken Boogschutter. Voor de Boogschutters onder ons breken mooie tijden aan, waarin veel mogelijkheden zijn tot groei. In sommige gevallen kan dat letterlijk tot groei leiden, dus pas op met te overdadig leven.

De vooruitzichten voor 2018 van maand tot maand

Januari

Het begin van het jaar kan verrassend zijn en is verder veelbelovend. We zijn vol nieuwe ideeën en het lukt ook redelijk gemakkelijk die te realiseren. Voorwaarde is wel dat ze van zuivere intentie zijn en voor de gemeenschap als geheel een betere toekomst bieden.

Rond 14 januari kunnen er zich verrassende gebeurtenissen in de relationele sfeer voordoen.

Halverwege de maand wordt de sfeer nog vriendelijker en de mensen om ons heen over het algemeen ruimdenkender.

De nieuwe Maan van 17 januari kent de volgende symboliek:

Pelgrims beklimmen de steile treden die naar het heiligdom op een berg leiden.

Afbeelding: Heiligdom in Hua Shan nationaal park China

Het is een symboliek die de mens voorhoudt omhoog te reiken en zich te laten inspireren door een visioen of een soort heilig vuur dat met zijn metgezellen wordt gedeeld.

Een Nieuwe Man is altijd een goed moment voor een meditatie, probeer je te laten inspireren.

Rond 24 januari zijn er goede kansen op inspiratievolle momenten.

Pas er wel voor op om alles wat je wil bereiken niet al te grootscheeps aan te pakken.

Je kunt je vergissen in de inspanning die het kost om het voor elkaar te krijgen.

Tegen het einde van de maand kunnen we vrienden uit het verleden terugzien. Het kunnen vreugdevolle ontmoetingen zijn.

De Maansverduistering op 31 januari zal weldadig kunnen voelen, maar schijn bedriegt, het kan symbool staan als stilte voor de storm.

Deze Maansverduistering is niet zichtbaar in West Europa.

Februari

De maand februari begint nog rustig en weldadig, maar na ongeveer een week gaat de invloed van de zonsverduistering op 15 februari zich doen gelden.

Een eclips gaat altijd samen met onverwachte voorvallen en mondiaal bekende personen die het aardse bestaan verlaten. Ook kunnen zich natuurrampen voordoen.

De eclips vindt plaats op de 28e graad Waterman met als symbool: Een boom is geveld en in stukken gezaagd als houtvoorraad voor de winter. Het is de graad van het intelligent vooruitzien.

Voor Nederland kan deze eclips samengaan met extreem weer, waarbij we door wind en water op de proef worden gesteld.

Het kan voor sommige Nederlanders flinke moeilijkheden veroorzaken.

De rest van de maand kan onduidelijke beelden geven. We kunnen grote idealen hebben, maar ze ook helemaal uit het oog verliezen.

Rond 23 februari kunnen we op een roze wolk terecht komen.

Ons gevoel voor waarde en ons inschattingsvermogen kunnen op de proef worden gesteld.

Maart

Begin maart kan de communicatie wat ruzieachtig zijn. Zorg ervoor met zuivere intenties te werken, dan heb je daar geen last van.

Rond 4 maart kunnen we, meer dan anders, behoefte hebben om onze idealen te realiseren. We kunnen daar soms heel voortvarend mee aan de slag gaan.

Ook kan het gebeuren dat we plotseling in vuur en vlam staan voor de andere sekse. Ook in ons gevoel breekt het voorjaar aan.

Vanaf 9 maart verloopt onze groei in de buitenwereld wat minder, het is goed om meer aandacht te besteden aan je innerlijke groei.

Rond 11 maart kunnen we in ons enthousiasme tegen grenzen aanlopen. Neem eventuele waarschuwingen serieus, de overheidsdienaren zijn dat ook en een bekeuring is nu snel uitgedeeld.

Verliefdheden blijken al snel van voorbijgaande aard.

Vanaf 17 maart kunnen we veel bereiken, mits we alles gedegen aanpakken en er serieus aan werken.

Op 20 maart kunnen we de neiging hebben ons poëtisch te uiten. De Zon gaat dan ook het teken Ram binnen en passeert de evenaar op weg naar de Zomerzonnewende.

Op 23 maart gaat Mercurius retrograde lopen.

Er is grote kans op apparatuur die ons in de steek laat. Vervang de apparatuur die kwetsbaar is tijdig of laat deze preventief onderhouden.

De laatste week van de maand kan je relatie onder druk komen te staan en kun je problemen hebben met de overheid.

Op de laatste dag van de maand breekt de lente aan en gaan we genieten van de natuur om ons heen.

April

De eerste dagen van april zijn erg geschikt om veel werk te verzetten. Dat kan op je werk zijn, het kan zowel geestelijk als fysiek zijn, en thuis, zoals in je tuin.

Pas op voor onenigheid en hou je aan je afspraken.

Rond 11 april kun je onveilige plaatsen beter mijden.

Dat geldt vooral voor hen die rond 11 april, 13 juli, 14 oktober en 11 januari geboren zijn.

De nieuwe Maan van 16 april kan je op goede gedachten en ideeën brengen. De sterren staan beslist gunstig.

Rond 18 april kun je je behoorlijk verward voelen. Enerzijds kun je flitsende inzichten hebben die om uitvoering vragen, anderzijds kun je je heel erg geremd en tegengewerkt voelen.

Op 20 april gaat de Zon het teken Stier binnen. Het zou goed kunnen dat we dan allemaal van het voorjaar gaan genieten. Het eind van de maand is gunstig voor een goed gesprek met onze geliefden. Soms kan een autoriteit daarbij roet in het eten gooien en je goede bedoelingen dwarsbomen.

Het eind van de maand is ook uitermate geschikt om bergen en ook ingewikkeld werk te verzetten.

Mei

Deze maand (op de 15e) verandert Uranus van teken. De gedachten worden minder impulsief en ingevingen worden wat beter afgewogen. In elk geval hebben die ingevingen nu veel meer met praktische zaken te maken. Het midden van de maand is overigens energetisch best lastig vanwege de vele grote wisselingen van energie. Het kan even duren voor we eraan gewend zijn.

We kunnen er zelfs plotseling ruzie door krijgen. Blijf uit de buurt van opvliegende mensen, ze kunnen je onaangenaam verrassen.

Pas ook op in het verkeer, het spreekwoordelijke ongeval zit in deze periode in een klein hoekje.

Vanaf 18 mei valt alles beter op zijn plaats en kunnen we relatief eenvoudig en zonder veel problemen van alles tot stand brengen. We worden vanaf nu ook huiselijker, meer op de familie gericht en communicatiever. Ook is het een goede tijd om nieuwe kennis op te doen en loopt de communicatie met anderen veel gemakkelijker.

We kunnen wel tegen onenigheid met de partner aanlopen, vooral als de relatie niet gelijkwaardig is en een van de partners probeert te domineren.

Juni

De eerste week van juni blijft de sfeer gezellig en positief.

Rond 6 juni kunnen we tegen meningsverschillen oplopen, zonder goed te begrijpen waarom.

Halverwege de maand raken we minder huiselijk en meer op luxe en comfort gesteld.

We kunnen ook te maken krijgen met achterstallig onderhoud.

Ook kunnen we goede vooruitgang boeken met onze plannen om vooruit te komen en te groeien.

Rond de zomerzonnewende van 21 juni zijn er goede kansen een nieuwe geliefde te ontmoeten, tenminste als je single bent. We kunnen er behoorlijk door op een roze wolk terechtkomen. Pas dus op en idealiseer niet te veel.

De zomerzonnewende vindt plaats op 21 juni om 12.08 in onze tijdzone (MET). De Zon staat dan hoog aan de hemel in het 10e huis. Dat betekent dat de komende maanden er veel aan de orde komt dat van invloed is op onze maatschappelijke positie.

We kunnen nieuwe vrienden en geliefden ontmoeten, maar daarin ook bedrogen worden. Ook worden de tegenstellingen tussen man en vrouw verder uitgelicht (mogelijk als gevolg van de #me-too discussie of het beloningsverschil tussen man en vrouw). Het wordt in elk geval een tijd met plotselinge veranderingen.

Afbeelding: de planeet Mars (opname van de Hubble telescoop)

Op 26 juni gaat Mars retrograde lopen tot 27 augustus.

Het is geen goede tijd voor energievretende activiteiten. Doe het dus wat rustiger aan en gebruik deze tijd om je accu weer op te laden en ideeën te ontwikkelen die eind augustus uitgevoerd kunnen gaan worden.

We kunnen al direct ons tegengewerkt voelen als we toch deze periode willen gebruiken om zaken naar onze hand te zetten. Het is verder een goede periode voor bezinning en introspectie.

Aan het eind van de maand kunnen daar verrassende inzichten uit voortkomen.

Juli

De maand juli staat in het teken van 2 eclipsen. De eerste vind plaats op 13 juli, de tweede op 11 augustus. Op zich hoeven deze individueel niet al te lastig te zijn. Maar er zijn uitzonderingen.

De hele maand kunnen zich allerlei onverwachte gebeurtenissen voordoen.

Rond 12 juli kan het beter zijn gevaarlijke situaties te mijden.

Dat geldt vooral (maar niet uitsluitend) voor hen die 10 april, 12 juli, 13 oktober en 10 januari geboren zijn.

Rond 22 juli worden we gemakzuchtiger en genieten we meer van de geneugten van het leven.

Op 26 juli gaat Mercurius retrograde lopen. Deze keer tot 19 augustus.

We kunnen weer last hebben van verstoringen in de communicatie en in het verkeer.

Hou bij het gaan naar een belangrijke afspraak daar rekening mee en ga vooral niet op reis als vele anderen dat ook al doen.

Op 27 juli komen Mars en Zon in oppositie met elkaar.

Dat gebeurt op de 5e graad van de tekens Leeuw (Zon) en Waterman (Mars).

Dit moment valt ook samen met een Maansverduistering om 22.22 uur.

Tijdens deze oppositie maken Zon en Mars een T-vierkant met Uranus, op zich een behoorlijk explosieve constellatie. De energie van deze gebeurtenissen concentreert zich op de 4e en 5e graad Waterman. De symboliek van de 5e graad (die het eerst wordt geraakt) is “Een raad van voorouders ondersteunt de inspanningen van een jonge leider’. Het geeft de mogelijkheid kracht te putten uit onze diepste wortels.

Afbeelding: Yogi Sri Aurobindo

De symboliek van de 4e graad Waterman is: Een hindoe toont zijn genezende krachten”. Het is de graad van de harmonie met het goddelijke waarvoor zelfdiscipline, reinheid van bedoelingen, mededogen en geloof in het goddelijke nodig zijn.

Kortom een dag om zeer bewust te leven en alle verleiding van reactief handelen te weerstaan.

Een dag voor ontmoetingen in de geest.

Augustus

Het begin van deze maand kunnen we nog met de nasleep van de energie van de vorige maand bezig zijn maar ook er kunnen zich ook plotselinge en soms onaangename verrassingen voordoen.

Rond 7 augustus kunnen we even gedesoriënteerd zijn. We raken meer op onze partners ingesteld en proberen daar iets gezelligs mee te doen. Dat kan soms verrassend uitpakken, vooral als je je niet bewust bent van de intenties van de ander. Rond 10 augustus kan de communicatie met de partner moeizaam verlopen..

De zonsverduistering van 13 augustus kan samengaan met intense meningsverschillen.

Dit kan vooral hen raken die rond 13 augustus, 13 november, 9 februari of 11 mei geboren zijn.

Het kan ons helpen geconcentreerd te werken aan oplossingen voor problemen.

Over het algemeen zijn de sterren de 2e helft van deze maand weer wat positiever gestemd en kunnen we veel goeds tot stand brengen. Vermijd echter wel overmatig grote inspanningen. Die kun je vanaf de 27e augustus weer leveren, dan gaat alles bijna als vanzelf. Gebruik de voorafgaande tijd om je te laten inspireren.

September

Ook in september zet deze positieve tendens door.

Vanaf de 6e komt de autoriteit terug van het zomerreces en laat zich onmiddellijk gelden.

Rond de 7e kunnen we even het zicht op ons doel uit het oog verliezen. Werk daarom zoveel mogelijk volgens plan en hou je daaraan als je iets belangrijks tot stand wil brengen.

Rond de 8e kunnen we onenigheid hebben met de andere sekse.

Het kan tot meer begrip en meer diepgang in de relatie leiden.

De nieuwe Maan van 9 september wordt gesymboliseerd door een Ouija bord. Het is een soort orakel waarmee de deelnemers via de letters en cijfers gezamenlijk een antwoord vinden op gestelde vragen.

Afbeelding: Ouija bord

Het geeft aan dat openstaan voor het onbekende soms antwoorden kan geven.

Er kunnen verrassingen op relationeel gebied voorvallen.

Rond de 14e is onze geest niet helder. Het is beter om dan geen ingewikkelde intellectuele uitdagingen op te lossen. Verlaat je op je intuïtie en pas op voor bedrog.

Rond 19 september kunnen we voor onverwachte verrassingen komen te staan. Dat kunnen soms ook minder gewenste verrassingen zijn.

De laatste week van de maand verloopt wat moeizamer. We raken meer op onze vrienden gericht en kunnen tegenwerking van bazen en autoriteiten ondervinden.

Oktober

Direct aan het begin van de maand kunnen we met maatregelen van de overheid worden geconfronteerd, mogelijk als effect van Prinsjesdag.

Op 5 oktober gaat Venus retrograde lopen tot 16 november.

In de periode dat Venus retrograde loopt wordt door de conjunctie met de Zon op 26 oktober een van de punten van de 5 puntige Venusster geactiveerd. Deze keer is dat op de 4e graad Schorpioen. Het stelt de nieuwe maanfase van Venus voor en kan symbool zijn voor nieuwe waarden in de liefde, bij relaties en bij bezittingen.

De symboliek van de 4e graad Schorpioen is: “ Een jongeling draagt een brandende kaars bij een gewijd ritueel”.

Het is de bedoeling hetgeen in het ritueel wordt voorgesteld beter te incorporeren in je leven. Wat dat individueel betekent hangt af van de plaats waar de conjunctie zich in je persoonlijke horoscoop voordoet.

Als Venus retrograde loopt vind ook meestal een herwaardering van waarde plaats. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de effectenbeurzen scherp dalen, maar voor sommige aandelen kan het ook net omgekeerd zijn.

Ook kan er op andere gebieden een herwaardering in je leven plaatsvinden, bijvoorbeeld in je relaties of in je vriendschappen.

Rond de 10e oktober worden de gesprekken diepgaander. Maar daardoor kan er ook meer onenigheid in de communicatie blijken, vooral ook tussen partners.

Rond de 12e oktober kun je beter wegblijven uit risicovolle situaties. Het kan gevaarlijk blijken te zijn.

Vanaf 14 oktober wordt het weer een stuk gezelliger en aangenamer.

Er kunnen verschillen van inzicht zijn over idealen.

Rond 24 oktober kunnen we met onverwachte gebeurtenissen te maken krijgen. Wees erop voorbereid.

Tegen het einde van de maand gaat alles weer wat minder moeizaam. Er is kans op mooie ontwikkelingen.

Er zijn mooie kansen om op onverwachte ontmoetingen met een nieuwe levenspartner.

November

Deze maand keert Uranus terug in het teken Ram. Het markeert de periode (tot begin maart 2019) waarop voorlopig de laatste serie technische innovaties een plaats gaan innemen in onze maatschappij.

Een andere opvallende gebeurtenis is de entree van Jupiter in het eigen teken Boogschutter. Dit geeft op zich een optimistische energie van mogelijkheden en onbegrensde groei, ware het niet dat Saturnus (de planeet die staat voor verantwoordelijkheid en begrenzing) al een tijdje in het eigen teken Steenbok loopt en dus ook in zijn kracht staat.

Voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden tot ontwikkeling is het goed je eerst af te vragen of die ontwikkeling bij gaat dragen aan het belang van de ander. Als dat niet zo is, zet het uit je hoofd. Je zult anders veel energie steken in iets dat het toch niet gaat halen.

Op 16 november gaat Venus weer direct lopen. De periode van herwaardering is achter de rug.

Het is nu goed je nieuwe inzichten van waarde in je leven te integreren.

Vanaf 17 november tot 6 december heeft je reis naar of je communicatie met het buitenland een grote kans op vertraging, dus hou er rekening mee.

Rond de 20e kun je te overmoedig zijn en teveel hooi op je vork nemen. Wees daar voorzichtig mee want er is sowieso al een neiging om in alles en noch wat te overdrijven.

Beperk je tot het wezenlijke, als je dat doet kun je nu veel tot stand brengen.

December

De maand december begint verrassend met onverwachte ontmoetingen.

We raken meer op onszelf gericht, diepgang is nu nodig.

Tussen 3 en 5 december kunnen we onenigheid krijgen. Beheers je daarbij, er is risico op een handgemeen. De aanleiding kan ook iets zijn dat achteraf blijkt een volledig onjuiste inschatting te zijn geweest.

De nieuwe Maan op 7 december is vredelievend, een mooi moment om met iemand in het reine te komen. Ook kunnen we ons moeilijk concentreren als we met ingewikkelde zaken bezig zijn.

Vanaf 13 december worden we uitbundiger in onze communicatie.

Tegelijkertijd verlopen de gebeurtenissen redelijk in balans. De meeste zaken krijgen we zonder veel moeite voor elkaar. Dat duurt tot aan de feestdagen.

Tijdens de feestdagen is het beter matig te zijn met het gebruik van alcohol. Een misverstand is nu zo geboren. Houd je dus in en wees zorgvuldig in je communicatie.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).